Alojas Novads

Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēde


Pasākuma informācija

  • Datums:

13. februārī plkst.16 Alojas novada Uzņēmējdarbības atbalsta centrā-bibliotēkā “Sala” notiks uzņēmēju konsultatīvās padomes sēde.

1. Uzņēmēju dienas Alojas novadā 2019. gadā (laiks, vieta, ierosinājumi, ieteikumi), ziņo Inga Možvillo;
2.Par jaunas atpazīstamas apvienības (amatnieku centra) izveidi Alojas novadā, ziņo Andrejs Lācis;
3.Par prezentācijas un reprezentācijas materiāliem Alojas novadam, ziņo Inga Mauriņa – Kaļva;
4.Par iespējamo domes sēžu jautājumu izskatīšanu UKP, ziņo Jurģis Rācenis;
5.Izmaiņas komercdarbības speciālista amata aprakstā un izmaiņas centrā-bibliotēkā “Sala”, ziņo Marika Kamale;
6.Debates un citi jautājumi.