• ungurpils ezers asais
  • no torna
  • 18 1
  • mg 0086 1
  • starki
  • mg 0195 1
  • staicele tilts
 • Iepriekšējais
 • 1 of 7
 • Nākamais
Piektdiena, 2014. gada 25. jūlijs

Skatīt pēcIzvēlētais atslēgvārds

Alojas mūzikas un mākslas skola

Visi atslēgvārdi 434


Jūs skatāties 3 ziņu ierakstus laika posmā: 2012 ar atslēgvārdu Alojas mūzikas un mākslas skola

Alojas mūzikas un mākslas skolas audzēkņu panākumi vizuālās mākslas konkursos

  • clear chanel diploms
  • img 3602
  • img 3606
  • img 3609
  • img 3613
  • img 3617
  • img 3821
 • Iepriekšējais
 • Nākamais

        Šī gada pavasarī Rīgas Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centrs sadarbībā ar pilsētvides reklāmas firmu "Clear Chanel" rīkoja vizuālās mākslas konkursu „Gaidot  XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētkus”. Konkursa darbos bija jāattēlo bērni, skolotāji, draugi, kuri gatavojas Dziesmu svētkiem. Konkursa mērķis bija izveidot reklāmas materiālu, kuru izvietot uz lielajiem reklāmas stendiem Rīgas ielās . Ar lielu prieku šoruden saņēmām ziņu, ka mūsu skolas divu audzēkņu - Alijas Neļķes un Terēzes Vikmanes - darbi ir izvēlēti kā labākie un tie būs redzami galvaspilsētas ielās. Prieks, ka Alojas skolas vārds izskan mūsu valsts galvaspilsētā!

Rīgas jauno tehniķu centrā no 15.oktobra līdz 15.novembrim notika floristikas darbu izstāde - konkurss ar nosaukumu „Krāšņā rudens balle”. Dalībnieki tika aicināti veidot florālus dekorus kā aksesuārus ballei. Piemēram krelles, somiņas, cepures, u.c., darbos izmantojot ne mazāk par 80% dabas materiālu. Kā vērtēšanas kritēriji tika noteikta idejas oriģinalitāte, darba izpildes tehnika un kvalitāte, darba atbilstība tematikai. Šādā izstādē piedalījāmies pirmo reizi. Uz izstādi aizceļoja  8 autoru darbi. Pārsteigums bija liels, kad saņēmām rezultātus - 4 laureāti! 2.pakāpes diplomus un jaukas dāvanas saņēma mākslas nodaļas 5.klases audzēknes Elīza Cepurniece un Sanijas Vereša par kopīgi veidoto kurpju pāri, Ilona Miķele par cepuri, bet 3.pakāpes diploms 4.klases audzēknei Alijai  Neļķei par krellēm. Atzinības rakstus saņēma Vanesa Ēķupe, Undīne Balode un Kristīne Beāte Borovska. Pateicību nopelnīja jaunākā - 1.klases  audzēkne - Marta Madara Miksone. Paldies skolotājai Intai Šneiderei par audzēkņu sagatavošanu konkursam!

I.Mētriņa, I.Šneidere


Ar izlaidumu noslēdzies mācību gads Alojas mūzikas un mākslas skolā

  • izlaidums aloja 2012

     1.jūnijā svinīgi mācību gadu pabeidza Alojas mūzikas un mākslas skolas kolektīvs. Svētku dienā mūs sveica Alojas novada domes priekšsēdētāja Dace Vilne, veltot pateicības vārdus un ieceru izdošanos-absolventiem, vecākiem, skolotājiem un direktorei.

Apliecības par profesionālās ievirzes izglītību saņēma 9 absolventi. Kā ik gadu, izlaidumā uzstājās mūzikas nodaļas absolventi, atskaņojot vienu skaņdarbu no eksāmena programmas. Sk. D.Grīnbergas klavieru klases absolventu- Martas Lauras Graviņas izpildījumā dzirdējām T.Torjusena ” Pretim uzlecošai saulei” un Rūda Bīviņa priekšnesumā J.Mattesona „Menuetu”no svītas do minorā. Muzikālu sveicienu Martai un Rūdim veltīja Terēze Vikmane izpildot J.Lūsēna dziesmu „Mazu brīdi pirms”, (sk.A.Āriņa), un klavieru ansamblis Arta Bārda un Kristīne Kalnmača izpildot Geršvina „Labai noskaņai”, (sk. O.Ābele).

Šogad arī mākslas nodaļas audzēkņi uzstājās izlaidumā. Viņu priekšnesumā klausījāmies jautrus dzejoļus par skolā pavadīto laiku ,(sk.D.Virkstene) dziesmu veltītu vecākiem un skatījāmies absolventa Viestura Neimaņa veidoto animācijas filmiņu „Meklētāji” (sk.A.Bambāns).

Apliecības saņēma mākslas nodaļas absolventi- Ervīns Juršens, Viesturs Neimanis, Estere Kārklele, Dana Silāja, Annija Leina Skuja, Kristiāna Viļumsone un Ralfs Krists Virkstenis. Skolas noslēguma darbi – E.Juršena Gaismas objekti (sk.I.Graviņa), A.L.Skujas gleznojums uz zīda, K.A.Viļumsones gleznojumi uz auduma spilveniem (sk.I.Mētriņa), R.K.Virktena florālais darbs”” Dabas ritmi” (sk.I.Šneiderre) rotāja kultūras nama zāli. E.Kārkleles lielformāta zīmējums „Mana pilsēta” un D.Silājas grafika „Aloja”(sk.D.Virkstene) bija apskatāmi foajē telpā.

Muzikālus sveicienus absolventiem veltīja ģitāristu ansamblis (sk.A.Jasjukevičs), koklētāju ansamblis ( sk.A.Viziņa-Nīlsena) un pūšamo instrumentu ansamblis ( sk.J.Ansons, konc.O.Ābele), sirsnīgi sveica sagatavošanas klases audzēkņi un sk.Inatra Vaļicka.

Pateicības un saldās balvas par labām un teicamām sekmēm, aktīvu koncertdarbību, dalību konkursos un festivālos saņēma audzēkņi- Rūta Kaļva, Edvards Kaļva, Terēze Vikmane, Elīna Krūmiņa, Baiba Romanovska, Sandria Elisa Magrica, Edgars Roļskijs, Mārtiņs Elsiņs, Sanda Melbārde, Alija Neļķe, Māris Cinis, Kitija Viļumsone un Kristiāna Viļumsone.

Muzikālu apsveikumu sniedza Lana Vītola un Baiba Romanovska (sk.A.Sņeško), atskaņojot populāru mūziku no ABBAs un The Beatles repertuāra.

Noslēgumā direktore pateicās visiem vecākiem, kuri atsaucīgi, ar izpratni un personīgo ieguldījumu ziedojuši skolas atbalstam un izaugsmei. Muzikālu paldies vecākiem veltīja ģitāru trio- Edgars Roļskijs, Mārtiņš Elsiņs un sk.Aleksandrs Jasjukevičs.

Galerija

Laila Ulmane


Alojas Mūzikas un mākslas skolas pedagogi piedalās ESF projektā

pedagogi esf

No 2011. gada 1. septembra līdz 31. decembrim 7 Alojas Mūzikas un mākslas skolas pedagogi piedalījās ESF projektā „ Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”. Pēc darba rezultātu izvērtēšanas un apkopojuma pedagogi iegūs atbilstošu profesionālās darbības kvalitātes pakāpi.