Aloja

Tirdzniecība un aprīkojuma noma

 • Alojas novadā uzņēmumiem un mājražotājiem ir iespēja tirgoties astoņās ielu tirdzniecības vietās:

  • Staicelē, Lielajā ielā 5;
  • Ungurpilī, Joglas ielā;
  • Alojā, Rīgas ielā 3A;
  • Alojā, Rīgas ielā 2A;
  • Vilzēnos, stāvlaukumā pie „Kalnārēm”;
  • Braslavā, laukumā pie mājas „Imantas”;
  • Puikulē, laukumā pie mājas „Birztalas”;
  • Ozolmuižā, laukumā pie mājas „Teikas”.

  Lai tirgotos kādā no ielu tirdzniecības vietām nepieciešams iesniegt iesniegumu, lai saņemtu atļauju ielu tirdzniecībai publiskā vietā. Iesniegums forma atrodama Saistošo noteikumu Nr.7 pielikumā.

  • Pašvaldības Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Rīgas iela 4, Aloja, Alojas novads);
  • Pašvaldības pilsētu un pagastu pārvaldēs (Jūras iela 13, Aloja; Lielā iela 7, Staicelē; “Vilzēnu pamatskola”, Vilzēni, Braslavas pagastā; Sabiedriskais centrs Puikule, Brīvzemnieku pagastā);
  • Elektroniski uz e-pastu: dome@aloja.lv, ievērojot visus nosacījumus par elektronisko dokumentu noformēšanu.

  Saistošie noteikumi Nr.7

 • Alojas novada dome saņēmusi  LEADER programmas atbalstu un 2019. gada septembrī ir īstenojusi projektu “Tirdzniecības vietu aprīkojuma iegāde”, Nr. 19-09-AL20-A019,2103-000001. Kopējās projekta izmaksas sastāda 7 545,00 EUR (t.sk. ELFLA LEADER finansējums 5 301,80 EUR, bet Alojas novada pašvaldības līdzfinansējums 2 272,20  EUR). Preču piegādi saskaņā ar līgumu veica SIA “Averto”. Vairāk par projektu: lasiet šeit

  Projekts īstenots ar mērķi iegādāties salokāmas, pārvietojamas tirdzniecības nojumes, lai uzlabotu tirgošanās apstākļus vietējiem ražotājiem.

  Projektā ir iegādāts:

  • Desmit salokāmas, pārvietojamas 3 x 3 m tirdzniecības nojumes ar apdruku vienotā stilā;
  • Viena liela nojume 6 x 14 m uzņēmējdarbības kopprojektiem;
  • 15 salokāmus un viegli pārvietojamus koka mēbeļu komplektus (galds ar diviem soliem).

  Vienotā stila nojumes tiks izmantotas gan Alojas novada domes organizētajos tirdziņos, gan arī piedaloties Vidzemes uzņēmēju dienās un citos pasākumos, kuros piedalās vietējie ražotāji.

  Alojas novada uzņēmējiem ir iespēja izmantot tirdzniecības vietu aprīkojumu bezmaksas noslēdzot Tirdzniecības vietu aprīkojuma patapinājuma līgumu.

  Lai izmantotu tirdzniecības vietu aprīkojumu nepieciešams:

  • Vismaz 3 dienas iepriekš sazināties ar komercdarbības speciālisti Sabīni Stūri zvanot pa tālruni 25749131, lai veiktu tirdzniecības vietu aprīkojuma rezrvāciju;
  • Iepazīties ar Alojas novada domes tirdzniecības vietu aprīkojuma izmantošanas noteikumiem;
  • Noslēgt Tirdzniecības vietu aprīkojuma patapinājuma līgumu.

  *Nomājot Tirdzniecības vietu aprīkojumu, to iespējams saņemt un atgriezt Alojas novada Uzņēmējdarbības atbalsta centrā- bibliotēkā SALA.

  Tirdzniecības vietu aprīkojuma izmatošanas noteikumi