Centrālā administrācija | Alojas Novads
Alojas Novads

Centrālā administrācija

 

Adrese: Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064

Kontakti: tālrunis 64023925, e-pasts dome@aloja.lv

Rekvizīti:
Vienotais reģ. numurs: LV90000060032
Banka: AS Swedbank
kods: HABALV22
Bankas konts: LV12HABA0551026085817

 

 

 

Darba laiks:

Pirmdienās no 8:30 – 18:00
Otrdienās no 8:30 – 17:00
Trešdienās no 8:30 – 17:00
Ceturtdienās no 8:30 – 17:00
Piektdienās no 8:30 – 16:00
Pusdienas pārtraukums no 12:00 – 12:30
(pirmssvētku dienās darba laiks ir saīsināts par 2 stundām)

 

Amats, vārds, uzvārds Kontakti Pieņemšanas laiks
D.VilneDomes priekšsēdētāja

Dace Vilne

 

29476451

dace.vilne@aloja.lv

Katra mēneša pirmā otrdiena plkst. 9:00 – 12:00, trešā otrdiena plkst.13:00 – 16:00

*lūgums iepriekš pierakstīties pa

t. 25749109

IMG_6670Priekšsēdētājas vietnieks

Māris Možvillo

 

 

29107600

maris.mozvillo@aloja.lv

Katra mēneša trešā pirmdiena no plkst. 9:00 līdz 12:00.

*lūgums iepriekš pierakstīties pa t. 25749109

Izpilddirektors

Ivars Ķiksis

 

 26526834

ivars.kiksis@aloja.lv

Izpilddirektora vietnieks saimnieciskajos jautājumos

Aivars Krūmiņš

22014160

aivars.krumins@aloja.lv

Administrācijas un personālvadības nodaļa

 

Amats, vārds, uzvārds Kontakti
Olita- CopyNodaļas vadītāja

Olita Landsmane

25646688

olita.landsmane@aloja.lv

InāraJuriskonsults

Ināra Karlsone

25749114

inara.karlsone@aloja.lv

IMG_1900_1Juriskonsults, iepirkumu speciālista p.i.
Dana Buša
26694477, 25749114

dana.busa@aloja.lv

Inta - CopyVecākā lietvede

Inta Baronova

25749114

inta.baronova@aloja.lv

Gita M.Lietvede

Gita Maģe

64023923

gita.mage@aloja.lv

ZandaLietvede
Zanda Aderniece
25749109

zanda.aderniece@aloja.lv

liāna

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Liāna Lilenblate-Sipko

29339917, 64023923

prese@aloja.lv

Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra speciāliste

Ieva Aļļēna

28633673, 66954803

ieva.allena@aloja.lv

Finanšu un grāmatvedības nodaļa

 

Amats, vārds, uzvārds Kontakti
GintaNodaļas vadītāja, galvenā grāmatvede

Ginta Kalniņa

64023921

ginta.kalnina@aloja.lv

MudīteNodaļas vadītājas vietniece, finansiste

Mudīte Treimane

64023921

mudite.treimane@aloja.lv

SanitaGrāmatvede

Sanita Silmale

25638155, 64023922

sanita.silmale@aloja.lv

SantaGrāmatvede

Santa Ārgale

25638155, 64023922

santa.argale@aloja.lv

RutaGrāmatvede

Ruta Šmite

64031229

ruta.smite@aloja.lv

Grāmatvede

Gita Roļskija

64031229, 26478259

gita.rolskija@aloja.lv

Attīstības nodaļa

 

Amats, vārds, uzvārds Kontakti
Nodaļas vadītāja

Marika Kamale

26153725

marika.kamale@aloja.lv

ElīnaProjektu vadītāja

Elīna Rulle

26166027

elina.rulle@aloja.lv

Zane

Projektu koordinatore 

Zane Landsmane

 

29488449

zane.landsmane@aloja.lv

Izglītības, kultūras un sporta nodaļa

 

Amats, vārds, uzvārds Kontakti
Nodaļas vadītājs
IlzeIzglītības darba speciāliste

Ilze Kapmale

29332084

ilze.kapmale@aloja.lv

Saimnieciskās darbības nodaļa

 

Amats, vārds, uzvārds Kontakti
Nodaļas vadītājs

 

GunitaNodaļas vadītāja vietniece, nekustamo īpašumu speciāliste

Gunita Meļķe – Kažoka

64023927, 25749113

gunita.melke@aloja.lv

IvetaNodokļu administratore

Iveta Virse – Liepiņa

64023927

iveta.virse.liepina@aloja.lv

 

Iestādes

 

 

Amats, vārds, uzvārds Kontakti
Uzņēmējdarbības atbalsta centrs-bibliotēka SALA

 

zane2Komercdarbības speciāliste

Zane Lapšāne-Celma

 

25749131

zane.lapsane.celma@aloja.lv

Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Antra Ozola

26155329

barintiesa@aloja.lv

Pieņem Limbažu ielā 8, Alojā, otrdienās pl.13 – 17, ceturtdienās pl.8.30 – 12.

Būvvaldes vadītāja

Ineta Cīrule

29343086

ineta.cirule@salacgriva.lv

Pieņem ceturtdienās no 15:00 – 17:00, Liepu ielā 3, Ungurpilī.

Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas p.i.

Inga Neimane

29199014

dzimtsar.nod@aloja.lv

Pieņem pirmdienās un otrdienās no 8:30 – 17:00

Dzimtsarakstu nodaļas speciāliste

Ilga Šmite

64023030

dzimtsar.nod@aloja.lv

Sociālā dienesta vadītāja

Vita Romanovska

64031220, 29476711

socdienests@aloja.lv

Tūrisma informācijas centra vadītāja

Inese Timermane

64035371, 27806452

tic@aloja.lv

SIA „Alojas novada Saimniekserviss” valdes loceklis Ingus Štelcs

 

 

26666003

ingus.stelcs@aloja.lv

 

Pašvaldības policijas vecākais inspektors

Tālivaldis Brents

64031546, 28394175

policija@aloja.lv

Pieņem pirmdienās 9:00 – 12:00 Alojā, Kalēju ielā 3A, katra mēneša pirmajā otrdienā Puikulē 9:00 – 10:00, Ozolmuižā 12:30 – 13:30

Pašvaldības policists

Modris Lilenblats

29169273

modrislilenblats@inbox.lv

Pieņem pirmdienās 9:00 – 12:00, Staicelē, Lielā ielā 7, Staiceles pilsētas pārvaldes telpās, 1.stāvā