Alojas Novads

Aktualitātes

Sakarā ar ārkārtas situāciju Alojas novada dome apmeklētājus klātienē NEPIEŅEM, pakalpojumi tiks sniegti attālināti !

 • Alojas novada domes skolēnu autobusu maršruti 2019./2020. mācību gadam
 • Informējam, ka sakarā ar nelabvēlīgiem laika apstākļiem, uz pašvaldības autoceļiem ir svara ierobežojumi. Braslavas pagastā svara ierobežojumi piemēroti šādiem autoceļiem: 44B03 Stūri- Zaļauska; 44B20 Urga – Kalniņi – Blauviņas. Braukšanu saskaņot ar pārvalžu vadītājiem. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
 • Erudīcijas spēles “PRĀTA MEŽĢIS” nolikums
 • Būvvaldes apmeklētāju pieņemšana ceturtdienās Ungurpils SALĀ nenotiks līdz 2020.gada 14. aprīlim. Būvniecības ieceres iesniegumus var iesniegt elektroniski, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu. Kontakti saziņai: 29343086, ineta.cirule@salacgriva.lv; 29457785, artis.ukass@salacgriva.lv

 • Tiek ieviesti stingrāki personu fiziskās distancēšanās noteikumi COVID-19 izplatīšanās ierobežošanai

  Lai mazinātu riskus Covid-19 tālākai izplatībai Latvijas iedzīvotāju vidū, atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai, valdība ir pieņēmusi stingrākus noteikumus cilvēku pulcēšanās ierobežošanai privātos un publiskos pasākumos un citus ierobežojumus. Fiziskās kontaktēšanās ierobežojumi attiecas uz publiskām norisēm iekštelpās un ārtelpās un nosaka divu cilvēku un divu metru distances ievērošanas noteikumus.  Ārkārtējās situācijas laikā tiek…

  No 31.marta līdz 1.aprīlim tiek slēgta transporta līdzekļu kustība Ceļinieki-Andriņi

  Informējam, ka no 31. marta līdz 1. aprīlim, sakarā ar caurtekas remontdarbiem, tiek slēgta transporta līdzekļu satiksme Ceļinieki – Andriņi, Alojas pagastā.Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

  30. martā tiek ierobežota satiksme Kalēju ielā, Staicelē

  Šodien, 30. martā, sakarā ar ceļa apmales tīrīšanas darbiem, tiek daļēji ierobežota satiksme Kalēju ielā, Staicelē. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

  Dabas takās aicina ievērot principu “#Dabā ejot. Ko atnesi, to aiznes!”

  Covid-19 pandēmijas laikā būtiski pieaudzis dabas taku un objektu apmeklētāju skaits. Diemžēl proporcionāli pieaudzis arī dabā atstāto atkritumu apjoms, tāpēc Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk – Pārvalde) aicina ikvienu aizdomāties par sevis radīto ietekmi uz dabu un atpūtas laikā radīto tukšo iepakojumu pašiem aizvest prom. Ar saukli “#Dabā ejot. Ko atnesi,…

  Pašvaldība aicina iesniegt pieteikumus NVO projektu konkursam

  26.03.2020. domes sēdē Alojas novada domes deputāti, atbalstot aktīvās Alojas novada nevalstiskās organizācijas, ir lēmuši par projekta konkursa izsludināšanu. Konkursa mērķi: Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un veidošana; Vides aizsardzība un labiekārtošana; Veselīga dzīvesveida veicināšana; Jauniešu sociāli ekonomiskā izaugsme, konkurētspēja un iekļaušanās sabiedrībā; Nacionālo kultūras biedrību atbalsts un sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju integrācijas…

  Alojas novada dome izsludina Biznesa ideju konkursu komercdarbības uzsākšanai

  26.03.2020. domes sēdē Alojas novada domes deputāti, atbalstot aktīvos iedzīvotājus, ir lēmuši par projekta konkursa “Biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai Alojas novadā” izsludināšanu. Konkursā Alojas novada dome atbalstīs vienu uzvarētāju, kuram piešķirt grantu EUR 2 500 apmērā! Konkursa pieteikumu var iesniegt fiziska persona, kura apņemas nodibināt un reģistrēt Komercreģistrā komersantu …

  Saistībā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju, Alojas novada dome pagarina NĪN maksājumu termiņu

  Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 17. augustā un 16. novembrī vai kā lēmusi pašvaldība saistībā ar Saeimā pieņemto likumprojektu “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”…

  Alojas Novada Saimniekserviss informē: 26.martā Alojas katlu mājā notikusi avārija!

  “Alojas Novada Saimniekserviss” informē: 26. martā Alojas katlu mājā notikusi avārija! Pašlaik tiek veikti remontdarbi, lai novērstu radušos problēmsituāciju! Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

  Aicinām iedzīvotājus stingri ievērot visus drošības un piesardzības pasākumus

  Alojas novada iedzīvotāj, mēs vēlreiz lūdzam un atgādinām par visu drošības un piesardzības pasākumu ievērošanu, lai apturētu jaunā koronavīrusa COVID-19 izplatību. Atbildīgie dienesti ikdienu uzsver, cik būtiska ir sabiedrības atbildība, lai mazinātu saslimšanas gadījumus, taču vēl aizvien cilvēki neizprot ārkārtējās situācijas nopietnību! ! Iedzīvotāji, kuri atgriezušies Latvijā no ārvalstīm, ievērojiet 14…

  Luminor bankas klienti varēs veikt maksājumus pa tālruni

  Reaģējot uz ārkārtas situāciju valstī, Luminor banka Latvijā ieviesusi iespēju apmaksāt rēķinus pa tālruni. Ja klientam nav kodu kalkulators, Smart-ID vai internetbanka, tad, zvanot no tālruņa numura, kas bankā reģistrēts kā klienta kontakttālrunis, varēs apmaksāt rēķinus, kuru summa nepārsniedz 300 eiro. “Laikā, kad visi tiek aicināti iespēju robežās neapmeklēt publiskas…

Visas ziņas