Alojas Novads

Alojas novada uzņēmēju diena 2021


Event Details

  • Date:

Šogad tradicionālā uzņēmēju diena, ko atzīmē ik pa diviem gadiem, notiks jau sesto reizi. Iecerēts, ka pašvaldība uzņēmējus godinās 10 nominācijās pasniedzot īpaši šim notikumam gatavotas piemiņas veltes un pateicības rakstus.

Uzņēmēju dienā būs iespēja apmeklēt tirdziņu. Tajā apmeklētāji varēs iepazīties ar vietējo uzņēmēju un pilsētas viesu piedāvātiem ražojumiem un pakalpojumiem. Tiks veidoti trīs tirdziņi:

  • Mājražotāju un pārtikas preču tirdziņš (Kalēju ielā, Ieeja no Rīgas ielas);
  • Stādu un pakalpojumu tirdziņš (Kluba ielā, Ieeja no Kalēju ielas);
  • Amatnieku tirdziņš (Ausekļa ielā, Ieeja no sporta halles).

Papildus apmeklētāji varēs skatīt brīvdabas foto izstādi ar fotokonkursa “Mans Alojas novads” dalībnieku foto un uzņēmēju informatīvo stendu brīvdabas izstādi “Uzņēmēju parks”, kurā uzņēmēji sagatavos informatīvos stendus par savu uzņēmumu.