Alojas Novads

J.Lūsēna labdarības koncerts

16. augustā plkst.19 Alojas luterāņu baznīcā Jāņa Lūsēna labdarības koncerts veltīts K.Zāles pieminekļa atgriešanai Alojā. Ieeja par ziedojumiem.

labdaribas koncerts