Alojas Novads

Alojas Novada Vēstis

untitled

 

Alojas novada pašvaldības informatīvais izdevums “Alojas Novada Vēstis” tiek izdots 1x mēnesī 2500 eksemplāros. Tas atspoguļo novada domes darbību un informē par notikumiem novadā. Galvenais laikraksta mērķis ir padarīt pārskatāmu un saprotamu pašvaldības, tās iestāžu un uzņēmumu darbību, nodrošināt iedzīvotājiem iespēju iepazīties ar pašvaldības lēmumiem un aktualitātēm novadā, kā arī veidot pozitīvu pašvaldības zīmolu novadā un ārpus tā administratīvajām robežām.

 

Laikraksts tiek iespiests SIA „Erante” tipogrāfijā Madonā. No 2013. gada to iedzīvotājiem izplata AS “Latvijas Pasts”.

 

2016.gads  2017.gads  2018. gads 2019. gads      
Februāris               

Marts

Aprīlis

Maijs

Jūlijs

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Februāris               

Marts

Maijs

Jūnijs

Augusts/Septembris

Oktobris

Novembris/Decembris

Janvāris               

Marts

Maijs

Jūnijs

Augusts

Oktobris

Novembris

Janvāris      

Marts 

 

Aprīlis

Jūnijs

Augusts

Septembris

Oktobris

Novembris

     
2009.gads 2010.gads 2011.gads 2012.gads 2013.gads 2014.gads 2015.gads
Decembris               

Novembris

Oktobris

Decembris               

Novembris

Septembris

Jūlijs

Maijs

Aprīlis

Marts

Februāris

Janvāris

Decembris               

Novembris

Oktobris

Septembris

Jūlijs

Jūnijs

Maijs

Aprīlis

Marts

Februāris

Decembris               

Novembris

Oktobris

Septembris

Augusts

Jūnijs

Maijs

Aprīlis

Marts

Februāris

Janvāris

Decembris               

Novembris

Oktobris

Septembris

Augusts

Jūnijs

Aprīlis

Marts

Februāris

Janvāris               

Februāris

Marts

Aprīlis

Jūnijs

Jūlijs

Augusts

Oktobris

Novembris

Decembris

Janvāris               

Marts

Aprīlis

Maijs

Jūlijs

Jūlijs_2

Septembris

Oktobris

Novembris