Alojas Novads

Alojas PII “Auseklītis” radošais kolektīvs aicina darbā

Alojas novada dome

Reģ.nr.90000060032

Alojas PII “Auseklītis” radošais kolektīvs aicina darbā:

pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāju (0.7 likme)

Sīkāka informācija pa tel. 26393033

CV un pieteikuma vēstuli sūtīt pa e-pastu: auseklitis@aloja.lv