Aloja

Noma

Zemes noma - pieteikties līdz 2021. gada 22.novembrim

Aicina pieteikties zemes nomas tiesībām Alojas pagastā

Pašvaldība iznomā zemi “Mazupītes”, Alojas pagastā lauksaimnieciskai izmantošanai un aicina pieteikties zemes nomas tiesību iegūšanai līdz 2021.gada 22.novembrim

zemes gabala “Mazupītes”, kadastra apz. 6627 004 0094, platība  5,56 ha

nomas maksa gadā – EUR 246,00 (bez PVN)

Zemes nomas līgums tiks slēgts ar termiņu uz 5 gadiem,

 

Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā, rakstot iesniegumu, adresētu Limbažu novada pašvaldības Alojas administrācijai, e-pasts alojas__administracija@limbazi.lv,  līdz 2021. gada 22. novembrim. Papildus informācija pa tālr. 25749113.

Ja tiks saņemti vairāki iesniegumi ar vēlmi nomāt konkrētu zemes gabalu, rīkojama nomas tiesību izsole, nomnieks kompensē iznomātājam pieaicinātā sertificēta vērtētāja atlīdzības summu, kas ir 30,00 eiro.

Aicina pieteikties zemes nomas tiesībām Alojas pagastā

[/restab]

[/restabs]

Zemes noma - pieteikties līdz 2021. gada 24.septembrim 

Aicinām pieteikties neapbūvētu Limbažu novada zemesgabalu vai to daļu nomas tiesību izsolei līdz 2021. gada 24. septembrim Alojas administrācijā. Izsoles sākuma cena 3,0 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, solis 0,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības. Iznomājamie pašvaldībai piekritīgie zemes gabali (bez apbūves tiesībām):

Nr.p.k. Kadastra numurs Adrese Kopējā zemes vienības platība Zemes platības sadalījums pa izmantošanas veidiem Iznomājamā platība Zemes iznomāšanas mērķis Zemes gabala kadastrālā vērtība 

EUR

1. 66270030443 Buktes 1, Alojas pagasts 

Pielikums Buktes 1

5,68 ha   

4,0 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme

1,68 ha – citas zemes

 

1,8 ha   

Lauksaimniecība

  

1354,75

 

2. 66270030111 Grāvīši, Alojas pagasts 

Pielikums Grāvīši

3,7   

3,5 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme

0,1 ha – zeme zem ēkām

0,1 ha – zeme zem ceļiem

 

3,1 ha   

 

Lauksaimniecība

  

 

3380,68

3. 66370080124 Ūciemi 1, Staiceles pagastā 

Pielikums Ūciemi 1

3,38   

3,38 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme

 

0,7 ha   

Lauksaimniecība

  

720,92

4. 66370080122 Auziņas, Staiceles pagasts 

Pielikums Auziņas

25,4 ha   

25,4 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme

 

1,8 ha   

Lauksaimniecība

  

1854,00

5. 66270030151 Jaunpurzelles, Alojas pagasts 

Pielikums Jaunpurzelles

11,261 ha   

9,061 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme

1,5 ha – meži

0,7 ha – zeme zem ūdens

 

6,12 ha   

 

Lauksaimniecība

  

 

4273,29

 

Limbažu novada pašvaldības Alojas administrācija iznomā zemi sakņu dārzu, personīgo palīgsaimniecību un lauksaimniecības vajadzībām:

 

Nr.p.k. Kadastra numurs Adrese Iznomājamā platība
1. 6607 003 0081 Kalēju iela 15, Aloja 

 

1,4 ha
2. 6607 001 0119 Baznīcas iela 13A, Aloja 0,38 ha
3. 6607 001 0113 Jūras iela 34A, Aloja 0,5169 ha
4. 6607 002 0010 Limbažu iela 10, Aloja 0,6458 ha
5. 6607 001 0277 Smilšu iela 5, Aloja 0,8 ha
6. 6627 003 0283 Stīparu dārzi, Alojas pagasts 0,45 ha (0,05 x5)
7. 6627 004 0096 Cepurnieki, Alojas pagasts 0,8122 ha
8. 6617 001 0088 Rīgaļu zeme, Staicele 

 

1,15 ha

Iespēja nomāt

Pielikums Auziņas, Staiceles pagasts

Pielikums Buktes 1, Alojas pagasts

Pielikums Grāvīši, Alojas pagasts

Pielikums Jaunpurzelles, Alojas pag.

Pielikums Ūciemi 1, Staiceles pagasts

vērsties Alojas administrācijā Jūras ielā 13, Alojā.

Papildus informācija pa tālr. 64023927.

Zemes noma - pieteikties līdz 2021. gada 12. augustam 

Aicinām pieteikties neapbūvētu Limbažu novada zemesgabalu vai to daļu nomas tiesību izsolei līdz 2021. gada 12. augustam Alojas administrācijā. Izsoles sākuma cena 3,0 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, solis 0,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības. Iznomājamie pašvaldībai piekritīgie zemes gabali (bez apbūves tiesībām):

Nr.p.k. Kadastra numurs Adrese Kopējā zemes vienības platība Zemes platības sadalījums pa izmantošanas veidiem Iznomājamā platība Grafisko pielikumu Nr. Zemes gabala kadastrālā vērtība     

EUR

1. 66270020227 Skujiņas, Alojas pagasts     

Pielikums

 

20,10 ha 20,10 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme     

 

5,00 ha       

1

      

5150,00

2. 66480010191 Pašvaldības zeme, Brīvzemnieku pagasts     

Pielikums

2,6 ha 1,6 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme     

1,0 ha – citas zemes

 

2,6 ha       

2

 

      

1740,00

3. 66370050048 Zaķlaužņi, Staiceles pagasts     

Pielikums

9,88 ha 7,68 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme     

0,4 ha – citas zemes

1,4 ha – krūmāji

0,3 ha – zeme zem ēkām

0,1 ha – zeme zem ceļiem

6,1 ha       

 

 

3

      

 

 

4810,43

4. 66370010184 Rūķi, Staiceles pagasts     

Pielikums

3,3 ha 3,1 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme     

0,2 ha – zeme zem ēkām

 

1,16       

4

      

1055,60

5. 66270020226 Skujiņas, Alojas pagasts     

Pielikums

18,2 ha 17,0 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme     

1,2 ha – zeme zem ūdens

 

10,0 ha       

5

      

8560,44

6. 66270020283 Smildziņas, Alojas pagasts     

Pielikums

7,8 ha 6,1 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme     

0,2 ha – citas zemes

0,2 ha – zeme zem ēkām

1,3 ha – zeme zem ūdens

2,5 ha       

6

      

2116,35

7. 66270040123 Pļaviņas, Alojas pagasts     

Pielikums

3,0 ha 3,0 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme     

 

3,0 ha       

7

      

2730,00

8. 66170010271 Kalna zeme, Staicele     

Pielikums

2,6 ha 2,6 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme     

 

0,8 ha       

8

      

560,11

 

Limbažu novada pašvaldības Alojas administrācija iznomā zemi sakņu dārzu, personīgo palīgsaimniecību un lauksaimniecības vajadzībām:

Nr.p.k. Kadastra numurs Adrese Iznomājamā platība
1. 6607 003 0081 Kalēju iela 15, Aloja 1,4 ha
2. 6607 001 0119 Baznīcas iela 13A, Aloja 0,38 ha
3. 6607 001 0113 Jūras iela 34A, Aloja 0,5169 ha
4. 6607 002 0010 Limbažu iela 10, Aloja 0,6458 ha
5. 6607 001 0277 Smilšu iela 5, Aloja 0,8 ha
6. 6627 003 0283 Stīparu dārzi, Alojas pagasts 0,45 ha (0,05 x5)
7. 6627 004 0096 Cepurnieki, Alojas pagasts 0,8122 ha
8. 6617 001 0088 Rīgaļu zeme, Staicele 1,15 ha

Iespēja nomāt

Pielikums

Pielikums

Pielikums

Pielikums

Pielikums

Vērsties Alojas administrācijā, Jūras ielā 13, Alojā.

Papildus informācija pa tālr. 64023927.

Zemes noma - pieteikties līdz 2021. gada 21. jūnijam 

Aicinām pieteikties neapbūvētu Alojas novada zemesgabalu vai to daļu nomas tiesību izsolei līdz 2021. gada 21. jūnijam Alojas novada pašvaldībā. Izsoles sākuma cena 3,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, solis 0,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības. Iznomājamie pašvaldībai piekritīgie zemes gabali (bez apbūves tiesībām):

 

Nr.p.k. Kadastra numurs Adrese Kopējā zemes vienības platība Zemes platības sadalījums pa izmantošanas veidiem Iznomājamā platība Grafisko pielikumu Nr.        

Zemes gabala kadastrālā vērtība

EUR

1. 66270040099 Mazupītes, Alojas pagasts 5,56 ha 4,59 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme      

0,72 ha – krūmāji

0,25 ha – zeme zem ūdens

 

5,56 ha        

 

 

1

2986,00
2. 66370010170 Burtnieki, Staiceles pagasts 31,1 ha 23,6 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme      

4,1 ha – krūmāji

3,4 ha – citas zemes

 

1,8 ha        

 

2

1282,92

 

Alojas novada pašvaldība iznomā zemi sakņu dārzu, personīgo palīgsaimniecību un lauksaimniecības vajadzībām:

 

Nr.p.k. Kadastra numurs Adrese Iznomājamā platība
1. 6607 003 0081 Kalēju iela 15, Aloja 1,4 ha
2. 6607 001 0119 Baznīcas iela 13A, Aloja 0,38 ha
3. 6607 001 0113 Jūras iela 34A, Aloja 0,5169 ha
4. 6607 002 0010 Limbažu iela 10, Aloja 0,6458 ha
5. 6607 001 0277 Smilšu iela 5, Aloja 0,8 ha
6. 6627 003 0283 Stīparu dārzi, Alojas pagasts 0,45 ha (0,05 x5)
7. 6627 004 0096 Cepurnieki, Alojas pagasts 0,8122 ha
8. 6617 001 0088 Rīgaļu zeme, Staicele 1,15 ha

 

vērsties Alojas novada domē Jūras ielā 13, Alojā.

 

Papildus informācija pa tālr. 64023927.

Pielikums 1 – Burtnieki, Staiceles pag.

Pielikums2 –  Mazupītes

Medību tiesību noma - pieteikties līdz 2021. gada 31. maijam 

Alojas novada dome iznomā medību tiesības šādās zemes vienībās:

Nr.p.k. Kadastra apzīmējums Adrese Kopējā zemes vienības platība       

ha

1. 66480040195 Zariņi, Brīvzemnieku pagasts 2,2
2. 66480040158 Kļavas, Brīvzemnieku pagasts 1,8
3. 66480040189 Libarti, Brīvzemnieku pagasts 6,1
4. 66480040142 Libarti, Brīvzemnieku pagasts 3,8
5. 66480040196 Pašvaldība, Brīvzemnieku pagasts 0,9
6. 66480040153 Paegļi 8, Brīvzemnieku pagasts 1,02
7. 66480040109 Paegļi, Brīvzemnieku pagasts 0,8
8. 66480040105 Paegļi 8, Brīvzemnieku pagasts 1,16
9. 66480050041 Dainas, Brīvzemnieku pagasts 3,4
10. 66480010105 Jaunozoliņi, Brīvzemnieku pagasts 5,6
11. 66480010348 Smilgas, Brīvzemnieku pagasts 1,08
12. 66480010049 Ielejas, Brīvzemnieku pagasts 3,4
13. 66480010201 Jaunozoliņi, Brīvzemnieku pagasts 1,6
14. 66480010213 Pašvaldība, Brīvzemnieku pagasts 2,4
15. 66480010233 Pašvaldība, Brīvzemnieku pagasts 0,893
16. 66480010254 Ogas, Brīvzemnieku pagasts 1,76
17. 66480010205 Buliņi, Brīvzemnieku pagasts 9,77
18. 66480010117 Pļaviņas, Brīvzemnieku pagasts 8,1
19. 66480010147 Joglas, Brīvzemnieku pagasts 3,9
20. 66480050056 Meņģeļi, Brīvzemnieku pagasts 1,69
21. 66480020066 Jaunsaulītes, Brīvzemnieku pagasts 1,7
22. 66480020072 Jaunsilnieki, Brīvzemnieku pagasts 1,1
23. 66480010148 Joglas, Brīvzemnieku pagasts 5,7
24. 66480050051 Pļaviņas, Brīvzemnieku pagasts 2,19
25. 66480050066 Apiņi 2, Brīvzemnieku pagasts 1,9
26. 66480050057 Skujas, Brīvzemnieku pagasts 1,2
27. 66480050058 Brieži, Brīvzemnieku pagasts 1,5
28. 66480050053 Baumaņi, Brīvzemnieku pagasts 0,69

 

Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2021.gada 31. maijam. Papildus informācija pa tālr. 64023927.

Zemes noma - pieteikties līdz 2021. gada 25. maijam 

Aicinām pieteikties neapbūvētu Alojas novada zemesgabalu vai to daļu nomas tiesību izsolei līdz 2021. gada 25. maijam Alojas novada pašvaldībā. Izsoles sākuma cena 3,0% no zemesgabala kadastrālās vērtības, solis 0,5% no zemesgabala kadastrālās vērtības. Iznomājamie pašvaldībai piekritīgie zemes gabali (bez apbūves tiesībām):

Nr.p.k. Kadastra numurs Adrese Kopējā zemes vienības platība Zemes platības sadalījums pa izmantošanas veidiem Iznomājamā platība Grafisko pielikumu Nr.             

Zemes gabala kadastrālā vērtība

EUR

1. 66270020226 Skujiņas, Alojas pagasts 18,2 ha 17 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme           

1,2 ha – zeme zem ūdens

 

8,0 ha             

1

            

6848,35

2. 66440050061 Jaunkalēji, Braslavas pagasts 1,5383 ha 1,5383 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme           

 

1,5383 ha             

2

            

1584,00

3. 66270030403 Viesuļi 1, Alojas pagasts 2,9 ha 2,9 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme           

 

1,1 ha             

3

            

1133,00

4. 66270030258 Buktes 1, Alojas pagasts 5,68 ha 5,68 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme           

 

1,4 ha             

4

            

1053,70

5. 66270030397 Ārzemnieki 1, Alojas pagasts 1,8 ha 1,8 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme           

 

1,7 ha             

5

            

1751,00

6. 66270020282 Jaunziediņi 1, Alojas pagasts 11,9 ha 9,8 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme           

1,1 ha – meža zeme

1,0 ha – zeme zem ūdens

 

6,0 ha             

 

6

            

 

4612,44

7. 66370030083 Ķilas 1, Staiceles pagasts 49,1 ha 49,0 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme           

0,1 ha – cita zeme

 

16,9             

7

            

17374,64

Pielikums 1 – Skujiņas, Alojas pag.

Pielikums 2 – Jaunkalēji, Braslavas pag.

Pielikums 3 – Viesuļi 1, Alojas pag.

Pielikums 4 – Buktes 1, Alojas pag.

Pielikums 5 – Ārzemnieki 1, Alojas pag

Pielikums 6 – Jaunziediņi, Alojas pag.

Pielikums 7 – Ķilas 1, Staiceles pagasts 

 

Alojas novada pašvaldība iznomā zemi sakņu dārzu, personīgo palīgsaimniecību un lauksaimniecības vajadzībām:

Nr.p.k. Kadastra numurs Adrese Iznomājamā platība
1. 6607 003 0081 Kalēju iela 15, Aloja 1,4 ha
2. 6607 001 0119 Baznīcas iela 13A, Aloja 0,38 ha
3. 6607 001 0113 Jūras iela 34A, Aloja 0,5169 ha
4. 6607 002 0010 Limbažu iela 10, Aloja 0,6458 ha
5. 6607 001 0277 Smilšu iela 5, Aloja 0,8 ha
6. 6627 003 0283 Stīparu dārzi, Alojas pagasts 0,45 ha (0,05 x5)
7. 6627 004 0096 Cepurnieki, Alojas pagasts 0,8122 ha
8. 6617 001 0088 Rīgaļu zeme, Staicele 1,15 ha

Vērsties Alojas novada domē Jūras ielā 13, Alojā.

 

Papildus informācija pa tālr. 64023927.

Zemes noma - pieteikties līdz 2021. gada 15. aprīlim 

Aicinām pieteikties neapbūvētu Alojas novada zemesgabalu vai to daļu nomas tiesību izsolei līdz 2021. gada 15. aprīlim Alojas novada pašvaldībā. Izsoles sākuma cena 3,0 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, solis 0,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības.

Iznomājamie pašvaldībai piekritīgie zemes gabali (bez apbūves tiesībām):

Nr.p.k. Kadastra numurs Adrese Kopējā zemes vienības platība Zemes platības sadalījums pa izmantošanas veidiem Iznomājamā platība Grafisko pielikumu Nr.               

Zemes gabala kadastrālā vērtība

EUR

1. 66370030086 Arāji, Staiceles pagasts 12,6 ha 12,6 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme             

 

12,6 ha               

Lauksaimniecība

              

12978,00

2. 66370030083 Ķilas 1, Staiceles pagasts 49,1 ha 49,0 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme             

0,1 ha – citas zemes

 

5,0 ha               

Lauksaimniecība

              

5140,43

3. 66370030082 Mikas 1, Staiceles pagasts 3,2 ha 3,0 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme             

0,1 ha – zemes zem ēkām

0,1 ha –  zeme zem ceļa

 

2,0 ha               

Lauksaimniecība

              

2200,63

4. 66370030084 Ķilas 2, Staiceles pagasts 13,4 ha 8,6 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme             

3,7 ha – meži

1,0 ha – zeme zem ēkām

8,1 ha               

Lauksaimniecība

              

6459,45

5. 66270030403 Viesuļi 1,Alojas pagasts 2,9 ha 2,9 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme             

 

1,5 ha               

Lauksaimniecība

              

1545,00

Pielikums 1 – Arāji, Staiceles pag.

Pielikums 2 – Ķilas 1, Staiceles pag.

Pielikums 3 – Mikas 1, Staiceles pag.

Pielikums 4 – Ķilas 2, Staiceles pag.

Pielikums 5 – Viesuļi 1, Alojas pag.

 

Alojas novada pašvaldība iznomā zemi sakņu dārzu, personīgo palīgsaimniecību un lauksaimniecības vajadzībām:

Nr.p.k. Kadastra numurs Adrese Iznomājamā platība
1. 6607 003 0081 Kalēju iela 15, Aloja 1,4 ha
2. 6607 001 0119 Baznīcas iela 13A, Aloja 0,38 ha
3. 6607 001 0113 Jūras iela 34A, Aloja 0,5169 ha
4. 6607 002 0010 Limbažu iela 10, Aloja 0,6458 ha
5. 6607 001 0277 Smilšu iela 5, Aloja 0,8 ha
6. 6627 003 0283 Stīparu dārzi, Alojas pagasts 0,45 ha (0,05 x5)
7. 6627 004 0096 Cepurnieki, Alojas pagasts 0,8122 ha
8. 6617 001 0088 Rīgaļu zeme, Staicele 1,15 ha

 

Vērsties Alojas novada domē Jūras ielā 13, Alojā.

Papildus informācija pa tālr. 64023927.

 

Zemes noma - pieteikties līdz 2021. gada 19. martam 

Aicinām pieteikties neapbūvētu Alojas novada zemesgabalu vai to daļu nomas tiesību izsolei līdz 2021. gada 19. martam Alojas novada pašvaldībā. Izsoles sākuma cena 3,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, solis 0,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības. Iznomājamie pašvaldībai piekritīgie zemes gabali (bez apbūves tiesībām):

Nr.p.k. Kadastra numurs Adrese Kopējā zemes vienības platība Zemes platības sadalījums pa izmantošanas veidiem Iznomājamā platība Grafisko pielikumu Nr.                

Zemes gabala kadastrālā vērtība

EUR

1. 66370030083 Ķilas 1, Staiceles pagasts 49,1 ha 49,0 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme              

0,1 ha – cita zeme

 

12,73  ha                

 

1.

               

 

13087,53

2. 66440050061 Jaunkalēji, Braslavas pagasts 1,5383 ha 1,5383 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme              

 

1,5383 ha                

2.

               

1584

3. 66270020288 Jaunvītiņi, Alojas pagasts 9,4 ha 9,1 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme              

0,3 ha – zeme zem ceļa

 

3,0 ha                

3.

               

2651,81

4. 66480010254 Ogas 1, Brīvzemnieku pagasts 1,76 ha 1,76 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme              

 

1,76                

4.

               

1269

5. 6648 001 0213 Pašvaldība, Brīvzemnieku pagasts 2,4 ha 2,4 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme              

 

2,4 ha                

5.

               

2472

6. 66480010233 Pašvaldība, Brīvzemnieku pagasts 0,89 ha 0,89 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme              

 

0,89 ha                

6.

               

920

7. 66480010201 Jaunozoliņi, Brīvzemnieku pagasts 1,6 ha 1,5 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme              

0,1 ha – zeme zem ūdens

 

1,6 ha                

7.

               

1374

8. 66370080081 Linrūpnieki, Staiceles pagasts 30,1 ha 30,1 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme              

 

12,7 ha                

8.

               

13081

9. 66370080082 Dumpji, Staiceles pagasts              

 

 

3,4 ha 3,4 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme              

 

1,7 ha                

9.

               

1751

10. 66370080068 Pururga, Staiceles pagasts 17,1 ha 15,8 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme              

1,3 ha – cita zeme

 

16,8 ha                

10.

               

16106,39

Pielikums 1 – Ķilas 1, Staiceles pag.

Pielikums 2 –  Jaunkalēji, Braslavas pagasts

Pielikums 3 – Jaunvītiņi, Alojas pag.

Pielikums 4 – Ogas, Brīvzemnieku pag.

Pielikums 5 – Pašvaldība, Brīvzemnieku pag.

Pielikums 6 – Pašvaldība, Brīvzemnieku pag.

Pielikums 7 – Jaunozoliņi, Brīvzemnieku pag.

Pielikums 8 – Linrūpnieki, Staiceles pag.

Pielikums 9 – Dumpji, Staiceles pag.

Pielikums 10 – Pururga, Staiceles pag.

 

Alojas novada pašvaldība iznomā zemi sakņu dārzu, personīgo palīgsaimniecību un lauksaimniecības vajadzībām:

Nr.p.k. Kadastra numurs Adrese Iznomājamā platība
1. 6607 003 0081 Kalēju iela 15, Aloja 1,4 ha
2. 6607 001 0119 Baznīcas iela 13A, Aloja 0,38 ha
3. 6607 001 0113 Jūras iela 34A, Aloja 0,5169 ha
4. 6607 002 0010 Limbažu iela 10, Aloja 0,6458 ha
5. 6607 001 0277 Smilšu iela 5, Aloja 0,8 ha
6. 6627 003 0283 Stīparu dārzi, Alojas pagasts 0,45 ha (0,05 x5)
7. 6627 004 0096 Cepurnieki, Alojas pagasts 0,8122 ha
8. 6617 001 0088 Rīgaļu zeme, Staicele 1,15 ha

 

Vērsties Alojas novada domē Jūras ielā 13, Alojā.

Papildus informācija pa tālr. 64023927.

Zemes noma - pieteikties līdz 2021. gada 15. februārim 

Aicinām pieteikties neapbūvētu Alojas novada zemesgabalu vai to daļu nomas tiesību izsolei līdz 2021. gada 15. februārim Alojas novada pašvaldībā. Izsoles sākuma cena 3,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, solis 0,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības. Iznomājamie pašvaldībai piekritīgie zemes gabali (bez apbūves tiesībām):

 

Nr.p.k. Kadastra numurs Adrese Kopējā zemes vienības platība Zemes platības sadalījums pa izmantošanas veidiem Iznomājamā platība Grafisko pielikumu Nr.                 

Zemes gabala kadastrālā vērtība

EUR

1. 66270020544 Upmaļi, Alojas pagasts 9,4 ha 6,9 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme               

1,2 ha – krūmāji

0,2 ha – zeme zem  ūdens

1,1 ha zeme zem ēkām

 

1,13 ha                 

Lauksaimniecība

1
2. 66270020194 Draviņas, Alojas pagasts 4,1 ha 4,1 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme               

 

2,3 ha                 

Lauksaimniecība

2
3. 66270020459 Zemītes 2, Alojas pagasts 1,43 ha 1,43 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme               

 

1,43 ha                 

Lauksaimniecība

3
4. 66270020227 Skujiņas, Alojas pagasts 20,1 ha 20,1 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme               

 

13,60                 

Lauksaimniecība

4
5. 66270040106 Mazlāles 1,Alojas pagasts 13,1 ha 11,5 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme               

0,6 ha – zeme zem ūdens

1,0 ha – citas zemes

 

4,35 ha                 

 

Lauksaimniecība

5
6. 66440040194 Plikši, Braslavas pagasts 15,2 ha 14,4 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme               

0,8 ha – zeme zem ūdens

 

1,4 ha                 

Lauksaimniecība

6
7. 66440040082 Padomes, Braslavas pagasts 22,0 ha 3,7 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme               

2,6 ha – zeme zem ūdens

0,3 ha – citas zemes

13,1 ha – meži

2,3 ha – krūmāji

2,9 ha                 

 

Lauksaimniecība

7
8. 66370080122 Auziņas, Staiceles pagasts 25,4 ha 25,4 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme               

 

6,63 ha                 

Lauksaimniecība

8

Pielikums 1 – Upmaļi, Alojas pagasts

Pielikums 2 – Draviņas, Alojas pagasts

Pielikums 3 – Zemītes 2, Alojas pagasts

Pielikums 4 – Skujiņas, Alojas pagasts

Pielikums 5 – Mazlāles 1, Alojas pagasts

Pielikums 6 – Plikši, Braslavas pagasts 

Pielikums 7 – Padomes, Braslavas pagasts

Pielikums 8 – Auziņas, Staiceles pagasts

Alojas novada pašvaldība iznomā zemi sakņu dārzu, personīgo palīgsaimniecību un lauksaimniecības vajadzībām:

Nr.p.k. Kadastra numurs Adrese Iznomājamā platība
1. 6607 003 0081 Kalēju iela 15, Aloja 1,4 ha
2. 6607 001 0119 Baznīcas iela 13A, Aloja 0,38 ha
3. 6607 001 0113 Jūras iela 34A, Aloja 0,5169 ha
4. 6607 002 0010 Limbažu iela 10, Aloja 0,6458 ha
5. 6607 001 0277 Smilšu iela 5, Aloja 0,8 ha
6. 6627 003 0283 Stīparu dārzi, Alojas pagasts 0,45 ha (0,05 x5)
7. 6627 004 0096 Cepurnieki, Alojas pagasts 0,8122 ha
8. 6617 001 0088 Rīgaļu zeme, Staicele 1,15 ha

Vērsties Alojas novada domē Jūras ielā 13, Alojā.

Papildus informācija pa tālr. 64023927.

Zemes noma - pieteikties līdz 2021. gada 21. janvārim 

Aicinām pieteikties neapbūvētu Alojas novada zemesgabalu vai to daļu nomas tiesību izsolei līdz 2021. gada 21. janvārim Alojas novada pašvaldībā. Izsoles sākuma cena 3,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, solis 0,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības. Iznomājamie pašvaldībai piekritīgie zemes gabali (bez apbūves tiesībām):

Nr.p.k. Kadastra numurs Adrese Kopējā zemes vienības platība Zemes platības sadalījums pa izmantošanas veidiem Iznomājamā platība Grafisko pielikumu Nr.                   

Zemes gabala kadastrālā vērtība

EUR

1. 66480050066 Apiņi 2, Brīvzemnieku pagasts 1,9 ha 1,7 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme                 

02 ha – krūmāji

 

1,9 ha 1.                   

1446,00

2. 66440050061 Jaunkalēji, Braslavas pagasts 1,5383 ha 1,5383 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme                 

 

1,5383 ha 2.                   

1584,00

3. 66270020257 Tīrumi, Alojas pagasts 2,6 ha 2,3 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme                 

0,3 ha – cita zeme

 

1,0 ha 3.                   

921,92

4. 66370080082 Dumpji, Staiceles pagasts 3,4 ha 3,4 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme                 

 

1,7 ha 4.                   

1751,00

1 – pielikums Apiņi 2, Brīvzemnieku pagasts

2 – pielikums Jaunkalēji, Braslavas pagasts

3 – pielikums Tīrumi, Alojas pagasts

4 – pielikums Dumpji, Staiceles pagasts

 

Alojas novada pašvaldība iznomā zemi sakņu dārzu, personīgo palīgsaimniecību un lauksaimniecības vajadzībām:

Nr.p.k. Kadastra numurs Adrese Iznomājamā platība
1. 6607 003 0081 Kalēju iela 15, Aloja 1,4 ha
2. 6607 001 0119 Baznīcas iela 13A, Aloja 0,38 ha
3. 6607 001 0113 Jūras iela 34A, Aloja 0,5169 ha
4. 6607 002 0010 Limbažu iela 10, Aloja 0,6458 ha
5. 6607 001 0277 Smilšu iela 5, Aloja 0,8 ha
6. 6627 003 0283 Stīparu dārzi, Alojas pagasts 0,45 ha (0,05 x5)
7. 6627 004 0096 Cepurnieki, Alojas pagasts 0,8122 ha
8. 6617 001 0088 Rīgaļu zeme, Staicele 1,15 ha

 

Vērsties Alojas novada domē Jūras ielā 13, Alojā.

Papildus informācija pa tālr. 64023927.