• staicele tilts
  • mg 0086 1
  • starki
  • 18 1
  • ungurpils ezers asais
  • no torna
  • mg 0195 1
Piektdiena, 2014. gada 28. novembris

Skatīt pēc


Kategorijas

NVO

Visi atslēgvārdi 712


Kur talkot Lielās Talkas laikā? Ieskaties šeit!

  • liela talka

21. aprīlī plkst.9 Alojas novada dome aicina piedalīties Lielajā Talkā 2012, kas vienlaikus notiks visā Latvijā. Novadā noteiktas vairākas talkošanas vietas. Aicinām iedzīvotājus aktīvi piedalīties, lai kopīgiem spēkiem sakoptu novada teritoriju!

Alojā un Alojas pagastā sakopsim:

 • Ungurpils ezermalu. (atbildīgais Andrejs Hansons);
 • Ungurpils parku. (Valdis Možvillo);
 • Kluba un Skolas ielas ābeļu dārzu Alojā. (Māris Možvillo);
 • PII "Auseklītis" teritoriju. (Maija Šembele);
 • Alojas pilsētas bibliotēkas teritorijas dārzu. (Sarmīte Frīdenfelde);
 • Vecā dzelzceļa teritoriju. (R.Būda);
 • Alojas kapsētu. (L.Līsmane).

Braslavas pagastā:

 • Urgā - Īģes krasts (pulcēšanās pie Urgas pansionāta plkst. 9 00);
 • Braslavas parks (pulcēšanās Braslavas parkā plkst. 9 00);
 • Vilzēnu centrs (pulcēšanās pie pagasta pārvaldes plkst. 9 00).

Brīvzemnieku pagastā:

Puikules pamatskola

Gita Rudzīte

Puikules tautas nams

Maija Martinova

Sabiedriskais centrs

Guna Broma

Dzīvojamā māja „ Birztalas”

Margarita Gusta

Dzīvojamā māja „ Ābeles”

Aina Tomsone

Dzīvojamā māja „ Pīlādži”

Aina Ozoliņa

Dzīvojamā māja „ Liepas”

Velta Vasiļauska

Apdzīvota vieta „ Pauri”

Pārsla Lūse

Puikules stacijas ciemats

Ingrīda Šķērstiņa

Spodra Kārkliņa

Apdzīvota vieta Ozolu stacija

Nataļja Andreičika

Apdzīvota vieta Buiva

Iveta Zenovjeva

Dzīvojamās mājas „Lazdas” un saimniecības ēku apkārtne

Zaiga Siliņa

Ozolmuižas pamatskola

Juta Circene

BSAC "Zīles"

Dace Lapšāne

Ozolmuižas darbnīcas

Jānis Saliņš

Ritvars Jērcītis

Sadzīves korpuss, mācību korpuss, sporta laukumi un sektori Ozolmuižā

    Ilona Dārziņa

Attīrīšanas iekārtas, ūdens sūknētava Ozolmuižā

Agris Ozols

Dzīvojamā māja „Priedes”, katlu māja

Jurijs Līcis

Dzīvojamā māja „Teikas”

Vizma Stumpe

Dzīvojamā māja „Pludmales”, saimniecības ēkas un teritorija

Ludmila Stumpe

Dzīvojamā māja „Šalkas”  saimniecības ēkas un teritorija

Ilga Kalniete

Marija Dreimane

Dzīvojamā māja „Ezernieki” un teritorija

Jautrīte Bikseja

Individuālās mājas, ražošanas, saimniecības ēkas un būves, teritorija

Īpašnieki, īrnieki, nomnieki

Talkas koordinatore Brīvzemnieku pagastā Guna Broma  mob.t. 29164376, 29413438.Staicelē un Staiceles pagastā:

 • Teritorija gar Salacas upi;
 • Atkritumu savākšana ceļmalās;
 • Vīķu centrs un autobusu pietura;
 • Rozēnu centrs.

Pulcēšanās pie TIC plkst.9. Līdzi ņemt darba rīkus!


Vairāk par Lielo Talku lasiet www.talkas.lv

Atslēgvārdi: Lielā Talka