Alojas administrācija

Attīstība

Nekustamā īpašuma – Lielā iela 7, Staicelē, Limbažu novadā, nedzīvojamās telpas Nr.36, nomas tiesību izsole

https://www.aloja.lv/wp-content/uploads/2021/12/Izsoles-noteikumi-Liela-iela-7.docx https://www.aloja.lv/wp-content/uploads/2021/12/Publicejama-informacija-par-nomas-objektu.docx

Tiek uzsākta siltumtrases izbūve Vīķos

Šonedēļ ir uzsākta siltumtrases izbūve Vīķos, Staiceles pagastā. Paredzēta katlu mājas siltummezgla pārbūve, uzstādot divus jaunus granulu apkures katlus, un izbūvējot siltumtrasi no katlu mājas līdz Vīķu muižas ēkai ar atzaru uz saimniecības ēku. Kopējais siltumtīklu garums – 137,2 m.…

Paziņojums par Limbažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2046.gadam un Attīstības programmas 2022.-2028.gadam nodošanu publiskai apspriešanai

Limbažu novada domes 2021.gada 28.oktobra sēdē tika pieņemts lēmums “Par Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2046.gadam 1.redakcijas un Attīstības programmas 2022.-2028.gadam 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai” (lēmums Nr.357 (protokola Nr.8, 3. §)). Publiskās apspriešanas laiks abiem attīstības plānošanas dokumentiem noteikts no 12.novembra līdz 17.decembrim. Tās…

Alojā noslēgumam tuvojas Skolas un Ausekļa ielu pārbūves darbs

Noslēgumam tuvojas projekta “Skolēniem un satiksmei drošas infrastruktūras izveide Alojas Ausekļa vidusskolas pieguļošajā teritorijā – Skolas ielā, līdz Kluba ielai, Ausekļa ielā, līdz Kalēju ielai Alojā, Alojas novadā” realizācija. Rekonstruējamie ielu posmi un apgriešanās laukums ar autostāvvietām ir cieši saistīti…

Mutiskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu – “Jaunpriesteri”, Alojas pagasts, Limbažu novads

https://www.aloja.lv/wp-content/uploads/2021/10/Jaunpriesteri-Alojas-pagasts.docx

Upju ekosistēmu atjaunošana palielina noturību pret plūdiem

Vācijas, Beļģijas un Turcijas iedzīvotāji vēl joprojām nav atguvušies pēc šīs vasaras katastrofālajiem plūdiem. Tai pašā laikā Latvija šovasar piedzīvoja ilgstošu sausuma periodu. Jaunākais Pasaules Dabas Fonda (WWF) ziņojums parāda kā zaļās infrastruktūras var mazināt šādu notikumu ietekmi uz sabiedrību,…

VPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrāde

No 2021. gada 30. augusta līdz 30. septembrim publiskajai apspriešanai tiek nodota Vidzemes plānošanas reģiona Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027. gadam pilnveidotā redakcija (2.0) un Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekts. Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programma ir…

16. septembrī notiks Stipro skrējiens

16. septembrī no plkst. 8.00, Staicelē notiks Stipro skrējiens. Stipro skrējiena 2021 nolikums

Apstiprināti projekta grozījumi projektam “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveide Alojas novadā”, Nr. 9.3.1.1/19/I/021

12.08.2021. Labklājības ministrija ir sniegusi pozitīvu atzinumu, līdz ar to 18.08.2021. tika parakstīti Vienošanās Nr. 9.3.1.1/19/I/021 grozījumi Nr. 3 starp Limbažu novada Alojas administrāciju un Centrālo Finanšu un Līgumu Aģentūru (CFLA) par papildus finansējuma piešķiršanu projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu…

Ir uzsākta Alojas Ausekļa vidusskolas infrastruktūras sakārtošana

Ir uzsākti būvdarbi, lai sakārtotu Alojas Ausekļa vidusskolas teritorijas infrastruktūru Skolas un Ausekļa ielās. Vide tiks labiekārtota atbilstoši normatīvajām prasībām, nodrošinot satiksmes drošību, bērnu drošību ceļā uz skolu, piebraukšanas un apstāšanās iespējas pie skolas. Projekta īstenošanas ilgums ir 4 mēneši…

Visas ziņas