Alojas Novads

Sadraudzības spēle “Es mīlu Tevi, Latvija”

17. februārī plkst.19 sadraudzības spēle “Es mīlu Tevi, Latvija” Puikules tautas namā. Plkst.21 balle. Ieeja 1.50 euro.

Valentīndiena Puikulē