Aloja

Alojas pilsētas un pagasta pārvalde

Adrese: Jūras 13, Aloja, Limbažu novads, LV-4064
Kontakti: tālrunis 64023923
E-pasts: dome@aloja.lv

 

Darba laiks:

Pirmdienās no 8:30 – 18:00

Otrdienās no 8:30 – 17:00

Trešdienās no 8:30 – 17:00

Ceturtdienās no 8:30 – 17:00

Piektdienās no 8:30 – 16:00

Pusdienas pārtraukums no 12:00 – 12:30

(pirmssvētku dienās darba laiks ir saīsināts par 2 stundām)

 

 

Amats  Vārds, uzvārds      Kontakti
Pārvaldes vadītāja                

 

Iedzīvotāju pieņemšanas laiki:

Alojā (Rīga ielā 4, Alojā)

Pirmdienās no 8:30 – 10:00

Ceturtdienās no 13:00 – 14:00

Ungurpilī (Uzņēmējdarbības atbalsta centrā-bibliotēkā SALA)

Katra mēneša otrajā un ceturtajā trešdienā

no 9:00 – 10:00

                 

Zanda Aderniece

                 

25749109,

zanda.aderniece@aloja.lv   

 

 

 

Alojas bibliotēkas vadītāja Sarmīte Frīdenfelde 20299728, 64031345,         

biblioteka@aloja.lv

Alojas kultūras nama direktore Ineta Laizāne 64031135, 29335600,                     

alojas.kn@aloja.lv 

Alojas dienas centra vadītāja Guna Krūmiņa 64024063, 26412880,                      

dienascentrs@aloja.lv

Sociālā darbiniece Dace Lūse  64020442, 29243319,                     

dace.luse@aloja.lv

Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem Lāsma Lilenblate 64020442, 29243319          

lasma.zute@aloja.lv

Sociālā rehabilitētāja Guna Broma 64031002
Alojas uzņēmējdarbības atbalsta centra SALA vadītāja Sabīne Stūre
 
64030324,
25749131
 
sala@aloja.lv
sabine.sture@aloja.lv
 
 
Bibliotēka SALA bibliotekāre Ieva Prauliņa 64030324, 28377765      ungurpils.biblioteka@aloja.lv
Alojas Novadpētniecības centra vadītāja Līga Moderniece 29355172                     

alojas.muzejs@aloja.lv

Alojas PII „Auseklītis” vadītāja Sarmīte Freimane t./ fakss: 64031258                     

t.26393033

auseklitis@aloja.lv

Alojas Ausekļa vidusskolas direktore  Ina Šternfelde 64031201, 64031359, 26433308                     

alojas.vsk@aloja.lv

ina.sternfelde@aloja.lv

Alojas mūzikas un   mākslas skolas direktore Laila Ulmane 64031468, 64031235, 29433917,                     

alojas.mms@aloja.lv

SIA „Alojas veselības aprūpes centrs” valdes locekle Gunta Kundrāte 29488856                     

alojasvac@inbox.lv

Pašvaldības policijas inspektors     

 

 

 

 

 

 

 

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Limbažu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektore, kapteine 

Ēriks Balodis                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Sintija Līce

policija@aloja.lv                     

25610097

Darba laiks: 8.00-17.00

Pusdienas pārtraukums: 12.00-12.30

Pēc darba laika zvanīt Valsts Policijai 110

 

 

64001530, 64031546

(pieņem Kalēju ielā 3a, Alojā, katra mēneša 1.pirmdienā)

Pašvaldības policijas kārtībnieks   25682141