Alojas Novads

Vakances

 

Piekļuve portālam ŠEIT 

NVA CV un VAKANČU portāls

Aicinām savā komandā Attīstības nodaļas vadītāju

Alojas novada pašvaldība (reģ.nr. LV90000060032) aicina darbā Attīstības nodaļas vadītāju. Galvenie darba pienākumi: plānot, organizēt un vadīt Attīstības nodaļas darbu; plānot, izstrādāt un nodrošināt kvalitatīvu investīciju projektu realizācijas procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām; sekot līdzi Eiropas Savienības fondu, valsts un privāto investīciju piesaistīšanas iespējām; nodrošināt nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un sadarbību…

Aicina darbā sabiedrisko attiecību speciālistu/-i

Alojas novada pašvaldība (reģ.nr. LV90000060032) aicina darbā sabiedrisko attiecību speciālistu/-i . Galvenie darba pienākumi: veidot iedzīvotājiem pozitīvu un pievilcīgu Alojas novada tēlu, veicinot tā atpazīstamību, sadarbojoties ar plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, informējot tos par Alojas novada pašvaldības, iestāžu un struktūrvienību darbu, dažādām novada aktualitātēm, pasākumiem un citiem sasniegumiem; sadarbojoties ar struktūrvienību…

Alojas Ausekļa vidusskola aicina darbā pedagogus

ALOJAS  AUSEKĻA  VIDUSSKOLA aicina darbā: informātikas, datorikas skolotāju (līdz pilna laika slodzei) pamatskolas (profesijas kods: 2341 01) un vidusskolas (profesijas kods: 2330 01) klasēs; matemātikas, fizikas skolotāju (līdz pilna laika slodzei) pamatskolas (profesijas kods: 2341 01) un vidusskolas (profesijas kods: 2330 01) klasēs; bioloģijas, ķīmijas skolotāju (uz nepilna laika slodzi)…

Sociālais dienests aicina darbā psihologu

Alojas novada dome, reģ. Nr. 90000060032, aicina pieteikties pretendentus amata vakancei –  psihologs Sociālajā dienestā (uz nenoteiktu laiku, bruto alga 732 EUR/mēnesī) Galvenie darba pienākumi: veikt indivīda vai grupas psiholoģisko izpēti, iegūto rezultātu apkopošanu psiholoģiskajā slēdzienā un sniegt atzinumu; organizēt psihosociālās palīdzības sniegšanu krīzes situācijā nonākušām personām (ģimenēm); sniegt psiholoģiskās…

Aicina darbā Alojas novada sporta skolas direktoru (uz noteiktu laiku)

 Alojas novada dome, reģ. Nr.90000060032, izsludina konkursu uz vakanto Alojas novada sporta skolas direktora amatu (uz noteiktu laiku, bruto alga 950 EUR). Galvenie darba pienākumi: nodrošināt skolas darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām; nodrošināt skolu ar profesionālajai kvalifikācijai atbilstošiem pedagoģiskajiem  darbiniekiem, pieņemt un atbrīvot no darba skolas darbiniekus; plānot un organizēt…

Izsludina pretendentu pieteikšanos muzeja krājumu glabātāja vakancei

Alojas novada dome, reģ.Nr.90000060032,  aicina pieteikties darbā uz vakanto amata vietu – muzeja krājumu glabātājs (profesiju klasifikatora kods – 2621 03, uz nenoteiktu laiku,  darba alga 600 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas). Darba pamatpienākumi:   nodrošināt muzeja krājuma uzskaiti atbilstoši LR Ministru kabineta 21.11.2006. noteikumu Nr.956 „Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu” prasībām,…

Aicinām darbā 2 pašvaldības policijas kārtībniekus

Alojas novada dome, reģ.Nr.90000060032,  aicina pieteikties uz vakantajām pašvaldības policijas kārtībnieka 2 (divām) amata vietām uz nepilnu darba laiku (40 h mēnesī), darba alga 4,80 EUR/h  pirms nodokļu nomaksas.  Darba pienākumi:   nodrošināt sabiedrisko kārtību pašvaldības administratīvajā teritorijā, veikt administratīvo lietvedību savas kompetences ietvaros, uzraudzīt pašvaldības saistošo noteikumu izpildi, sadarboties ar iedzīvotājiem…

Meklējam labiekārtošanas darbu strādnieku darbam Staicelē

Alojas novada dome, reģ.Nr.90000060032, izsludina vakanci Alojas novada Staiceles pilsētas un pagasta pārvaldes labiekārtošanas darbu strādnieks (uz nenoteiktu laiku, bruto alga 501 EUR/mēnesī) Darba pienākumi: veikt Staiceles pilsētas un pagasta apsaimniekošanā esošajā teritorijā veicamos labiekārtošanas darbus:  ar traktortehniku vai citu nepieciešamo tehniku (ziemas sezonā veikt ceļu un ietvju tīrīšanas darbus…

Aicinām savā komandā Administrācijas un personālvadības nodaļas vadītāju

Alojas novada dome, reģistrācijas Nr.90000060032, izsludina amata vakanci Administrācijas un personālvadības nodaļas vadītājs/a (uz nenoteiktu laiku, bruto alga 1003 EUR/mēnesī) Darba pienākumi: plānot, organizēt un kontrolēt Administrācijas un personālvadības nodaļas darbību, pildot personāla vadības, lietvedības un domes sekretariāta funkcijas; veikt personāla atlases procesu; kārtot novada domes personāla lietvedību, gatavot darba…

Izsludina pieteikšanos brīvajai juriskonsulta vakancei Alojas novada domē

Alojas novada dome, reģistrācijas Nr.90000060032, izsludina amata vakanci juriskonsults/e (uz nenoteiktu laiku, bruto alga 820 EUR/mēnesī) Darba pienākumi: sniegt praktisku palīdzību pārvaldes juridiskajos aspektos, nodrošināt pašvaldības interešu ievērošanu; sagatavot dažādu juridisko dokumentu un līgumu projektus, pārbaudīt dokumentu atbilstību normatīvo aktu prasībām novērtēt pašvaldības iekšējo un ārējo normatīvo aktu (saistošie noteikumi,…