Aloja

Dome

Limbažu novada pašvaldības dome

Adrese: Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001

Kontakti: 64023003, 28398978, dome@limbazi.lv

Tīmekļa vietne: https://www.limbazi.lv/lv 
 
Limbažu novada domes priekšsēdētājs – Dagnis Straubergs
 

Limbažu novada pašvaldības Alojas Administrācija

Adrese: Jūras iela 13, Aloja, Limbažu novads, LV-4064

Kontakti: 64023925, dome@aloja.lv


Limbažu novada Alojas administrāciju veido: Alojas pilsēta un pagasts, Staiceles pilsēta un pagasts, Braslavas pagasts, Brīvzemnieku pagasts

Teritorijas platība – 626,59 km2   

Iedzīvotāji – 4 948 (01.01.2017)

 


Limbažu novada domē ir 15 deputātu. Deputātus ievēl iedzīvotāji uz 4 gadiem.

Domes priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku un pastāvīgo komiteju locekļus, saskaņā ar likumu, ievēl dome no deputātu vidus.

Pēdējās pašvaldību vēlēšanas notika 2021. gada 5. jūnijā.

Domē ir pārstāvētas 6 politiskās partijas:

  • Latvijas Reģionu Apvienība (7 vietas)
  • Zaļo un Zemnieku savienība (4 vietas)
  • Vidzemes partija (2 vietas)
  • Jaunā konservatīvā partija (1 vieta)
  • Nacionālā apvienība “Visu Latvijai! – Tēvzemei un Brīvībai/LLNK” (1 vietas)

 

Komitejas

Limbažu novada domes pastāvīgās komitejas

Izveidotas četras pastāvīgās komitejas: Finanšu komiteja; Teritorijas attīstības komiteja, Sociālo un veselības jautājumu komiteja, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja.

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu, kā arī Sociālo un veselības jautājumu komitejas tiks sasauktas otrdienā – nedēļā pirms Limbažu novada domes sēdes.

Teritorijas attīstības un Finanšu komitejas tiks sasauktas trešdienā – nedēļā pirms Limbažu novada domes sēdes.

Finanšu komiteja
Dagnis Straubergs (komitejas priekšsēdētājs)
Māris Beļaunieks (komitejas priekšsēdētāja vietnieks)
Jānis Bakmanis
Rūdolfs Pelēkais
Dāvis Melnalksnis
Didzis Zemmers
Aigars Legzdiņš

 

Teritorijas attīstības komiteja
Māris Beļaunieks (komitejas priekšsēdētājs)
Dāvis Melnalksnis (komitejas priekšsēdētāja vietnieks)
Lija Jokste
Edžus Arums
Andris Garklāvs
Didzis Zemmers
Edmunds Zeidmanis

 

Sociālo un veselības jautājumu komiteja
Rūdolfs Pelēkais (komitejas priekšsēdētājs)
Arvīds Ozols (komitejas priekšsēdētāja vietnieks)
Jānis Bakmanis
Ziedonis Rubezis
Edžus Arums
Regīna Tamane
Aigars Legzdiņš
Gunta Ozola

 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja
Jānis Bakmanis (komitejas priekšsēdētājs)
Edžus Arums (komitejas priekšsēdētāja vietnieks)
Ziedonis Rubezis
Regīna Tamane
Arvīds Ozols
Aigars Legzdiņš
Gunta Ozola

Komisijas

Alojas novada domes komisijas

 

Civilās aizsardzības komisija
Komisijas priekšsēdētājs: Didzis ZemmersKomisijas priekšsēdētāja 1. vietnieks: Dagnis Straubergs   

Komisijas priekšsēdētāja vietnieki:

Valdis Bārda

Arnis Banders, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Limbažu daļas komandieris.

 

Komisijas locekļi:

Ilze Maksima, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Limbažu neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu punkta vecāko ārsta palīgs;

Evita Beitiņa, Slimību profilakses un kontroles centra Infekcijas slimību profilakses un pretepidēmijas pasākumu nodaļas epidemioloģe;

Dina Līte – Zaķe, Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta Vidzemes kontroles nodaļas vides veselības analītiķe;

Mareks Samohvalovs, Pārtikas un veterinārā dienesta Ziemeļpierīgas pārvaldes vadītājs;

Ivo Viļķins, Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Limbažu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas priekšnieks;

Valdis Auziņš, Limbažu novada pašvaldības policijas priekšnieks;

Oskars Mitrevičs, Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes Skultes I kategorijas nodaļas priekšnieks majors;

Andris Pjatuņins, Nacionālo bruņoto spēku Zemessardzes 27. Kājnieku bataljona Kaujas atbalsta rotas Mīnmetēju vada komandieris, virsleitnants;

Juris Dārziņš, Nacionālo bruņoto spēku Zemessardzes 27. Kājnieku bataljona Kaujas atbalsta rotas Mīnmetēju vada seržants, kaprālis;

Astra Boķe, Valsts meža dienesta Ziemeļvidzemes virsmežniecības virsmežzine;

Līga Zvirbule, Valsts vides dienesta Valmieras reģionālās vides pārvaldes direktora vietniece, Kontroles daļas vadītāja;

Juris Paeglis, AS “Sadales tīkls” Ekspluatācijas funkcijas Ziemeļu Ekspluatācijas daļas Limbažu nodaļas vadītājs.

Dzintars Suts, AS “Augstsprieguma tīkls” Apakšstaciju dienesta 70.apakšstaciju grupas vadītājs;

Aigars Andžs, SIA “Limbažu slimnīca” saimniecības vadītājs;

Jānis Stahovskis, SIA ‘’Latvijas Propāna gāze’’ Vidzemes reģionālās pārvaldes direktors.

   
 
Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisija
Rihards Būda Staiceles pilsētas un pagasta pārvaldes vadītājs
Ilze Kapmale izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja
Zanda Aderniece Alojas pilsētas un pagasta pārvaldes vadītāja
Mudīte Treimane finansiste
Dace Tauriņa Brīvzemnieku pagasta pārvaldes vadītāja
Dace Šķepaste Braslavas pagasta pārvaldes vadītāja
Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisija
Rihards Būda Staiceles pilsētas un pagasta pārvaldes vadītājs
Arvīds Ozols deputāts
Sandra Grāvere  
Judīte Mažeika
Gunita Meļķe – Kažoka
 
Iepirkumu komisija
Liena Berga komisijas priekšsēdētāja
Dace Tauriņa Brīvzemnieku pagasta pārvaldes vadītāja
Rihards Būda
Mudīte Treimane
Gunita Meļķe-Kažoka

 

Apstādījumu aizsardzības komisija
Rihards Būda
Dace Šķepaste
Dace Tauriņa

 

Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas un dzīvesvietas reģistrācijas komisija
Liene Berga Komisijas priekšsēdētāja
Zanda Aderniece Alojas pilsētas un pagasta pārvaldes vadītāja
Rihards Būda Staiceles pilsētas un pagasta pārvaldes vadītājs
Dace Šķepaste Braslavas pagasta pārvaldes vadītāja
Dace Tauriņa Brīvzemnieku pagasta pārvaldes vadītāja

 

Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija
Rihards Būda
Ināra Karlsone
Gunita Meļķe – Kažoka
Iveta Virse – Liepiņa
Aivars Krūmiņš