Alojas Novads

Alojas PII “Auseklītis” aicina darbā pirmsskolas skolotāju

Alojas novada dome, reģ. nr.90000060032, Alojas PII “Auseklītis” aicina darbā pirmsskolas skolotāju.

 

Prasības:

 • augstākā pedagoģiskā izglītība (vai šobrīd studē);
 • uz personu nav attiecināmi Izglītības likuma 50. panta un Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta ierobežojumi;
 • darba pieredze ar pirmsskolas vecuma bērniem;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī.

Pienākumi:

 • īstenot pirmsskolas izglītības programmu;
 • nodrošināt kvalitatīvu pedagoģisko procesu ;
 • kārtot dokumentāciju atbilstoši izglītības iestādes prasībām.

Mēs piedāvājam:

 • stabilu atalgojumu (likme 710 EUR) un sociālās garantijas;
 • iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;

Darba vietas:

 • Alojas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Auseklītis”, Parka iela 13, Aloja, LV- 4064
 • Alojas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Auseklītis” filiāle Vilzēnos, Vilzēnu pamatskola, Vilzēni, Braslavas pagasts, Alojas novads, LV- 4068

 

Pieteikuma vēstuli, CV sūtīt uz e-pasta adresi ar norādi ‘’Pirmsskolas skolotāja vakance”’ auseklitis@aloja.lv , tālrunis 26393033 

 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un, ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – VDAR) 13.pantu, Alojas novada dome informē, ka:
1.    Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.
2.    Iepriekš minēto Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alojas novada dome, kontaktinformācija Jūras iela 13, Aloja, LV-4067.
Papildu VDAR 13.pantā minēto informāciju Jūs varat iegūt, sūtot elektroniskā pasta vēstuli uz e-pasta adresi: 
dome@aloja.lv.