Alojas Novads

Dome

 • IMG_2160

   

   

   

   

  Adrese: Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064

  Kontakti: tālrunis 64023925, dome@aloja.lv

  Rekvizīti:
  Vienotais reģ. numurs: LV90000060032
  Banka: AS Swedbank,
  kods: HABALV22
  Bankas konts: LV12HABA0551026085817


  Alojas novads izveidots 2009. gada 21. jūlijā pamatojoties uz valstī veikto administratīvi teritoriālo reformu.

  Alojas novadu veido: Alojas pilsēta un pagasts, Staiceles pilsēta un pagasts, Braslavas pagasts, Brīvzemnieku pagasts

  Novada centrs – Alojas pilsēta

  Teritorijas platība – 626,59 km2   

  Iedzīvotāji – 4 948 (01.01.2017)

  Novada domes priekšsēdētājs – Valdis Bārda

  Domes priekšsēdētājas vietnieks  – Jurģis Rācenis

  Izpilddirektors 


  Alojas novada domē ir 15 deputātu. Deputātus ievēl iedzīvotāji uz 4 gadiem.

  Domes priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku un pastāvīgo komiteju locekļus, saskaņā ar likumu, ievēl dome no deputātu vidus.

  Pēdējās pašvaldību vēlēšanas notika 2017.gada 3.jūnijā.

  Domē ir pārstāvētas 6 politiskās partijas:

  • LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA (4 vietas)
  • VIDZEMES PARTIJA (3 vietas)
  • Nacionālā apvienība “Visu Latvijai! – Tēvzemei un Brīvībai/LLNK” (3 vietas)
  • Politiskā partija “Reģionu alianse” (2 vietas)
  • Politiskā partija “KPV LV” (2 vietas)
  • Partija “VIENOTĪBA” (1 vieta)
   

 • Alojas novada domes pastāvīgās komitejas

   

  Finanšu un attīstības komiteja
  Valdis Bārda (priekšsēdētājs)  
  Normunds Šķepasts  
  Dainis Silājs  
  Inese Bite  
  Dace Vilne  
  Valdis Možvillo  
  Arvīds Ozols  
  Jurģis Rācenis  
  Baiba Siktāre  

  Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja
  Inga Mauriņa-Kaļva (priekšsēdētāja)  
  Inese Bite  
  Ziedīte Jirgensone  
  Normunds Šķepasts  
  Aira Lapkovska  
  Ieva Kreišmane (priekšsēdētājas vietniece)  
  Baiba Siktāre  

  Sociālo, kārtības, komunālās saimniecības un dzīvokļu jautājumu komiteja
  Arvīds Ozols  
  Aira Lapkovska  
  Valdis Možvillo  
  Dainis Silājs  
  Jurģis Rācenis  
  Agris Rubenis  
  Ilga Šmite  

 • Alojas novada domes komisijas

   

  Civilās aizsardzības komisija
                        

  Komisijas priekšsēdētājs: Didzis Zemmers, Limbažu novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs.

  Komisijas priekšsēdētāja 1. vietnieks: Dagnis Straubergs, Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs.

  Komisijas priekšsēdētāja vietnieki:

  Valdis Bārda, Alojas novada domes priekšsēdētājs;

  Arnis Banders, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Limbažu daļas komandieris.

   

  Komisijas locekļi:

  Ilze Maksima, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Limbažu neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu punkta vecāko ārsta palīgs;

  Evita Beitiņa, Slimību profilakses un kontroles centra Infekcijas slimību profilakses un pretepidēmijas pasākumu nodaļas epidemioloģe;

  Dina Līte – Zaķe, Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta Vidzemes kontroles nodaļas vides veselības analītiķe;

  Mareks Samohvalovs, Pārtikas un veterinārā dienesta Ziemeļpierīgas pārvaldes vadītājs;

  Ivo Viļķins, Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Limbažu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas priekšnieks;

  Valdis Auziņš, Limbažu novada pašvaldības policijas priekšnieks;

  Oskars Mitrevičs, Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes Skultes I kategorijas nodaļas priekšnieks majors;

  Andris Pjatuņins, Nacionālo bruņoto spēku Zemessardzes 27. Kājnieku bataljona Kaujas atbalsta rotas Mīnmetēju vada komandieris, virsleitnants;

  Juris Dārziņš, Nacionālo bruņoto spēku Zemessardzes 27. Kājnieku bataljona Kaujas atbalsta rotas Mīnmetēju vada seržants, kaprālis;

  Astra Boķe, Valsts meža dienesta Ziemeļvidzemes virsmežniecības virsmežzine;

  Līga Zvirbule, Valsts vides dienesta Valmieras reģionālās vides pārvaldes direktora vietniece, Kontroles daļas vadītāja;

  Juris Paeglis, AS “Sadales tīkls” Ekspluatācijas funkcijas Ziemeļu Ekspluatācijas daļas Limbažu nodaļas vadītājs.

  Dzintars Suts, AS “Augstsprieguma tīkls” Apakšstaciju dienesta 70.apakšstaciju grupas vadītājs;

  Aigars Andžs, SIA “Limbažu slimnīca” saimniecības vadītājs;

  Jānis Stahovskis, SIA ‘’Latvijas Propāna gāze’’ Vidzemes reģionālās pārvaldes direktors.

   

     
  Administratīvo aktu strīdu komisija
  Valdis Bārda Domes priekšsēdētājs
  Liene Berga Juriskonsults
     
  Modris Lilenblats Pašvaldības policijas inspektors
  Normunds Šults pašvaldības policijas vecākais inspektors
  Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisija
  Rihards Būda Staiceles pilsētas un pagasta pārvaldes vadītājs
  Inga Mauriņa – Kaļva domes deputāte
  Ilze Kapmale izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja
  Zanda Aderniece Alojas pilsētas un pagasta pārvaldes vadītāja
  Mudīte Treimane finansiste
  Dace Tauriņa Brīvzemnieku pagasta pārvaldes vadītāja
  Dace Šķepaste Braslavas pagasta pārvaldes vadītāja
  Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisija
  Rihards Būda  
  Arvīds Ozols  
  Sandra Grāvere  
  Judīte Mažeika  
  Gunita Meļķe – Kažoka  
  Administratīvā komisija
  Dace Tauriņa  
  Solvita Gintere  
  Guntis Mesters  
  Aivars Pūpols  
  Inga Neimane  
  Vēlēšanu komisija
     
  Inga Neimane sekretāre
     
  Sigita Muķiele-Bernharde  
  Liāna Lilenblate-Sipko  
  Gunta Melece  
  Guna Broma  
  Iepirkumu komisija
  Liena Berga komisijas priekšsēdētāja
  Dace Tauriņa  
  Rihards Būda  
  Mudīte Treimane  
  Gunita Meļķe-Kažoka  
  Apstādījumu aizsardzības komisija
  Rihards Būda
  Dace Šķepaste
  Dace Tauriņa

   

  Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija
  Rihards Būda  
  Ināra Karlsone  
  Gunita Meļķe – Kažoka  
  Iveta Virse – Liepiņa  
  Aivars Krūmiņš  
  Ētikas komisija
     
  Sarmīte Frīdenfelde Alojas bibliotēkas vadītāja
  Ilze Kapmale Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja
  Laila Līsmane Bāriņtiesas locekle
  Ieva Kreišmane Deputāte