Alojas Novads

Centrālā administrācija

 

Adrese: Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064

Kontakti: tālrunis 64023925, e-pasts: dome@aloja.lv

Rekvizīti:
Vienotais reģ. numurs: LV90000060032
Banka: AS Swedbank
kods: HABALV22
Bankas konts: LV12HABA0551026085817

 

Banka: AS Citadele

kods: PARXLV22

Bankas konts: LV82PARX0004893400003

 

Darba laiks:

Pirmdienās no 8:30 – 18:00
Otrdienās no 8:30 – 17:00
Trešdienās no 8:30 – 17:00
Ceturtdienās no 8:30 – 17:00
Piektdienās no 8:30 – 16:00
Pusdienas pārtraukums no 12:00 – 12:30
(pirmssvētku dienās darba laiks ir saīsināts par 2 stundām)

 

 
Amats, vārds, uzvārds Kontakti
Domes priekšsēdētājs                                                         

Valdis Bārda

22005598                                                        

valdis.barda@aloja.lv

vizīti pieteikt pa t.25749109

Priekšsēdētāja vietnieks                                                         

Jurģis Rācenis

25440780                                                         

jurgis.racenis@aloja.lv

Izpilddirektors     
Izpilddirektora p.i.                                                       

Aivars Krūmiņš

22014160                                                        

aivars.krumins@aloja.lv

 

Administrācijas un personālvadības nodaļa

 

Amats, vārds, uzvārds Kontakti
Nodaļas vadītāja                               

Ginta Ģērmane

                                                     

 25646688

 

ginta.germane@aloja.lv

 

 

Juriskonsulte                               

Ināra Karlsone

 25749114                                                              

inara.karlsone@aloja.lv

Juriskonsulte                                         

Liene Berga

25749114                                                              

liene.berga@aloja.lv

Vecākā lietvede                               

Inta Baronova

25749114                                                              

inta.baronova@aloja.lv

Lietvede Gita Maģe 64023923                                                              

gita.mage@aloja.lv

Sabiedrisko attiecību speciāliste                            

Regīna Grosa

29339917, 64023923                                                              

prese@aloja.lv

Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra speciāliste  Beāte Brīvniece 28633673,                      

66954803                                         

 

beate.brivniece@aloja.lv

Finanšu un grāmatvedības nodaļa

 

Amats, vārds, uzvārds Kontakti
Nodaļas vadītāja, galvenā grāmatvede Ginta Kalniņa 64023921                                                              

ginta.kalnina@aloja.lv

Nodaļas vadītājas vietniece, finansiste Mudīte Treimane 64023921                                                              

mudite.treimane@aloja.lv

Grāmatvede Sanita Silmale 25638155, 64023922                                                              

sanita.silmale@aloja.lv

Grāmatvede Santa Ārgale  25638155, 64023922                                                              

santa.argale@aloja.lv

Grāmatvede Ruta Šmite 26478259                   

ruta.smite@aloja.lv

Grāmatvede Gita Roļskija 26478259                                                             

gita.rolskija@aloja.lv

Attīstības nodaļa

 

Amats, vārds, uzvārds Kontakti
Nodaļas vadītāja Jana Mošura                                               26151419,         

26153725

 

jana.mosura@aloja.lv

 

Projektu vadītāja                             

Aiva Miškovska

                                       

26397014                       

aiva.miskovska@aloja.lv

 

 

Izglītības, kultūras un sporta nodaļa

 

Amats, vārds, uzvārds Kontakti
Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja                               

Ilze Kapmale

29332084        ilze.kapmale@aloja.lv
Jaunatnes lietu speciāliste Monta Meldere                                        

27105003            

monta.meldere@aloja.lv

 

 

Saimnieciskās darbības nodaļa

 

Amats, vārds, uzvārds Kontakti
Nodaļas vadītāja, nekustamo īpašumu speciāliste                               

Gunita Meļķe-Kažoka

64023927, 25749113              gunita.melke@aloja.lv
Iepirkumu speciāliste                               

 

                                          
Nodokļu administratore                               

Iveta Virse – Liepiņa

64023927                iveta.virse.liepina@aloja.lv

 

Datu aizsardzības speciālisti: 

SIA “Informācijas drošības aģentūra”

Ivo Dovāns

E-pasts: das@idagentura.lv

Tālrunis: +371 29216869

 

Iestādes

 

Amats, vārds, uzvārds Kontakti
Bāriņtiesas priekšsēdētāja                                                                

Antra Ozola

                         

26155329                                       

 

barintiesa@aloja.lv

Pieņem Limbažu ielā 8, Alojā, otrdienās pl.13 – 17, ceturtdienās pl.8.30 – 12.

Būvvaldes vadītāja-galvenā arhitekte                                                               

Ineta Cīrule

29343086                                                                

ineta.cirule@salacgriva.lv

Pieņem ceturtdienās no 15:00 – 16:00, Liepu ielā 3, Ungurpilī.

Pirmdienās 8:00 – 18:00 (ar pusdienlaiku no 13:00 – 14:00). Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas p.i.                                                                

Inga Neimane

29199014                                                                

dzimtsar.nod@aloja.lv

Pieņem pirmdienās un otrdienās no 8:30 – 17:00

Dzimtsarakstu nodaļas speciāliste                                                                

Ilga Šmite

64023030, 26332687                                                                

dzimtsar.nod@aloja.lv

Pieņem darba dienās plkst.8:00-12:00 un 13:00-17:00 Lielā ielā 7, Staicelē

Sociālā dienesta vadītāja                               

Jana Beķere

64031220, 29476711         socdienests@aloja.lv                                               

jana.bekere@aloja.lv

Tūrisma informācijas centra vadītāja                                 

Inese Timermane

64035371, 27806452                                                                

tic@aloja.lv

Uzņēmējdarbības atbalsta centra SALA vadītāja       

Sabīne Stūre

25749131        

 sabine.sture@aloja.lv

Uzņēmējdarbības atbalsta centra SALA projektu koordinatore      

Zane Lapšāne-Celma

25749131       

zane.lapsane.celma@aloja.lv 

SIA „Alojas novada Saimniekserviss” valdes loceklis                                

Pēteris Bojārs                              

 

 

 

                                                              

peteris.bojars@aloja.lv

 

Pašvaldības policijas vecākais inspektors                                                                

Normunds Šults

 

25610097                                                                

policija@aloja.lv

Darba laiks: 8.00-17.00

Pusdienas pārtraukums: 12.00-12.30

Pēc darba laika zvanīt Valsts Policijai 110

Pašvaldības policists                                                                

Modris Lilenblats

29169273                                                                

modrislilenblats@inbox.lv

Pieņem pirmdienās 9:00 – 12:00, Staicelē, Lielā ielā 7, Staiceles pilsētas pārvaldes telpās, 1.stāvā