• starki
  • ungurpils ezers asais
  • 18 1
  • staicele tilts
  • no torna
  • mg 0195 1
  • mg 0086 1
 • Iepriekšējais
 • 1 of 7
 • Nākamais
Trešdiena, 2014. gada 3. septembris

Skatīt pēc


Kategorijas

NVOJūs skatāties 7 ziņu ierakstus kategorijā Puikule , ko publicēja Liāna Lilenblate - Sipko

Puikulē svinīgā sarīkojumā godināja zelta pārus

  • img 8143 1

Novembra beigās jau ceturto reizi Alojas novada pašvaldība un Dzimtsarakstu nodaļa īpašā sarīkojumā godināja novada zelta kāzu jubilārus. Tālajā 1963. gadā gredzenus mija 7 mūsu novada pāri – Maija un Aloizs Koļesņikovi, Velga un Arvīds Arnavi, Regīna un Valdis Bērziņi, Millija un Atis Bailīši, Mārīte un Vitālijs Čerpakovi, Valentīna un Leons Laizāni un Ruta un Atis Karlivāni. Pašvaldības aicinājumam uz svinīgo sarīkojumu atsaucās Karlivānu pāris no Brīvzemnieku pagasta Puikules.

Atis un Ruta ir īsteni puikulieši, abi mācījušies vietējā pamatskolā, dejojuši deju kolektīvā, kur abi arī saskatījušies. Ruta 45 gadus strādājusi Puikules pamatskolā par matemātikas, ķīmijas un arī sporta skolotāju. Savukārt Atis strādājis būvbrigādē, bijis mehanizators un kādu laiku arī Brīvzemnieku pagasta priekšsēdētājs. Abi kopā izaudzinājuši trīs brīnišķīgas meitas un sagaidījuši 5 mazbērnus.

Brīvzemnieku pagasta Puikules sabiedriskā centra zālē pāri sveica novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda, Brīvzemnieku pagasta pārvaldes vadītājs Arvīds Bērziņš, tāpat gaviļnieku bērni un mazbērni, bijušie kolēģi un Rutas audzēkņi.  

Piecdesmit gadi kopš kāzām – tas ir nozīmīgs notikums ne tikai jūsu ģimenei, bet arī pagastam un visam novadam. Attiecības, kas turpinājušās pusgadsimta garumā ir vērtība, ko noteikti visvairāk novērtē jūsu bērni un mazbērni, jo jūs esat labs piemērs un paraugs tam, kā veidot ģimeni un kopt tās vērtības. – uzrunājot zeltkāzniekus un klātesošos, sacīja priekšsēdētājs V. Bārda. Viņš jubilāriem dāvāja naudas balvu, ko dome ikreiz šādās nozīmīgās jubilejās pasniedz gaviļniekiem.

Svinīgu un sirsnīgu noskaņu pasākumam piešķīra dziedātājas – Antra un Vēsma Ozolas un Lelde Dreimane, bet par muzikālo pavadījumu rūpējās Maruta Gaugere. Kā jau kāzās pienākas, tika dzerts šampanietis, saukts „Rūgts!” un baudīta svētku torte.

Galerija

Liānas Lilenblates-Sipko teksts un foto


Brīvzemnieku pagastā pabeigti vides uzlabošanas darbi

  • elfla lad es sauklis1

2. augustā Brīvzemnieku pagasta Puikules ciemā un Ozolmuižā notika projekta „Brīvzemnieku pagasta vides labiekārtošana” (Nr.12-09-L32100-000009) nodošana. Projekta ietvaros pagastā atjaunots Skolas ielas asfalta segums un 2 gājēju ietves ar bruģa segumu Ozolmuižā pie Ozolmuižas pamatskolas. Tāpat par projekta līdzekļiem tapis arī bērnu rotaļu laukums pie BSAC „Zīles”. Vides labiekārtošanas būvdarbus aprīļa beigās uzsāka SIA „Limbažu ceļi”, bet rotaļu laukumu izveidoja SIA „Ksil Baltic”. Projekta kopējās izmaksas sasniedza 52 960.86 latus (attiecināmās izmaksas – 37 410.74 Ls, no tām 90% ELFLA atbalsts – 33 939.67 Ls un 10 % pašvaldības finansējums – 3 771.07 Ls), savukārt projekta neattiecināmās izmaksas -15 250.12 latu - arī ir pašvaldības devums projekta realizācijā.

Maija beigās SIA „Limbažu ceļi” sāka darbus arī pie asfalta segumu atjaunošanas Ābeļu ielā Puikulē. Projekts „Puikules ciema Ābeļu ielas rekonstrukcija” (Nr.11-09-L32100-000226) kopumā izmaksāja 28 088.79 Ls (projekta attiecināmās izmaksas – 10 210.49 latu, no tām Eiropas fonda ELFLA atbalsts 90% - 9 189.44 latu, bet pašvaldības budžeta finansējums 10% - 1 021.05 Ls un 17 878.30 Ls projekta neattiecināmās izmaksas). Darbu rezultātā sakārtota iela pie daudzdzīvokļu mājām, izbūvēta neliela autostāvvieta automašīnu novietošanai.

Abu projektu nodošanā klāt bija arī SIA „Limbažu ceļi” būvdarbu vadītāju pārstāvis Dāvis Skrastiņš, Jānis Roops, kas rūpējās par projekta autoruzraudzību un izstrādāja tehnisko projektu, Alojas novada būvinspektors Valdis Andersons, projektu vadītājas asistente Gita Maģe, novada domes izpilddirektors Mārtiņš Kļaviņš, izpilddirektora vietnieks Rihards Būda un Brīvzemnieku pārvaldes vadītājs Arvīds Bērziņš.

Izrādot ciemā paveikto, pārvaldnieks ar lepnumu stāsta, ka galvenie vides uzlabošanas ieguvēji noteikti ir iedzīvotāji, jo līdz šim abas ielas bija katastrofālā stāvoklī. A.Bērziņš atzīst, ka abu projektu realizācija nebija viegla un prasīja milzums pūļu, lai viss notiktu laikā un atbilstu noteikumiem, - Darbs pie pagasta vides uzlabošanas sākās jau 2011. gadā, vairākas reizes nācās daudz ko projektā mainīt, pārstrādāt, lai no piešķirtajiem līdzekļiem iegūtu maksimālu labumu. Jāsaka, ka šie projekti bija ļoti sarežģīti tieši sīkumos, bet tagad priecājos, ka darbi ir paveikti un pagasts rezultātā ieguvis glītāku izskatu.

Galerija

Liāna Lilenblate-Sipko, Gita Maģe


Puikuliešiem „Gandarījuma kauss” Kocēnu novada florbola čempionātā

  • florbols puikule
  • florbols puikule 1
  • florbols puikule 2
 • Iepriekšējais
 • Nākamais

7. jūnijā Kocēnos norisinājās Kocēnu novada amatieru florbola čempionāta noslēgums. Tajā piedalījās arī komanda „P.K.U.” no Brīvzemnieku pagasta Puikules. Čempionāts notika četros posmos, un tā atklāšana notika jau pērn 14. oktobrī. Pavisam spēlēm bija pieteikušās 12 komandas. Maija beigās notika pēdējās izslēgšanas spēles, bet jūnija sākumā risinājās cīņa par čempiona titulu un čempionāta „Gandarījuma kausu”. Noslēguma spēlē par „Gandarījuma kausu” iesaistījās arī puikulieši. Viņu sīvā cīņa vainagojās panākumiem, kļūstot par šī kausa īpašniekiem. Komandas treneris un arī vadošais spēlētājs ir Sandis Tomsons, bet komandas sastāvā spēlēja Kaspars Rudzītis, Armands Lūdiņš, Viktors Petrivs, Raimonds Vilkotītis, Roberts Trepšs, Normunds Liecis, Uldis Liecis, Helvijs Rebainis, Ivars Mauriņš, Mareks Bašens, Artis Kalniņš, Andris Raciborskis, Jānis Grebežniks un Aleksandrs Dreimanis. S. Tomsons pateicas visiem spēlētājiem, atbalstītājiem un līdzjutējiem.

Sagatavoja Liāna Lilenblate-Sipko

Foto no komandas personīgā arhīva


Sākusies Alojas novada attīstības programmas 2012.–2018. gadam, Alojas novada teritorijas plānojuma 2013.–2024. gadam un Vides pārskata projekta 1. redakcijas sabiedriskā apspriešana

  • esf es sauklis

       Alojas novada pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz 2012. gada 28. novembra Alojas novada domes sēdes lēmumiem Nr.450 „Par Alojas novada teritorijas plānojuma 2013. – 2024. gadam 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai” (protokols Nr.20 7#), Nr.451 „Par Alojas novada attīstības programmas 2012. – 2018. gadam 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai” (protokols Nr.20 8#), Nr.452 „Par Alojas novada teritorijas plānojumam 2013. – 2024. gadam un Alojas novada attīstības programmai 2012. – 2018. gadam sagatavotā Vides pārskata 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai” (protokols Nr.20 9#), sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai tiek nodota Alojas  novada teritorijas plānojuma 2013. – 2024. gadam  1.redakcija, Alojas novada attīstības programmas 2012. – 2018. gadam 1.redakcija un to Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata 1.redakcija.

Plānošanas dokumentu nosaukums: Alojas novada teritorijas plānojums 2013.– 2024. gadam un Alojas novada attīstības programma 2012.–2018. gadam (turpmāk tekstā – Alojas novada teritorijas attīstības plānošanas dokumenti).

Plānošanas dokumentu un Vides pārskata izstrādātājs: Alojas novada pašvaldība, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā, LV-4064 sadarbībā  ar SIA „Projekts 3i” un Ingu Gavenu.

Joma, uz kuru attiecas plānošanas dokumenti: teritorijas attīstības plānošana.

Plānošanas dokumentu izstrādes un īstenošanas termiņš: Alojas novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentus plānots izstrādāt līdz 2013. gada martam. Alojas novada attīstības programmas īstenošanas termiņš – 6 gadi, Alojas novada teritorijas plānojuma īstenošanas termiņš – 12 gadi.

Teritorija, kuru ietekmēs plānošanas dokumentu īstenošana: Alojas novada administratīvā teritorija (Alojas un Staiceles pilsētas,  Alojas, Staiceles, Braslavas un Brīvzemnieku pagasti).


Sabiedriskā apspriešana:

Ar Alojas novada teritorijas plānojuma 2013. – 2024. gadam 1.redakciju no 2012. gada 7. decembra līdz 2013. gada 4. janvārim, ar Alojas novada attīstības programmas 2012. – 2018. gadam 1.redakciju no 2012. gada 7. decembra līdz 2013. gada 4. janvārim un Vides pārskata 1.redakciju un tā kopsavilkumu no 2012. gada 7. decembra līdz 2013. gada 16. janvārim var iepazīties:

 • Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā, darba dienās plkst.9.00 - 12.00 un 13.00 - 16.00;
 • Staiceles pilsētas pārvaldē, Lielā ielā 7, Staicelē, darba dienās plkst.9.00 - 12.00 un 13.00 - 16.00
 • Brīvzemnieku pagasta pārvaldē, „Sabiedriskajā centrā”, Puikulē, darba dienās plkst. 9.00 - 12.00 un 13.00 - 16.00
 • Braslavas pagasta pārvaldē, „Kalnārēs”, Vilzēnos, darba dienās plkst.9.00 - 12.00 un 13.00 - 16.00
 • Alojas novada pašvaldības mājas lapā http://www.aloja.lv , sadaļā Sabiedriskā apspriešana.

 

Sabiedriskās apspriešanas dokumenti pieejami sadaļā Sabiedriskā apspriešana
 

Sabiedriskās apspriešanas pasākumi notiks:

18. decembrī plkst.15.00 Brīvzemnieku pagasta pārvaldē („Sabiedriskais centrs”, Puikule, Brīvzemnieku pagasts, Alojas novads, LV-4063);

18. decembrī plkst.17.00 Alojas kultūras nama mazajā zālē (Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064);

19. decembrī plkst.15.00 Vilzēnu tautas namā (Vilzēni, Braslavas pagasts, Alojas novads, LV-4068);

19. decembrī plkst.17.00 Staiceles pilsētas bibliotēkā (Parka iela 2, Staicele, Alojas novads, LV-4043).


Rakstiskus komentārus un priekšlikumu par Alojas novada teritorijas plānojuma 2013. – 2024. gadam 1.redakciju no 2012. gada 7. decembra līdz 2013. gada 4. janvārim, par Alojas novada attīstības programmas 2012. – 2018. gadam 1. redakciju no 2012. gada 7. decembra līdz 2013. gada 4. janvārim un Vides pārskata 1.redakciju un tā kopsavilkumu no 2012. gada 7. decembra līdz 2013. gada 16. janvārim var iesniegt,  nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi, Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.13.00 līdz plkst.16.00.


Kontaktpersona Alojas novada domē: projektu vadītāja Marika Kamale, t.64031229, 26153725, e-pasts: marika.kamale@aloja.lv

Alojas novada attīstības programma, teritorijas plānojums un Vides pārskats tiek izstrādāti projekta „Alojas novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”, Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/103 ietvaros.


Aizvadīti skaistākie latviešu godi – Līgo svētki

  • ligo brivzemnieki 2012

                Saulgriežu svētku svinēšana Alojas novadā sākās 22. jūnijā ar ielīgošanas pasākumiem Staicelē, Braslavas un Brīvzemnieku pagastos. Staicelē notika pirmsjāņu tirgus, bet Braslavas un Brīvzemnieku pagastos koncertuzvedumi ar tautas namu kolektīvu piedalīšanos. Savukārt pašā Līgo dienā, 23. jūnijā, kad Staicelē lija kā pa Jāņiem, līgotāju netrūka futbola laukumos, kur notika dažādas aktivitātes.

                Kā jau ierasts Saulgriežos, puikulieši un ozolieši pulcējās uz Jāņu ielīgošanas pasākumiem Ozolmuižā un Puikulē. Šogad koncertuzvedumu ,,Īsa pamācība mīlēšanā” bija sagatavojuši vokālais ansamblis ,,Savam priekam” (vadītāja Māra Meinarde), vidējās paaudzes deju kolektīvs ,,Ozoli” (vadītāja Sandra Nāzare) un Puikules dramatiskais kolektīvs (vadītāja Digna Virkstene). Svētku pasākums Puikulē bija īpaši apmeklēts, jo uz to ieradās ap 150 apmeklētāju. Pēc koncerta tautas nama vadītāja Maija Martinova pateicās visiem, kuri palīdzēja pasākuma vietas un norises sagatavošanā. Bet pusnaktī notika nakts Saulgriežu skrējiens ar vairāk kā 20 dalībnieku piedalīšanos. Dāmas tērpušās skaistos naktskreklos un pidžamās, saņēma nedalītus skatītāju sajūsmas saucienus, un devās ziedošās pļavas virzienā, lai Saulgriežu nakts skrējiena laikā uzņemtu enerģiju visam atlikušajam gadam!

               Braslavas parkā līgotājus gaidīja koncertuzvedums, kurā piedalījās Vilzēnu tautas nama kolektīvi, deju kolektīvs „Sānsolis” no Alojas kultūras nama, kapela „Labi, ka tā” no Limbažiem un Alojas vēderdejotājas. Vietējo dramatiskais kolektīvs priecēja skatītājus, izspēlējot ainas no Rūdolfa Blaumaņa izrādes „Skroderdienas Silmačos”. Skanīgi dziedāja ansamblis „Heihēra”, bet dejoja senioru deju kopa „Liepas”. Noslēgumā tika iekurts kārtīgs Līgo vakara ugunskurs, ko braslavieši allaž sarūpē par prieku savējiem un viesiem. Par Līgo nakts cienīgu zaļumballi rūpējās grupa „Klaidonis”.

              Staicelē Līgo dienā lija lietus, bet tas neatturēja Jāņa bērnus doties tradicionālajā Ziemeļu un Dienvidu gājienā. Gājiena dalībniekus futbola laukumā sagaidīja Staiceles pārvaldes vadītāja Ausma Plūme, kura vārda dienā sveica visas klātesošās Līgas ar krāšņiem pļavas ziedu pušķiem un Jāņus ar ozolu zaru vainagiem. Notika skaļa apdziedāšanās starp zilo Ziemeļu komandu un sarkanajiem Dienvidniekiem. Saulgriežu dziesmas dziedāja Staiceles kultūras nama ansamblis „Vēlreiz”. Vēlāk salijušie līgotāji devās baudīt sieru, ceptas desiņas un iestiprināties ar alu un kvasu, lai pēc tam turpinātu mēroties spēkiem futbola spēlē Ziemeļi – Dienvidi. Līgo spēlē šogad uzvarētāja godu atguva dienvidnieki.

Galerija

Liāna Lilenblate-Sipko

Atslēgvārdi: Jāņi, Līgo

No 8.februāra darbu sāk vēlēšanu iecirkņi

velesanas jpg

18.februārī notiks tautas nobalsošana par likumprojektu "Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē", kas paredz krievu valodai noteikt otras valsts valodas statusu.

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks tautas nobalsošanas dienā būs no pulksten 7.00 līdz 22.00. Tiesības piedalīties tautas nobalsošanā ir balsstiesīgajiem Latvijas Republikas pilsoņiem no 18 gadu vecuma. Lai piedalītos tautas nobalsošanā vēlētājam nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase.

Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs nobalsot vēlēšanu iecirknī, būs iespēja pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā. Balsošanai atrašanās vietā varēs pieteikties no 2012.gada 8. līdz 18.februārim.

No 8. - 18. februārim balsošana nenotiks, bet vēlēšanu iecirkņos varēs iepazīties ar likumprojektu, noskaidrot balsošanas kārtību un pieteikt balsošanu vēlētāja atrašanās vietā.

Alojas novadā darbosies 5 vēlēšanu iecirkņi -  uzzini šeit

Plašāka informācija www.cvk.lv

Atslēgvārdi: tautas nobalsošana

LSK "Naktsvijoles" gūst atbalstu KIF projektu konkursā

           Aizgājušā gada nogalē Brīvzemnieku pagasta LSK biedrība ”Naktsvijoles” saņēma apstiprinājumu par atbalsta un finansējuma  saņemšanu no Kopienu Iniciatīvu Fonda (KIF) projektā ”Mēs par veselīgu dzīvesveidu!”.  Projekta mērķis ir popularizēt veselīgu dzīvesveidu, radot iespēju fiziskām aktivitātēm un lietderīgai brīvā laika pavadīšanai. Pateicoties KIF piešķirtajam  finansējumam un Alojas novada domes līdzfinansējumam, Mācību un veselības centra trenažieru zālei Puikulē tika iegādāts jauns inventārs - trenažieri un nūjošanas nūjas. 25. janvārī  inventāru uzstādīja firma SIA „Intersports”. Projekta kopējais  finansējums ir 1125.50 Ls. Februārī notiks apmācība interesentiem, kuri vēlēsies nodarboties ar nūjošanu.


Projekta koordinatore Maija Martinova