Alojas Novads

Vakances

 

Piekļuve portālam ŠEIT 

NVA CV un VAKANČU portāls

Izsludina pretendentu pieteikšanos Alojas novada sporta skolas direktora vietnieka amatam

Alojas novada dome, reģ. nr. 90000060032, izsludina konkursu uz vakanto Alojas novada sporta skolas direktora vietnieka amatu   Prasības pretendentiem: uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu; izglītība atbilstoši Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju…

0 comments

Izsludina pieteikšanos SIA “Alojas Novada Saimniekserviss” valdes locekļa amatam

Alojas novada dome, reģistrācijas Nr.90000060032, rīko atklātu konkursu uz vakanto Alojas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Alojas Novada Saimniekserviss” valdes locekļa amatu   Prasības pretendentam: atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79.panta otrās daļas prasībām un likuma ”Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām. augstākā izglītība inženiertehnisko,…

0 comments

NVA aicina darba devējus līdz 5.decembrim pieteikties vajadzīgo darbinieku apmācībai

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) turpina pieņemt darba devēju pieteikumus vajadzīgo darbinieku apmācībai Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” pasākumā „Apmācība pie darba devēja”. Tā ir bezdarbnieka praktiskā apmācība, kas ilgst 6 mēnešus: darba devējs pats sagatavo sev vajadzīgo speciālistu, saņemot no NVA dotāciju.   Praktiskā apmācība ietver profesionālās…

0 comments

Alojas PII “Auseklītis” aicina darbā pirmsskolas skolotāju

Alojas novada dome, reģ. nr.90000060032, Alojas PII “Auseklītis” aicina darbā pirmsskolas skolotāju.   Prasības: augstākā pedagoģiskā izglītība (vai šobrīd studē); uz personu nav attiecināmi Izglītības likuma 50. panta un Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta ierobežojumi; darba pieredze ar pirmsskolas vecuma bērniem; valsts valodas prasmes augstākajā līmenī. Pienākumi: īstenot pirmsskolas izglītības…

0 comments

Sia “MARKO K” piedāvā darbu kokvedēja automobiļa vadītājam

SIA “Marko K” piedāvā darbu kokvedēja automobiļa vadītājam Nepieciešama vadītāja apliecība attiecīgā darba veikšanai (CE kategorija), 95 kods. Veic apmācību. Pārvadājumi Latvijas teritorijā. Summētais darba laiks. Sociālās garantijas. Darba līgums uz nenoteiktu laiku. Darba vietas adrese: Rēciems, Staiceles pagasts, Alojas novads Kontakti: e-pasts: marko_k@inbox.lv Tālrunis: 64035124, 29161170

0 comments

Aicina pretendentus pieteikties Alojas novada sporta skolas direktora amatam

Alojas novada dome, reģ. Nr.90000060032, izsludina konkursu uz vakanto Alojas novada sporta skolas direktora amatu. Prasības pretendentiem: uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu; izglītība atbilstoši Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām; valsts valodas…

0 comments

Nodarbinātības valsts aģentūra organizē Karjeras dienas.Piedalies!

No 2018. gada 29. oktobra līdz 2018. gada 2. novembrim Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA)  visā Latvijā organizē Karjeras dienas.   Karjeras dienu mērķis – dot iespēju NVA reģistrētajiem un nereģistrētajiem bezdarbniekiem un darba meklētājiem padziļinātāk iepazīties ar reģionā nozīmīgām nozarēm un brīvajām darba vietām, praktiski sagatavoties darba intervijai un iegūt…

0 comments

Aicinām savā komandā jaunatnes lietu speciālistu

Alojas novada dome, reģistrācijas Nr.90000060032, izsludina amata vakanci jaunatnes lietu speciālists/e.   Darba pienākumi: apzināt novada jauniešu problēmas, vajadzības un intereses, nodrošināt informācijas apmaiņu starp jauniešiem un pašvaldību; izstrādāt priekšlikumus jaunatnes politikas īstenošanai novadā; konsultēt jauniešus jaunatnes politikas jomā, tajā skaitā par pasākumu, projektu un programmu izstrādi un īstenošanu; koordinēt un…

0 comments

Alojas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde ’’Auseklītis” aicina darbā logopēdu (uz nenoteiktu laiku)

Alojas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde ’’Auseklītis” aicina darbā uz nenoteiktu laiku logopēdu   Darba devējs – ALOJAS novada dome, reģ. Nr. 90000060032  Darba slodze – 0,7 likmes Amata nosaukums – logopēds Darbības joma – izglītība   Prasības pretendentiem: – augstākā izglītība ar kvalifikāciju skolotājs logopēds; – izpratne par izglītojamo vecumposmu attīstības īpatnībām un saskarsmes psiholoģijas…

0 comments

Alojas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde ’’Auseklītis” aicina darbā mūzikas skolotāju

Alojas pilsētas izglītības iestāde ’’Auseklītis” aicina darbā uz nenoteiktu laiku pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāju.   Darba devējs – Alojas novada dome, reģ. Nr. 90000060032  Darba slodze – 0,63 likmes Amata nosaukums – pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs Darbības joma – izglītība   Prasības pretendentam : – izglītības atbilstība un profesionālā pilnveide atbilstoši Ministru kabineta…

0 comments