Alojas Novads

Kapu apsaimniekošana

Kapu apsaimniekošanu Staiceles pilsētas un Alojas pilsētas kapos veic SIA “Trīs saujas smilšu” saskaņā ar 2017. gada 9. janvārī noslēgto līgumu.

 

Kontakti: 

SIA „TRĪS SAUJAS SMILŠU”

tālrunis 26478011

e-pasts: triissaujas@inbox.lv

Reģ. Nr.54103071141, juridiskā adrese: Brīvības iela 44 A, Aloja, Alojas novads, LV-4064,

Banka: AS  SEB BANKA, konts: LV58UNLA0050017843636.

 

Kapsētu pārziņi:

Žanna Millere (Aloja) – t.27270661

Ilga Zēģele (Staicele) – t.26602505

Apsaimniekotāja biroja tālrunis 20126225

Darba laiks:

Otrdiena – sestdiena plkst.8-17 (pusdienas pārtraukums plkst.12-13)

Pirmdiena, svētdiena – brīvdiena

 

 

Pašvaldības noteiktie maksas pakalpojumi
Apsaimniekotāja maksas pakalpojumi
Saistošie noteikumi