Alojas Novads

Noma

Zemes noma - pieteikties līdz 2021. gada 15. aprīlim 

Aicinām pieteikties neapbūvētu Alojas novada zemesgabalu vai to daļu nomas tiesību izsolei līdz 2021. gada 15. aprīlim Alojas novada pašvaldībā. Izsoles sākuma cena 3,0 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, solis 0,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības.

Iznomājamie pašvaldībai piekritīgie zemes gabali (bez apbūves tiesībām):

Nr.p.k. Kadastra numurs Adrese Kopējā zemes vienības platība Zemes platības sadalījums pa izmantošanas veidiem Iznomājamā platība Grafisko pielikumu Nr.   

Zemes gabala kadastrālā vērtība

EUR

1. 66370030086 Arāji, Staiceles pagasts 12,6 ha 12,6 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme 

 

12,6 ha   

Lauksaimniecība

  

12978,00

2. 66370030083 Ķilas 1, Staiceles pagasts 49,1 ha 49,0 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme 

0,1 ha – citas zemes

 

5,0 ha   

Lauksaimniecība

  

5140,43

3. 66370030082 Mikas 1, Staiceles pagasts 3,2 ha 3,0 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme 

0,1 ha – zemes zem ēkām

0,1 ha –  zeme zem ceļa

 

2,0 ha   

Lauksaimniecība

  

2200,63

4. 66370030084 Ķilas 2, Staiceles pagasts 13,4 ha 8,6 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme 

3,7 ha – meži

1,0 ha – zeme zem ēkām

8,1 ha   

Lauksaimniecība

  

6459,45

5. 66270030403 Viesuļi 1,Alojas pagasts 2,9 ha 2,9 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme 

 

1,5 ha   

Lauksaimniecība

  

1545,00

Pielikums 1 – Arāji, Staiceles pag.

Pielikums 2 – Ķilas 1, Staiceles pag.

Pielikums 3 – Mikas 1, Staiceles pag.

Pielikums 4 – Ķilas 2, Staiceles pag.

Pielikums 5 – Viesuļi 1, Alojas pag.

 

Alojas novada pašvaldība iznomā zemi sakņu dārzu, personīgo palīgsaimniecību un lauksaimniecības vajadzībām:

Nr.p.k. Kadastra numurs Adrese Iznomājamā platība
1. 6607 003 0081 Kalēju iela 15, Aloja 1,4 ha
2. 6607 001 0119 Baznīcas iela 13A, Aloja 0,38 ha
3. 6607 001 0113 Jūras iela 34A, Aloja 0,5169 ha
4. 6607 002 0010 Limbažu iela 10, Aloja 0,6458 ha
5. 6607 001 0277 Smilšu iela 5, Aloja 0,8 ha
6. 6627 003 0283 Stīparu dārzi, Alojas pagasts 0,45 ha (0,05 x5)
7. 6627 004 0096 Cepurnieki, Alojas pagasts 0,8122 ha
8. 6617 001 0088 Rīgaļu zeme, Staicele 1,15 ha

 

Vērsties Alojas novada domē Jūras ielā 13, Alojā.

Papildus informācija pa tālr. 64023927.

 

Zemes noma - pieteikties līdz 2021. gada 19. martam 

Aicinām pieteikties neapbūvētu Alojas novada zemesgabalu vai to daļu nomas tiesību izsolei līdz 2021. gada 19. martam Alojas novada pašvaldībā. Izsoles sākuma cena 3,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, solis 0,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības. Iznomājamie pašvaldībai piekritīgie zemes gabali (bez apbūves tiesībām):

Nr.p.k. Kadastra numurs Adrese Kopējā zemes vienības platība Zemes platības sadalījums pa izmantošanas veidiem Iznomājamā platība Grafisko pielikumu Nr.    

Zemes gabala kadastrālā vērtība

EUR

1. 66370030083 Ķilas 1, Staiceles pagasts 49,1 ha 49,0 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme  

0,1 ha – cita zeme

 

12,73  ha    

 

1.

   

 

13087,53

2. 66440050061 Jaunkalēji, Braslavas pagasts 1,5383 ha 1,5383 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme  

 

1,5383 ha    

2.

   

1584

3. 66270020288 Jaunvītiņi, Alojas pagasts 9,4 ha 9,1 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme  

0,3 ha – zeme zem ceļa

 

3,0 ha    

3.

   

2651,81

4. 66480010254 Ogas 1, Brīvzemnieku pagasts 1,76 ha 1,76 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme  

 

1,76    

4.

   

1269

5. 6648 001 0213 Pašvaldība, Brīvzemnieku pagasts 2,4 ha 2,4 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme  

 

2,4 ha    

5.

   

2472

6. 66480010233 Pašvaldība, Brīvzemnieku pagasts 0,89 ha 0,89 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme  

 

0,89 ha    

6.

   

920

7. 66480010201 Jaunozoliņi, Brīvzemnieku pagasts 1,6 ha 1,5 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme  

0,1 ha – zeme zem ūdens

 

1,6 ha    

7.

   

1374

8. 66370080081 Linrūpnieki, Staiceles pagasts 30,1 ha 30,1 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme  

 

12,7 ha    

8.

   

13081

9. 66370080082 Dumpji, Staiceles pagasts  

 

 

3,4 ha 3,4 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme  

 

1,7 ha    

9.

   

1751

10. 66370080068 Pururga, Staiceles pagasts 17,1 ha 15,8 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme  

1,3 ha – cita zeme

 

16,8 ha    

10.

   

16106,39

Pielikums 1 – Ķilas 1, Staiceles pag.

Pielikums 2 –  Jaunkalēji, Braslavas pagasts

Pielikums 3 – Jaunvītiņi, Alojas pag.

Pielikums 4 – Ogas, Brīvzemnieku pag.

Pielikums 5 – Pašvaldība, Brīvzemnieku pag.

Pielikums 6 – Pašvaldība, Brīvzemnieku pag.

Pielikums 7 – Jaunozoliņi, Brīvzemnieku pag.

Pielikums 8 – Linrūpnieki, Staiceles pag.

Pielikums 9 – Dumpji, Staiceles pag.

Pielikums 10 – Pururga, Staiceles pag.

 

Alojas novada pašvaldība iznomā zemi sakņu dārzu, personīgo palīgsaimniecību un lauksaimniecības vajadzībām:

Nr.p.k. Kadastra numurs Adrese Iznomājamā platība
1. 6607 003 0081 Kalēju iela 15, Aloja 1,4 ha
2. 6607 001 0119 Baznīcas iela 13A, Aloja 0,38 ha
3. 6607 001 0113 Jūras iela 34A, Aloja 0,5169 ha
4. 6607 002 0010 Limbažu iela 10, Aloja 0,6458 ha
5. 6607 001 0277 Smilšu iela 5, Aloja 0,8 ha
6. 6627 003 0283 Stīparu dārzi, Alojas pagasts 0,45 ha (0,05 x5)
7. 6627 004 0096 Cepurnieki, Alojas pagasts 0,8122 ha
8. 6617 001 0088 Rīgaļu zeme, Staicele 1,15 ha

 

Vērsties Alojas novada domē Jūras ielā 13, Alojā.

Papildus informācija pa tālr. 64023927.

Zemes noma - pieteikties līdz 2021. gada 15. februārim 

Aicinām pieteikties neapbūvētu Alojas novada zemesgabalu vai to daļu nomas tiesību izsolei līdz 2021. gada 15. februārim Alojas novada pašvaldībā. Izsoles sākuma cena 3,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, solis 0,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības. Iznomājamie pašvaldībai piekritīgie zemes gabali (bez apbūves tiesībām):

 

Nr.p.k. Kadastra numurs Adrese Kopējā zemes vienības platība Zemes platības sadalījums pa izmantošanas veidiem Iznomājamā platība Grafisko pielikumu Nr.     

Zemes gabala kadastrālā vērtība

EUR

1. 66270020544 Upmaļi, Alojas pagasts 9,4 ha 6,9 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme   

1,2 ha – krūmāji

0,2 ha – zeme zem  ūdens

1,1 ha zeme zem ēkām

 

1,13 ha     

Lauksaimniecība

1
2. 66270020194 Draviņas, Alojas pagasts 4,1 ha 4,1 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme   

 

2,3 ha     

Lauksaimniecība

2
3. 66270020459 Zemītes 2, Alojas pagasts 1,43 ha 1,43 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme   

 

1,43 ha     

Lauksaimniecība

3
4. 66270020227 Skujiņas, Alojas pagasts 20,1 ha 20,1 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme   

 

13,60     

Lauksaimniecība

4
5. 66270040106 Mazlāles 1,Alojas pagasts 13,1 ha 11,5 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme   

0,6 ha – zeme zem ūdens

1,0 ha – citas zemes

 

4,35 ha     

 

Lauksaimniecība

5
6. 66440040194 Plikši, Braslavas pagasts 15,2 ha 14,4 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme   

0,8 ha – zeme zem ūdens

 

1,4 ha     

Lauksaimniecība

6
7. 66440040082 Padomes, Braslavas pagasts 22,0 ha 3,7 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme   

2,6 ha – zeme zem ūdens

0,3 ha – citas zemes

13,1 ha – meži

2,3 ha – krūmāji

2,9 ha     

 

Lauksaimniecība

7
8. 66370080122 Auziņas, Staiceles pagasts 25,4 ha 25,4 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme   

 

6,63 ha     

Lauksaimniecība

8

Pielikums 1 – Upmaļi, Alojas pagasts

Pielikums 2 – Draviņas, Alojas pagasts

Pielikums 3 – Zemītes 2, Alojas pagasts

Pielikums 4 – Skujiņas, Alojas pagasts

Pielikums 5 – Mazlāles 1, Alojas pagasts

Pielikums 6 – Plikši, Braslavas pagasts 

Pielikums 7 – Padomes, Braslavas pagasts

Pielikums 8 – Auziņas, Staiceles pagasts

Alojas novada pašvaldība iznomā zemi sakņu dārzu, personīgo palīgsaimniecību un lauksaimniecības vajadzībām:

Nr.p.k. Kadastra numurs Adrese Iznomājamā platība
1. 6607 003 0081 Kalēju iela 15, Aloja 1,4 ha
2. 6607 001 0119 Baznīcas iela 13A, Aloja 0,38 ha
3. 6607 001 0113 Jūras iela 34A, Aloja 0,5169 ha
4. 6607 002 0010 Limbažu iela 10, Aloja 0,6458 ha
5. 6607 001 0277 Smilšu iela 5, Aloja 0,8 ha
6. 6627 003 0283 Stīparu dārzi, Alojas pagasts 0,45 ha (0,05 x5)
7. 6627 004 0096 Cepurnieki, Alojas pagasts 0,8122 ha
8. 6617 001 0088 Rīgaļu zeme, Staicele 1,15 ha

Vērsties Alojas novada domē Jūras ielā 13, Alojā.

Papildus informācija pa tālr. 64023927.

Zemes noma - pieteikties līdz 2021. gada 21. janvārim 

Aicinām pieteikties neapbūvētu Alojas novada zemesgabalu vai to daļu nomas tiesību izsolei līdz 2021. gada 21. janvārim Alojas novada pašvaldībā. Izsoles sākuma cena 3,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, solis 0,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības. Iznomājamie pašvaldībai piekritīgie zemes gabali (bez apbūves tiesībām):

Nr.p.k. Kadastra numurs Adrese Kopējā zemes vienības platība Zemes platības sadalījums pa izmantošanas veidiem Iznomājamā platība Grafisko pielikumu Nr.       

Zemes gabala kadastrālā vērtība

EUR

1. 66480050066 Apiņi 2, Brīvzemnieku pagasts 1,9 ha 1,7 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme     

02 ha – krūmāji

 

1,9 ha 1.       

1446,00

2. 66440050061 Jaunkalēji, Braslavas pagasts 1,5383 ha 1,5383 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme     

 

1,5383 ha 2.       

1584,00

3. 66270020257 Tīrumi, Alojas pagasts 2,6 ha 2,3 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme     

0,3 ha – cita zeme

 

1,0 ha 3.       

921,92

4. 66370080082 Dumpji, Staiceles pagasts 3,4 ha 3,4 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme     

 

1,7 ha 4.       

1751,00

1 – pielikums Apiņi 2, Brīvzemnieku pagasts

2 – pielikums Jaunkalēji, Braslavas pagasts

3 – pielikums Tīrumi, Alojas pagasts

4 – pielikums Dumpji, Staiceles pagasts

 

Alojas novada pašvaldība iznomā zemi sakņu dārzu, personīgo palīgsaimniecību un lauksaimniecības vajadzībām:

Nr.p.k. Kadastra numurs Adrese Iznomājamā platība
1. 6607 003 0081 Kalēju iela 15, Aloja 1,4 ha
2. 6607 001 0119 Baznīcas iela 13A, Aloja 0,38 ha
3. 6607 001 0113 Jūras iela 34A, Aloja 0,5169 ha
4. 6607 002 0010 Limbažu iela 10, Aloja 0,6458 ha
5. 6607 001 0277 Smilšu iela 5, Aloja 0,8 ha
6. 6627 003 0283 Stīparu dārzi, Alojas pagasts 0,45 ha (0,05 x5)
7. 6627 004 0096 Cepurnieki, Alojas pagasts 0,8122 ha
8. 6617 001 0088 Rīgaļu zeme, Staicele 1,15 ha

 

Vērsties Alojas novada domē Jūras ielā 13, Alojā.

Papildus informācija pa tālr. 64023927.

Zemes noma - pieteikties līdz 15. decembrim 

Aicinām pieteikties neapbūvētu Alojas novada zemesgabalu vai to daļu nomas tiesību izsolei līdz 2020. gada 15. decembrim Alojas novada pašvaldībā. Izsoles sākuma cena 3,5% no zemesgabala kadastrālās vērtības, solis 0,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības. Iznomājamie pašvaldībai piekritīgie zemes gabali (bez apbūves tiesībām):

Nr.p.k. Kadastra numurs Adrese Kopējā zemes vienības platība Zemes platības sadalījums pa izmantošanas veidiem Iznomājamā platība Grafisko pielikumu Nr.        

Zemes gabala kadastrālā vērtība

EUR

1. 66440010119 Klāmaņi, Braslavas pagasts 1,1984 ha 1,1984 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme      

 

1,1984 ha 1.        

1007,00

2. 66270020123 Veckalēji 1, Alojas pagasts 12,74 ha 7,16 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme      

5,2  ha – meža zeme

038 ha – zeme zem ūdens

 

6,4 ha 2.        

2870,46

3. 66480040099 Paegļi 5, Brīvzemnieku pagasts 0,398 ha 0,398 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme      

 

0,398 ha 3.        

410,00

4. 66480040100 Paegļi 5, Brīvzemnieku pagasts 0,5 ha 0,5 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme      

 

0,5 ha 4.        

515,00

Pielikums Klāmaņi, Braslavas pagasts

Pielikums Veckalēji 1, Alojas pagasts

Pielikums Paegļi 5, Brīvzemnieku pag. 6648 004 0099

Pielikums Paegļi 5, Brīvzemnieku pag. 6648 004 0100

 

Alojas novada pašvaldība iznomā zemi sakņu dārzu, personīgo palīgsaimniecību un lauksaimniecības vajadzībām:

Nr.p.k. Kadastra numurs Adrese Iznomājamā platība
1. 6607 003 0081 Kalēju iela 15, Aloja 1,4 ha
2. 6607 001 0119 Baznīcas iela 13A, Aloja 0,38 ha
3. 6607 001 0113 Jūras iela 34A, Aloja 0,5169 ha
4. 6607 002 0010 Limbažu iela 10, Aloja 0,6458 ha
5. 6607 001 0277 Smilšu iela 5, Aloja 0,8 ha
6. 6627 003 0283 Stīparu dārzi, Alojas pagasts 0,45 ha (0,05 x5)
7. 6627 004 0096 Cepurnieki, Alojas pagasts 0,8122 ha
8. 6617 001 0088 Rīgaļu zeme, Staicele 1,15 ha

 

Vērsties Alojas novada domē Jūras ielā 13, Alojā.

Papildus informācija pa tālr. 64023927.

 

Zemes noma - pieteikties līdz 20. novembrim 

Aicinām pieteikties neapbūvētu Alojas novada zemesgabalu vai to daļu nomas tiesību izsolei līdz 2020. gada 20. novembrim Alojas novada pašvaldībā. Izsoles sākuma cena 3,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, solis 0,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības. Iznomājamie pašvaldībai piekritīgie zemes gabali (bez apbūves tiesībām):

Nr.p.k. Kadastra numurs Adrese Kopējā zemes vienības platība Zemes platības sadalījums pa izmantošanas veidiem Iznomājamā platība Grafisko pielikumu Nr.         

Zemes gabala kadastrālā vērtība

EUR

1. 66480030376 Kodināšanas punkts, Brīvzemnieku pagasts 2,0 ha 2,0 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme       

 

 

2,0 ha 1.         

184,00

 

2. 66480010189 Zeme pie Rūpniecības centra, Brīvzemnieku pagasts 0,7 ha 0,2 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme       

0,5 ha – zeme zem ēkām

 

0,5 ha 2.         

762,14

3. 66480040099 Paegļi 5, Brīvzemnieku pagasts 0,398 ha 0,398 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme       

 

0,398 ha 3.         

410,00

4. 66480040100 Paegļi 5, Brīvzemnieku pagasts 0,5 ha 0,5 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme       

 

0,5 ha 4.         

515,00

Pielikums Kodināšanas punkts, Brīvzemnieku pag.

Pielikums Zeme pie Rūpniecības centra

Pielikums Paegļi 5, Brīvzemnieku pag. 6648 004 0100

Pielikums Paegļi 5, Brīvzemnieku pag. 6648 004 0099

 

Alojas novada pašvaldība iznomā zemi sakņu dārzu, personīgo palīgsaimniecību un lauksaimniecības vajadzībām:

Nr.p.k. Kadastra numurs Adrese Iznomājamā platība
1. 6607 003 0081 Kalēju iela 15, Aloja 1,4 ha
2. 6607 001 0119 Baznīcas iela 13A, Aloja 0,38 ha
3. 6607 001 0113 Jūras iela 34A, Aloja 0,5169 ha
4. 6607 002 0010 Limbažu iela 10, Aloja 0,6458 ha
5. 6607 001 0277 Smilšu iela 5, Aloja 0,8 ha
6. 6627 003 0283 Stīparu dārzi, Alojas pagasts 0,45 ha (0,05 x5)
7. 6627 004 0096 Cepurnieki, Alojas pagasts 0,8122 ha
8. 6617 001 0088 Rīgaļu zeme, Staicele 1,15 ha

 

vērsties Alojas novada domē Jūras ielā 13, Alojā.

 

Papildus informācija pa tālr. 64023927.

Zemes noma - pieteikties līdz 16. oktobrim 

Aicinām pieteikties neapbūvētu Alojas novada zemesgabalu vai to daļu nomas tiesību izsolei līdz 2020. gada 16. oktobrim Alojas novada pašvaldībā. Izsoles sākuma cena 3,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, solis 0,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības. Iznomājamie pašvaldībai piekritīgie zemes gabali (bez apbūves tiesībām):

Nr.p.k. Kadastra numurs Adrese Kopējā zemes vienības platība Zemes platības sadalījums pa izmantošanas veidiem Iznomājamā platība          

Zemes izmantošanas mērķis

Grafisko pielikumu Nr.          

Zemes gabala kadastrālā vērtība

EUR

1. 6627 0030151 Jaunpurzelles, Alojas pagasts 11,261 ha 9,0610 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme        

1,5  ha – meža zeme

0,7 ha – zeme zem ūdens

 

 

6,12 ha          

 

 

Lauksaimniecība

1          

 

 

4273,29

2. 66270040094 Mazupītes, Alojas pagasts 5,56 4,59 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme        

0,72  ha – krūmāji

0,25 ha – zeme zem ūdens

 

5,56 ha          

 

Lauksaimniecība

2          

 

2986,00

3. 66480060016 Jaunzeltiņi, Brīvzemnieku pagasts 5,5 ha 4,6 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme        

0,7 ha – meža zeme

 

4,6  ha          

 

Lauksaimniecība

3          

3913,35

 

4. 66480040160 Ausekļi, Brīvzemnieku pagasts 26,5 ha 19,6 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme        

5,6 ha – meža zeme

0,4 ha – krūmāji

0,2 ha – zeme zem ūdens

0,1 ha – zeme zem ēkām

0,6 ha – citas zemes

 

15,08 ha          

 

 

 

Lauksaimniecība

4          

 

 

7703,32

5. 66170030083        

 

Nākotnes iela  9, Staicele        

 

0,8186 ha        

 

0,8186 ha – citas zemes        

 

0,8186 ha        

 

Tirdzniecības un atpūtas vietas izveidei        

 

5          

 

550,00

6. 66170030068 Mežs, Nākotnes ielā, Staicele        

 

0,8509 ha 0,8509 – meža zeme 0,15 ha Atpūtas vietas izveidei        

 

6          

44,95

1.Pielikums Jaunpurzelles

2.Pielikums Mazupītes

3.Pielikums Jaunzeltiņi

4.Pielikums Ausekļi

5.Pielikums 6617 003 0083

6.Pielikums 6617 003 0068

 

Alojas novada pašvaldība iznomā zemi sakņu dārzu, personīgo palīgsaimniecību un lauksaimniecības vajadzībām:

 

Nr.p.k. Kadastra numurs Adrese Iznomājamā platība
1. 6607 003 0081 Kalēju iela 15, Aloja 1,4 ha
2. 6607 001 0119 Baznīcas iela 13A, Aloja 0,38 ha
3. 6607 001 0113 Jūras iela 34A, Aloja 0,5169 ha
4. 6607 002 0010 Limbažu iela 10, Aloja 0,6458 ha
5. 6607 001 0277 Smilšu iela 5, Aloja 0,8 ha
6. 6627 003 0283 Stīparu dārzi, Alojas pagasts 0,45 ha (0,05 x5)
7. 6627 004 0096 Cepurnieki, Alojas pagasts 0,8122 ha
8. 6617 001 0088 Rīgaļu zeme, Staicele 1,15 ha
9. 6648 006 0053 Ozolmuiža, Brīvzemnieku pagasts 0,2 ha

 

Vērsties Alojas novada domē Jūras ielā 13, Alojā.

Papildus informācija pa tālr. 64023927.

Medību tiesību noma - pieteikties līdz 2. septembrim 

Alojas novada dome iznomā medību tiesības šādās zemes vienībās:

          

 

Nr. p.k.

Zemes vienības adrese Kadastra apzīmējums Kopējā zemes vienības platība         

ha

1. Straumes, Straumes pagasts 66370010166 11,9
2. Ežtērces, Staiceles pagasts 66370010167 2,5
          

 

3.

Vizbuļi, Staiceles pagasts 66370010074; 66370010087; 66370010077 2,7         

0,7

1,07

4. Kronīši, Staiceles pagasts 66370010061; 66370010233 5,59         

2,8

5. Pūpoli, Staiceles pagasts 66370030079 3,6
6. Rūpnieki, Staiceles pagasts 66370030063 22,12
7. Mikas 2, Staiceles pagasts 66370030108 3,4
8. Kalnmārciemi, Staiceles pagasts 66370060079 3,2
9. Dripatas, Staiceles pagasts 66370010130 14,68
10. Ūdenstornis, Staiceles pagasts 66370010208 2,6
11. Maldas mežs, Staiceles pagasts 66370020084 6,6
12. Saulrieti, Staiceles pagasts 66370020033 13,6
13. Kurmji, Staiceles pagasts 66370020058 22,9
14. Vecpuršēni 1, Staiceles pagasts 66370050042 5,48
15. Apsītes, Staiceles pagasts 66370050049 9,9197
16. Zaķlaužņi, Staiceles pagasts 66370050048 9,8758
17. Briedīši, Staiceles pagasts 66370050107 6,3
18. Grāvīši, Staiceles pagasts 66370050054 25,7595
19. Vilki, Staicele 66170010207 4,2943
20. Jaunvirši, Staiceles pagasts 66370030054 16,9612
          

21.

Jaunmurīši, Staiceles pagasts 66370020096; 66370030114 1,7171         

1,4699

22. Ramata, Staiceles pagasts 66370020081 25,1
          

23.

Lejiņas, Staiceles pagasts 66370070050; 66370070051 1,4         

4,8

24. Vāveres, Staiceles pagasts 66370070125 4,1
25. Stūrkalēji, Staiceles pagasts 66370010151 3,0
26. Cālīši, Staiceles pagasts 66370010274 2,7250
27. Mūnas 1, Staiceles pagasts 66370010174 11,6
          

28.

Rūķi, Staiceles pagasts 66370010272; 66370010184 3,2122         

3,30

29. Arāji, Staiceles pagasts 66370010147 17,7

 

Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2020.gada 2. septembrim. Papildus informācija pa tālr. 64023927.

Zemes noma - pieteikties līdz 27. jūlijam 

Aicinām pieteikties neapbūvētu Alojas novada zemesgabalu vai to daļu nomas tiesību izsolei līdz 2020. gada 27. jūlijam Alojas novada pašvaldībā. Izsoles sākuma cena 3,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, solis 0,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības. Iznomājamie pašvaldībai piekritīgie zemes gabali (bez apbūves tiesībām):

 

Nr.p.k. Kadastra numurs Adrese Kopējā zemes vienības platība Zemes platības sadalījums pa izmantošanas veidiem Iznomājamā platība Grafisko pielikumu Nr.            

Zemes gabala kadastrālā vērtība

EUR

1. 66440040194 Plikši, Braslavas pagasts 15,2 ha 14,4 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme          

0,8 ha – zeme zem ūdens

 

1,7 ha 1            

14906,00

 

Pielikums

Vērsties Alojas novada domē Jūras ielā 13, Alojā.

Papildus informācija pa tālr. 64023927.

Zemes noma - pieteikties līdz 15. jūnijam 

Aicinām pieteikties neapbūvētu Alojas novada zemesgabalu vai to daļu nomas tiesību izsolei līdz 2020. gada 15. jūnijam Alojas novada pašvaldībā. Izsoles sākuma cena 3,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, solis 0,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības. Iznomājamie pašvaldībai piekritīgie zemes gabali (bez apbūves tiesībām):

Nr.p.k. Kadastra numurs Adrese Kopējā zemes vienības platība Zemes platības sadalījums pa izmantošanas veidiem Iznomājamā platība Grafisko pielikumu Nr.               

Zemes gabala kadastrālā vērtība

EUR

1. 66440040241 Mežiņi, Braslavas pagasts 10,5 ha 10,5 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme             

 

2,5 ha 1               

2575,00

2. 66370080082 Dumpji, Staiceles pagasts 3,4 ha 3,4 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme             

 

1,7 ha 2               

1751,00

3. 66270030119 Jaunozoliņi, Alojas pagasts 2,7 ha 2,7 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme             

 

2,7 ha 3               

2268,00

4. 66370010147 Arāji, Staiceles pagasts 17,7 ha 7,0 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme             

10,2 ha – meža zeme

0,2 ha – zeme zem ūdens

0,1 ha  zeme zem ēkām

0,2 ha – citas zemes

 

7,0 ha 4               

 

 

3629,32

5. 66480050057 Skujas, Brīvzemnieku pagasts 1,2 ha 1,2  ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme             

 

1,2 ha 5               

1360,00

6. 66480050053 Baumaņi, Brīvzemnieku pagasts 0,69 ha 0,6  ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme             

0,09 ha – zeme zem ēkām

 

0,57 ha 6               

 

586,00

7. 6648050027 Vītiņi, Brīvzemnieku pagasts 5,1 ha 3,1 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme             

1,4 ha – meža zeme

0,1 ha – zeme zem ūdens

0,1 ha  zeme zem ēkām

0,3 ha –zeme zem ceļiem

0,1 ha – citas zemes

 

2,48 ha 7               

 

 

1636.80

8. 66480050055 Dreimaņi, Brīvzemnieku pagasts 0,7 ha 0,6 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme             

0,1 ha  zeme zem ēkām

 

0,6 8               

546,00

Mežiņi, Braslavas pagasts

Dumji, Staiceles pagasts

Jaunozoliņi, Alojas pagasts

Arāji, Staiceles pagasts

Skujas, Brīvzemnieku pagasts

Baumaņi, Brīvzemnieku pagasts

Vītiņi, Brīvzemnieku pagasts

Dreimaņi, Brīvzemnieku pagasts

 

Alojas novada pašvaldība iznomā zemi sakņu dārzu, personīgo palīgsaimniecību un lauksaimniecības vajadzībām:

 

Nr.p.k. Kadastra numurs Adrese Iznomājamā platība
1. 6607 003 0081 Kalēju iela 15, Aloja 1,4 ha
2. 6607 001 0119 Baznīcas iela 13A, Aloja 0,38 ha
3. 6607 001 0113 Jūras iela 34A, Aloja 0,5169 ha
4. 6607 002 0010 Limbažu iela 10, Aloja 0,6458 ha
5. 6607 001 0277 Smilšu iela 5, Aloja 0,8 ha
6. 6627 003 0283 Stīparu dārzi, Alojas pagasts 0,45 ha (0,05 x7)
7. 6627 004 0096 Cepurnieki, Alojas pagasts 0,8122 ha
8. 6617 001 0088 Rīgaļu zeme, Staicele 1,15 ha
9. 6648 006 0053 Ozolmuiža, Brīvzemnieku pagasts 0,2 ha

 

Vērsties Alojas novada domē Jūras ielā 13, Alojā.

Papildus informācija pa tālr. 64023927.

Zemes noma - pieteikties līdz 22. maijam 

Aicinām pieteikties neapbūvētu Alojas novada zemesgabalu vai to daļu nomas tiesību izsolei līdz 2020. gada 22. maijam Alojas novada pašvaldībā. Izsoles sākuma cena 3,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, solis 0,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības. Iznomājamie pašvaldībai piekritīgie zemes gabali (bez apbūves tiesībām):

Nr.p.k. Kadastra numurs Adrese Kopējā zemes vienības platība Zemes platības sadalījums pa izmantošanas veidiem Iznomājamā platība Grafisko pielikumu Nr.
1. 66440020134 Pļavas, Braslavas pagasts 2,1 ha 1,9 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme              

0,2 ha – zeme zem ūdens

 

2,00 ha 1
2. 66370020058 Kurmji, Staiceles pagasts 22,9 ha 9,3 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme              

8,3 ha – meža zeme

5,3 ha – citas zemes

 

13,0 ha 2
3. 66480040207 Andrupi 1, Brīvzemnieku pagasts 17,33 ha 16,63 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme              

0,7 ha  – zeme zem ūdens

 

16,63 ha 3
4. 66480040109 Paegļi, Brīvzemnieku pagasts 0,8 ha 0,8 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme              

 

0,8 ha 4

Pļavas, Braslavas pagasts

Kurmji, Staiceles pagasts

Andrupi 1, Brīvzemnieku pagasts

Paegļi, Brīvzemnieku pagasts

Alojas novada pašvaldība iznomā zemi sakņu dārzu, personīgo palīgsaimniecību un lauksaimniecības vajadzībām:

 

Nr.p.k. Kadastra numurs Adrese Iznomājamā platība
1. 6607 003 0081 Kalēju iela 15, Aloja 1,4 ha
2. 6607 001 0119 Baznīcas iela 13A, Aloja 0,38 ha
3. 6607 001 0113 Jūras iela 34A, Aloja 0,5169 ha
4. 6607 002 0010 Limbažu iela 10, Aloja 0,6458 ha
5. 6607 001 0277 Smilšu iela 5, Aloja 0,8 ha
6. 6627 003 0283 Stīparu dārzi, Alojas pagasts 0,45 ha (0,05 x7)
7. 6627 004 0096 Cepurnieki, Alojas pagasts 0,8122 ha
8. 6617 001 0088 Rīgaļu zeme, Staicele 1,15 ha
9. 6648 006 0053 Ozolmuiža, Brīvzemnieku pagasts 0,2 ha

 

Lūgums vērsties Alojas novada domē Jūras ielā 13, Alojā.

 

Papildus informācija pa tālr. 64023927.

 

Nedzīvojamās ēkas Ozolmuižā noma - pieteikties līdz 18. maija, 10:40 
Nekustamā īpašuma Ozolu lauksaimniecības skola, Ozolmuižā noma - pieteikties līdz 18. maija, 9:40 
Zemes noma - pieteikties līdz 17. aprīlim

Aicinām pieteikties neapbūvētu Alojas novada zemesgabalu vai to daļu nomas tiesību izsolei līdz 2020. gada 17. aprīlim Alojas novada pašvaldībā. Izsoles sākuma cena 3,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, solis 0,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības. Iznomājamie pašvaldībai piekritīgie zemes gabali (bez apbūves tiesībām):

Nr.p.k. Kadastra numurs Adrese Kopējā zemes vienības platība ha Zemes platības sadalījums pa izmantošanas veidiem Iznomājamā platība Grafisko pielikumu Nr.                             

 

Iznomājamā zemes gabala kadastrālā vērtība EUR

1. 66480060053 Pašvaldība, Brīvzemnieku pagasts 17,76 ha 15,64 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme                           

 

1,02 ha – meža zeme

0,03 ha – zem ūdens

0,6 ha- zeme zem ēkām

0,47 ha – zeme zem ceļiem

 

 

14 ha 1 9286,04

Pielikums (1)

 

Alojas novada pašvaldība iznomā zemi sakņu dārzu, personīgo palīgsaimniecību un lauksaimniecības vajadzībām:

Nr.p.k. Kadastra numurs Adrese Iznomājamā platība
1. 6607 003 0081 Kalēju iela 15, Aloja 1,4 ha
2. 6607 001 0119 Baznīcas iela 13A, Aloja 0,38 ha
3. 6607 001 0113 Jūras iela 34A, Aloja 0,5169 ha
4. 6607 002 0010 Limbažu iela 10, Aloja 0,6458 ha
5. 6607 001 0277 Smilšu iela 5, Aloja 0,8 ha
6. 6627 003 0283 Stīparu dārzi, Alojas pagasts 0,45 ha (0,05 x9)
7. 6627 004 0096 Cepurnieki, Alojas pagasts 0,8122 ha
8. 6617 001 0088 Rīgaļu zeme, Staicele 1,15 ha
9. 6648 006 0053 Ozolmuiža, Brīvzemnieku pagasts 0,2 ha

 

Vērsties Alojas novada domē Jūras ielā 13, Alojā.

 

Papildus informācija pa tālr. 64023927.

Zemes noma - pieteikties līdz 16. martam

Aicinām pieteikties neapbūvētu Alojas novada zemesgabalu vai to daļu nomas tiesību izsolei līdz 2020. gada 16. martam Alojas novada pašvaldībā. Izsoles sākuma cena 3,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, solis 0,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības. Iznomājamie pašvaldībai piekritīgie zemes gabali (bez apbūves tiesībām):

Nr.p.k. Kadastra numurs Adrese Kopējā zemes vienības platība ha Zemes platības sadalījums pa izmantošanas veidiem Iznomājamā platība Grafisko pielikumu Nr.                               

 

Iznomājamā zemes gabala kadastrālā vērtība EUR

1. 66270040177 Ceriņi 1, Alojas pagasts 4,57 ha 2,5 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme                             

 

1,76 ha – meža zeme

0,31 ha – krūmāji

 

1,2 ha 1 431,68
2. 66270040277 Ceriņi 1, Alojas pagasts 1,87 ha 1,8 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme                             

 

0,02ha – zeme zem ūdens

0,05 ha – krūmāji

1,4 ha 2 795,83

Ceriņi 1, Alojas pagasts. Pielikums Nr.1

Ceriņi 1, Alojas pagasts. Pielikums Nr.2

 

Alojas novada pašvaldība iznomā zemi sakņu dārzu, personīgo palīgsaimniecību un lauksaimniecības vajadzībām:

Nr.p.k. Kadastra numurs Adrese Iznomājamā platība
1. 6607 003 0081 Kalēju iela 15, Aloja 1,4 ha
2. 6607 001 0119 Baznīcas iela 13A, Aloja 0,38 ha
3. 6607 001 0113 Jūras iela 34A, Aloja 0,5169 ha
4. 6607 002 0010 Limbažu iela 10, Aloja 0,6458 ha
5. 6607 001 0277 Smilšu iela 5, Aloja 0,8 ha
6. 6627 003 0283 Stīparu dārzi, Alojas pagasts 0,45 ha (0,05 x9)
7. 6627 004 0096 Cepurnieki, Alojas pagasts 0,8122 ha
8. 6617 001 0088 Rīgaļu zeme, Staicele 1,15 ha
9. 6648 006 0053 Ozolmuiža, Brīvzemnieku pagasts 0,2 ha

 

Vērsties Alojas novada domē Jūras ielā 13, Alojā.

Papildus informācija pa tālr. 64023927.

Zemes noma - pieteikties līdz 20. decembrim

Aicinām pieteikties neapbūvētu Alojas novada zemesgabalu vai to daļu nomas tiesību izsolei līdz 2019. gada 20. decembrim Alojas novada pašvaldībā. Izsoles sākuma cena 3,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, solis 0,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības. Iznomājamie pašvaldībai piekritīgie zemes gabali (bez apbūves tiesībām):

Nr.p.k. Kadastra numurs Adrese Kopējā zemes vienības platība ha Zemes platības sadalījums pa izmantošanas veidiem Iznomājamā platība Grafisko pielikumu Nr.                                  

 

Iznomājamā zemes gabala kadastrālā vērtība EUR

1. 6627 002 0284 Smildziņas, Alojas pagasts 6,5 4,5 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme                                

 

1,1 ha – zeme zem ūdens

0,9 ha – zeme zem ēkām

0,9 ha 1 769,15
2. 6627 002 0283 Smildziņas, Alojas pagasts 7,8 6,1 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme                                

 

1,3 ha – zeme zem ūdens

0,2 ha – zeme zem ēkām

0,2 ha – citas zemes

0,6 ha 2 507,92
3. 6637 008 0081 Linrūpnieki, Staiceles pagasts 30,10 30,10 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme                                

 

 

1,4 ha 3 1442,00
4. 6637 006 0079 Kalnmārciemi, Staiceles pagasts 3,2 3,0 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme                                

 

0,2 ha – zeme zem ēkām

1,6 ha 4 1800,00
5. 6607 001 0268 Baznīcas iela 29A, Aloja 0,1694 0,1694 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0,1694 ha 5 119,00
6. 6607 001 0222 Baznīcas iela 25, Aloja 0,2016 0,2016 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0,2016 ha 6 141,00
7. 6607 001 0223 Baznīcas iela 27, Aloja 0,3630 0,3630 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0,3630 ha 7 254,00

Linrūpnieki

Smildziņas 66270020284

Smildziņas 66270020283

Baznīcas 25 Baznīcas 29A

Kalnmārciemi

 

Alojas novada pašvaldība iznomā zemi sakņu dārzu, personīgo palīgsaimniecību un lauksaimniecības vajadzībām:

 

Nr.p.k. Kadastra numurs Adrese Iznomājamā platība
1. 6607 003 0081 Kalēju iela 15, Aloja 1,4 ha
2. 6607 001 0119 Baznīcas iela 13A, Aloja 0,38 ha
3. 6607 001 0113 Jūras iela 34A, Aloja 0,5169 ha
4. 6607 002 0010 Limbažu iela 10, Aloja 0,6458 ha
5. 6607 001 0277 Smilšu iela 5, Aloja 0,8 ha
6. 6627 003 0283 Stīparu dārzi, Alojas pagasts 0,45 ha (0,05 x9)
7. 6627 004 0096 Cepurnieki, Alojas pagasts 0,8122 ha
8. 6617 001 0088 Rīgaļu zeme, Staicele 1,15 ha
9. 6648 006 0053 Ozolmuiža, Brīvzemnieku pagasts 0,2 ha

 

vērsties Alojas novada domē Jūras ielā 13, Alojā.

 

Papildus informācija pa tālr. 64023927.

Telpu noma - pieteikties līdz 10. decembrim

Nomas tiesību izsoles organizētājs Alojas novada dome,                                  

 

reģistrācijas Nr.90000060032

juridiskā adrese Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064

e-pasts: dome@aloja.lv, tālr.64023925

Nomas tiesību izsoles veids Pirmreizēja mutiska izsole ar augšupejošu soli
Nomas objekts Neapdzīvojama telpa Nr. 2 “Ābeles”-1, Puikulē, kadastra apzīmējums 6648 001 0265 001 001, 12,7 mplatībā
Nomas objektu raksturojošā informācija citi iznomāšanas nosacījumi Telpa izmantojama saimnieciskai darbībai                                  

 

Nomas tiesību ieguvējam nav tiesību nomas objektu nodot trešajām personām bez Iznomātāja saskaņojuma

Nomnieks kompensē neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu EUR 40,00 (četrdesmit eiro).

 

Maksimālais iznomāšanas termiņš 6 gadi
Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs un izsoles solis Nosacītās nomas maksas apmērs – 7,62 EUR (septiņi eiro un 62 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk PVN), par nomas objektu mēnesī.                                  

 

Izsoles solis – EUR 0,76 (nulle eiro un 76 centi) bez PVN

Izsoles norises vieta un laiks 2019. gada 10. decembrī, plkst. 10:00                                   

 

Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā

Iznomājamā objekta apskates vieta un laiks Katru darba dienu sākot ar 03.12.2019. līdz 09.12.2019. no plkst. 10:00 līdz plkst. 16:00, iepriekš saskaņojot laiku ar kontaktpersonu Daci Tauriņu, mob. tālr. Nr. 28684163
Pieteikumu iesniegšanas vieta un laiks Pieteikumi iesniedzami Alojas novada domes Centrālajā administrācijā no informācijas publicēšanas dienas Alojas novada domes mājas lapā www.aloja.lv  līdz 2019. gada 10. decembra plkst. 9:50

 

Izsoles noteikumi telpu nomai Ābeles 1, Puikule

Vērsties Alojas novada domē Jūras ielā 13, Alojā.

Papildus informācija pa tālr. 64023927.

Zemes noma - pieteikties līdz 11. novembrim

Aicinām pieteikties neapbūvētu Alojas novada zemesgabalu vai to daļu nomas tiesību izsolei līdz 2019. gada 11. novembrim Alojas novada pašvaldībā. Izsoles sākuma cena 3,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, solis 0,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības. Iznomājamie pašvaldībai piekritīgie zemes gabali (bez apbūves tiesībām):

Nr.p.k. Kadastra numurs Adrese Kopējā zemes vienības platība Zemes platības sadalījums pa izmantošanas veidiem Iznomājamā platība Grafisko pielikumu Nr.                                     

 

Iznomājamā zemes gabala kadastrālā vērtība EUR

1. 66370020033 Saulrieti, Staiceles pagasts 13,6 ha 5,6 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme                                   

 

5,9 ha – meža zeme

0,8 ha – krūmājs

0,7 ha – zeme zem ūdens

0,2 ha – zeme zem ēkām

0,2 ha – zeme zem ceļiem

0,2 ha – citas zemes

5,0 ha 1 2375,37
2. 66440040241 Mežiņi, Braslavas pagasts 10,5 ha 10,5 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme 7,6 ha 2 7828,00
3. 66440040085 Mežiņi, Braslavas pagasts 2,7462 ha 2,5462 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme                                   

 

0,2 ha – zeme zem ēkām

2,54 ha 3 2594,38
4. 66270040118 Lejasoši, Alojas pagasts 4,1 ha 3,9 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme 4,1 ha 4 3567,00

 

 

Alojas novada pašvaldība iznomā zemi sakņu dārzu, personīgo palīgsaimniecību un lauksaimniecības vajadzībām:

 

Nr.p.k. Kadastra numurs Adrese Iznomājamā platība
1. 6607 003 0081 Kalēju iela 15, Aloja 1,4 ha
2. 6607 001 0119 Baznīcas iela 13A, Aloja 0,38 ha
3. 6607 001 0113 Jūras iela 34A, Aloja 0,5169 ha
4. 6607 002 0010 Limbažu iela 10, Aloja 0,6458 ha
5. 6607 001 0277 Smilšu iela 5, Aloja 0,8 ha
6. 6627 003 0283 Stīparu dārzi, Alojas pagasts 0,45 ha (0,05 x9)
7. 6627 004 0096 Cepurnieki, Alojas pagasts 0,8122 ha
8. 6617 001 0088 Rīgaļu zeme, Staicele 1,15 ha
9. 6648 006 0053 Ozolmuiža, Brīvzemnieku pagasts 0,2 ha

 

Vērsties Alojas novada domē Jūras ielā 13, Alojā.

Papildus informācija pa tālr. 64023927.

Pielikums1 Mežiņi, Braslavas pag. Mežiņi

Pielikums2 Saulrieti

Pielikums3 Lejasoši

Zemes noma - pieteikties līdz 14. oktobrim

Aicinām pieteikties neapbūvētu Alojas novada zemesgabalu vai to daļu nomas tiesību izsolei līdz 2019. gada 14. oktobrim Alojas novada pašvaldībā. Izsoles sākuma cena 3,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, solis 0,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības. Iznomājamie pašvaldībai piekritīgie zemes gabali (bez apbūves tiesībām):

Nr.p.k. Kadastra numurs Adrese Kopējā zemes vienības platība Zemes platības sadalījums pa izmantošanas veidiem Iznomājamā platība Kadastrālā vērtība . EUR Grafisko pielikumu Nr.
1. 66270040106 “Mazlāles”, Alojas pagasts 13,1 ha 11,5 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme                                        

 

0,6 ha – zeme zem ūdens

1,0 ha – citas zemes

 

2,5 ha 2288,55 1.

Pielikums Mazlāles  1

Alojas novada pašvaldība iznomā zemi sakņu dārzu, personīgo palīgsaimniecību un lauksaimniecības vajadzībām:

 

Nr.p.k. Kadastra numurs Adrese Iznomājamā platība
1. 6607 003 0081 Kalēju iela 15, Aloja 1,4 ha
2. 6607 001 0119 Baznīcas iela 13A, Aloja 0,38 ha
3. 6607 001 0113 Jūras iela 34A, Aloja 0,5169 ha
4. 6607 002 0010 Limbažu iela 10, Aloja 0,6458 ha
5. 6607 001 0277 Smilšu iela 5, Aloja 0,8 ha
6. 6627 003 0283 Stīparu dārzi, Alojas pagasts 0,45 ha (0,05 x9)
7. 6627 004 0096 Cepurnieki, Alojas pagasts 0,8122 ha
8. 6617 001 0088 Rīgaļu zeme, Staicele 1,15 ha
9. 6648 006 0053 Ozolmuiža, Brīvzemnieku pagasts 0,2 ha

 

Vērsties Alojas novada domē Jūras ielā 13, Alojā.

 

Papildus informācija pa tālr. 64023927.

Medību tiesību noma - pieteikties līdz 7. oktobrim

 

Alojas novada dome iznomā medību tiesības šādās zemes vienībās:

Nr.p.k. Kadastra apzīmējums Adrese Kopējā zemes vienības platība
1. 66370010147 “Arāji”, Staiceles pagasts 17,7 ha
2. 66370010130 “Dripatas”, Staiceles pagasts 14,68 ha
3. 66370050054 “Grāvīši”, Staiceles pagasts 25,7595 ha
4. 66170030068 Mežs, Nākotnes ielā, Staicele 0,8509 ha
5. 66170010207 “Planču mežs”, Staicele 4,2943 ha
6. 66370010174 “Mūnas 1”, Staiceles pagasts 11,6 ha
7. 66370020081 “Ramata”, Staiceles pagasts 25,1 ha
8. 66370010166 “Straumes 2”, Staiceles pagasts 11,9 ha
9. 66370020084 “Maldas mežs”, Staiceles pagasts 6,6 ha
10. 66370010164 “Straumes”, Staiceles pagasts 45,6 ha

 

Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2019.gada 7. oktobrim. Papildus informācija pa tālr. 64023927.

Zemes noma - pieteikties līdz 18. septembrim

Aicinām pieteikties neapbūvētu Alojas novada zemesgabalu vai to daļu nomas tiesību izsolei līdz 2019. gada 18. septembrim Alojas novada pašvaldībā. Izsoles sākuma cena 3,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, solis 0,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības. Iznomājamie pašvaldībai piekritīgie zemes gabali (bez apbūves tiesībām):

Nr.p.k. Kadastra numurs Adrese Kopējā zemes vienības platība Zemes platības sadalījums pa izmantošanas veidiem Iznomājamā platība Kadastrālā vērtība . EUR Grafisko pielikumu Nr.
1. 6644 004 0149 Nākotnes 3, Braslavas, pagasts 3,4 ha 3,4 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme                                              

 

 

3,4 ha 1 1.
2. 6644 004 0129 Vilzēnu mehāniskās darbnīcas pagasts 0,2737 ha 0,2737 ha – cita zeme 0,2737 ha 2 2.

 

Alojas novada pašvaldība iznomā zemi sakņu dārzu, personīgo palīgsaimniecību un lauksaimniecības vajadzībām:

Nr.p.k. Kadastra numurs Adrese Iznomājamā platība
1. 6607 003 0081 Kalēju iela 15, Aloja 1,4 ha
2. 6607 001 0119 Baznīcas iela 13A, Aloja 0,38 ha
3. 6607 001 0113 Jūras iela 34A, Aloja 0,5169 ha
4. 6607 002 0010 Limbažu iela 10, Aloja 0,6458 ha
5. 6607 001 0277 Smilšu iela 5, Aloja 0,8 ha
6. 6627 003 0283 Stīparu dārzi, Alojas pagasts 0,45 ha (0,05 x9)
7. 6627 004 0096 Cepurnieki, Alojas pagasts 0,8122 ha
8. 6617 001 0088 Rīgaļu zeme, Staicele 1,15 ha
9. 6648 006 0053 Ozolmuiža, Brīvzemnieku pagasts 0,2 ha

Pielikums 

Pielikums Nākotnes 3

Vērsties Alojas novada domē Jūras ielā 13, Alojā.

Papildus informācija pa tālr. 64023927.

Medību tiesību noma - pieteikties līdz 2019. gada 2. septembrim

Interesentus aicina pieteikties Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā.

Papildus informācija pa tālr. 64023927.

Nr.p.k. Kadastra apzīmējums Adrese Kopējā zemes vienības platība
1. 66370030083 “Ķilas 1”, Staiceles pagasts 49,1 ha
2. 66370030084 “Ķilas 2”, Staiceles pagasts 13,4 ha
3. 66370030086 “Arāji”, Staiceles pagasts 12,6 ha
4. 66370030109 “Lauvas’, Staiceles pagasts 4,8874 ha
5. 66370060069 “Gobiņas”, Staiceles pagasts 11,6 ha
6. 66370030063 “Rūpnieki”, Staiceles pagasts 22,12 ha
7. 66370010164 “Straumes”, Staiceles pagasts 45,6 ha
8. 66370010170 “Burtnieki”, Staiceles pagasts 31,1 ha

Zemes noma - pieteikties līdz 15.jūlijam

Aicinām pieteikties neapbūvētu Alojas novada zemesgabalu vai to daļu nomas tiesību izsolei līdz 2019. gada 15. jūlijam Alojas novada pašvaldībā. Izsoles sākuma cena 3,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, solis 0,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības. Iznomājamie pašvaldībai piekritīgie zemes gabali (bez apbūves tiesībām):

Nr.p.k. Kadastra numurs Adrese Kopējā zemes vienības platība Zemes platības sadalījums pa izmantošanas veidiem Iznomājamā platība Kadastrālā vērtība . EUR Grafisko pielikumu Nr.
1. 66480010248 Dzelzceļš, Brīvzemnieku pagasts 16 ha 16 ha – zeme zem ceļiem                                                 

 

 

1,3 ha 1 1.
2. 66370030083 Ķilas 1, Staiceles pagasts 49,1 ha 49,0 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme                                                 

 

0,1 ha – cita zeme

7,6 ha 2 2.

 

Alojas novada pašvaldība iznomā zemi sakņu dārzu, personīgo palīgsaimniecību un lauksaimniecības vajadzībām:

Nr.p.k. Kadastra numurs Adrese Iznomājamā platība
1. 6607 003 0081 Kalēju iela 15, Aloja 1,4 ha
2. 6607 001 0119 Baznīcas iela 13A, Aloja 0,38 ha
3. 6607 001 0113 Jūras iela 34A, Aloja 0,5169 ha
4. 6607 002 0010 Limbažu iela 10, Aloja 0,6458 ha
5. 6607 001 0277 Smilšu iela 5, Aloja 0,8 ha
6. 6627 003 0283 Stīparu dārzi, Alojas pagasts 0,45 ha (0,05 x9)
7. 6627 004 0096 Cepurnieki, Alojas pagasts 0,8122 ha
8. 6617 001 0088 Rīgaļu zeme, Staicele 1,15 ha
9. 6648 006 0053 Ozolmuiža, Brīvzemnieku pagasts 0,2 ha

vērsties Alojas novada domē Jūras ielā 13, Alojā.

Papildus informācija pa tālr. 64023927.

Medību tiesību noma - pieteikties līdz 27.maijam

Alojas novada dome iznomā medību tiesības šādās zemes vienībās:

Nr.p.k. Kadastra apzīmējums Adrese Kopējā zemes vienības platība
1. 66270020245 “Dālderi 1”, Alojas pagasts 14,16
2. 66270020244 “Dālderi 1”, Alojas pagasts 4,74

 

Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2019.gada 27. maijam. Papildus informācija pa tālr. 64023927.

Zemes noma - pieteikties līdz 21.maijam

Aicinām pieteikties neapbūvētu Alojas novada zemesgabalu vai to daļu nomas tiesību izsolei līdz 2019. gada 21. maijam Alojas novada pašvaldībā. Izsoles sākuma cena 3,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, solis 0,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības. Iznomājamie pašvaldībai piekritīgie zemes gabali (bez apbūves tiesībām):

Nr.p.k. Kadastra numurs Adrese Kopējā zemes vienības platība Zemes platības sadalījums pa izmantošanas veidiem Iznomājamā platība Kadastrālā vērtība . EUR Grafisko pielikumu Nr.
1. 6648 001 0193 Zeme pie Vanagiem, Brīvzemnieku pagasts 6,6 ha 2,7 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme                                                   

 

0,2 ha – krūmāji

3,7 ha – citas zemes

 

2,9 ha 1237,33 1
2. 66370050042 Vecpuršēni 1, Staiceles pagasts 5,4832 ha 4,6 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme                                                   

 

0,2 ha zeme zem ēkām

0,6832 ha – citas zemes

 

4,6 ha 4464,77 2
3. 66480050041 Dainas, Brīvzemnieku pagasts 3,4 ha 3,4 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme                                                   

 

 

2,7 ha 2457,00 3

Dainas

Vecpuršēni 1

Zeme pie Vanagiem

Alojas novada pašvaldība iznomā zemi sakņu dārzu, personīgo palīgsaimniecību un lauksaimniecības vajadzībām:

Nr.p.k. Kadastra numurs Adrese Iznomājamā platība
1. 6607 003 0081 Kalēju iela 15, Aloja 1,4 ha
2. 6607 001 0119 Baznīcas iela 13A, Aloja 0,38 ha
3. 6607 001 0113 Jūras iela 34A, Aloja 0,5169 ha
4. 6607 002 0010 Limbažu iela 10, Aloja 0,6458 ha
5. 6607 001 0277 Smilšu iela 5, Aloja 0,8 ha
6. 6627 003 0283 Stīparu dārzi, Alojas pagasts 0,45 ha (0,05 x9)
7. 6627 004 0096 Cepurnieki, Alojas pagasts 0,8122 ha
8. 6617 001 0088 Rīgaļu zeme, Staicele 1,15 ha
9. 6648 006 0053 Ozolmuiža, Brīvzemnieku pagasts 0,2 ha

vērsties Alojas novada domē Jūras ielā 13, Alojā.

Papildus informācija pa tālr. 64023927.

Zemes noma - pieteikties līdz 18.aprīlim

Aicinām pieteikties neapbūvētu Alojas novada zemesgabalu vai to daļu nomas tiesību izsolei līdz 2019. gada 18. aprīlim Alojas novada pašvaldībā. Izsoles sākuma cena 3,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, solis 0,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības. Iznomājamie pašvaldībai piekritīgie zemes gabali (bez apbūves tiesībām):

Nr.p.k. Kadastra numurs Adrese Kopējā zemes vienības platība Zemes platības sadalījums pa izmantošanas veidiem Iznomājamā platība Kadastrālā vērtība . Grafisko pielikumu Nr.
1. 66370060069 Gobiņas, Staiceles pagasts 11,6 ha 9,0 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme                                                     

 

1,7 ha – zeme zem ēkām

0,9 ha – cita zeme

 

5,2 ha                                                       

 

 

 

4886,21

1

Gobiņas

Alojas novada pašvaldība iznomā zemi sakņu dārzu, personīgo palīgsaimniecību un lauksaimniecības vajadzībām:

Nr.p.k. Kadastra numurs Adrese Iznomājamā platība
1. 6607 003 0081 Kalēju iela 15, Aloja 1,4 ha
2. 6607 001 0119 Baznīcas iela 13A, Aloja 0,38 ha
3. 6607 001 0113 Jūras iela 34A, Aloja 0,5169 ha
4. 6607 002 0010 Limbažu iela 10, Aloja 0,6458 ha
5. 6607 001 0277 Smilšu iela 5, Aloja 0,8 ha
6. 6627 003 0283 Stīparu dārzi, Alojas pagasts 0,45 ha (0,05 x9)
7. 6627 004 0096 Cepurnieki, Alojas pagasts 0,8122 ha
8. 6617 001 0088 Rīgaļu zeme, Staicele 1,15 ha
9. 6648 006 0053 Ozolmuiža, Brīvzemnieku pagasts 0,2 ha

vērsties Alojas novada domē Jūras ielā 13, Alojā.

Papildus informācija pa tālr. 64023927.

Zemes noma - pieteikties līdz 19.februārim

Aicinām pieteikties neapbūvētu Alojas novada zemesgabalu vai to daļu nomas tiesību izsolei līdz 2019. gada 19. februārim Alojas novada pašvaldībā. Izsoles sākuma cena 3,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, solis 0,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības. Iznomājamie pašvaldībai piekritīgie zemes gabali (bez apbūves tiesībām):

Nr.p.k. Kadastra numurs Adrese Kopējā zemes vienības platība Zemes platības sadalījums pa izmantošanas veidiem Iznomājamā platība                                                          

 

Zemesgabala kadastrālā vērtība uz 01.01.2019.

EUR

Grafisko pielikumu Nr.
1. 66370060069 Gobiņas, Staiceles pagasts 11,6 ha 9,0 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme                                                        

 

1,7 ha – zeme zem ēkām

0,9 ha – cita zeme

 

2,6 ha                                                          

 

 

2443,10

1
2. 66370010170 Burtnieki, Staiceles pagasts 31,1 ha 23,6 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme                                                        

 

4,1 ha – krūmāji

3,4 ha – cita zeme

 

3.0 ha 2138,20 2

Burtnieki

Gobiņas

Alojas novada pašvaldība iznomā zemi sakņu dārzu, personīgo palīgsaimniecību un lauksaimniecības vajadzībām:

 

Nr.p.k. Kadastra numurs Adrese Iznomājamā platība
1. 6607 003 0081 Kalēju iela 15, Aloja 1,4 ha
2. 6607 001 0119 Baznīcas iela 13A, Aloja 0,38 ha
3. 6607 001 0113 Jūras iela 34A, Aloja 0,5169 ha
4. 6607 002 0010 Limbažu iela 10, Aloja 0,6458 ha
5. 6607 001 0277 Smilšu iela 5, Aloja 0,8 ha
6. 6627 003 0283 Stīparu dārzi, Alojas pagasts 0,45 ha (0,05 x9)
7. 6627 004 0096 Cepurnieki, Alojas pagasts 0,8122 ha
8. 6617 001 0088 Rīgaļu zeme, Staicele 1,15 ha
9. 6648 006 0053 Ozolmuiža, Brīvzemnieku pagasts 0,2 ha

 

vērsties Alojas novada domē Jūras ielā 13, Alojā.

Papildus informācija pa tālr. 64023927.

Zemes noma - pieteikties līdz 21.janvārim

Aicinām pieteikties neapbūvētu Alojas novada zemesgabalu vai to daļu nomas tiesību izsolei līdz 2019. gada 21. janvārim Alojas novada pašvaldībā. Izsoles sākuma cena 3,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, solis 0,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības. Iznomājamie pašvaldībai piekritīgie zemes gabali (bez apbūves tiesībām):

 

Nr.p.k. Kadastra numurs Adrese Kopējā zemes vienības platība Zemes platības sadalījums pa izmantošanas veidiem Iznomājamā platība                                                            

 

Zemesgabala kadastrālā vērtība uz 01.01.2019.

EUR

Grafisko pielikumu Nr.
1. 66370010151 Stūrkalēji, Staiceles pagasts 3,0 ha 2,6 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme                                                          

 

0,2 ha – zeme zem ēkām

0,2 ha – cita zeme

 

2,6 ha                                                            

 

 

2494,27

1
2. 66270020285 Ausekļi 2, Alojas pagasts 5,0 ha 2,4 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme                                                          

 

1,8 ha – meža zeme

0,2 ha – zeme zem ūdens

0,6 ha – cita zeme

 

1,2 ha 595,92 2

Alojas novada pašvaldība iznomā zemi sakņu dārzu, personīgo palīgsaimniecību un lauksaimniecības vajadzībām:

Nr.p.k. Kadastra numurs Adrese Iznomājamā platība
1. 6607 003 0081 Kalēju iela 15, Aloja 1,4 ha
2. 6607 001 0119 Baznīcas iela 13A, Aloja 0,38 ha
3. 6607 001 0113 Jūras iela 34A, Aloja 0,5169 ha
4. 6607 002 0010 Limbažu iela 10, Aloja 0,6458 ha
5. 6607 001 0277 Smilšu iela 5, Aloja 0,8 ha
6. 6627 003 0283 Stīparu dārzi, Alojas pagasts 0,45 ha (0,05 x9)
7. 6627 004 0096 Cepurnieki, Alojas pagasts 0,8122 ha
8. 6617 001 0088 Rīgaļu zeme, Staicele 1,15 ha
9. 6648 006 0053 Ozolmuiža, Brīvzemnieku pagasts 0,2 ha

vērsties Alojas novada domē Jūras ielā 13, Alojā.

Papildus informācija pa tālr. 64023927.

Ausekļi 2

Stūrkalēji

Iznomā nedzīvojamās telpas Rīgas ielā 5, Alojā-pieteikties līdz 10.janvārim
Iznomā medību tiesības-pieteikties līdz 8.janvārim

Alojas novada dome iznomā medību tiesības šādās zemes vienībās:

Nr.p.k. Kadastra apzīmējums Adrese Kopējā zemes vienības platība
1. 6648 001 0238 “Druvas”, Brīvzemnieku pagasts 6,48 ha
2. 6648 001 0193 “Zeme pie Vanagiem”, Brīvzemnieku pagasts 6,6 ha

 

Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2018.gada 8. janvārim. Papildus informācija pa tālr. 64023927.

Iznomā zemi-pieteikties līdz 17.decembrim

Aicinām pieteikties neapbūvētu Alojas novada zemesgabalu vai to daļu nomas tiesību izsolei līdz 2018. gada 17. decembrim Alojas novada pašvaldībā. Izsoles sākuma cena 3,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, solis 0,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības. Iznomājamie pašvaldībai piekritīgie zemes gabali (bez apbūves tiesībām):

 

Nr.p.k. Kadastra numurs Adrese Kopējā zemes vienības platība Zemes platības sadalījums pa izmantošanas veidiem Iznomājamā platība                                                               

 

Zemesgabala kadastrālā vērtība uz 01.01.2018.

EUR

Grafisko pielikumu Nr.
1. 66370010074 Vizbuļi, Staiceles pagasts 2,669 ha 2,369 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme                                                             

 

0,3 ha –zeme zem ūdens

 

2,669 ha                                                               

 

 

2183

1

 

Alojas novada pašvaldība iznomā zemi sakņu dārzu, personīgo palīgsaimniecību un lauksaimniecības vajadzībām:

 

Nr.p.k. Kadastra numurs Adrese Iznomājamā platība
1. 6607 003 0081 Kalēju iela 15, Aloja 1,4 ha
2. 6607 001 0119 Baznīcas iela 13A, Aloja 0,38 ha
3. 6607 001 0113 Jūras iela 34A, Aloja 0,5169 ha
4. 6607 002 0010 Limbažu iela 10, Aloja 0,6458 ha
5. 6607 001 0277 Smilšu iela 5, Aloja 0,8 ha
6. 6627 003 0283 Stīparu dārzi, Alojas pagasts 0,45 ha (0,05 x9)
7. 6627 004 0096 Cepurnieki, Alojas pagasts 0,8122 ha
8. 6617 001 0088 Rīgaļu zeme, Staicele 1,15 ha
9. 6648 006 0053 Ozolmuiža, Brīvzemnieku pagasts 0,2 ha

vērsties Alojas novada domē Jūras ielā 13, Alojā. Papildus informācija pa tālr. 64023927.

Iznomā zemi-pieteikties līdz 15.novembrim

Aicinām pieteikties neapbūvētu Alojas novada zemesgabalu vai to daļu nomas tiesību izsolei līdz 2018. gada 15. novembrim Alojas novada pašvaldībā. Izsoles sākuma cena 3,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, solis 0,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības. Iznomājamie pašvaldībai piekritīgie zemes gabali (bez apbūves tiesībām):

Nr.p.k. Kadastra numurs Adrese Kopējā zemes vienības platība Zemes platības sadalījums pa izmantošanas veidiem Iznomājamā platība                                                               

 

Zemesgabala kadastrālā vērtība uz 01.01.2018.

EUR

Grafisko pielikumu Nr.
1. 6637 001 0272 Rūķi, Staiceles pagasts 3,21 ha 3,21 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme                                                             

 

 

3,21 ha 2698,00 1
2. 6637 001 0061 Kronīši, Staiceles pagasts 5,59 ha 3,39 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme                                                             

 

1,7  ha – meža zeme

0,3 ha – krūmāji

0,2 ha – zeme zem ēkām

4,25 ha 3249,47 2
3. 6627 002 0288 Jaunvītiņi, Alojas pagasts 9,4 ha 9,1 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme                                                             

 

0,3 ha – zeme zem ēkām

5,0 ha 4419,68 3
4. 6648 006 0024 Ozolu lauksaimniecības skola, Brīvzemnieku pagasts 3,3 ha 3,0 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme                                                             

 

0,3  ha – purva zeme

3,0 ha 2692,73 4
5. 6648 006 0058 Ozolu lauksaimniecības skola, Brīvzemnieku pagasts 5,3 ha 4,5 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme                                                             

 

0,1  ha – meža zeme

0,7 ha – purva zeme

 

4,40 ha 3911,85 5
6. 6648 006 0023 Ozolu lauksaimniecības skola, Brīvzemnieku pagasts 5,1 ha 3,0 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme                                                             

 

1,8  ha – meža zeme

0,3 ha – cita zeme

 

2,5 ha 1556,37 6
7. 6648 001 0205 Buliņi, Brīvzemnieku pagasts 9,77 ha 9,77 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme 9,77 ha 6749,00 7

Alojas novada pašvaldība iznomā zemi sakņu dārzu, personīgo palīgsaimniecību un lauksaimniecības vajadzībām:

 

Nr.p.k. Kadastra numurs Adrese Iznomājamā platība
1. 6607 003 0081 Kalēju iela 15, Aloja 1,4 ha
2. 6607 001 0119 Baznīcas iela 13A, Aloja 0,38 ha
3. 6607 001 0113 Jūras iela 34A, Aloja 0,5169 ha
4. 6607 002 0010 Limbažu iela 10, Aloja 0,6458 ha
5. 6607 001 0271 Smilšu iela 5, Aloja 0,8 ha
6. 6627 003 0283 Stīparu dārzi, Alojas pagasts 0,45 ha (0,05 x9)
7. 6627 004 0096 Cepurnieki, Alojas pagasts 0,8122 ha
8. 6617 001 0088 Rīgaļu zeme, Staicele 1,15 ha
9. 6648 006 0053 Ozolmuiža, Brīvzemnieku pagasts 0,2 ha


Vērsties Alojas novada domē Jūras ielā 13, Alojā. Papildus informācija pa tālr. 64023927.

Iznomā zemi-pieteikties līdz 22.oktobrim

Aicinām pieteikties neapbūvētu Alojas novada zemesgabalu vai to daļu nomas tiesību izsolei līdz 2018. gada 22. oktobrim Alojas novada pašvaldībā. Izsoles sākuma cena 3,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, solis 0,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības. Iznomājamie pašvaldībai piekritīgie zemes gabali (bez apbūves tiesībām):

Nr.p.k. Kadastra numurs Adrese Kopējā zemes vienības platība Zemes platības sadalījums pa izmantošanas veidiem Iznomājamā platība                                                               

 

Zemesgabala kadastrālā vērtība uz 01.01.2018.

EUR

Grafisko pielikumu Nr.
1. 6644 004 0250 Pagasta pašvaldība, Braslavas pagasts 4,0 ha 4,0 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme                                                             

 

 

3,8 ha                                                               

 

3914

1
2. 6648 006 0025 Ozolu lauksaimniecības skola, Brīvzemnieku pagasts 8,4 ha 10,0 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme                                                             

 

1,7  ha – meža zeme

9,3 ha – zeme zem ēkām

2,3 ha – citas zemes

8,8 ha                                                               

 

 

6884,39

2
3. 6648 001 0196 Ausekļi 1, Brīvzemnieku pagasts 7,39 ha 7,39 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme 7,39 ha                                                               

 

5328

3
4. 6648 002 0056 Saulītes, Brīvzemnieku pagasts 5,5 ha 5,5 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme 5,5 ha                                                               

 

5665

4
5. 6648 002 0066 Jaunsaulītes, Brīvzemnieku pagasts 1,7 ha 1,7 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme 1,7 ha                                                               

 

1751

5

Alojas novada pašvaldība iznomā zemi sakņu dārzu, personīgo palīgsaimniecību un lauksaimniecības vajadzībām:

 

Nr.p.k. Kadastra numurs Adrese Iznomājamā platība
1. 6607 003 0081 Kalēju iela 15, Aloja 1,4 ha
2. 6607 001 0119 Baznīcas iela 13A, Aloja 0,38 ha
3. 6607 001 0113 Jūras iela 34A, Aloja 0,5169 ha
4. 6607 002 0010 Limbažu iela 10, Aloja 0,6458 ha
5. 6607 001 0271 Smilšu iela 5, Aloja 0,8 ha
6. 6627 003 0283 Stīparu dārzi, Alojas pagasts 0,45 ha (0,05 x9)
7. 6627 004 0096 Cepurnieki, Alojas pagasts 0,8122 ha
8. 6617 001 0088 Rīgaļu zeme, Staicele 1,15 ha
9. 6648 006 0053 Ozolmuiža, Brīvzemnieku pagasts 0,2 ha

vērsties Alojas novada domē Jūras ielā 13, Alojā.

Papildus informācija pa tālr. 64023927.

Nomas tiesības - nekustamais īpašums “Alderi”, Staiceles pagasts

Apbūves tiesību un elektroenerģijas infrastruktūras nomas tiesību izsoles organizētājs Alojas novada dome,                                                             

 

reģistrācijas Nr.90000060032

juridiskā adrese Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064

e-pasts: dome@aloja.lv, tālr.64023925

Apbūves tiesību un elektroenerģijas infrastruktūras nomas tiesību izsoles veids Atklāta mutiska pirmreizēja izsole ar augšupejošu soli
Izsoles objekts Alojas novada pašvaldībai piederošas zemes, kadastra apzīmējums 6637 008 0116, “Alderi”, Staiceles pagastā, daļas 0,25 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu: 6637 008 0116 8001, apbūves tiesības (būvēt un lietot uz Zemesgabalu nedzīvojamu ēku vai inženierbūvi) un uz tās izbūvētās elektroenerģijas infrastruktūras ar 2000 A lielu jaudu (kas tiks izbūvēta un nodota ekspluatācijā līdz 2019. gada 31.janvārim) izmantošanas tiesības
Nomas objektu raksturojošā informācija citi iznomāšanas nosacījumi Nomnieks var būt tikai nolikuma 5.1. un 5.2. punktā definēta persona un tam ir jāizpilda nolikuma 2.2. punkta nosacījumi.
Apbūves tiesību un infrastruktūras iznomāšanas termiņš 30 gadi
Izsoles sākumcena un solis Izsoles sākumcena – 100,00 EUR (viens simts eiro) bez PVN mēnesī.                                                             

 

Izsoles solis: 1 EUR (viens eiro)

Izsoles norises vieta un laiks 2018. gada 12. oktobrī, plkst. 11:00                                                              

 

Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā

Izsoles objekta apskates vieta un laiks Katru darba dienu sākot ar 03.10.2018. līdz 10.10.2018. no plkst. 10:00 līdz plkst. 16:00, iepriekš saskaņojot laiku ar kontaktpersonu Pēteri Kuzmenko, tālr. Nr. 29131733
Pieteikumu iesniegšanas vieta un laiks Pieteikumi iesniedzami Alojas novada domes Centrālajā administrācijā no informācijas publicēšanas dienas Alojas novada domes mājas lapā www.aloja.lv  līdz 2018. gada 10. oktobra plkst. 17:00

Noteikumi

Nomas tiesības - nekustamais īpašums “Alderi”, Staiceles pagasts

Alojas novada dome, reģistrācijas Nr.90000060032, 2018.gada 14. septembrī plkst. 11:00

atklātā mutiskā pirmreizējā izsolē ar augšupejošu soli pārdod Alojas novada pašvaldībai piederošas zemes, kadastra apzīmējums 6637 008 0116, “Alderi”, Staiceles pagastā, daļas 0,25 ha platībā (kadastra apzīmējums 6637 008 0116 8001) apbūves tiesības (būvēt un lietot uz Zemesgabalu nedzīvojamu ēku vai inženierbūvi) un uz tās izbūvētās elektroenerģijas infrastruktūras ar 2000 A lielu jaudu (kas tiks izbūvēta un nodota ekspluatācijā līdz 2018. gada 30. novembrim) iznomāšanas tiesības.

Izsoles sākumcena – 125,00 EUR bez PVN mēnesī.

Izsoles solis: 1 EUR (viens eiro)

Pieteikumi iesniedzami Alojas novada domes Centrālajā administrācijā Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā no informācijas publicēšanas dienas Alojas novada domes mājas lapā www.aloja.lv  līdz 2018. gada 11. septembra plkst. 17:00

Katru darba dienu sākot ar 27.08.2018. līdz 11.09.2018. no plkst. 10:00 līdz plkst. 16:00, iepriekš saskaņojot laiku ar kontaktpersonu Pēteri Kuzmenko, tālr. Nr. 29131733.

Noteikumi

Iznomā zemi - pieteikties līdz 2018.gada 12.jūnijam

Alojas novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumus ar vēlmi nomāt pašvaldībai piekritīgus zemes gabalus. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2018. gada 12. jūnijam.

Iznomājamie pašvaldībai piekritīgie zemes gabali:

Nr.p.k. Kadastra numurs Adrese Kopējā zemes vienības platība Zemes platības sadalījums pa izmantošanas veidiem Iznomājamā platība Grafisko pielikumu Nr.
1. 66370010274 Cālīši, Staiceles pagasts 2,7250 ha 2,7250 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme                                                             

 

 

1,5250 ha 1
2. 66440010055 Poguļi, Braslavas pagasts 7,0 ha 6,8 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme                                                             

 

0,2 ha – citas zemes

 

1,5 ha 2

Alojas novada pašvaldība iznomā zemi:

 • Kalēju ielā 15, Alojā (pie Struņķeglēm);
 • Baznīcas iela 13A, Aloja,
 • Jūras iela 34A, Aloja,
 • Juras iela 22, Aloja,
 • “Stīparu dārzi”, Alojas pagastā,
 • Limbažu ielā 10, Alojā,
 • Rīgaļu zeme, Staicelē,
 • Cepurnieki, Alojas pagasts,
 • Smilšu iela 5, Aloja.

 

sakņu dārzu un personīgo palīgsaimniecību vajadzībām, vērsties Alojas novada domē.

 

Papildus informācija pa tālr. 64023927.

Cālīši

Poguļi

Iznomā medību tiesības - pieteikties līdz 2018.gada 6.jūnijam

Alojas novada dome iznomā medību tiesības šādās zemes vienībās:

Nr.p.k. Kadastra apzīmējums Adrese Kopējā zemes vienības platība
1. 6648 004 0167 “Pašvaldības zeme”, Brīvzemnieku pagasts 6,6985 ha
2. 6648 004 0212 “Stārastiņi”, Brīvzemnieku pagasts 3,0 ha
                                                              

 

3.

6648 002 0048 “Saulkalni”, Brīvzemnieku pagasts 8,2 ha
4. 6648 004 0116 “Lazdas”, Brīvzemnieku pagasts 1,8 ha
5. 6648 004 0164 “Pašvaldības zeme”, Brīvzemnieku pagasts 1,6 ha

 

Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2018.gada 6. jūnijam. Papildus informācija pa tālr. 64023927.

Iznomā zemi - pieteikties līdz 2018.gada 15.maijam

Alojas novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumus ar vēlmi nomāt pašvaldībai piekritīgu zemes gabalu. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām. Interesentus zemes nomas tiesību izsolei aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2018. gada 15. maijam.

Iznomājamais pašvaldībai piekritīgais zemes gabals:

 

Nr.p.k. Kadastra numurs Adrese Kopējā zemes vienības platība Zemes platības sadalījums pa izmantošanas veidiem Iznomājamā platība Grafisko pielikumu Nr.
1. 66440020133 Nadja, Braslavas pagasts 1,3 ha 1,3 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme 1,3 ha 1.

 

Alojas novada pašvaldība iznomā zemi:

 • Kalēju ielā 15, Alojā (pie Struņķeglēm);
 • Baznīcas iela 13A, Aloja,
 • Jūras iela 34A, Aloja,
 • Juras iela 22, Aloja,
 • “Stīparu dārzi”, Alojas pagastā,
 • Limbažu ielā 10, Alojā,
 • Miera ielā 4, Alojā,
 • Rīgaļu zeme, Staicelē,
 • Cepurnieki, Alojas pagasts,
 • Smilšu iela 5, Aloja.

 

sakņu dārzu un personīgo palīgsaimniecību vajadzībām, vērsties Alojas novada domē.

Papildus informācija pa tālr. 64023927.

Nadja

Iznomā zemi - pieteikties līdz 2018.gada 10.aprīlim

Alojas novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumus ar vēlmi nomāt pašvaldībai piekritīgus zemes gabalus. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2018. gada 10. aprīlim.

Iznomājamie pašvaldībai piekritīgie zemes gabali:

Nr.p.k. Kadastra numurs Adrese Kopējā zemes vienības platība Zemes platības sadalījums pa izmantošanas veidiem Iznomājamā platība Grafisko pielikumu Nr.
1. 66370010170 Burtnieki, Staiceles pagasts 31,1 ha 23,6 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme                                                             

 

4,1 ha – krūmāji

3,4 ha – citas zemes

 

1,18 ha 1

Alojas novada pašvaldība iznomā zemi:

 • Kalēju ielā 15, Alojā (pie Struņķeglēm);
 • Baznīcas iela 13A, Aloja,
 • Jūras iela 34A, Aloja,
 • Juras iela 22, Aloja,
 • “Stīparu dārzi”, Alojas pagastā,
 • Limbažu ielā 10, Alojā,
 • Miera ielā 4, Alojā,
 • Rīgaļu zeme, Staicelē,
 • Cepurnieki, Alojas pagasts,
 • Smilšu iela 5, Aloja.

 

sakņu dārzu un personīgo palīgsaimniecību vajadzībām, vērsties Alojas novada domē.

Papildus informācija pa tālr. 64023927.

Burtnieki

 

Iznomā zemi - pieteikties līdz 2018.gada 15.februārim

Alojas novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumus ar vēlmi nomāt pašvaldībai piekritīgus zemes gabalus. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2018. gada 15.februārim.

Iznomājamie pašvaldībai piekritīgie zemes gabali:

Nr.p.k. Kadastra numurs Adrese Kopējā zemes vienības platība Zemes platības sadalījums pa izmantošanas veidiem Iznomājamā platība Grafisko pielikumu Nr.
1. 6644 001 0066 Skultes -1, Braslavas pagasts 25,70 ha 25,00 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme                                                             

 

0,7 ha – zem ūdens

 

25,7 ha 1
2. 6627 002 0381 Aizupītes, Alojas pagasts 5,7 ha 5,4 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme                                                             

 

0,3 ha – citas zemes

 

3,6 ha 2
3. 6627 002 0546 Tīrumi, Alojas pagasts 17,1 ha 5,93 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme                                                             

 

1,1 ha – citas zemes

 

2,0 ha 3
4. 6644 004 0089 Pašvaldība, Braslavas pagasts 3,5 ha 3,3 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme                                                             

 

0,2 ha – citas zemes

3,5 ha 4
5. 6644 003 0122 Krastkalni 2, Braslavas pagasts 11,7 ha 5,6 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme                                                             

 

5,3 ha – meži

0,8 ha – purvi

3,0 ha 5
6. 6648 004 0195 Oškājas, Brīvzemnieku  pagasts 2,2 ha 1,8 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme                                                             

 

0,3 ha – zem ēkām

0,1 ha – zem ceļiem

1,4 ha 6

 

Alojas novada pašvaldība iznomā zemi:

 • Kalēju ielā 15, Alojā (pie Struņķeglēm);
 • Baznīcas iela 13A, Aloja,
 • Jūras iela 34A, aloja,
 • Juras iela 22, Aloja,
 • “Stīparu dārzi”, Alojas pagastā,
 • Limbažu ielā 10, Alojā,
 • Miera ielā 4, Alojā,
 • Rīgaļu zeme, Staicelē,
 • Cepurnieki, Alojas pagasts,
 • Smilšu iela 5, Aloja.

sakņu dārzu un personīgo palīgsaimniecību vajadzībām, vērsties Alojas novada domē.

Papildus informācija pa tālr. 64023927.

Tīrumi

Skultes 1

Pašvaldība

Oškājas

Krastkalni 2

Aizupītes

Iznomā zemi - pieteikties līdz 2018.gada 23. janvārim

Alojas novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumus ar vēlmi nomāt pašvaldībai piekritīgus zemes gabalus. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2018. gada 23. janvārim.

Iznomājamie pašvaldībai piekritīgie zemes gabali:

 

Nr.p.k. Kadastra numurs Adrese Kopējā zemes vienības platība Zemes platības sadalījums pa izmantošanas veidiem Iznomājamā platība Grafisko pielikumu Nr.
1. 6648001193 Zeme pie Vanagiem, Brīvzemnieku pagasts 6,6 ha 2,7 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme                                                             

 

0,2 ha – krūmāji

3,7 ha – citas zemes

 

2,7 ha 1
2. 66440010055                                                             

 

 

“Poguļi”, Braslavas pagasts 7,0 ha 6,8 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme                                                             

 

0,2 ha – citas zemes

 

2,0 ha 2
3. 66440010126 “Vecskultes”, Braslavas pagasts 17,1 ha 17,1 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme                                                             

 

 

11,6 ha 3
4. 66440010126 “Vecskultes”, Braslavas pagasts 17,1 ha 17,1 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme                                                             

 

 

5,0 ha 4
5. 66440040083 “Eglītes”, Braslavas pagasts 12,38 ha 12,38 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme                                                             

 

 

1,30 5

Alojas novada pašvaldība iznomā zemi:

 • Kalēju ielā 15, Alojā (pie Struņķeglēm);
 • Baznīcas iela 13A, Aloja,
 • Jūras iela 34A, aloja,
 • Juras iela 22, Aloja,
 • “Stīparu dārzi”, Alojas pagastā,
 • Limbažu ielā 10, Alojā,
 • Miera ielā 4, Alojā,
 • Rīgaļu zeme, Staicelē,
 • Cepurnieki, Alojas pagasts,
 • Smilšu iela 5, Aloja.

 

sakņu dārzu un personīgo palīgsaimniecību vajadzībām, vērsties Alojas novada domē. Papildus informācija pa tālr. 64023927.

Pielikums nr.1

Pielikums nr.2

Pielikums nr.3

Pielikums nr.4

Pielikums nr.5

Iznomā zemi - pieteikties līdz 2017.gada 19.decembrim

Alojas novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumus ar vēlmi nomāt pašvaldībai piekritīgus zemes gabalus. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2017. gada 19. decembrim.

Iznomājamie pašvaldībai piekritīgie zemes gabali:

 

Nr.p.k. Kadastra numurs Adrese Kopējā zemes vienības platība Zemes platības sadalījums pa izmantošanas veidiem Iznomājamā platība Grafisko pielikumu Nr.                                                               

 

Piezīmes

 

1. 66440040194 “Plikši”, Braslavas pagasts 15,2 ha 14,4 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme                                                             

 

0,8 ha – zem ūdens

 

4,9 ha 1  
2. 66440020133 “Nadja”, Braslavas pagasts 1,3 ha 1,3 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme                                                             

 

 

1,3 ha 2  
3. 66270040222 “Dzelzceļš”, Alojas pagasts 21,0 ha 21,0 ha – cita zeme                                                             

 

 

4,8 ha 3 Pienākums novākt krūmu apaugumu, izraujot krūmus ar saknēm
4. 66270040507 “Lindiņas”, Alojas pagasts 1,2 ha 1,2 ha – meža zeme 1,2 ha 3
5. 66370010170 “Burtnieki”, Staiceles pagasts 31,1 ha 23,6 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme                                                             

 

4,1 ha – krūmāji

3,4 ha – citas zemes

 

1,3 ha 4  
6. 66440010055 “Poguļi”, Braslavas pagasts 7,0 ha 6,8 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme                                                             

 

0,2 ha – citas zemes

 

3,5 ha 5  

Alojas novada pašvaldība iznomā zemi:

 • Kalēju ielā 15, Alojā (pie Struņķeglēm);
 • Baznīcas iela 13A, Aloja,
 • Jūras iela 34A, aloja,
 • Juras iela 22, Aloja,
 • “Stīparu dārzi”, Alojas pagastā,
 • Limbažu ielā 10, Alojā,
 • Miera ielā 4, Alojā,
 • Rīgaļu zeme, Staicelē,
 • Cepurnieki, Alojas pagasts,
 • Smilšu iela 5, Aloja.

sakņu dārzu un personīgo palīgsaimniecību vajadzībām, vērsties Alojas novada domē. Papildus informācija pa tālr. 64023927.

Pielikumi:

NR.1 Plikši

NR.2 Nadja

NR.3 Dzelzceļš

NR.4 Burtnieki

NR.5 Poguļi

Iznomā zemi - pieteikties līdz 2017.gada 16.novembrim

Alojas novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumus ar vēlmi nomāt pašvaldībai piekritīgus zemes gabalus. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2017. gada 16. novembrim.

Iznomājamie pašvaldībai piekritīgie zemes gabali:

Nr.p.k. Kadastra numurs Adrese Kopējā zemes vienības platība Zemes platības sadalījums pa izmantošanas veidiem Iznomājamā platība Grafisko pielikumu Nr.
1. 66440040232 “Zeme pie Ķegumiem”, Braslavas pagasts 7,1 ha 6,5 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme                                                             

 

0,6 ha – zem ūdens

7,1 ha 1
2. 66440040097 Štākas, Braslavas pagasts 6,66 ha 4,96 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme                                                             

 

0,3 ha – zem ūdens

1,4 ha – zem ēkām

2,5 ha 2
3. 66440040250 “Pagasta pašvaldība”, Braslavas pagasts 4,0 ha 4,0 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme 3,8 ha 3

Alojas novada pašvaldība iznomā zemi:

 • Kalēju ielā 15, Alojā (pie Struņķeglēm);
 • Baznīcas iela 13A, Aloja,
 • Jūras iela 34A, aloja,
 • Juras iela 22, Aloja,
 • “Stīparu dārzi”, Alojas pagastā,
 • Limbažu ielā 10, Alojā,
 • Miera ielā 4, Alojā,
 • Rīgaļu zeme, Staicelē,
 • Cepurnieki, Alojas pagasts,
 • Smilšu iela 5, Aloja.

 

sakņu dārzu un personīgo palīgsaimniecību vajadzībām, vērsties Alojas novada domē.

Papildu informācija pa tālr. 64023927.

 

Pielikumi:

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

 

Iznomā zemi - pieteikties līdz 2017.gada 18.oktobrim

Alojas novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumus ar vēlmi nomāt pašvaldībai piekritīgus zemes gabalus. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2017. gada 18. oktobrim.

Iznomājamie pašvaldībai piekritīgie zemes gabali:

 

Nr.p.k. Kadastra numurs Adrese Kopējā zemes vienības platība Zemes platības sadalījums pa izmantošanas veidiem Iznomājamā platība Grafisko pielikumu Nr.
1. 66440040194 “Plikši”, Braslavas pagasts 15,2 ha 14,4 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme                                                             

 

0,8 ha – zem ūdens

1,7 ha 1
2. 66370080122 “Auziņas”, Staiceles pagasts 25,4 ha 25,4 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme 6,9 ha 2
3. 66370080124 “Ūciemi 1”, Staiceles pagasts 3,38 ha 3,38 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0,9 ha 3

Alojas novada pašvaldība iznomā zemi:

 • Kalēju ielā 15, Alojā (pie Struņķeglēm);
 • “Stīparu dārzi”, Alojas pagastā,
 • Limbažu ielā 10, Alojā,
 • Miera ielā 4, Alojā,
 • Rīgaļu zeme, Staicelē,

sakņu dārzu un personīgo palīgsaimniecību vajadzībām, vērsties Alojas novada domē.

Papildu informācija pa tālr. 64023927

Pielikumi:

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Iznomā zemi - pieteikties līdz 2017.gada 12.septembrim

Alojas novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumus ar vēlmi nomāt pašvaldībai piekritīgus zemes gabalus. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2017. gada 12. septembrim.

Iznomājamie pašvaldībai piekritīgie zemes gabali:

Nr.p.k. Kadastra numurs Adrese Kopējā zemes vienības platība Zemes platības sadalījums pa izmantošanas veidiem Iznomājamā platība Grafisko pielikumu Nr.
1. 66440050256 “Vilzēnu māja”, Braslavas pagasts 3,8 ha 3,0 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme                                                             

 

0,8 ha – citas zemes

 

2,5 ha 1
2. 66440050055 “Vilzēnu kūts”, Braslavas pagasts 1,6 ha 1,6 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme 1,6 ha 2
3. 66270030232 “Rūsiņi”, Alojas pagasts 4,9 ha 4,6 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme                                                             

 

0,3 ha – zem ūdens

 

4,4 ha 3
4. 66270020173 “Lazdiņas”, Alojas pagasts 3,9 ha 3,7 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme                                                             

 

0,2 ha – zeme zem ēkām

3,5 ha 4

Alojas novada pašvaldība iznomā zemi:

 • Kalēju ielā 15, Alojā (pie Struņķeglēm);
 • “Stīparu dārzi”, Alojas pagastā,
 • Limbažu ielā 10, Alojā,
 • Miera ielā 4, Alojā,
 • Rīgaļu zeme, Staicelē,

sakņu dārzu un personīgo palīgsaimniecību vajadzībām, vērsties Alojas novada domē.

Papildus informācija pa tālr. 64023927.

Nr.1

Nr.2

Nr.3

Nr.4

 

Iznomā zemi - pieteikties līdz 2017.gada 4.jūlijam

Alojas novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumus ar vēlmi nomāt pašvaldībai piekritīgus zemes gabalus. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2017. gada 4. jūlijam.

Iznomājamie pašvaldībai piekritīgie zemes gabali:

 

Nr.p.k. Kadastra numurs Adrese Kopējā zemes vienības platība Zemes platības sadalījums pa izmantošanas veidiem Iznomājamā platība Grafisko pielikumu Nr.
1. 66370080080 “Saliņas”, Staiceles pagasts 15,8 ha 15,5 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme                                                             

 

0,3 ha – citas zemes

 

15,8 ha 1
2. 66370080081 “Linrūpnieki”, Staiceles pagasts 30,1 ha 30,1 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme 13,5 ha 2
3. 66480060024 Ozolu lauksaimniecības skola, Brīvzemnieku pagasts 3,3 ha 3,0 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme                                                             

 

0,3 ha – zem purviem

 

3,0 ha 4
4. 66480060023 Ozolu lauksaimniecības skola, Brīvzemnieku  pagasts 5,1 ha 3,0 ha -lauksaimniecībā izmantojamā zeme                                                             

 

1,8 ha – meža zeme

0,3 ha – citas zemes

2,5 ha 3
5. 66480060058 Ozolu lauksaimniecības skola, Brīvzemnieku pagasts 5,3 ha 4,5 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme                                                             

 

0,1 ha – meža zeme

0,7 ha – purva zeme

4,4 ha 5
6. 66480010205 Buliņi, Brīvzemnieku pagasts 9,77 ha 9,32 -lauksaimniecībā izmantojamā zeme                                                             

 

0,45 ha – zeme zem ūdens

 

9,77 ha 6

Alojas novada pašvaldība iznomā zemi:

 • Kalēju ielā 15, Alojā (pie Struņķeglēm);
 • “Stīparu dārzi”, Alojas pagastā,
 • Limbažu ielā 10, Alojā,
 • Miera ielā 4, Alojā,
 • Rīgaļu zeme, Staicelē,

sakņu dārzu un personīgo palīgsaimniecību vajadzībām, vērsties Alojas novada domēPapildus informācija pa tālr. 64023927.

Buliņi

Linrūpnieki

Ozolu lauksaimniecības skola 1

Ozolu lauksaimniecības skola 2

Ozolu lauksaimniecības skola 3

Saliņas

Iznomā zemi - pieteikties līdz 2017.gada 12.jūnijam

Alojas novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumus ar vēlmi nomāt pašvaldībai piekritīgus zemes gabalus. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2017.gada 12.jūnijam.

Papildu informācija pa tālr. 64023927

Iznomā

Iznomā zemi - pieteikties līdz 2017.gada 9.maijam

Alojas novada dome iznomā medību tiesības zemes vienībā: “Birznieki”, Staiceles pagastā, ar kadastra apzīmējumu 6637 002 0091, 33,8 ha platībā.

Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2017.gada 9.maijam. Papildu informācija pa tālr. 64023927.

Iznomā zemi - pieteikties līdz 2017.gada 5.maijam

Alojas novada pašvaldība iznomā pašvaldībai piekritīgu zemesgabalu, bez apbūves tiesībām. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2017.gada 5.maijam.

Papildu informācija pa tālr. 64023927

Iznomājamais pašvaldībai piekritīgs zemes gabals:

Nr.p.k. Kadastra numurs Adrese Kopējā zemes vienības platība Zemes platības sadalījums pa izmantošanas veidiem Iznomājamā platība Grafisko pielikumu Nr.
1. 66270020417 “Pīķi”, Alojas pagasts 0,8778 ha 0,8778 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme                                                             

 

 

0,8778 ha 5

Iznomā

Pīķi

Iznomā zemi - pieteikties līdz 2017.gada 19.aprīlim

Alojas novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumus ar vēlmi nomāt pašvaldībai piekritīgus zemes gabalus. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2017.gada 19.aprīlim.

Papildu informācija pa tālr. 64023927

Iznomājamie pašvaldībai piekritīgie zemes gabali:

Nr.p.k. Kadastra numurs Adrese Kopējā zemes vienības platība Zemes platības sadalījums pa izmantošanas veidiem Iznomājamā platība Grafisko pielikumu Nr.
1. 6644 004 0234 “Grietas”, Braslavas pagasts 0,4677 ha 0,4677 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme                                                             

 

 

0,4677 ha 1
2. 66440040197 “Brieži”, Braslavas pagasts 0,2 ha 0,2 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0,2 ha 2
3. 66440040222 “Mazgātuve”, Braslavas pagasts 1,4 ha 0,4 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme                                                             

 

0,4 ha – meža zeme

0,4 ha – krūmāji

0,2 ha – zeme zem ūdens

 

0,48 ha 3
4. 66370030109 “Lauvas”, Staiceles pagasts 4,8878 ha 3,0 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme                                                             

 

1,8874 ha – citas zemes

 

4,8874 ha 4

Iznomā

Brieži

Grietas

Lauvas

Mazgātuve

Iznomā zemi - pieteikties līdz 2017. gada 15. martam

Alojas novada pašvaldība iznomā zemi bez apbūves tiesībām. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2017. gada 15. martam.

Iznomājamie pašvaldībai piekritīgie zemes gabali:

 

Nr.p.k. Kadastra numurs Adrese Kopējā zemes vienības platība Zemes platības sadalījums pa izmantošanas veidiem Iznomājamā platība Grafisko pielikumu Nr.
1. 66480060005 “Ozolu lauksaimniecības skola”, Brīvzemnieku pagasts 8,4 ha 8,3 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme                                                             

 

0,1 ha – zeme zem ūdens

 

8,0 ha 1
2. 66480060025 “Ozolu lauksaimniecības skola”, Brīvzemnieku pagasts 23,3 ha 10,0 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme                                                             

 

1,7 ha – meža zeme

10,0 ha – zeme zem ēkām

1,6 ha – citas zemes

 

8,8 ha 2
3. 66440050080 Dzelvenieki, Braslavas pagasts 58,0 ha 5,3 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme                                                             

 

51,1 ha – meža zeme

0,2 ha –zeme zem ūdens

0,6 ha zeme zem ēkām

0,8 ha – zeme zem ceļiem

 

4,0 ha 3

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3

 

Alojas novada pašvaldība iznomā zemi:

 • Kalēju ielā 15, Alojā (pie Struņķeglēm);
 • “Stīparu dārzi”, Alojas pagastā,
 • Limbažu ielā 10, Alojā,
 • Miera ielā 4, Alojā,
 • Rīgaļu zeme, Staicelē,

sakņu dārzu un personīgo palīgsaimniecību vajadzībām, vērsties Alojas novada domē.

Papildus informācija pa tālr. 64023927.

Iznomā zemi - pieteikties līdz 2017. gada 2. martam

Alojas novada pašvaldība iznomā pašvaldībai piekritīgu zemesgabalu, bez apbūves tiesībām. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2017.gada 2.martam. Papildus informācija pa tālr. 64023927.

Nr.p.k. Kadastra apzīmējums Adrese Kopējā zemes vienības platība Zemes platības sadalījums pa izmantošanas veidiem Iznomājamā platība Grafisko pielikumu Nr.
1. 66440040083 Eglītes, Braslavas pagasts 12,3803 ha 12,3803 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme 2,0 ha 5
2. 66440040191 Ausekļi, Braslavas pagasts 0,8893 ha 0,8893 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0,8893 ha 6
3. 66440040199 Grietas, Braslavas pagasts 1,0 ha 1,0 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme 1,0 ha 7
4. 66440040091 Lejas, Braslavas pagasts 0,9 ha 0,9 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0,9 ha 8
5. 66070010277 Smilšu iela 5, Aloja 1,57 ha 1,56 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme                                                             

 

0,01 ha – zemes zem ceļa

1,0 ha 9
6. 66070010229 Miera iela 12, Aloja 0,1660 ha 0,1660 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme                                                             

 

 

0,1660 ha 10
7. 66070010228 Miera iela 10, Aloja 0,180 ha 0,180 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme                                                             

 

 

0,180 ha 11

Ausekļi, Eglītes, Grietas, Lejas, Miera iela 10, Miera iela 12, Smilšu iela 5.

Iznomā zemi - pieteikties līdz 2017. gada 14. februārim

Alojas novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumus ar vēlmi nomāt pašvaldībai piekritīgu zemes gabalu. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2017. gada 14. februārim. Papildus informācija pa tālr. 64023927

Nr.p.k. Kadastra numurs Adrese Kopējā zemes vienības platība Zemes platības sadalījums pa izmantošanas veidiem Iznomājamā platība Grafisko pielikumu Nr.
1. 66270020282 Jaunziediņi 1, Alojas pagasts 11,9 ha 9,8 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme                                                             

 

1,1 ha – meži

1,0 ha – zeme zem ūdens

 

4,10 ha 1
2. 66270030106 Gundegas 1, Alojas pagasts 4,3 ha 4,1 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme                                                             

 

0,2 ha – cita zeme

 

4,2 ha 2
3. 66480010270 Pašvaldība, Brīvzemnieku pagasts 1,6 ha 1,6 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme                                                             

 

 

1,6 ha 3
4. 66440020124 Vintari, Braslavas pagasts 13,0 ha 13,0 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme                                                             

 

 

13,0 ha 4

Gundegas 1Jaunziediņi 1Pašvaldiba,  Vintari

Iznomā zemi - pieteikties līdz 2016. gada 13.decembrim

Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2016. gada 13. decembrim. Iznomājamais pašvaldībai piekritīgs zemes gabals:

 

Nr.p.k. Kadastra numurs Adrese Kopējā zemes vienības platība Zemes platības sadalījums pa izmantošanas veidiem Iznomājamā platība Grafisko pielikumu Nr.
1. 66270020257 Tīrumi, Alojas pagasts 2,6 ha 2,3 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme                                                             

 

 

0,3 ha – cita zeme

 

1,0 ha 1

Alojas novada pašvaldība iznomā zemi:

 • Kalēju ielā 15, Alojā (pie Struņķeglēm);
 • “Stīparu dārzi”, Alojas pagastā,
 • Limbažu ielā 10, Alojā,
 • Miera ielā 4, Alojā,
 • Rīgaļu zeme, Staicelē,

sakņu dārzu un personīgo palīgsaimniecību vajadzībām, vērsties Alojas novada domē.

Papildus informācija pa tālr. 64023927.

Iznomā zemi - pieteikties līdz 2016. gada 17. novembrim un 5.decembrim

Alojas novada pašvaldība iznomā zemi bez apbūves tiesībām. Pieteikšanās pašvaldībā līdz 17. novembrim un 5. decembrim (zemes gabalus skatīt zemāk pievienotajā dokumentā)

Iznomā

Cīruļi

Dumpji

Iznomā zemi - pieteikties līdz 2016. gada 19. septembrim

Alojas novada pašvaldība iznomā zemi bez apbūves tiesībām. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2016. gada 19. septembrim. Papildus informācija pa tālr. 64023927.

Iznomā

Tilta zeme

Jaunvītiņi

Annas

Iznomā medību tiesības - pieteikties līdz 2016. gada 4. jūlijam

Alojas novada dome iznomā medību tiesības vairākiem zemes gabaliem. Interesentiem pieteikties līdz 2016. gada 4. jūlijam. Papildu informācija pa tālr. 64023927.

Iznomā

Iznomā zemi - pieteikties līdz 2016.gada 2.jūnijam

Alojas novada pašvaldība iznomā pašvaldībai piekritīgus zemesgabalus, bez apbūves tiesībām. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2016.gada 2.jūnijam. Papildu informācija pa tālr. 64023927.

Iznomā

Iznomā zemi - pieteikties līdz 2016.gada 18.maijam

Alojas novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt pašvaldībai piekritīgu zemes gabalu. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2016.gada 18.maijam. Papildu informācija pa tālr. 64023927.

Iznomā

Buktes 1

Lazdas

Pašvaldības zeme

Upmaļi 

Viesuļi 1

Iznomā zemi - pieteikties līdz 2016.gada 3.maijam

Alojas novada pašvaldība iznomā pašvaldībai piekritīgus zemesgabalus, bez apbūves tiesībām. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2016.gada 3.maijam. Papildu informācija pa tālr. 64023927.

Iznomā

Jaunsaulītes

Saulītes

Saulītes 2

Stārastiņi

Limbažu iela 10

Iznomā zemi - pieteikties līdz 2016.gada 18.aprīlim

Alojas novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt pašvaldībai piekritīgu zemes gabalu. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2016.gada 18.aprīlim. Papildu informācija pa tālr. 64023927.

Iznomā

Mauriņi 2

Iznomā zemi - pieteikties līdz 2016.gada 18.martam

Alojas novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumus ar vēlmi nomāt pašvaldībai piekritīgus zemes gabalus. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2016.gada 18.martam. Papildu informācija pa tālr. 64023927.

Iznomā

Arāji

Burtnieki

Pašvaldības zeme

Skujiņas

Smildziņas

Tīrumi

Upmaļi

Zaķlaužņi

Iznomā zemi - pieteikties līdz 2016.gada 3.martam

Alojas novada pašvaldība iznomā pašvaldībai piekritīgu zemesgabalu, bez apbūves tiesībām. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2016.gada 3.martam. Papildu informācija pa tālr. 64023927

Iznomā

Zemītes

Iznomā zemi - pieteikties līdz 2016.gada 16.februārim

Alojas novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumus ar vēlmi nomāt pašvaldībai piekritīgus zemes gabalus. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2016.gada 16.februārim. Papildu informācija pa tālr. 64023927

Iznomā

Burtnieki

Ceptuve

Ķilas 1

Ķilas 2

Mikas 1

Pašvaldības zeme

Smildziņas

Iznomā zemi - pieteikties līdz 2016.gada 8.februārim

Alojas novada pašvaldība iznomā pašvaldībai piekritīgu zemesgabalu, bez apbūves tiesībām. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2016.gada 8.februārim. Papildu informācija pa tālr. 64023927

Iznomā

Kurmji

Iznomā zemi - pieteikties līdz 2016.gada 21.janvārim

Alojas novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumus ar vēlmi nomāt pašvaldībai piekritīgus zemes gabalus. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2016.gada 21.janvārim. Papildu informācija pa tālr. 64023927

Iznomā

Mazlāles 1

Skujiņas 5 ha

Skujiņas 8 Ha

Iznomā zemi - pieteikties līdz 2015.gada 5.janvārim

Alojas novada pašvaldība iznomā pašvaldībai piekritīgus zemesgabalus, bez apbūves tiesībām. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2016.gada 5.janvārim. Papildu informācija pa tālr. 64023927.

Iznomā

Jaunozoliņi

Pašvaldība 1

Pašvaldība 2

Ogas 1

Ceļmalas

Zuškalns

Iznomā zemi - pieteikties līdz 2015.gada 21.decembrim

Alojas novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumus ar vēlmi nomāt pašvaldībai piekritīgus zemes gabalus. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2015.gada 21.decembrim. Papildu informācija pa tālr. 64023927

Iznomā

Jaunvītiņi

Pļaviņas

Ķilas 1

Upmaļi

Zemītes

Skujiņas

Draviņas

Vecnikšas 4

Vecnikšas 4 (2)

Pururga

Linrūpnieki

Dumpji

Viesuļi 1

Ceptuve

Ausekļi 2

Veckalēji 1

Jaunzemnieku karjers

Iznomā zemi - pieteikties līdz 2015.gada 17.novembrim

Alojas novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumus ar vēlmi nomāt pašvaldībai piekritīgus zemes gabalus. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2015.gada 17.novembrim. Papildu informācija pa tālr. 64023927.

Iznomā

Ārzemnieki 1

Buktes

Jaunziediņi 1

Jaunziediņi 2

Linrūpnieki

Padomes

Plikši

Skujiņas

Smildziņas

Tīrumi

Zemītes

Iznomā zemi - pieteikties līdz 2015.gada 20.oktobrim

Alojas novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumus ar vēlmi nomāt pašvaldībai piekritīgus zemes gabalus. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2015.gada 20.oktobrim. Papildu informācija pa tālr. 64023927.

Iznomā

Apiņi 2

Jaunvītiņi

Kalniešu ferma

Smildziņas

Iznomā zemi - pieteikties līdz 2015.gada 1.oktobrim

Alojas novada pašvaldība iznomā zemesgabalu, bez apbūves tiesībām. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2015.gada 1.oktobrim. Papildu informācija pa tālr. 64023927.

Iznomā

Rīgaļu zeme

Iznomā zemi - pieteikties līdz 2015.gada 15.septembrim

Alojas novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumus ar vēlmi nomāt pašvaldībai piekritīgus zemes gabalus. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2015.gada 15.septembrim. Papildu informācija pa tālr. 64023927.

Iznomā

Klāmaņi

Kodināšanas punkts

Ozolu lauksaimniecības skola 3

Ozolu lauksaimniecības skola 4

Ozolu lauksaimniecības skola 5

Ozolu lauksaimniecības skola 6

Ozolu lauksaimniecības skola 7

Buliņi

Jaunpurzelles

 

 

 

 

[/su_accordion]