Alojas Novads

Izsludina amata vakanci Sociālā dienesta vadītājs

Alojas novada dome,reģistrācijas Nr.90000060032, izsludina amata vakanci

Sociālā dienesta vadītājs/a (uz nenoteiktu laiku, bruto alga 1016 EUR/mēnesī)

Darba pienākumi:

 • nodrošināt Alojas novada sociālā dienesta darbību, atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • organizēt sociālo darbu, sociālo pabalstu un pakalpojumu sniegšanu personām un personu grupām, kurām tas nepieciešams;
 • veikt sociālās vides izpēti, noteikt problēmas, izstrādāt sociālo pakalpojumu attīstības koncepcijas, priekšlikumus jaunu pakalpojumu ieviešanai un esošo pakalpojumu uzlabošanai;
 • konsultēt iedzīvotājus un darbiniekus sociālajos jautājumos; 
 • sniegt klientiem informāciju un konsultācijas par sociālo pakalpojumu saņemšanas iespējām, kā arī citu informāciju, kas sekmē klientu problēmu risināšanu un savas sociālās situācijas uzlabošanu;
 • piedalīties pašvaldības normatīvo aktu projektu izstrādē sociālajā jomā;
 • izstrādāt Alojas novada sociālā dienesta iekšējos normatīvos aktus;
 • administrēt budžeta līdzekļus, kas novirzīti sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai.
 • Sadarbībā ar pašvaldības kapitālsabiedrībām, izstrādāt izcenojumus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem;
 • Veikt sociālā dienesta sniegto un pirkto sociālo pakalpojumu kvalitātes izvērtēšanu;
 • Metodiski vadīt dienesta darbiniekus, veikt darbinieku novērtēšanu.

Prasības pretendentam:

 • augstākā profesionālā izglītība sociālajā darbā.
 •  vismaz 3 gadu darba pieredze valsts vai pašvaldības institūcijā amatā, kas saistīts ar sociālo darbu, vēlama pieredze iestādes vai struktūrvienības vadītāja amatā;
 • praktiskā pieredze darbā ar dažādām sociālajām grupām;
 • prasme orientēties klientu tiesību un interešu aizsardzības jautājumos sociālās palīdzības, sociālo pakalpojumu un sociālas rehabilitācijas sfērā;
 • sociālās sfēras normatīvo aktu pārzināšana, vēlamas zināšanas personāla vadībā, datu statistiskajā apstrādē un analīzē;
 • zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā;
 • prasme plānot, organizēt un koordinēt iestādes darbību;
 • prasme konfliktu risināšanā, labas komunikāciju prasmes, psiholoģiska noturība stresa situācijās;
 • spēja pamatot savu rīcību un lēmumus; 
 • labas organizatoriskās prasmes, patstāvība tiešo pienākumu izpildē; 
 • augsta atbildības sajūta, precizitāte;
 • valsts valodas zināšanas;
 • vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt Alojas novada domē līdz 2019.gada 28.janvārim, sūtot uz e-pastu dome@aloja.lv, pa pastu Alojas novada domei, Jūras iela 13, Aloja, LV-4064 vai personīgi, ar norādi “Pieteikums vakancei – Sociālā dienesta vadītājs/a”.

Tālrunis uzziņām +371 25646688

Sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks izvirzīti uz otro atlases kārtu – interviju!

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā. Datu pārzinis ir Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads