Aloja

Iegādāts mobils tirdzniecības aprīkojums

Alojas novada dome saņēmusi  LEADER programmas atbalstu, lai īstenotu projektu “Tirdzniecības vietu aprīkojuma iegāde”, Nr. 19-09-AL20-A019,2103-000001.

Projekts īstenots ar mērķi iegādāties salokāmas, pārvietojamas tirdzniecības nojumes, lai uzlabotu tirgošanās apstākļus vietējiem ražotājiem. Projektā ir iegādātas desmit salokāmas, pārvietojamas 3 x 3 m tirdzniecības nojumes ar apdruku vienotā stilā, viena liela nojume 6 x 14 m uzņēmējdarbības kopprojektiem, kā arī 15 salokāmus un viegli pārvietojamus koka mēbeļu komplektus (galds ar dieviem soliem).

Kopējās projekta izmaksas sastāda 7 545,00 EUR (t.sk. ELFLA LEADER finansējums 5 301,80 EUR, bet Alojas novada pašvaldības līdzfinansējums 2 272,20  EUR). Preču piegādi saskaņā ar līgumu veica SIA “Averto”.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrība Vidzemes lauku partnerība “Brasla” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2014.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 6. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu un Alojas novada domes līdzfinansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Jaunās, vienotā stila nojumes plānots izmantot gan Alojas novada domes organizētajos tirdziņos, gan arī piedaloties Vidzemes uzņēmēju dienās un citos pasākumos, kuros ir aicināti piedalīties mūsu vietējie ražotāji. Jaunās nojumes paredzēts izmantot arī  28. septembrī rudens tirgus laikā.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.


Teksts: J. Mošura

Foto: R. Grosa


Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests