Alojas Novads

Aicinām darbā jaunatnes lietu speciālistu. Pieteikšanās līdz 9.martam.

Alojas novada dome, reģistrācijas Nr.90000060032, izsludina amata vakanci jaunatnes lietu speciālists/e.

 

Darba pienākumi:

 • apzināt novada jauniešu problēmas, vajadzības un intereses, nodrošināt informācijas apmaiņu starp jauniešiem un pašvaldību;
 • izstrādāt priekšlikumus jaunatnes politikas īstenošanai novadā;
 • konsultēt jauniešus jaunatnes politikas jomā, tajā skaitā par pasākumu, projektu un programmu izstrādi un īstenošanu;
 • koordinēt un veicināt sadarbību ar pašvaldības izglītības, kultūras, sporta un nevalstiskajām organizācijām;
 • veidot pozitīvu attieksmi un konsultēt jauniešus formālās un neformālās izglītības, karjeras jautājumos;
 • atbalstīt un veicināt novada  jauniešu iniciatīvu; motivēt jauniešus iesaistīties novada sabiedriskās, kultūras un ekonomiskās dzīves aktivitātēs;
 • īstenot un koordinēt informatīvus un izglītojošus pasākumus un programmas jaunatnes politikas jomā;
 • sekmēt jauniešu pilsonisko audzināšanu;
 • veicināt jauniešu brīvprātīgo darbu un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē;
 • sagatavot un vadīt vietējas un starptautiskas nozīmes projektus;
 • veicināt jauniešu lietderīgu brīvā laika izmantošanu.

Prasības pretendentam:

 • augstākā vai vidējā profesionālā izglītība;
 • spēja organizēt darbu ar jaunatni, saskaņā ar valsts un pašvaldības izvirzītajām prioritātēm jaunatnes politikas jomā;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas, svešvalodu zināšanas vismaz sarunvalodas līmenī;
 • pieredze projektu sagatavošanā un vadīšanā (t.sk. rakstīšanā);
 • iemaņas komunikācijā sociālos tīklos un darbā ar biroja tehniku;
 • precizitāte, augsta atbildības sajūta un pašiniciatīva;
 • prasme racionāli organizēt savu darbu;
 • vēlams sertifikāts jaunatnes lietu speciālista apmācību pamatprogrammā;
 • darba pieredze līdzīgā amatā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Motivētu pieteikuma vēstuli, Alojas novada jaunatnes politikas īstenošanas vīziju uz vienas A4 formāta lapas, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt Alojas novada domē līdz 2018.gada 9.martam plkst.15:00, sūtot uz e-pastu dome@aloja.lv, pa pastu Alojas novada domei, Jūras iela 13, Aloja, LV-4064 vai personīgi, ar norādi “Pieteikums vakancei – Jaunatnes lietu speciālists/e”.

Sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks izvirzīti uz otro atlases kārtu – interviju!