Alojas Novads

SIA “Alojas Novada Saimniekserviss” aicina darbā elektriķi

SIA “ Alojas novada Saimniekserviss”, reģ.nr. 44103091517, aicina darbā  elektriķi.

Profesijas klasifikatora kods – 7411 01.

Amata pienākumi:

 • veikt Sabiedrības apsaimniekošanā esošo ēku inženierkomunikāciju plānveida, kārtējos un avārijas remonta darbus atbilstoši saņemtajam uzdevumam;
 • apkalpot, uzturēt darba kārtībā un remontēt apsaimniekošanā esošo ēku elektrosadales;
 • mainīt drošinātājus, periodiski pārbaudīt un remontēt svirslēdžus, pārbaudīt un nomainīt drošinātāju kontaktus, pārbaudīt un remontēt vadu un kabeļu pievienojuma kontaktu stāvokli;
 • apkopt un remontēt mājas stāvvadu un uzskaites sadalnes, remontēt vadu savienojumu kontaktus, remontēt un nomainīt paketslēdžus, ligzdu drošinātājus, nomainīt sadalņu komunikācijas vadus;
 • remontēt un nomainīt bojāto stāvvadu posmus;
 • uzturēt kārtībā māju kāpņu telpu, pagrabu un tehnisko koridoru elektrotīklus, kontrolēt gaismas ķermeņu stāvokli;
 • remontēt kabeļu savienojumus nozarkārbās un nomainīt bojātos slēdžus;
 • novērst energouzraudzības inspektoru aktos konstatētās nepilnības un bojājumus.

Amata prasības:

 • arodskolas (specializēta pamatizglītība) un elektriķa sertifikāts vai vidējā profesionālā izglītība ( elektromontieris vai elektromehāniķis);
 • vēlami kvalifikāciju pilnveides kursi atbilstoši amata pienākumiem;
 • derīga apliecība par elektrodrošības grupu B vai C;
 • profesionālā pieredze līdzĪgu darbu veikšanā vismaz 1 ( viens) gads;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Piedāvājam: stabilu atalgojumu  (bruto darba alga 600 EUR) un sociālās garantijas,  summēto darba laiku.

Pieteikuma vēstuli, CV, izglītību apliecinošas kopijas lūdzam iesniegt SIA “Alojas Novada Saimniekserviss” Kalēju ielā 3a, Alojā, Alojas novadā līdz 2017.gada 10.novembrim slēgtā aploksnē vai nosūtīt pa pastu vai e-pastu: info@anss.lv

Sīkāka informācija pa telefonu  26666003.

Pateicamies visiem par atsaucību. Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti nākamajai atlases kārtai.