Alojas Novads

Svecīšu vakars Staiceles kapos


Pasākuma informācija

  • Datums:

27. oktobrī plkst.15 Staiceles ev.lut. baznīcā Svecīšu vakara dievkalpojums. Pēc tam svecīšu nolikšana kapos.

svecīsu vakars