Alojas Novads

Alojas pilsētas un pagasta pārvalde

Adrese: Jūras 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064
Kontakti: tālrunis 64023923
E-pasts: dome@aloja.lv

 

Darba laiks:

Pirmdienās no 8:30 – 18:00

Otrdienās no 8:30 – 17:00

Trešdienās no 8:30 – 17:00

Ceturtdienās no 8:30 – 17:00

Piektdienās no 8:30 – 16:00

Pusdienas pārtraukums no 12:00 – 12:30

(pirmssvētku dienās darba laiks ir saīsināts par 2 stundām)

 

 

Amats  Vārds, uzvārds      Kontakti
Pārvaldes vadītājs   

 

Iedzīvotāju pieņemšanas laiki:

Alojā (Rīga ielā 4, Alojā)

Pirmdienās no 8:30 – 10:00

Ceturtdienās no 13:00 – 14:00

Ungurpilī (Uzņēmējdarbības atbalsta centrā-bibliotēkā SALA)

Katra mēneša otrajā un ceturtajā trešdienā

no 9:00 – 10:00

Rihards Būda 28652353, rihards.buda@aloja.lv   

 

 

Alojas bibliotēkas vadītāja Sarmīte Frīdenfelde 64031345,   

biblioteka@aloja.lv

Alojas kultūras nama direktore Ineta Laizāne 64031135, 29335600,   

alojas.kn@aloja.lv 

Alojas dienas centra vadītāja Guna Krūmiņa 64024063, 26412880,    

dienascentrs@aloja.lv

Sociālā darbiniece Elīna Strode 64020442, 29243319, elina.strode@aloja.lv
Sociālā darbiniece Viktorija Gadišķe 64020442, 29243319,   

viktorija.gadiske@aloja.lv

Sociālā rehabilitētāja Guna Broma 64031002
Uzņēmējdarbības atbalsta centra-bibliotēkas SALA vadītāja Ieva Prauliņa 64030324, 28377765,   

ungurpils.biblioteka@aloja.lv

Alojas Novadpētniecības centra vadītāja Līga Moderniece 29355172,   

alojas.muzejs@aloja.lv

Alojas PII „Auseklītis” vadītāja Sarmīte Freimane t./ fakss: 64031258   

t.26393033

auseklitis@aloja.lv

Alojas Ausekļa vidusskolas direktore  Ina Šternfelde 64031201, 64031359, 26433308   

alojas.vsk@aloja.lv

ina.sternfelde@aloja.lv

Alojas mūzikas un   mākslas skolas direktore Laila Ulmane 64031468, 64031235, 29433917,   

alojas.mms@aloja.lv

SIA „Alojas veselības aprūpes centrs” valdes locekle Gunta Kundrāte 29488856   

alojasvac@inbox.lv

Pašvaldības policijas vecākais inspektors   

 

 

 

 

 

 

 

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Limbažu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektore, kapteine 

Normunds Šults   

 

 

 

 

 

 

 

 

Sintija Līce

policija@aloja.lv   

25610097

Darba laiks: 8.00-17.00

Pusdienas pārtraukums: 12.00-12.30

Pēc darba laika zvanīt Valsts Policijai 110

 

 

64001530, 64031546

(pieņem Kalēju ielā 3a, Alojā, katra mēneša 1.pirmdienā)