Alojas Novads

Centrālā administrācija

 

Adrese: Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064

Kontakti: tālrunis 64023925, e-pasts: dome@aloja.lv

Rekvizīti:
Vienotais reģ. numurs: LV90000060032
Banka: AS Swedbank
kods: HABALV22
Bankas konts: LV12HABA0551026085817

 

 

 

Darba laiks:

Pirmdienās no 8:30 – 18:00
Otrdienās no 8:30 – 17:00
Trešdienās no 8:30 – 17:00
Ceturtdienās no 8:30 – 17:00
Piektdienās no 8:30 – 16:00
Pusdienas pārtraukums no 12:00 – 12:30
(pirmssvētku dienās darba laiks ir saīsināts par 2 stundām)

 

Amats, vārds, uzvārds Kontakti Pieņemšanas laiks
Domes priekšsēdētājs Valdis Bārda

 

 

 t. 22005598

valdis.barda@aloja.lv

 *lūgums iepriekš pierakstīties pa t. 25749109
Priekšsēdētāja vietnieks

Jurģis Rācenis

 

 

jurgis.racenis@aloja.lv

t. 25440780

Katra mēneša pirmajā pirmdienā:

plkst.9-10 Ozolmuižā, BSAC “Zīles”

plkst.10:30-11:30 Brīvzemnieku pagasta pārvaldes telpās Puikulē

plkst.12:00-13:00 Braslavas pagasta pārvaldes telpās Vilzēnos

plkst.13:30-14:30 Braslavas bibliotēkā

plkst.15:00-16:00 Staiceles pilsētas un pagasta pārvaldes ēkā

plkst.16:30-17:30 Alojas novada domes ēkā Alojā

 

Izpilddirektors

Ivars Ķiksis

 

t. 26526834

ivars.kiksis@aloja.lv

Izpilddirektora vietnieks saimnieciskajos jautājumos

Aivars Krūmiņš

t. 22014160

aivars.krumins@aloja.lv

Administrācijas un personālvadības nodaļa

 

Amats, vārds, uzvārds Kontakti
Nodaļas vadītāja p.i. Lauma Meldere-Zute t. 25749114

lauma.meldere@aloja.lv

Juriskonsulte Ināra Karlsone t. 25749114

inara.karlsone@aloja.lv

Juriskonsults Lauma Meldere-Zute t.25749114

lauma.meldere@aloja.lv

 

Juriskonsults (iepirkumi) Liene Berga  t.25700648

liene.berga@aloja.lv

 

Vecākā lietvede Inta Baronova t. 25749114

inta.baronova@aloja.lv

Lietvede Gita Maģe t. 64023923

gita.mage@aloja.lv

Lietvede Zanda Aderniece t. 25749109, 64023925

zanda.aderniece@aloja.lv

Sabiedrisko attiecību speciāliste Liāna Lilenblate-Sipko t. 29339917, 64023923

prese@aloja.lv

Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra speciāliste

Ieva Aļļēna

t. 28633673, 66954803

ieva.allena@aloja.lv

Finanšu un grāmatvedības nodaļa

 

Amats, vārds, uzvārds Kontakti
Nodaļas vadītāja, galvenā grāmatvede Ginta Kalniņa 64023921

ginta.kalnina@aloja.lv

Nodaļas vadītājas vietniece, finansiste Mudīte Treimane 64023921

mudite.treimane@aloja.lv

Grāmatvede Sanita Silmale 25638155, 64023922

sanita.silmale@aloja.lv

Grāmatvede Santa Ārgale  25638155, 64023922

santa.argale@aloja.lv

Grāmatvede Ruta Šmite 64031229

ruta.smite@aloja.lv

Grāmatvede Gita Roļskija 64031229, 26478259

gita.rolskija@aloja.lv

Attīstības nodaļa

 

Amats, vārds, uzvārds Kontakti
Nodaļas vadītāja

Mārīte Petruševica

29210787

marite.petrusevica@aloja.lv

Projektu vadītāja 

Jana Mošura

26153725

jana.mosura@aloja.lv

 

 

Izglītības, kultūras un sporta nodaļa

 

Amats, vārds, uzvārds Kontakti
Izglītības darba speciāliste Ilze Kapmale 29332084

ilze.kapmale@aloja.lv

Saimnieciskās darbības nodaļa

 

Amats, vārds, uzvārds Kontakti
Nodaļas vadītāja vietniece, nekustamo īpašumu speciāliste Gunita Meļķe-Kažoka 64023927, 25749113

gunita.melke@aloja.lv

Nodokļu administratore Iveta Virse – Liepiņa 64023927

iveta.virse.liepina@aloja.lv

 

Iestādes

 

 

Amats, vārds, uzvārds Kontakti
Uzņēmējdarbības atbalsta centrs-bibliotēka SALA

Komercdarbības speciāliste Sabīne Stūre

 

25749131

sabine.sture@aloja.lv

Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Antra Ozola

26155329

barintiesa@aloja.lv

Pieņem Limbažu ielā 8, Alojā, otrdienās pl.13 – 17, ceturtdienās pl.8.30 – 12.

Būvvaldes vadītāja

Ineta Cīrule

29343086

ineta.cirule@salacgriva.lv

Pieņem ceturtdienās no 15:00 – 17:00, Liepu ielā 3, Ungurpilī.

Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas p.i.

Inga Neimane

29199014

dzimtsar.nod@aloja.lv

Pieņem pirmdienās un otrdienās no 8:30 – 17:00

Dzimtsarakstu nodaļas speciāliste

Ilga Šmite

64023030, 26332687

dzimtsar.nod@aloja.lv

Pieņem darba dienās plkst.8:00-12:00 un 13:00-17:00 Lielā ielā 7, Staicelē

Sociālā dienesta vadītāja

Inga Brente-Mieze

64031220, 29476711

socdienests@aloja.lv

Tūrisma informācijas centra vadītāja

Inese Timermane

64035371, 27806452

tic@aloja.lv

SIA „Alojas novada Saimniekserviss” valdes loceklis Ingus Štelcs

 

 

26666003

ingus.stelcs@aloja.lv

 

Pašvaldības policijas vecākais inspektors

Normunds Šults

 

25610097

policija@aloja.lv

Darba laiks: 8.00-17.00

Pusdienas pārtraukums: 12.00-12.30

Pēc darba laika zvanīt Valsts Policijai 110

Pašvaldības policists

Modris Lilenblats

29169273

modrislilenblats@inbox.lv

Pieņem pirmdienās 9:00 – 12:00, Staicelē, Lielā ielā 7, Staiceles pilsētas pārvaldes telpās, 1.stāvā