Alojas administrācija

Alojas administrācija

Limbažu novada pašvaldības Alojas administrācija

Adrese: Jūras iela 13, Aloja, Limbažu novads, LV-4064

Kontakti: tālrunis 64023925, e-pasts: dome@aloja.lv, alojas_administracija@limbazi.lv

 

Rekvizīti:

Alojas administrācija

Vienotais reģistrācijas numurs: LV40900033386

 

Norēķinu konts:
Banka: AS Citadele
Kods: PARXLV22
Bankas konts:
LV53PARX0027092540001

Banka: AS Swedbank
Kods: HABALV22

Bankas konts: LV12HABA0551026085817

 

 

 

Darba laiks:

Pirmdienās no 8:30 – 18:00
Otrdienās no 8:30 – 17:00
Trešdienās no 8:30 – 17:00
Ceturtdienās no 8:30 – 17:00
Piektdienās no 8:30 – 16:00
Pusdienas pārtraukums no 12:00 – 12:30
(pirmssvētku dienās darba laiks ir saīsināts par 2 stundām)
 
 
 
 
Amats, vārds, uzvārds Kontakti
Limbažu novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs                                   

Dagnis Straubergs

29222757                                                                                              

dagnis.straubergs@limbazi.lv

Limbažu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja 1. vietnieks                          

Māris Beļaunieks

64070638
26422599
 
maris.belaunieks@limbazi.lv
Limbažu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja 2. vietnieks                               

Jānis Bakmanis

29177705
 
janis.bakmanis@limbazi.lv
Izpilddirektors                                 

Artis Ārgalis

25769257
 
artis.argalis@limbazi.lv
Izpilddirektora 3. vietnieks     

Aivars Krūmiņš

22014160                                  

aivars.krumins@aloja.lv

 
 

Administrācijas un personālvadības nodaļa

 

Amats, vārds, uzvārds Kontakti
Nodaļas vadītāja  Ginta Ģērmane  25646688

ginta.germane@aloja.lv

Juriskonsulte   Ināra Karlsone  25749114                                                                                                                             inara.karlsone@aloja.lv
Juriskonsulte  Liene Berga 25749114                                                                                                                             liene.berga@aloja.lv
Vecākā lietvede  Inta Baronova 25749114                                                                                                                             inta.baronova@aloja.lv
Lietvede     Gita Maģe 64023923                                                                                                                             gita.mage@aloja.lv
Sabiedrisko attiecību speciālistes aizvietotājas     prese@aloja.lv
Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra speciāliste      

Ieva Aļļēna

28633673,                                                                                     66954803                                         

ieva.allena@aloja.lv,

aloja@pakalpojumucentrs.lv

Finanšu un grāmatvedības nodaļa

 

Amats, vārds, uzvārds Kontakti
Nodaļas vadītāja, galvenā grāmatvede   Ginta Kalniņa 25686873,                                           64023921                                                                            

ginta.kalnina@aloja.lv

Nodaļas vadītājas vietniece, finansiste       Mudīte Treimane                 

(Ilgstošā prombūtnē, aizvieto: nodaļas vadītāja Ginta Kalniņa)

26328177,                                           

64023921

mudite.treimane@aloja.lv

Grāmatvede     Sanita Silmale 25638155, 64023922                                                                                                                             sanita.silmale@aloja.lv
Grāmatvede    Santa Ārgale  25638155, 64023922                                                                                                                             santa.argale@aloja.lv
Grāmatvede      Ruta Šmite 26478259                                                                                  ruta.smite@aloja.lv
Grāmatvede      Gita Roļskija 26478259                                                                                                                            gita.rolskija@aloja.lv

Attīstības nodaļa

 

Amats, vārds, uzvārds Kontakti
Nodaļas vadītāja   Jana Mošura 26153725  

jana.mosura@aloja.lv       

Projektu vadītājs  Jānis Strauts 29406181         janis.strauts@aloja.lv

Izglītības, kultūras un sporta nodaļa

 

Amats, vārds, uzvārds Kontakti
Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja  Ilze Kapmale 29332084        ilze.kapmale@aloja.lv
Jaunatnes lietu speciāliste  

Saimnieciskās darbības nodaļa

 

Amats, vārds, uzvārds Kontakti
Nodaļas vadītāja, nekustamo īpašumu speciāliste   Gunita Meļķe-Kažoka 64023927, 25749113                gunita.melke@aloja.lv
Iepirkumu speciāliste Liene Berga 25749114                    liene.berga@aloja.lv                   
Nodokļu administratore Iveta Virse-Liepiņa 64023927                iveta.virse.liepina@aloja.lv

 

Datu aizsardzības speciālisti: 

SIA “Informācijas drošības aģentūra”

Ivo Dovāns

E-pasts: das@idagentura.lv

Tālrunis: +371 29216869

 

Iestādes

 

Amats, vārds, uzvārds Kontakti
Bāriņtiesas priekšsēdētāja   

Liene Berga

26155329                                               

barintiesa@aloja.lv 

 

Pieņem Rīgas ielā 22, Alojā,

otrdienās 13.00 – 17.00,

ceturtdienās 8.30 – 12.00

Būvvaldes vadītāja-galvenā arhitekte   

Ineta Cīrule

29343086                                                                            ineta.cirule@salacgriva.lv                                                 

Pirmdienās 8:00-18:00 (ar pusdienlaiku no 13:00-14:00),

Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas p.i.       

Inga Neimane

29199014                                                                                                                      

dzimtsar.nod@aloja.lv 

 

Pieņem pirmdienās un otrdienās no 8:30-17:00

Dzimtsarakstu nodaļas speciāliste      

Ilga Šmite

64023030, 26332687                                                 

dzimtsar.nod@aloja.lv

Pieņem darba dienās plkst. 8:00-12:00 un 13:00-17:00

Lielā ielā 7, Staicelē

Sociālā dienesta vadītāja      

Jana Beķere

64031220, 29476711         socdienests@aloja.lv                                                                                                               

jana.bekere@aloja.lv

Sociālā dienesta vadītājas vietniece     

Vita Romanovska

64031220, 28701084                                                         

vita.romanovska@aloja.lv

Psihologs     

Evija Arnava

29386291
Tūrisma informācijas centra vadītāja 

Inese Timermane

64035371, 27806452                                                                                                                                

tic@aloja.lv

Alojas uzņēmējdarbības atbalsta centra SALA vadītāja 

Sabīne Stūre

25749131                                                                        

 sabine.sture@aloja.lv

Alojas uzņēmējdarbības atbalsta centra SALA projektu koordinatore 

Zane Lapšāne-Celma

25716927                                                                    

zane.lapsane.celma@aloja.lv 

Pašvaldības policijas inspektors 

Ēriks Balodis

25610097                                                                                                                                

policija@aloja.lv

Darba laiks: 13.00-17.00

Pēc darba laika zvanīt Valsts Policijai 110

Pašvaldības policists 

Modris Lilenblats

(Ilgstošā prombūtnē, aizvieto

pašvaldības policijas inspektors Ēriks Balodis)

 

29169273                                                                                                                         

modrislilenblats@inbox.lv

Pieņem pirmdienās 9:00-12:00,

Staicelē, Lielā ielā 7,

Staiceles pilsētas pārvaldē, 1.stāvs

Pašvaldības policijas kārtībnieks 25682141