Alojas Novads

Attīstība

Vēl līdz 30. aprīlim iespējama pieteikšanās NVO projektu konkursam

25. februārī tika izsludināts nevalstisko organizāciju projektu konkurss, projektu iesniegšana iespējama līdz šī mēneša izskaņai, 30. aprīlim. Aicinām Alojas novada organizāciju un biedrību vadītājus, dalībniekus nevilcināties un piedalīties projektu konkursā. Konkursā Alojas novada dome atbalstīs trīs pretendentus, katram piešķirot finansējumu…

Maijā izsludinās biznesa konkursu jaunajiem uzņēmējiem

Turpinot uzsākto tradīciju, maijā plānots izsludināt konkursu jaunajiem uzņēmējiem “Biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai Alojas novadā”. Konkursa mērķis ir veicināt jaunu komersantu veidošanos Alojas novadā, kas palīdzētu radīt jaunas darba vietas, jaunus produktus un pakalpojumus. Projektu konkursā varēs iesniegt fiziska…

Izsludināts projektu konkurss NVO un pašvaldībām jauniešu atbalstam Covid-19 radīto seku mazināšanai

Lai palīdzētu jauniešiem pārvarēt Covid-19 pandēmijas radītās sekas, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) īsteno Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) un JSPA izstrādātu īpašu atbalsta programmu Latvijas pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām, kas strādā ar jauniešiem. Projektu pieteikumus finansējuma saņemšanai varēs iesniegt…

Arī aprīlī turpināsies bezmaksas tiešsaistes treniņi

Kopš šī gada sākuma Alojas novada iedzīvotāji piedalās tiešsaistes treniņos, ko vada trenere Alise Putraima. Arī aprīlī treniņi turpināsies tiešsaistes režīmā. Nodarbību grafiks: 6., 7., 12., 14., 19., 21., 26., 28. aprīlis. Arī aprīlī nodarbības notiks no plkst. 18:30 līdz 19:30.…

Alojas novada pašvaldība organizē nekustamo īpašumu – apbūves zemes izsoles

Alojas novada dome 13. maijā organizē divas nekustamo īpašumu – apbūves zemes izsoles: rakstiskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu – apbūves zemi Dārza iela 1A, Alojā, Alojas novads, kas sastāv no zemes 0,1602 ha platībā, ar kadastra numuru 6607 001 0318. Nekustamā…

Sekmīgi noslēgusies Vidzemes Attīstības programmas 2021-2027 1. redakcijas projekta publiskā apspriešana

Vidzemes plānošanas reģions (VPR) Attīstības programmas 2021-2027 izstrādes ietvaros š.g. februārī un martā organizēja tematiskās diskusijas, kurās piedalījušies 336 dalībnieki, kas sešās kopā sanākšanas reizēs izteikuši 2069 komentārus, idejas un priekšlikumus. Rakstiski saņemti vēl 96 komentāri, tādējādi pavisam kopā publiskās…

LVC: šogad darbi tiks veikti uz 1100 kilometriem valsts autoceļu; visvairāk ieguldīs seguma atjaunošanā

2021. gada būvdarbu sezonā valsts autoceļu tīklā darbus plānots veiks nedaudz vairāk kā uz 1100 kilometriem autoceļu. Visvairāk darbu norisināsies uz reģionālajiem autoceļiem, atjaunojot to segumu. Plānots, ka šogad darbi noritēs uz 826 kilometriem reģionālo autoceļu, uz 150 kilometriem vietējo…

Jaunieši saņems atbalstu Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai

Lai palīdzētu jauniešiem pārvarēt Covid-19 pandēmijas radītās sekas, Izglītības un zinātnes ministrija izstrādājusi atbalsta programmu, kuras īstenošanai valdība piešķīrusi pusmiljonu eiro. Tas ļaus līdz 2021. gada beigām īstenot daudzveidīgus pasākumus, sniedzot atbalstu gan jauniešiem, gan darba ar jaunatni veicējiem. Finansējums…

Pašvaldība rosina sakārtot reģionālā autoceļa posmu Staicele – Mazsalaca

Finanšu ministrija līdz šī gada 9. martam aicināja pašvaldības iesniegt priekšlikumus par Atveseļošanas un noturības mehānisma plānu, Mazsalacas un Alojas novada pašvaldība rosinājusi Eiropas Atveseļošanas un noturības mehānisma plānā iekļaut autoceļa V163 posmu Staicele – Mazsalaca, lai to sakārtotu par…

Ziedot.lv konkursā piešķir 1600 eiro ziedojumu Limbažu fondam projekta īstenošanai Alojas novadā

Ziedot.lv, Latvijas Bērnu fonds un Latvijas Samariešu apvienība jau desmit gadus konkursa kārtībā sadala AS “Latvijas valsts meži” ziedojumu. Šogad 334 524,52 eiro ziedojums tiek sadalīts 47 biedrībām un nodibinājumiem no visas Latvijas. Vidzemē ziedojumu saņēmušas 14 iniciatīvas, tai skaitā apstiprināts projekta pieteikums…

Visas ziņas