• mg 0086 1
  • no torna
  • staicele tilts
  • ungurpils ezers asais
  • mg 0195 1
  • 18 1
  • starki
 • Iepriekšējais
 • 1 of 7
 • Nākamais
Piektdiena, 2014. gada 29. augusts

Skatīt pēcIzvēlētais atslēgvārds

Alojas mūzikas un mākslas skola

Visi atslēgvārdi 75


Jūs skatāties 12 ziņu ierakstus kategorijā Alojas Mūzikas un mākslas skola ar atslēgvārdu Alojas mūzikas un mākslas skola

Mūsu novada jaunā pianista panākumi Līvānos

  • 101 1237

20. aprīlī Līvānos izskanēja Jēkaba Graubiņa VII Jauno pianistu konkurss. Konkurss noritēja četrās vecumā grupās, kurā startēja kopumā 52 konkursanti no Vidzemes. Žūriju pārstāvēja Antra Vīksna (JVMA pasniedzēja, koncertējoša māksliniece), Sandra Jalaņecka ( Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas pasniedzēja, koncertējoša pianiste), kā arī Aivars Broks (pianists, mūzikas pedagogs, komponists). Ievērība tika veltīta katram konkursantam. Visi saņēma diplomus un atzinības rakstus par piedalīšanos.

Alojas mūzikas un mākslas skolu pārstāvēja 3. klavieru klases audzēknis Edvarda Kaļva. Konkursam mazo pianistu gatavoja pedagogs Olga Ābele. Edvards konkursā atskaņoja divus skaņdarbus- Jēkabs Graubiņš “Tautiešami roku devu” un Pēteris Čaikovskis “Mazurka” no bērnu albuma. Neskatoties uz uztraukumu, Edvards Kaļva savā vecuma grupā (B) ieguva 2.vietu.

Paldies Edvarda mammai par atbalstu nokļūšanai Līvānos, kā arī par līdzi jušanu savam dēlam.


Olgas Ābeles teksts

Ingas Mauriņas-Kaļvas foto 


Alojas mūzikas un mākslas skolas audzēķnu panākumi floristu konkursā

  • pb250004 1
  • pb250003 1
 • Iepriekšējais
 • Nākamais

    Jau par tradīciju kļuvusi Alojas mūzikas un mākslas skolas Mākslas nodaļas audzēkņu piedalīšanās gadskārtējā floristu darbu izstādē - konkursā „Egles rota”, kuru  rīko Rīgas Dabaszinību skola. Šoreiz konkurss notika pērnā gada decembrī. Kā ierasts skolotāja Inta Šneidere ar saviem audzēkņiem gatavojās šim konkursam.  Par tradīciju uzskatāmi arī mūsu audzēkņu panākumi. Uz Rīgu tika nosūtīti divu autoru darbi un  abi arī ieguva diplomus. Trešo vietu floristu darbu konkursā „Egles rota” ieguva 5.klases audzēknes Elīza Cepurniece un Sanda Melbārde. Meitenes saņēma sirsnīgas balvas un pateicības vārdus no skolotājiem. Paldies floristikas skolotājai Intai Šneiderei par profesionālo audzēkņu sagatavošanu šādiem pasākumiem. Esam gandarīti par Alojas skolas vārda nešanu ārpus novada robežām.

Inese Mētriņa


Alojas mūzikas un mākslas skolas audzēkņu panākumi vizuālās mākslas konkursos

  • clear chanel diploms
  • img 3602
  • img 3606
  • img 3609
  • img 3613
  • img 3617
  • img 3821
 • Iepriekšējais
 • Nākamais

        Šī gada pavasarī Rīgas Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centrs sadarbībā ar pilsētvides reklāmas firmu "Clear Chanel" rīkoja vizuālās mākslas konkursu „Gaidot  XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētkus”. Konkursa darbos bija jāattēlo bērni, skolotāji, draugi, kuri gatavojas Dziesmu svētkiem. Konkursa mērķis bija izveidot reklāmas materiālu, kuru izvietot uz lielajiem reklāmas stendiem Rīgas ielās . Ar lielu prieku šoruden saņēmām ziņu, ka mūsu skolas divu audzēkņu - Alijas Neļķes un Terēzes Vikmanes - darbi ir izvēlēti kā labākie un tie būs redzami galvaspilsētas ielās. Prieks, ka Alojas skolas vārds izskan mūsu valsts galvaspilsētā!

Rīgas jauno tehniķu centrā no 15.oktobra līdz 15.novembrim notika floristikas darbu izstāde - konkurss ar nosaukumu „Krāšņā rudens balle”. Dalībnieki tika aicināti veidot florālus dekorus kā aksesuārus ballei. Piemēram krelles, somiņas, cepures, u.c., darbos izmantojot ne mazāk par 80% dabas materiālu. Kā vērtēšanas kritēriji tika noteikta idejas oriģinalitāte, darba izpildes tehnika un kvalitāte, darba atbilstība tematikai. Šādā izstādē piedalījāmies pirmo reizi. Uz izstādi aizceļoja  8 autoru darbi. Pārsteigums bija liels, kad saņēmām rezultātus - 4 laureāti! 2.pakāpes diplomus un jaukas dāvanas saņēma mākslas nodaļas 5.klases audzēknes Elīza Cepurniece un Sanijas Vereša par kopīgi veidoto kurpju pāri, Ilona Miķele par cepuri, bet 3.pakāpes diploms 4.klases audzēknei Alijai  Neļķei par krellēm. Atzinības rakstus saņēma Vanesa Ēķupe, Undīne Balode un Kristīne Beāte Borovska. Pateicību nopelnīja jaunākā - 1.klases  audzēkne - Marta Madara Miksone. Paldies skolotājai Intai Šneiderei par audzēkņu sagatavošanu konkursam!

I.Mētriņa, I.Šneidere


Ar izlaidumu noslēdzies mācību gads Alojas mūzikas un mākslas skolā

  • izlaidums aloja 2012

     1.jūnijā svinīgi mācību gadu pabeidza Alojas mūzikas un mākslas skolas kolektīvs. Svētku dienā mūs sveica Alojas novada domes priekšsēdētāja Dace Vilne, veltot pateicības vārdus un ieceru izdošanos-absolventiem, vecākiem, skolotājiem un direktorei.

Apliecības par profesionālās ievirzes izglītību saņēma 9 absolventi. Kā ik gadu, izlaidumā uzstājās mūzikas nodaļas absolventi, atskaņojot vienu skaņdarbu no eksāmena programmas. Sk. D.Grīnbergas klavieru klases absolventu- Martas Lauras Graviņas izpildījumā dzirdējām T.Torjusena ” Pretim uzlecošai saulei” un Rūda Bīviņa priekšnesumā J.Mattesona „Menuetu”no svītas do minorā. Muzikālu sveicienu Martai un Rūdim veltīja Terēze Vikmane izpildot J.Lūsēna dziesmu „Mazu brīdi pirms”, (sk.A.Āriņa), un klavieru ansamblis Arta Bārda un Kristīne Kalnmača izpildot Geršvina „Labai noskaņai”, (sk. O.Ābele).

Šogad arī mākslas nodaļas audzēkņi uzstājās izlaidumā. Viņu priekšnesumā klausījāmies jautrus dzejoļus par skolā pavadīto laiku ,(sk.D.Virkstene) dziesmu veltītu vecākiem un skatījāmies absolventa Viestura Neimaņa veidoto animācijas filmiņu „Meklētāji” (sk.A.Bambāns).

Apliecības saņēma mākslas nodaļas absolventi- Ervīns Juršens, Viesturs Neimanis, Estere Kārklele, Dana Silāja, Annija Leina Skuja, Kristiāna Viļumsone un Ralfs Krists Virkstenis. Skolas noslēguma darbi – E.Juršena Gaismas objekti (sk.I.Graviņa), A.L.Skujas gleznojums uz zīda, K.A.Viļumsones gleznojumi uz auduma spilveniem (sk.I.Mētriņa), R.K.Virktena florālais darbs”” Dabas ritmi” (sk.I.Šneiderre) rotāja kultūras nama zāli. E.Kārkleles lielformāta zīmējums „Mana pilsēta” un D.Silājas grafika „Aloja”(sk.D.Virkstene) bija apskatāmi foajē telpā.

Muzikālus sveicienus absolventiem veltīja ģitāristu ansamblis (sk.A.Jasjukevičs), koklētāju ansamblis ( sk.A.Viziņa-Nīlsena) un pūšamo instrumentu ansamblis ( sk.J.Ansons, konc.O.Ābele), sirsnīgi sveica sagatavošanas klases audzēkņi un sk.Inatra Vaļicka.

Pateicības un saldās balvas par labām un teicamām sekmēm, aktīvu koncertdarbību, dalību konkursos un festivālos saņēma audzēkņi- Rūta Kaļva, Edvards Kaļva, Terēze Vikmane, Elīna Krūmiņa, Baiba Romanovska, Sandria Elisa Magrica, Edgars Roļskijs, Mārtiņs Elsiņs, Sanda Melbārde, Alija Neļķe, Māris Cinis, Kitija Viļumsone un Kristiāna Viļumsone.

Muzikālu apsveikumu sniedza Lana Vītola un Baiba Romanovska (sk.A.Sņeško), atskaņojot populāru mūziku no ABBAs un The Beatles repertuāra.

Noslēgumā direktore pateicās visiem vecākiem, kuri atsaucīgi, ar izpratni un personīgo ieguldījumu ziedojuši skolas atbalstam un izaugsmei. Muzikālu paldies vecākiem veltīja ģitāru trio- Edgars Roļskijs, Mārtiņš Elsiņs un sk.Aleksandrs Jasjukevičs.

Galerija

Laila Ulmane


Alojas Mūzikas un mākslas skolas pedagogi piedalās ESF projektā

pedagogi esf

No 2011. gada 1. septembra līdz 31. decembrim 7 Alojas Mūzikas un mākslas skolas pedagogi piedalījās ESF projektā „ Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”. Pēc darba rezultātu izvērtēšanas un apkopojuma pedagogi iegūs atbilstošu profesionālās darbības kvalitātes pakāpi.


Norisinājās festivāls "Gaismas ceļā"

Festivāls „Gaismas ceļā” Latvijā norisinājās jau otro reizi. Trīs koncerti notika dažādās vietās- 26.novembrī Valmierā, 27.novembrī Jelgavā un 4.decembrī  Rīgā, Lielajā Ģildē. Otro reizi arī Alojas Mūzikas un mākslas skolas koklētāju ansamblis bija festivāla dalībnieki. Paldies skolotājai Anitai Viziņai-Nīlsenai un meitenēm, par apņēmību festivāla programmas iestudēšanā un veiksmīgu tradīcijas turpināšanu.


Izcilā pianiste Jautrīte Putniņa spēlē Alojā

  • jautrite putnina

Pie mums ciemojās leģendāra, fascinējoša, spilgta un spēcīga personība- izcilā pianiste Jautrīte Putniņa. 

„Ir vērts jebkuram bērnam mācīt klavierspēli, pat tad, ja bērns nav sevišķi talantīgs un nekļūs par pianistu. Mūzika viņu bagātinās”- tā teic Jautrīte Putniņa- spilgta un spēcīga personība, izcila latviešu pianiste. Māksliniece ar neizmērojami dziļu mūzikas izpratni un neaptveramu mūzikas mīlestību, vienkāršību un aktualitātes izjūtu. Uz devītā gadu desmita sliekšņa ar fascinējošu spēli, godprātīgu attieksmi pret darbu un dzīvi!

2011. gada 10 oktobrī Alojas kultūras namā baudījām mūzikas skaņās tvertas tīras, neapdarinātas senlaiku latviešu tautas melodijas. Repertuārā bija sameklēti reti atskaņoti skaņdarbi, kas tā vien šķiet, ilgi gaidījuši, lai tos kāds atdzīvina. Varētu teikt, ka tas ir mākslinieces radošais „credo”. Klausījāmies J.Baha, V.Bērda un L.van Bēthovena mūziku. Skaņdarbu interpretācijas uzrunāja sirdi, spēle izcēlās ar ļoti īpašu skanējumu.

Jautājumus - „Cik stundas jāspēlē? Vai katru dienu? Vai jāspēlē gammas?- māksliniecei uzdeva audzēkņi. Valdīja brīva, nepiespiesta gaisotne. Klausījāmies stāstījumu par mākslinieces mūzikas gaitu sākumu, tēva atbalstu, pirmajiem skolotājiem un lielo sirds mīlestību pret mūziku.

„Esmu sekojusi misijai, lai uzdāvinātu klausītājam sajūtu, ka viņš visu saprot”- tā teic Jautrīte Putniņa un jāsaka, ka tā tas arī bija. Paldies par to!

Patīkami bija dzirdēt mākslinieces atzinīgo vērtējumu par instrumenta kvalitāti un skaņojumu, telpas akustiku un prieku būt pie mums Alojā.

Šī tikšanās bija nenovērtējami liela dāvana Alojas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem un pedagogiem, kā arī visai sabiedrībai kopumā. Paldies koncerta organizētājiem, atbalstītājiem un klausītājiem!


Zinību diena Alojas Mūzikas un mākslas skolā

  • 1 sept afisa
  • zinibu diena
  • zinibu diena1
  • zinibu diena2
  • zinibu diena3
  • zinibu diena4
  • zinibu diena5
  • zinibu diena3
  • zinibu diena5
  • zinibu diena7
 • Iepriekšējais
 • Nākamais

Ar Zinību dienas svinīgo pasākumu 1. septembrī Alojas Mūzikas un mākslas skolā sākās 2011./2012.mācību gads. Sirsnīgi sveicām jaunos audzēkņus un skolotājus. Atcerējāmies šīs vasaras svarīgākos notikumus. Pateicāmies vecākiem, kuri iesaistījās vasaras prakses norisē augustā. Jautru priekšnesumu bija sagatavojuši mākslas skolas audzēkņi ar skolotāju Dignu Virksteni. Andrejs Vaičuks, par iespēju un ieguvumu meistarklasē Salacgrīvā, paldies teica skolotājām Dainai Grīnbergai, Olgai Ābelei un direktorei Lailai Ulmanei.


Alojas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi aizvadīja vasaras praksi

smilsu skulptura

Vasaras prakse Alojas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem sākās ar smilšu skulptūru darbnīcu AB Dambī, Valsts Mākslas muzeja apmeklējumu un Vidzemes Jūrmalas Mm skolas izstādes apskati Saulkrastos. Tālāk ceļš veda uz Veczemju klintīm, kur pie jūras strādājot un atpūšoties pavadījām trīs dienas.


Norisinājās meistarklases nometne Latvijas Mūzikas skolu audzēkņiem

II Salacgrīvas klasiskās Mūzikas festivāla ietvaros no 2011. gada 1. līdz 6.augustam notika meistarklases nometne Latvijas Mūzikas skolu audzēkņiem. Alojas Mūzikas un mākslas skolas 2. flautas klases audzēkne Keita Možvillo mācījās pie pasniedzējas Ilonas Meijas- Bezprozvanovas. 3.klavieru klases audzēknis Andrejs Vaičuks papildināja savas zināšanas pie pasniedzēja Vsevoloda Dvorkina.


Alojas Mūzikas un mākslas skolas skolotājas absolvē Latvijas Mākslas akadēmiju

2011.gada 30.jūnijā Latvijas Mākslas akadēmijā pirmo profesionālās pilnveides izglītības programmu Dizainā absolvēja Alojas Mūzikas un mākslas skolas skolotājas Inese Mētriņa un Irēna Graviņa. Apsveicam! Novēlam veiksmīgu un radošu iegūto zināšanu pielietojumu!


Alojas MMS piedalās pasākumā Kokļu dienas "Jūrmala 2011"

koklu dienas

Gada lielākais kokļu mūzikas notikums - Kokļu dienas "Jūrmala 2011" norisinājās no 2011. gada 19. līdz 22. jūnijam. Svētkos Jūrmalā piedalījās 35 koklētāju ansambļi no visas Latvijas. Dalībnieku pulkā Alojas Mms koklētāju ansamblis- Baiba Romanovska, Ramona Dūrena, Dana Silāja, Beāte Vītiņa un Dārta Cine.