Alojas Novads

Alojas pilsētas un pagasta pārvalde

Adrese: Jūras 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064
Kontakti: tālrunis 64023923
E-pasts: dome@aloja.lv

 

Darba laiks:

Pirmdienās no 8:30 – 18:00

Otrdienās no 8:30 – 17:00

Trešdienās no 8:30 – 17:00

Ceturtdienās no 8:30 – 17:00

Piektdienās no 8:30 – 16:00

Pusdienas pārtraukums no 12:00 – 12:30

(pirmssvētku dienās darba laiks ir saīsināts par 2 stundām)

 

 

Amats  Vārds, uzvārds      Kontakti
Pārvaldes vadītāja          

 

Iedzīvotāju pieņemšanas laiki:

Alojā (Rīga ielā 4, Alojā)

Pirmdienās no 8:30 – 10:00

Ceturtdienās no 13:00 – 14:00

Ungurpilī (Uzņēmējdarbības atbalsta centrā-bibliotēkā SALA)

Katra mēneša otrajā un ceturtajā trešdienā

no 9:00 – 10:00

           

Zanda Aderniece

           

25749109,

zanda.aderniece@aloja.lv   

 

 

 

Alojas bibliotēkas vadītāja Sarmīte Frīdenfelde 20299728, 64031345,   

biblioteka@aloja.lv

Alojas kultūras nama direktore Ineta Laizāne 64031135, 29335600,               

alojas.kn@aloja.lv 

Alojas dienas centra vadītāja Guna Krūmiņa 64024063, 26412880,                

dienascentrs@aloja.lv

Sociālā darbiniece Viktorija Gadišķe 64020442, 29243319,               

viktorija.gadiske@aloja.lv

Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem Lāsma Lilenblate 64020442, 29243319    

lasma.zute@aloja.lv

Sociālā rehabilitētāja Guna Broma 64031002
Uzņēmējdarbības atbalsta centra SALA vadītāja Sabīne Stūre
 
64030324,
25749131
 
sala@aloja.lv
sabine.sture@aloja.lv
 
 
Bibliotēka SALA bibliotekāre Ieva Prauliņa 64030324, 28377765      ungurpils.biblioteka@aloja.lv
Alojas Novadpētniecības centra vadītāja Līga Moderniece 29355172               

alojas.muzejs@aloja.lv

Alojas PII „Auseklītis” vadītāja Sarmīte Freimane t./ fakss: 64031258               

t.26393033

auseklitis@aloja.lv

Alojas Ausekļa vidusskolas direktore  Ina Šternfelde 64031201, 64031359, 26433308               

alojas.vsk@aloja.lv

ina.sternfelde@aloja.lv

Alojas mūzikas un   mākslas skolas direktore Laila Ulmane 64031468, 64031235, 29433917,               

alojas.mms@aloja.lv

SIA „Alojas veselības aprūpes centrs” valdes locekle Gunta Kundrāte 29488856               

alojasvac@inbox.lv

Pašvaldības policijas vecākais inspektors               

 

 

 

 

 

 

 

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Limbažu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektore, kapteine 

Normunds Šults               

 

 

 

 

 

 

 

 

Sintija Līce

policija@aloja.lv               

25610097

Darba laiks: 8.00-17.00

Pusdienas pārtraukums: 12.00-12.30

Pēc darba laika zvanīt Valsts Policijai 110

 

 

64001530, 64031546

(pieņem Kalēju ielā 3a, Alojā, katra mēneša 1.pirmdienā)

Pašvaldības policijas kārtībnieks   25682141