Alojas Novads

Aicinām savā komandā komercdarbības speciālistu (uz noteiktu laiku)

Alojas novada dome, reģ.nr. 90000060032,  izsludina konkursu uz amata vakanci komercdarbības speciālists/e (uz noteiktu laiku)

 

Darba pienākumi:

 • koordinēt novada uzņēmēju konsultatīvo padomi;
 • apmācību semināru organizēšana uzņēmēju profesionālo prasmju pilnveidošanai.
 • piedalīties ar komercdarbības vidi saistīto projektu plānošanā, konsultēšanā un izstrādē;
 • analizēt un novērtēt novada uzņēmumu darbību, tās rezultātus, apzināt ar komercdarbību saistītās problēmas;
 • sagatavot, analizēt un sniegt ar komercdarbības vidi saistīto informāciju novada pašvaldības vadībai;

 

Prasības pretendentam:

 • augstākā vai nepabeigta augstākā izglītība ekonomikā, finanšu vadībā vai uzņēmējdarbības vadībā;
 • vēlama praktiskā darba pieredze uzņēmumā un izpratne par tā darbību;
 • pieredze Eiropas Savienības fondu projektu plānošanā, uzskaitē un kontrolē tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • datora lietošanas prasmes (MS Word, MS Excel, interneta pārlūkprogrammas);
 • latviešu, krievu un vēlamas angļu valodas zināšanas;
 • labas komunikācijas prasmes;
 • pozitīva attieksme pret darbu, atsaucība un uz sadarbību orientēta saskarsme;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

 

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt Alojas novada domē līdz 2018. gada 5.oktobrim, sūtot uz e-pastu dome@aloja.lv, pa pastu Alojas novada domei, Jūras iela 13, Aloja, LV-4064 vai personīgi, ar norādi “Pieteikums vakancei – Komercdarbības speciālista amats”.

 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un, ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – VDAR) 13.pantu, Alojas novada dome informē, ka:
1.    Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.
2.    Iepriekš minēto Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alojas novada dome, kontaktinformācija Jūras iela 13, Aloja, LV-4067.
Papildu VDAR 13.pantā minēto informāciju Jūs varat iegūt, sūtot elektroniskā pasta vēstuli uz e-pasta adresi: 
dome@aloja.lv.