Alojas administrācija

Alojas administrācija

Limbažu novada pašvaldības Alojas administrācija

Adrese: Jūras iela 13, Aloja, Limbažu novads, LV-4064

Kontakti: tālrunis 64023925, 64023923, e-pasts: dome@aloja.lv, alojas_administracija@limbazi.lv

 

Rekvizīti:

Vienotais reģistrācijas numurs: LV40900033386

Norēķinu konts:
Banka: AS Citadele
Bankas konts: LV53PARX0027092540001

 

Darba laiks:

Pirmdienās no 8:30 – 18:00
Otrdienās no 8:30 – 17:00
Trešdienās no 8:30 – 17:00
Ceturtdienās no 8:30 – 17:00
Piektdienās no 8:30 – 16:00
Pusdienas pārtraukums no 12:00 – 12:30
(pirmssvētku dienās darba laiks ir saīsināts par 2 stundām)
 
 
 
 
Amats, vārds, uzvārds Kontakti
Limbažu novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs        

Dagnis Straubergs

29222757                                                                   

dagnis.straubergs@limbazi.lv

Limbažu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja 1. vietnieks        

Māris Beļaunieks

64070638
26422599
 
maris.belaunieks@limbazi.lv
Limbažu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja 2. vietnieks        

Jānis Bakmanis

29177705
 
janis.bakmanis@limbazi.lv
Izpilddirektora vietnieks        

Agris Blumers

64020407
29252432
 
agris.blumers@limbazi.lv
Izpilddirektora 3. vietnieks    

Aivars Krūmiņš

 

 

22014160         

aivars.krumins@aloja.lv

 
 

Administrācijas un personālvadības nodaļa

 

Amats, vārds, uzvārds Kontakti
Nodaļas vadītāja                                                                    

Ginta Ģērmane

                                                                                          

 25646688

 

ginta.germane@aloja.lv

 

 

Juriskonsulte                                                                    

Ināra Karlsone

 25749114                                                                                                   

inara.karlsone@aloja.lv

Juriskonsulte                                                                              

Liene Berga

25749114                                                                                                   

liene.berga@aloja.lv

Vecākā lietvede                                                                    

Inta Baronova

25749114                                                                                                   

inta.baronova@aloja.lv

Lietvede Gita Maģe 64023923                                                                                                   

gita.mage@aloja.lv

Sabiedrisko attiecību speciāliste                                                                 

Regīna Grosa

29339917                                                                                                  

prese@aloja.lv

Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra speciāliste  Beāte Brīvniece 28633673,                                                           

66954803                                         

 

beate.brivniece@aloja.lv

Finanšu un grāmatvedības nodaļa

 

Amats, vārds, uzvārds Kontakti
Nodaļas vadītāja, galvenā grāmatvede Ginta Kalniņa 25686873,                 

64023921                                                                               

 

 

ginta.kalnina@aloja.lv

Nodaļas vadītājas vietniece, finansiste Mudīte Treimane 26328177,                

64023921

mudite.treimane@aloja.lv

Grāmatvede Sanita Silmale 25638155, 64023922                                                                                                   

sanita.silmale@aloja.lv

Grāmatvede Santa Ārgale  25638155, 64023922                                                                                                   

santa.argale@aloja.lv

Grāmatvede Ruta Šmite 26478259                                                        

ruta.smite@aloja.lv

Grāmatvede Gita Roļskija 26478259                                                                                                  

gita.rolskija@aloja.lv

Attīstības nodaļa

 

Amats, vārds, uzvārds Kontakti
Nodaļas vadītāja Jana Mošura 26153725  jana.mosura@aloja.lv                           

 

Izglītības, kultūras un sporta nodaļa

 

Amats, vārds, uzvārds Kontakti
Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja                                                                    

Ilze Kapmale

29332084        ilze.kapmale@aloja.lv
Jaunatnes lietu speciāliste Monta Meldere                                                                             

27105003            

monta.meldere@aloja.lv

 

 

Saimnieciskās darbības nodaļa

 

Amats, vārds, uzvārds Kontakti
Nodaļas vadītāja, nekustamo īpašumu speciāliste                                                                    

Gunita Meļķe-Kažoka

64023927, 25749113              gunita.melke@aloja.lv
Iepirkumu speciāliste                                                    

Liene Berga

 

 

25749114                                              liene.berga@aloja.lv                                 

                                        

Nodokļu administratore                                                                    

Iveta Virse-Liepiņa

64023927                iveta.virse.liepina@aloja.lv

 

Datu aizsardzības speciālisti: 

SIA “Informācijas drošības aģentūra”

Ivo Dovāns

E-pasts: das@idagentura.lv

Tālrunis: +371 29216869

 

Iestādes

 

Amats, vārds, uzvārds Kontakti
Bāriņtiesas priekšsēdētāja                                                                                                     

Liene Berga

26155329                    

barintiesa@aloja.lv 

 

Pieņem Rīgas ielā 22, Alojā,

otrdienās 13.00 – 17.00,

ceturtdienās 8.30 – 12.00

Būvvaldes vadītāja-galvenā arhitekte                                                                                                    

Ineta Cīrule

29343086                                                                            ineta.cirule@salacgriva.lv                      

Pieņem ceturtdienās no 15:00 – 16:00,

Liepu ielā 3, Ungurpilī.

Pirmdienās 8:00-18:00 (ar pusdienlaiku no 13:00-14:00),

Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas p.i.                                                                                                     

Inga Neimane

29199014                                                                                           

dzimtsar.nod@aloja.lv 

 

Pieņem pirmdienās un otrdienās no 8:30-17:00

Dzimtsarakstu nodaļas speciāliste                                                                                                     

Ilga Šmite

64023030, 26332687                      

dzimtsar.nod@aloja.lv

Pieņem darba dienās plkst. 8:00-12:00 un 13:00-17:00

Lielā ielā 7, Staicelē

Sociālā dienesta vadītāja                                                                    

Jana Beķere

64031220, 29476711         socdienests@aloja.lv                                                                                    

jana.bekere@aloja.lv

Sociālā dienesta vadītājas vietniece                    

Vita Romanovska

64031220, 28701084                              

vita.romanovska@aloja.lv

Tūrisma informācijas centra vadītāja                                                                      

Inese Timermane

64035371, 27806452                                                                                                     

tic@aloja.lv

Uzņēmējdarbības atbalsta centra SALA vadītāja                                            

Sabīne Stūre

25749131                                             

 sabine.sture@aloja.lv

Uzņēmējdarbības atbalsta centra SALA projektu koordinatore                                           

Zane Lapšāne-Celma

25716927                                         

zane.lapsane.celma@aloja.lv 

Pašvaldības policijas vecākais inspektors                                                                                                     

Normunds Šults

(PROMBŪTNĒ NO 05.07. līdz 02.08. Nepieciešamības gadījumā zvanīt 110)

 

25610097                                                                                                     

policija@aloja.lv

Darba laiks: 8.00-17.00

Pusdienas pārtraukums: 12.00-12.30

Pēc darba laika zvanīt Valsts Policijai 110

Pašvaldības policists                                                                                                     

Modris Lilenblats

 

29169273                                                                                              

modrislilenblats@inbox.lv

Pieņem pirmdienās 9:00-12:00,

Staicelē, Lielā ielā 7,

Staiceles pilsētas pārvaldē, 1.stāvs

Pašvaldības policijas kārtībnieks 25682141