Alojas administrācija

Pašvaldība

Nosaukti skates Gada labākā būve 2020 finālisti – Alojas Ausekļa vidusskola finālistu sarakstā

Skates Gada labākā būve Latvijā 2020 žūrijas tiešsaistes sanāksmē otrdien, 10. augustā, ekspertu diskusijās nosaukti vairāki objekti katrā nominācijā, ko žūrija vērtēs kā finālistus. Alojas Ausekļa vidusskola tika pieteikta nominācijai Pārbūve un ir iekļauta finālistu sarakstā. Objektu prezentācijas notiks trešdien,…

Informācija par rekvizītiem maksājumu veikšanai

Veicot maksājumus, aicinām pārliecināties par aktuālajiem Alojas administrācijas rekvizītiem. Lai izveidotu jaunus maksājumu paraugus, aicinām izmantot šādus rekvizītus: Saņēmējs: Alojas administrācijaReģistrācijas numurs: 40900033386PVN reģistrācijas numurs: LV40900033386 Norēķinu konti: AS Citadele – LV53PARX0027092540001, kods: PARXLV22 AS Swedbank – LV12HABA0551026085817, kods: HABALV22

Reorganizēs Alojas novada sporta skolu, to pievienojot Limbažu novada sporta skolai

29. jūlija kārtējās domes sēdes laikā Limbažu novada domes deputāti vienbalsīgi lēma par Limbažu novada pašvaldības padotībā esošās profesionālās sporta ievirzes izglītības iestādes “Alojas novada sporta skola” reorganizāciju, un tās pievienošanu izglītības iestādei “Limbažu novada Sporta skola”. Lēmums nosaka, ka…

Apstiprināts Alojas administrācijas nolikums

29. jūlija Limbažu novada domes sēdē tika apstiprināts Limbažu novada pašvaldības Alojas administrācijas nolikums. Alojas administrācija veic šādus uzdevumus: sagatavo priekšlikumus jautājumu izskatīšanai Domes sēdēs; atbilstoši kompetencei sagatavo atzinumus par Domes sēdēs izskatāmiem lēmumprojektiem; nodrošina Domes pieņemto lēmumu izpildi; nodrošina…

Par Salacas tilta remontu Salacgrīvā

Limbažu novada pašvaldības 29. jūlija sēdē pieņemts lēmums par tilta pār Salacu a/c A01 Rīga – Ainaži 91,20 km būvprojekta izstrādei nepieciešamo finansējumu.                Limbažu novada pašvaldības iestāde Salacgrīvas administrācija plāno veikt tilta pār Salacu, autoceļa A1 (E67) Rīga – Ainaži…

Limbažu novada domes un komiteju sēdes augustā

17. augusts Plkst. 13.00 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde. Plkst. 15.00 Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde. 18. augusts Plkst. 09.00 Teritorijas attīstības komitejas sēde. Plkst. 13.00 Finanšu jautājumu komitejas sēde. 26. augusts Plkst. 15.00 Domes sēde.