Vakances | Alojas Novads
Alojas Novads

Vakances

 

Piekļuve portālam ŠEIT 

NVA CV un VAKANČU portāls

Ozolmuižas pamatskola aicina darbā labiekārtošanas darbu strādnieku

Ozolmuižas pamatskola aicina darbā labiekārtošanas darbu strādnieku

Alojas novada dome, reģistrācijas Nr.90000060032, izsludina amata vakanci – labiekārtošanas darbu strādnieks. Darba pienākumi: veikt Ozolmuižas pamatskolai pieguļošajā teritorijā veicamos labiekārtošanas darbus; ziemas sezonā veikt ceļu un ietvju tīrīšanas darbus no sniega, vasaras sezonā ceļu malu un neapstrādāto zemju pļaušanas darbus; veikt krūmu izciršanas, kritušo koku izzāģēšanas, celiņu apkopšanas darbus ar…

Lasīt vairāk

Aicina darbā Alojas Ausekļa vidusskolas direktoru/-i

Aicina darbā Alojas Ausekļa vidusskolas direktoru/-i

Alojas novada dome, reģ.Nr.90000060032, izsludina amata vakanci Alojas Ausekļa vidusskolas direktors/-e.   Prasības pretendentiem: augstākā pedagoģiskā izglītība; zināšanas un pieredze izglītības jomu un iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu piemērošanā; pieredze izglītības vadības darbā vai vadības darbā; valsts valodas prasme augstākajā līmenī un vismaz vienas svešvalodas prasme; labas zināšanās psiholoģijā, ļoti labas komunikācijas,…

Lasīt vairāk

Izsludinām pieteikšanos juriskonsulta amatam

Izsludinām pieteikšanos juriskonsulta amatam

Alojas novada dome, reģ. Nr.90000060032, izsludina pretendentu pieteikšanos juriskonsulta amatam. Darba pienākumi: kontrolēt sagatavoto dokumentu noformēšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem; sagatavot pašvaldības iestāžu juridiskos dokumentus, izskatīt un rediģēt iesniegtos juridisko dokumentu projektus; nodrošināt iepirkumu organizēšanai nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu; piedalīties Iepirkuma komisijas darbā, konsultēt Iepirkuma komisiju par pašvaldību iepirkumu veikšanas juridiskajiem aspektiem. Prasības…

Lasīt vairāk

Aicina darbā pedagogu karjeras konsultantu

Aicina darbā pedagogu karjeras konsultantu

Alojas novada dome, Reģ.nr.90000060032,  Eiropas Savienības fonda projekta  “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (vienošanās Nr. 8.3.5.0/16/I) ietvaros aicina darbā pedagogu karjeras konsultantu (0,58 amata vienības). Nepieciešamā izglītība: otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā un karjeras konsultanta kvalifikācija vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā un skolotāja – karjeras konsultanta…

Lasīt vairāk

SIA “Alojas Novada Saimniekserviss” aicina darbā santehniķi

SIA “Alojas Novada Saimniekserviss”  aicina darbā  santehniķi

SIA “Alojas Novada Saimniekserviss”, reģ.nr. 44103091517, aicina darbā  santehniķi. Profesijas klasifikatora kods – 7126 01 Amata pienākumi: veikt Sabiedrības apsaimniekošanā esošo ēku inženierkomunikāciju- kanalizācijas sistēmu plānveida remonta darbus, remonta darbus atbilstoši izsniegtajam darba uzdevumam; nodrošināt, lai ūdensvada un kanalizācijas sistēmas darbotos bez traucējumiem, lai nebūtu ūdens noplūdes un cauruļvadu aizsērējumi,…

Lasīt vairāk

SIA “Alojas Novada Saimniekserviss” aicina darbā elektriķi

SIA “Alojas Novada Saimniekserviss” aicina darbā  elektriķi

SIA “ Alojas novada Saimniekserviss”, reģ.nr. 44103091517, aicina darbā  elektriķi. Profesijas klasifikatora kods – 7411 01. Amata pienākumi: veikt Sabiedrības apsaimniekošanā esošo ēku inženierkomunikāciju plānveida, kārtējos un avārijas remonta darbus atbilstoši saņemtajam uzdevumam; apkalpot, uzturēt darba kārtībā un remontēt apsaimniekošanā esošo ēku elektrosadales; mainīt drošinātājus, periodiski pārbaudīt un remontēt svirslēdžus,…

Lasīt vairāk