Alojas Novads

Kapu apsaimniekošana

Kapu apsaimniekošanu Staiceles pilsētas un Alojas pilsētas kapos veic SIA “Trīs saujas smilšu” saskaņā ar 2017. gada 9. janvārī noslēgto līgumu.

 

Kontakti: 

SIA „TRĪS SAUJAS SMILŠU”

tālrunis 26478011

e-pasts: triissaujas@inbox.lv

Reģ. Nr.54103071141, juridiskā adrese: Brīvības iela 44 A, Aloja, Alojas novads, LV-4064,

Banka: AS  SEB BANKA, konts: LV58UNLA0050017843636.

 

Kapsētu pārziņi:

Aiga Elliskalna (Aloja) – t.27270661

Ilga Zēģele (Staicele) – t.26602505

Apsaimniekotāja biroja tālrunis 20126225

Darba laiks:

Otrdiena – sestdiena plkst.8-17 (pusdienas pārtraukums plkst.12-13)

Pirmdiena, svētdiena – brīvdiena

 

 

Pašvaldības noteiktie maksas pakalpojumi

Maksas pakalpojumu cenrādis Alojas novada kapsētās (saskaņā ar Alojas novada domes 2016. gada 31. oktobra lēmumu Nr.520):

 

Pozīcija Pakalpojumu veids Mērvienība Izcenojums  

(EUR t.sk.PVN)

1 Pakalpojumi bēru ceremonijā    
1-1 Kapličas izmantošana bēru ceremonijai (Alojas kapsētā) 1 ceremonija 10,00
1-2 Zvana zvanīšana ceremonijas laikā (Alojas kapsētā) 1 ceremonija 4,00
1-3 Kapličas izmantošana mirušā novietošanai līdz apbedīšanai (Alojas kapsētā) ne vairāk kā 24 stundas 1 reize 7,50
2 Papildus pakalpojumi    
2-1 Kapu dvieļu iznomāšana 1 ceremonija Pēc apsaimniekotāja izcenojuma
2-2 Lāpstu iznomāšana 1 gab Pēc apsaimniekotāja izcenojuma
2-3 Celiņu nolikšana ar skujām vai citiem zaļumiem no pasūtītāja piegādāta materiāla 10 tek. m. Pēc apsaimniekotāja izcenojuma
2-4 Celiņu nolikšana ar skujām vai citiem zaļumiem no pakalpojuma sniedzēja materiāla 10 tek.m. Pēc apsaimniekotāja izcenojuma
2-5 Vainagu lentas 1 gab Pēc apsaimniekotāja izcenojuma
2-6 Sveces 1 gab Pēc apsaimniekotāja izcenojuma
2-7 Zārku pārklāji 1 gab Pēc apsaimniekotāja izcenojuma
2-8 Kapu soliņi 1 gab Pēc apsaimniekotāja izcenojuma
2-9 Kapu krusti (koka) 1 gab Pēc apsaimniekotāja izcenojuma

Apsaimniekotāja maksas pakalpojumi

*cenas norādītas ar PVN

Eglītes Eur 8,00/gb.

Sveces svečturiem Eur 0,40/gb.

Skuju celiņš (no kapličas līdz kapa vietai) Eur 0,10/m

Sniega tīrīšana:

no galvenā ceļa līdz kapa vietai Eur 0,50/m

placis tuvinieku stāvēšanai Eur 2/m2

Papildus specifisko darbu veikšana pēc vienošanās:

veco pieminekļu demontāža;

veco apmaļu un betona sētu demontāža;

akmeņu izvešana no kapsētas;

koku, krūmu zāģēšana.

Segas:

šaurā -23,00;

tautiskā –30,00;

sienas – 65,00;

lina- 45,00.

Uzglabāšanas kamera:

8,00 – EUR/diennakts;

10,00 EUR/diennakts (Ja neizmanto pilnu apbedīšanas pakalpojumu);

bērniem līdz 18 gadiem BEZMAKSAS.

Telpas izmantošana bēru galdam:

5,00 EUR/h no 1.maija līdz 31.augustam;

10,00 EUR/h no 1.septembra līdz 30.aprīlim.

Saistošie noteikumi

Alojas novada teritorijā esošo kapsētu uzturēšanas un darbības noteikumi Lasīt šeit