Alojas Novads

Darbu sākusi Jauniešu dome

Alojas novada Jauniešu dome ir aktīvi uzsākusi savu darbību. Laikā no 12. līdz 21. februārim  norisinājās Jauniešu domes struktūrvienību tikšanās Vilzēnos, Puikulē, Ozolmuižā, Alojā un visbeidzot arī Staicelē. Uz tikšanos ar Montu Melderi katrā pagastā bija ieradušies atšķirīgs skaits jauniešu – Braslavas pagastā bija 5 jauniešu un koordinatore Ieva Kreišmane, Puikulē 4 jaunieši un koordinatore Vivita Vītiņa, Ozolmuižā sanāca 5 dalībnieki, bet viņi vēl joprojām meklē sev koordinatoru, Alojā tikās 9 jaunieši ar koordinatori Inetu Lopenovu, bet Staicelē bija visvairāk dalībnieki – 15 jaunieši un koordinatore Anda Timermane.

Galvenie jautājumi, par kuriem sanāksmēs tika spriests, bija brīvprātīgo darbinieku reģistra izveide Alojas novadā, Jauniešu domes sauklis un logo, papildus dalībnieki Jauniešu domē, tuvojošie lielākie pasākumi un brīvprātīgā darba iespējas tajos un citas jauniešiem aktuālas tēmas un problēmas.

Liela daļa sanākušie jaunieši tikšanos laikā aizpildīja brīvprātīgo darbinieku pieteikuma anketas. Sanāksmju laikā tika konstatēts, ka Alojas novada jaunieši savā starpā ir maz pazīstami, pie kā tiks strādāts. Sākotnēji plānots iepazīties tuvāk Jauniešu domes ietvaros un tad jau arī savstarpējā pazīšanās varētu kļūt plašāka mēroga.

Pēc jaunatnes lietu speciālistes Montas Melderes domām, visu struktūrvienību jaunieši ir mērķtiecīgi un entuziasma pilni risināt sev aktuālos jautājumus, dalīties ar savām domām, idejām un strādāt, lai Alojas novads kļūtu par vietu, kur jaunieši dzīvo ar prieku.