Alojas Novads

Alojas Novada Vēstis

untitled

 

Alojas novada pašvaldības informatīvais izdevums “Alojas Novada Vēstis” tiek izdots 1x mēnesī 2500 eksemplāros. Tas atspoguļo novada domes darbību un informē par notikumiem novadā. Galvenais laikraksta mērķis ir padarīt pārskatāmu un saprotamu pašvaldības, tās iestāžu un uzņēmumu darbību, nodrošināt iedzīvotājiem iespēju iepazīties ar pašvaldības lēmumiem un aktualitātēm novadā, kā arī veidot pozitīvu pašvaldības zīmolu novadā un ārpus tā administratīvajām robežām.

 

Laikraksts tiek iespiests SIA „Erante” tipogrāfijā Madonā. No 2013. gada to iedzīvotājiem izplata AS “Latvijas Pasts”.