Alojas Novads

Vakances

 

Piekļuve portālam ŠEIT 

NVA CV un VAKANČU portāls

Aicina darbā Alojas pilsētas un pagasta sporta organizatoru

Aicina darbā Alojas pilsētas un pagasta sporta organizatoru

Alojas novada dome reģ. 90000060032 Izsludina konkursu uz vakanto Alojas pilsētas un pagasta sporta organizatora amatu profesijas kods 3423 03   Prasības pretendentiem: Izglītība – vidējā. Valsts valodas prasme. Spēja organizēt kvalitatīvu sporta pasākumu, plānot laiku un noteikt prioritātes. Spēja nodrošināt drošu sporta pasākuma un treniņu vidi. Spēja pārzināt sporta…

Lasīt vairāk

Aicina darbā projektu vadītāju Attīstības nodaļā

Aicina darbā projektu vadītāju Attīstības nodaļā

Alojas novada dome, reģ.nr. 90000060032, aicina darbā projektu vadītāju Attīstības nodaļā.   Darba pienākumi: koordinēt un vadīt pašvaldības attīstības un investīciju projektu sagatavošanu un īstenošanu; uzraudzīt projekta īstenošanas gaitu ieviešanas laikā; organizēt projektu publicitātes pasākumus; informēt par pieejamiem finanšu avotiem, fondiem, atbalsta programmām un pamatprincipiem finansējuma saņemšanai, analizēt jaunu projektu ieviešanas…

Lasīt vairāk

Aicina darbā pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” vadītāju

Aicina darbā pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” vadītāju

Alojas novada dome, reģ. Nr.90000060032, aicina piedalīties atklātā konkursā uz Alojas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” vadītāja amatu.   Pretendentam nepieciešamā izglītība un prasmes: izglītība atbilst Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām; vismaz triju gadu darba pieredze izglītības…

Lasīt vairāk

Aicina darbā Pašvaldības policijas vecāko inspektoru

Aicina darbā Pašvaldības policijas vecāko inspektoru

Alojas novada dome, reģistrācijas Nr.90000060032, izsludina amata vakanci Pašvaldības policijas vecākais inspektors(-e). Darba pienākumi: kontrolēt Alojas novada domes saistošo noteikumu ievērošanu; plānot, organizēt un veikt preventīvos pasākumus sabiedriskās kārtības un drošības uzturēšanai Alojas novada administratīvajā teritorijā; veikt citus pašvaldības policijas nolikumā un normatīvajos aktos noteiktos pienākumus. Prasības pretendentiem: atbilstība likuma “Par…

Lasīt vairāk

Aicina darbā juriskonsultu darbam ar iepirkumiem

Aicina darbā juriskonsultu darbam ar iepirkumiem

Alojas novada dome, reģ.nr.90000060032, izsludina pretendentu pieteikšanos JURISKONSULTA amatam.   Darba pienākumi: kontrolēt sagatavoto dokumentu noformēšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem; sagatavot pašvaldības iestāžu juridiskos dokumentus, izskatīt un rediģēt iesniegtos juridisko dokumentu projektus; nodrošināt iepirkumu organizēšanai nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu; piedalīties Iepirkuma komisijas darbā, konsultēt Iepirkuma komisiju par pašvaldību iepirkumu veikšanas juridiskajiem aspektiem.…

Lasīt vairāk

Izsludinām pieteikšanos Braslavas pagasta pārvaldes labiekārtošanas strādnieka amatam

Izsludinām pieteikšanos Braslavas pagasta pārvaldes labiekārtošanas strādnieka amatam

Alojas novada dome, reģ.nr.90000060032, izsludina konkursu uz vakanto Alojas novada Braslavas pagasta pārvaldes labiekārtošanas strādnieka amatu.   Darba pienākumi: veikt teritorijas labiekārtošanas un saimnieciskos remonta darbus saskaņā ar pārvaldes vadītāja norādījumiem; veikt pašvaldības teritorijas sakopšanas darbus – zāles pļaušanu vasaras periodā, sniega tīrīšanu ziemas periodā; veikt zāles pļaušanas, krūmu izciršanas,…

Lasīt vairāk