Alojas Novads

Centrālā administrācija

 

Adrese: Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064

Kontakti: tālrunis 64023925, e-pasts: dome@aloja.lv

Rekvizīti:
Vienotais reģ. numurs: LV90000060032
Banka: AS Swedbank
kods: HABALV22
Bankas konts: LV12HABA0551026085817

 

Banka: AS Citadele

kods: PARXLV22

Bankas konts: LV82PARX0004893400003

 

Darba laiks:

Pirmdienās no 8:30 – 18:00
Otrdienās no 8:30 – 17:00
Trešdienās no 8:30 – 17:00
Ceturtdienās no 8:30 – 17:00
Piektdienās no 8:30 – 16:00
Pusdienas pārtraukums no 12:00 – 12:30
(pirmssvētku dienās darba laiks ir saīsināts par 2 stundām)

 

 
Amats, vārds, uzvārds Kontakti
Domes priekšsēdētājs                                                                

Valdis Bārda

22005598                                                               

valdis.barda@aloja.lv

vizīti pieteikt pa t.25749109

Priekšsēdētāja vietnieks                                                                

Jurģis Rācenis

25440780                                                                

jurgis.racenis@aloja.lv

Izpilddirektors     
Izpilddirektora p. i.                                                              

Aivars Krūmiņš

22014160                                                               

aivars.krumins@aloja.lv

 

Administrācijas un personālvadības nodaļa

 

Amats, vārds, uzvārds Kontakti
Nodaļas vadītāja                                      

Ginta Ģērmane

                                                            

 25646688

 

ginta.germane@aloja.lv

 

 

Juriskonsulte                                      

Ināra Karlsone

 25749114                                                                     

inara.karlsone@aloja.lv

Juriskonsulte                                                

Liene Berga

25749114                                                                     

liene.berga@aloja.lv

Vecākā lietvede                                      

Inta Baronova

25749114                                                                     

inta.baronova@aloja.lv

Lietvede Gita Maģe 64023923                                                                     

gita.mage@aloja.lv

Sabiedrisko attiecību speciāliste                                   

Regīna Grosa

29339917, 64023923                                                                     

prese@aloja.lv

Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra speciāliste  Beāte Brīvniece 28633673,                             

66954803                                         

 

beate.brivniece@aloja.lv

Finanšu un grāmatvedības nodaļa

 

Amats, vārds, uzvārds Kontakti
Nodaļas vadītāja, galvenā grāmatvede Ginta Kalniņa 64023921                                                                     

ginta.kalnina@aloja.lv

Nodaļas vadītājas vietniece, finansiste Mudīte Treimane 64023921                                                                     

mudite.treimane@aloja.lv

Grāmatvede Sanita Silmale 25638155, 64023922                                                                     

sanita.silmale@aloja.lv

Grāmatvede Santa Ārgale  25638155, 64023922                                                                     

santa.argale@aloja.lv

Grāmatvede Ruta Šmite 26478259                          

ruta.smite@aloja.lv

Grāmatvede Gita Roļskija 26478259                                                                    

gita.rolskija@aloja.lv

Attīstības nodaļa

 

Amats, vārds, uzvārds Kontakti
Nodaļas vadītāja Jana Mošura                                               26151419,               26153725

 

jana.mosura@aloja.lv

 

Izglītības, kultūras un sporta nodaļa

 

Amats, vārds, uzvārds Kontakti
Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja                                      

Ilze Kapmale

29332084        ilze.kapmale@aloja.lv
Jaunatnes lietu speciāliste Monta Meldere                                               

27105003            

monta.meldere@aloja.lv

 

 

Saimnieciskās darbības nodaļa

 

Amats, vārds, uzvārds Kontakti
Nodaļas vadītāja, nekustamo īpašumu speciāliste                                      

Gunita Meļķe-Kažoka

64023927, 25749113              gunita.melke@aloja.lv
Iepirkumu speciāliste                      

Liene Berga

 

 

25749114                                              liene.berga@aloja.lv   

                                        

Nodokļu administratore                                      

Iveta Virse-Liepiņa

64023927                iveta.virse.liepina@aloja.lv

 

Datu aizsardzības speciālisti: 

SIA “Informācijas drošības aģentūra”

Ivo Dovāns

E-pasts: das@idagentura.lv

Tālrunis: +371 29216869

 

Iestādes

 

Amats, vārds, uzvārds Kontakti
Bāriņtiesas priekšsēdētāja                                                                       

Antra Ozola

                                

26155329                                       

 

barintiesa@aloja.lv

Pieņem Limbažu ielā 8, Alojā, otrdienās pl.13 – 17, ceturtdienās pl.8.30 – 12.

Būvvaldes vadītāja-galvenā arhitekte                                                                      

Ineta Cīrule

29343086                                                                       

ineta.cirule@salacgriva.lv

Pieņem ceturtdienās no 15:00 – 16:00, Liepu ielā 3, Ungurpilī.

Pirmdienās 8:00 – 18:00 (ar pusdienlaiku no 13:00 – 14:00). Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas p.i.                                                                       

Inga Neimane

29199014                                                                       

dzimtsar.nod@aloja.lv

Pieņem pirmdienās un otrdienās no 8:30 – 17:00

Dzimtsarakstu nodaļas speciāliste                                                                       

Ilga Šmite

64023030, 26332687                                                                       

dzimtsar.nod@aloja.lv

Pieņem darba dienās plkst.8:00-12:00 un 13:00-17:00 Lielā ielā 7, Staicelē

Sociālā dienesta vadītāja                                      

Jana Beķere

64031220, 29476711         socdienests@aloja.lv                                                      

jana.bekere@aloja.lv

Sociālā dienesta vadītājas vietniece      

Vita Romanovska

64031220, 25749478      

vita.romanovska@aloja.lv

Tūrisma informācijas centra vadītāja                                        

Inese Timermane

64035371, 27806452                                                                       

tic@aloja.lv

Uzņēmējdarbības atbalsta centra SALA vadītāja              

Sabīne Stūre

25749131               

 sabine.sture@aloja.lv

Uzņēmējdarbības atbalsta centra SALA projektu koordinatore             

Zane Lapšāne-Celma

25749131              

zane.lapsane.celma@aloja.lv 

Pašvaldības policijas vecākais inspektors                                                                       

Normunds Šults

 

25610097                                                                       

policija@aloja.lv

Darba laiks: 8.00-17.00

Pusdienas pārtraukums: 12.00-12.30

Pēc darba laika zvanīt Valsts Policijai 110

Pašvaldības policists                                                                       

Modris Lilenblats

29169273                                                                       

modrislilenblats@inbox.lv

Pieņem pirmdienās 9:00 – 12:00, Staicelē, Lielā ielā 7, Staiceles pilsētas pārvaldes telpās, 1.stāvā