Dome | Alojas Novads
Alojas Novads

Dome

 • IMG_2160

   

   

   

   

  Adrese: Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064

  Kontakti: tālrunis 64023925, dome@aloja.lv

  Rekvizīti:
  Vienotais reģ. numurs: LV90000060032
  Banka: AS Swedbank,
  kods: HABALV22
  Bankas konts: LV12HABA0551026085817


  Alojas novads izveidots 2009. gada 21. jūlijā pamatojoties uz valstī veikto administratīvi teritoriālo reformu.

  Alojas novadu veido: Alojas pilsēta un pagasts, Staiceles pilsēta un pagasts, Braslavas pagasts, Brīvzemnieku pagasts

  Novada centrs – Alojas pilsēta

  Teritorijas platība – 630,7 km2

  Iedzīvotāji – 5195 (01.01.2017)

  Novada domes priekšsēdētāja – Dace Vilne

  Domes priekšsēdētājas vietnieks  – Māris Možvillo

  Izpilddirektors – Ivars Ķiksis


  Alojas novada domē ir 15 deputātu. Deputātus ievēl iedzīvotāji uz 4 gadiem.

  Domes priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku un pastāvīgo komiteju locekļus, saskaņā ar likumu, ievēl dome no deputātu vidus.

  Pēdējās pašvaldību vēlēšanas notika 2017.gada 3.jūnijā.

  Domē ir pārstāvētas 6 politiskās partijas:

  • LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA (4 vietas)
  • VIDZEMES PARTIJA (3 vietas)
  • Nacionālā apvienība “Visu Latvijai! – Tēvzemei un Brīvībai/LLNK” (3 vietas)
  • Politiskā partija “Reģionu alianse” (2 vietas)
  • Politiskā partija “KPV LV” (2 vietas)
  • Partija “VIENOTĪBA” (1 vieta)

 • Alojas novada domes pastāvīgās komitejas

   

  Finanšu un attīstības komiteja
  Dace Vilne
  Māris Možvillo
  Jānis Bakmanis  
  Inese Bite
  Valdis Bārda  
  Valdis Možvillo  
  Arvīds Ozols  
  Jurģis Rācenis
  Baiba Siktāre

  Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja
  Jānis Bakmanis
  Inese Bite
  Ziedīte Jirgensone  
  Inga Mauriņa-Kaļva  
  Aira Lapkovska  
  Ieva Kreišmane  
  Jurģis Rācenis  

  Sociālo, kārtības, komunālās saimniecības un dzīvokļu jautājumu komiteja
  Māris Možvillo
  Aira Lapkovska
  Valdis Možvillo  
  Arvīds Ozols
  Jurģis Rācenis  
  Agris Rubenis  
  Ilga Šmite  

 • Alojas novada domes komisijas

   

  Civilās aizsardzības komisija
  Dace Vilne Komisijas priekšsēdētāja 29476451
  Arvīds Ozols Alojas novada domes deputāts 26644741
  Ingars Dalka VUGD Vidzemes reģiona brigādes Limbažu daļas Alojas posteņa komandieris 27893487
  Ivo Viļķins LR IM Vidzemes reģiona Limbažu iecirkņa kārtības policijas priekšnieks 64001503
  Juris Pētersons Zemessardzes 2.kājnieku rotas komandieris 28634159
  Inta Budava Ziemeļvidzemes virsmežniecības Mazsalacas nodaļas vecākā mežzine 29479259
  Juris Paeglis A/S Sadales tīkli Limbažu nodaļas vadītājs 29407632
  Gunta Kundrāte SIA „Alojas veselība aprūpes centrs” valdes locekle, ģimenes ārste 29488856
  Sandra Fiļipova Aprūpes nama „Urga” valdes locekle 29171557
  Ingus Štelcs  SIA “Alojas Novada Saimniekserviss” valdes loceklis  26666003
  Mareks Samohvalovs PVD Ziemeļpierīgas pārvaldes vadītājs (kā aizvietotājs  Liene Eiduka – PVD Ziemeļpierīgas pārvaldes vadītāja vietniece) 67994423

  67994262

  Daiga Daugule NMP dienesta Vidzemes reģionālā centra Alojas brigādes punkta vecākā ārsta palīgs 26313350
  Administratīvo aktu strīdu komisija
  Dace Vilne Domes priekšsēdētāja, komisijas priekšsēdētāja
  Olita Landsmane  Administrācijas un personālvadības nodaļas vadītāja
  Māris Možvillo Domes priekšsēdētājas vietnieks
  Tālivaldis Brents Pašvaldības policijas vecākais inspektors
  Dana Buša Juriskonsults
  Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisija
  Jānis Bakmanis Domes deputāts; Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
  Inga Mauriņa – Kaļva Domes deputāte
  Ilze Kapmale Izglītības speciāliste
  Ineta Laizāne Alojas kultūras nama direktore
  Mudīte Treimane Finansiste
  Ineta Miezīte Biedrības “Atbalsts Alojas Ausekļa vidusskolai” valdes priekšsēdētāja
  Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisija
  Dana Buša Juriskonsults, komisijas priekšsēdētāja
  Arvīds Ozols
  Sandra Grāvere
  Judīte Mažeika  
  Gunita Meļķe – Kažoka  
  Administratīvā komisija
  Dana Buša
  Iveta Pēkšēna
  Laila Līsmane  
  Antra Ozola  
  Guna Broma  
  Vēlēšanu komisija
  Ingars Dalka  komisijas priekšsēdētājs
  Inga Neimane sekretāre
  Inese Timermane  
  Sigita Muķiele-Bernharde  
  Liāna Lilenblate-Sipko  
  Gunta Melece  
  Guna Broma  
  Iepirkumu komisija
  Marika Kamale komisijas priekšsēdētāja
  Dace Tauriņa
  Rihards Būda  
  Mudīte Treimane  
  Elīna Rulle  
  Apstādījumu aizsardzības komisija
  Rihards Būda
  Pēteris Kuzmenko
  Dana Buša

   

  Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija
  Dana Buša  
  Ināra Karlsone  
  Gunita Meļķe – Kažoka  
  Iveta Virse – Liepiņa  
  Aivars Krūmiņš