Alojas Novads

Aicina darbā Alojas Mūzikas un mākslas skolas direktora vietnieku/-ci izglītības jomā (0,5 slodzes)

Alojas novada dome, reģ. nr. 90000060032, izsludina konkursu uz vakanto Alojas Mūzikas un mākslas skolas direktora vietnieka izglītības jomā amatu (0,5 slodzes)

 

Prasības pretendentiem:

 • uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;
 • izglītība atbilstoši Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • vispārēja orientēšanās likumdošanas jautājumos, tai skaitā, kas saistīti ar mūzikas un mākslas jomu;
 • prasme strādāt ar biroja tehniku un IKT;
 • zināšanas par lietvedības nolikumiem un instrukcijām;
 • zināšanas par dokumentu noformēšanas standartiem;
 • labas komunikācijas spējas un sadarbības prasmes;
 • augsta atbildības sajūta, precizitāte, spēja argumentēt un pamatot savu viedokli;
 • prasme patstāvīgi pildīt veicamos amata pienākumus.

 

Par priekšrocībām tiks uzskatītas:

 • pedagoģiskā darba pieredze izglītības vadības darbā mūzikas vai mākslas jomā.

 

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, valsts valodas prasmes apliecību (ja nepieciešams), apliecinājumu, ka uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu iesniegt līdz 2018.gada 20.septembrim sūtot uz e-pastu alojas.mms@aloja.lv.

Sīkāka informācija pa tālruni: +371 26333129

 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un, ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – VDAR) 13.pantu, Alojas novada dome informē, ka:
1.    Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.
2.    Iepriekš minēto Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alojas novada dome, kontaktinformācija Jūras iela 13, Aloja, LV-4067.
Papildu VDAR 13.pantā minēto informāciju Jūs varat iegūt, sūtot elektroniskā pasta vēstuli uz e-pasta adresi: dome@aloja.lv.