Alojas Novads

Vakances

 

Piekļuve portālam ŠEIT 

NVA CV un VAKANČU portāls

Izsludina pieteikšanos SIA “Alojas Novada Saimniekserviss” valdes locekļa amatam

Izsludina pieteikšanos SIA “Alojas Novada Saimniekserviss” valdes locekļa amatam

Alojas novada dome, reģistrācijas Nr.90000060032, rīko atklātu konkursu uz vakanto Alojas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Alojas Novada Saimniekserviss” valdes locekļa amatu   Prasības pretendentam: atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79.panta otrās daļas prasībām un likuma ”Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām. augstākā izglītība inženiertehnisko,…

Lasīt vairāk

Aicinām savā komandā jaunatnes lietu speciālistu

Aicinām savā komandā jaunatnes lietu speciālistu

Alojas novada dome, reģistrācijas Nr.90000060032, izsludina amata vakanci jaunatnes lietu speciālists/e.   Darba pienākumi: apzināt novada jauniešu problēmas, vajadzības un intereses, nodrošināt informācijas apmaiņu starp jauniešiem un pašvaldību; izstrādāt priekšlikumus jaunatnes politikas īstenošanai novadā; konsultēt jauniešus jaunatnes politikas jomā, tajā skaitā par pasākumu, projektu un programmu izstrādi un īstenošanu; koordinēt un…

Lasīt vairāk

Alojas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde ’’Auseklītis” aicina darbā logopēdu (uz nenoteiktu laiku)

Alojas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde ’’Auseklītis” aicina darbā logopēdu (uz nenoteiktu laiku)

Alojas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde ’’Auseklītis” aicina darbā uz nenoteiktu laiku logopēdu   Darba devējs – ALOJAS novada dome, reģ. Nr. 90000060032  Darba slodze – 0,7 likmes Amata nosaukums – logopēds Darbības joma – izglītība   Prasības pretendentiem: – augstākā izglītība ar kvalifikāciju skolotājs logopēds; – izpratne par izglītojamo vecumposmu attīstības īpatnībām un saskarsmes psiholoģijas…

Lasīt vairāk

Alojas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde ’’Auseklītis” aicina darbā mūzikas skolotāju

Alojas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde ’’Auseklītis” aicina darbā mūzikas skolotāju

Alojas pilsētas izglītības iestāde ’’Auseklītis” aicina darbā uz nenoteiktu laiku pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāju.   Darba devējs – Alojas novada dome, reģ. Nr. 90000060032  Darba slodze – 0,63 likmes Amata nosaukums – pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs Darbības joma – izglītība   Prasības pretendentam : – izglītības atbilstība un profesionālā pilnveide atbilstoši Ministru kabineta…

Lasīt vairāk

Alojas PII “Auseklītis” aicina darbā pirmsskolas skolotājus (uz noteiktu laiku)

Alojas PII “Auseklītis” aicina darbā pirmsskolas skolotājus (uz noteiktu laiku)

Alojas novada dome, Reģ. Nr.90000060032, Alojas PII “Auseklītis” aicina darbā pirmsskolas skolotājus uz noteiktu laiku.   Prasības: augstākā pedagoģiskā izglītība (vai šobrīd studē); uz personu nav attiecināmi Izglītības likuma 50. panta un Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta ierobežojumi; darba pieredze ar pirmsskolas vecuma bērniem; valsts valodas prasmes augstākajā līmenī. Pienākumi: īstenot…

Lasīt vairāk

Aicinām savā komandā komercdarbības speciālistu (uz noteiktu laiku)

Aicinām savā komandā komercdarbības speciālistu (uz noteiktu laiku)

Alojas novada dome, reģ.nr. 90000060032,  izsludina konkursu uz amata vakanci komercdarbības speciālists/e (uz noteiktu laiku)   Darba pienākumi: koordinēt novada uzņēmēju konsultatīvo padomi; apmācību semināru organizēšana uzņēmēju profesionālo prasmju pilnveidošanai. piedalīties ar komercdarbības vidi saistīto projektu plānošanā, konsultēšanā un izstrādē; analizēt un novērtēt novada uzņēmumu darbību, tās rezultātus, apzināt ar…

Lasīt vairāk