Aloja

Attīstība

Izsludināts NVO projektu pieteikumu konkurss ģimenes pasākumu atbalstam

Sabiedrības integrācijas fonds izsludinājis atklātu projektu pieteikumu konkursu nevaldības organizācijām (NVO) “Ģimenei draudzīgas vides veidošana”, lai 2022. gadā īstenotu pasākumus ģimenisku vērtību godināšanai visā Latvijā. Programmā pieejamais finansējums organizācijām ir 450 000 EUR. Konkursa mērķis ir nodrošināt NVO iniciatīvas ģimenēm…

Noslēgumam tuvojas siltumtrases izbūve Vīķos

Šonedēļ Vīķu saimei bija liels notikums – vecā katlu mājas skursteņa demontāža. Paralēli tika uzstādīti divi jauni granulu katli. Plānots, ka siltumtrases izbūves darbi tiks pabeigti 27.decembrī. Būvprojekta izstrādi, autoruzraudzību un būvdarbus veic SIA “SANART” par kopējo summu EUR 168955,63…

Tiek uzsākta siltumtrases izbūve Vīķos

Šonedēļ ir uzsākta siltumtrases izbūve Vīķos, Staiceles pagastā. Paredzēta katlu mājas siltummezgla pārbūve, uzstādot divus jaunus granulu apkures katlus, un izbūvējot siltumtrasi no katlu mājas līdz Vīķu muižas ēkai ar atzaru uz saimniecības ēku. Kopējais siltumtīklu garums – 137,2 m.…

Paziņojums par Limbažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2046.gadam un Attīstības programmas 2022.-2028.gadam nodošanu publiskai apspriešanai

Limbažu novada domes 2021.gada 28.oktobra sēdē tika pieņemts lēmums “Par Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2046.gadam 1.redakcijas un Attīstības programmas 2022.-2028.gadam 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai” (lēmums Nr.357 (protokola Nr.8, 3. §)). Publiskās apspriešanas laiks abiem attīstības plānošanas dokumentiem noteikts no 12.novembra līdz 17.decembrim. Tās…

Alojā noslēgumam tuvojas Skolas un Ausekļa ielu pārbūves darbs

Noslēgumam tuvojas projekta “Skolēniem un satiksmei drošas infrastruktūras izveide Alojas Ausekļa vidusskolas pieguļošajā teritorijā – Skolas ielā, līdz Kluba ielai, Ausekļa ielā, līdz Kalēju ielai Alojā, Alojas novadā” realizācija. Rekonstruējamie ielu posmi un apgriešanās laukums ar autostāvvietām ir cieši saistīti…

Mutiskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu – “Jaunpriesteri”, Alojas pagasts, Limbažu novads

https://www.aloja.lv/wp-content/uploads/2021/10/Jaunpriesteri-Alojas-pagasts.docx

Upju ekosistēmu atjaunošana palielina noturību pret plūdiem

Vācijas, Beļģijas un Turcijas iedzīvotāji vēl joprojām nav atguvušies pēc šīs vasaras katastrofālajiem plūdiem. Tai pašā laikā Latvija šovasar piedzīvoja ilgstošu sausuma periodu. Jaunākais Pasaules Dabas Fonda (WWF) ziņojums parāda kā zaļās infrastruktūras var mazināt šādu notikumu ietekmi uz sabiedrību,…

VPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrāde

No 2021. gada 30. augusta līdz 30. septembrim publiskajai apspriešanai tiek nodota Vidzemes plānošanas reģiona Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027. gadam pilnveidotā redakcija (2.0) un Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekts. Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programma ir…

16. septembrī notiks Stipro skrējiens

16. septembrī no plkst. 8.00, Staicelē notiks Stipro skrējiens. Stipro skrējiena 2021 nolikums

Apstiprināti projekta grozījumi projektam “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveide Alojas novadā”, Nr. 9.3.1.1/19/I/021

12.08.2021. Labklājības ministrija ir sniegusi pozitīvu atzinumu, līdz ar to 18.08.2021. tika parakstīti Vienošanās Nr. 9.3.1.1/19/I/021 grozījumi Nr. 3 starp Limbažu novada Alojas administrāciju un Centrālo Finanšu un Līgumu Aģentūru (CFLA) par papildus finansējuma piešķiršanu projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu…

Visas ziņas