Alojas Novads

Vakances

 

Piekļuve portālam ŠEIT 

NVA CV un VAKANČU portāls

Aicinām savā komandā Administrācijas un personālvadības nodaļas vadītāju

Alojas novada dome, reģistrācijas Nr.90000060032, izsludina amata vakanci Administrācijas un personālvadības nodaļas vadītājs/a (uz nenoteiktu laiku, bruto alga 1003 EUR/mēnesī) Darba pienākumi: plānot, organizēt un kontrolēt Administrācijas un personālvadības nodaļas darbību, pildot personāla vadības, lietvedības un domes sekretariāta funkcijas; veikt personāla atlases procesu; kārtot novada domes personāla lietvedību, gatavot darba…

Izsludina pieteikšanos brīvajai juriskonsulta vakancei Alojas novada domē

Alojas novada dome, reģistrācijas Nr.90000060032, izsludina amata vakanci juriskonsults/e (uz nenoteiktu laiku, bruto alga 820 EUR/mēnesī) Darba pienākumi: sniegt praktisku palīdzību pārvaldes juridiskajos aspektos, nodrošināt pašvaldības interešu ievērošanu; sagatavot dažādu juridisko dokumentu un līgumu projektus, pārbaudīt dokumentu atbilstību normatīvo aktu prasībām novērtēt pašvaldības iekšējo un ārējo normatīvo aktu (saistošie noteikumi,…

Izsludina amata vakanci Sociālā dienesta vadītājs

Alojas novada dome,reģistrācijas Nr.90000060032, izsludina amata vakanci Sociālā dienesta vadītājs/a (uz nenoteiktu laiku, bruto alga 1016 EUR/mēnesī) Darba pienākumi: nodrošināt Alojas novada sociālā dienesta darbību, atbilstoši normatīvo aktu prasībām; organizēt sociālo darbu, sociālo pabalstu un pakalpojumu sniegšanu personām un personu grupām, kurām tas nepieciešams; veikt sociālās vides izpēti, noteikt problēmas,…

Izsludina pretendentu pieteikšanos uz pašvaldības izpilddirektora amata vakanci

Alojas novada dome,reģ. Nr.90000060032, izsludina pretendentu pieteikšanos uz pašvaldības izpilddirektora amata vakanci (uz nenoteiktu laiku, bruto alga 1434 EUR/mēnesī) Prasības pretendentiem: vēlama augstākā profesionālā vai akadēmiskā izglītība; pieredze iestādes, uzņēmuma vadībā ne mazāk kā 2 gadi; Latvijas Republikas normatīvo aktu prasību pārzināšana, organizatora spējas, iniciatīva, komunikācijas prasmes; zināšanas dokumentu pārvaldībā,…

Uz nenoteiktu laiku aicina darbā Puikules tautas nama vadītāju

Alojas novada dome,reģistrācijas Nr.90000060032, izsludina amata vakanci Puikules tautas nama vadītājs/a (uz nenoteiktu laiku, bruto alga 752 EUR/mēnesī) Darba pienākumi: organizēt, vadīt kultūras nama darbu, veikt efektīvu finanšu vadību, atbildēt par budžeta plāna izpildi. izstrādāt nepieciešamo dokumentāciju – līgumus, aktus, atskaites par iestādes darbu, darba pārskatus u.c. koordinēt ikdienas darbus…

Alojas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Auseklītis” aicina darbā logopēdu

Alojas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde ’’Auseklītis” aicina darbā uz nenoteiktu laiku logopēdu   Darba devējs – ALOJAS novada dome, reģ. Nr. 90000060032  Darba slodze – 0,7 likmes Amata nosaukums – logopēds Darbības joma – izglītība   Prasības pretendentiem: – augstākā izglītība ar kvalifikāciju skolotājs logopēds; – izpratne par izglītojamo vecumposmu attīstības īpatnībām un saskarsmes psiholoģijas…

Alojas PII “Auseklītis” aicina darbā pirmsskolas skolotāju

Alojas novada dome, reģ. nr.90000060032, Alojas PII “Auseklītis” aicina darbā pirmsskolas skolotāju.   Prasības: augstākā pedagoģiskā izglītība (vai šobrīd studē); uz personu nav attiecināmi Izglītības likuma 50. panta un Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta ierobežojumi; darba pieredze ar pirmsskolas vecuma bērniem; valsts valodas prasmes augstākajā līmenī. Pienākumi: īstenot pirmsskolas izglītības…

Aicina pieteikties pretendentus amata vakancei – Alojas Ausekļa vidusskolas informātikas skolotājs

Alojas novada dome, reģ. Nr. 90000060032, aicina pieteikties pretendentus amata vakancei – Alojas Ausekļa vidusskolas informātikas skolotājs (bruto alga no 720 EUR/mēnesī) Prasības pretendentiem: valsts valodas zināšanas; atbilstība Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktajām prasībām. Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam iesniegt līdz 2019.gada 16.janvārim, sūtot uz e-pastu: alojas.vsk@aloja.lv vai personīgi, ar norādi “Amata…

Izsludina pretendentu pieteikšanos Alojas novada sporta skolas direktora vietnieka amatam

Alojas novada dome, reģ. nr. 90000060032, izsludina konkursu uz vakanto Alojas novada sporta skolas direktora vietnieka amatu   Prasības pretendentiem: uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu; izglītība atbilstoši Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju…

Izsludina pieteikšanos SIA “Alojas Novada Saimniekserviss” valdes locekļa amatam

Alojas novada dome, reģistrācijas Nr.90000060032, rīko atklātu konkursu uz vakanto Alojas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Alojas Novada Saimniekserviss” valdes locekļa amatu   Prasības pretendentam: atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79.panta otrās daļas prasībām un likuma ”Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām. augstākā izglītība inženiertehnisko,…