Alojas Novads

Vakances

 

Piekļuve portālam ŠEIT 

NVA CV un VAKANČU portāls

Sociālais dienests aicina darbā psihologu

Alojas novada dome, reģ. Nr. 90000060032, aicina pieteikties pretendentus amata vakancei –  psihologs Sociālajā dienestā (uz nenoteiktu laiku, bruto alga 732 EUR/mēnesī) Galvenie darba pienākumi: veikt indivīda vai grupas psiholoģisko izpēti, iegūto rezultātu apkopošanu psiholoģiskajā slēdzienā un sniegt atzinumu; organizēt psihosociālās palīdzības sniegšanu krīzes situācijā nonākušām personām (ģimenēm); sniegt psiholoģiskās…

Aicina darbā Alojas novada sporta skolas direktoru (uz noteiktu laiku)

 Alojas novada dome, reģ. Nr.90000060032, izsludina konkursu uz vakanto Alojas novada sporta skolas direktora amatu (uz noteiktu laiku, bruto alga 950 EUR). Galvenie darba pienākumi: nodrošināt skolas darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām; nodrošināt skolu ar profesionālajai kvalifikācijai atbilstošiem pedagoģiskajiem  darbiniekiem, pieņemt un atbrīvot no darba skolas darbiniekus; plānot un organizēt…

Izsludina pretendentu pieteikšanos muzeja krājumu glabātāja vakancei

Alojas novada dome, reģ.Nr.90000060032,  aicina pieteikties darbā uz vakanto amata vietu – muzeja krājumu glabātājs (profesiju klasifikatora kods – 2621 03, uz nenoteiktu laiku,  darba alga 600 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas). Darba pamatpienākumi:   nodrošināt muzeja krājuma uzskaiti atbilstoši LR Ministru kabineta 21.11.2006. noteikumu Nr.956 „Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu” prasībām,…

Aicinām darbā 2 pašvaldības policijas kārtībniekus

Alojas novada dome, reģ.Nr.90000060032,  aicina pieteikties uz vakantajām pašvaldības policijas kārtībnieka 2 (divām) amata vietām uz nepilnu darba laiku (40 h mēnesī), darba alga 4,80 EUR/h  pirms nodokļu nomaksas.  Darba pienākumi:   nodrošināt sabiedrisko kārtību pašvaldības administratīvajā teritorijā, veikt administratīvo lietvedību savas kompetences ietvaros, uzraudzīt pašvaldības saistošo noteikumu izpildi, sadarboties ar iedzīvotājiem…

Meklējam labiekārtošanas darbu strādnieku darbam Staicelē

Alojas novada dome, reģ.Nr.90000060032, izsludina vakanci Alojas novada Staiceles pilsētas un pagasta pārvaldes labiekārtošanas darbu strādnieks (uz nenoteiktu laiku, bruto alga 501 EUR/mēnesī) Darba pienākumi: veikt Staiceles pilsētas un pagasta apsaimniekošanā esošajā teritorijā veicamos labiekārtošanas darbus:  ar traktortehniku vai citu nepieciešamo tehniku (ziemas sezonā veikt ceļu un ietvju tīrīšanas darbus…

Aicinām savā komandā Administrācijas un personālvadības nodaļas vadītāju

Alojas novada dome, reģistrācijas Nr.90000060032, izsludina amata vakanci Administrācijas un personālvadības nodaļas vadītājs/a (uz nenoteiktu laiku, bruto alga 1003 EUR/mēnesī) Darba pienākumi: plānot, organizēt un kontrolēt Administrācijas un personālvadības nodaļas darbību, pildot personāla vadības, lietvedības un domes sekretariāta funkcijas; veikt personāla atlases procesu; kārtot novada domes personāla lietvedību, gatavot darba…

Izsludina pieteikšanos brīvajai juriskonsulta vakancei Alojas novada domē

Alojas novada dome, reģistrācijas Nr.90000060032, izsludina amata vakanci juriskonsults/e (uz nenoteiktu laiku, bruto alga 820 EUR/mēnesī) Darba pienākumi: sniegt praktisku palīdzību pārvaldes juridiskajos aspektos, nodrošināt pašvaldības interešu ievērošanu; sagatavot dažādu juridisko dokumentu un līgumu projektus, pārbaudīt dokumentu atbilstību normatīvo aktu prasībām novērtēt pašvaldības iekšējo un ārējo normatīvo aktu (saistošie noteikumi,…

Izsludina amata vakanci Sociālā dienesta vadītājs

Alojas novada dome,reģistrācijas Nr.90000060032, izsludina amata vakanci Sociālā dienesta vadītājs/a (uz nenoteiktu laiku, bruto alga 1016 EUR/mēnesī) Darba pienākumi: nodrošināt Alojas novada sociālā dienesta darbību, atbilstoši normatīvo aktu prasībām; organizēt sociālo darbu, sociālo pabalstu un pakalpojumu sniegšanu personām un personu grupām, kurām tas nepieciešams; veikt sociālās vides izpēti, noteikt problēmas,…

Izsludina pretendentu pieteikšanos uz pašvaldības izpilddirektora amata vakanci

Alojas novada dome,reģ. Nr.90000060032, izsludina pretendentu pieteikšanos uz pašvaldības izpilddirektora amata vakanci (uz nenoteiktu laiku, bruto alga 1434 EUR/mēnesī) Prasības pretendentiem: vēlama augstākā profesionālā vai akadēmiskā izglītība; pieredze iestādes, uzņēmuma vadībā ne mazāk kā 2 gadi; Latvijas Republikas normatīvo aktu prasību pārzināšana, organizatora spējas, iniciatīva, komunikācijas prasmes; zināšanas dokumentu pārvaldībā,…

Uz nenoteiktu laiku aicina darbā Puikules tautas nama vadītāju

Alojas novada dome,reģistrācijas Nr.90000060032, izsludina amata vakanci Puikules tautas nama vadītājs/a (uz nenoteiktu laiku, bruto alga 752 EUR/mēnesī) Darba pienākumi: organizēt, vadīt kultūras nama darbu, veikt efektīvu finanšu vadību, atbildēt par budžeta plāna izpildi. izstrādāt nepieciešamo dokumentāciju – līgumus, aktus, atskaites par iestādes darbu, darba pārskatus u.c. koordinēt ikdienas darbus…