Aloja

Alojas administrācija

Limbažu novada pašvaldības Alojas administrācija

Adrese: Jūras iela 13, Aloja, Limbažu novads, LV-4064

Kontakti: tālrunis 64023925, e-pasts: dome@aloja.lv, alojas_administracija@limbazi.lv

 

Rekvizīti:

Alojas administrācija

Vienotais reģistrācijas numurs: LV40900033386

 

Norēķinu konts:
Banka: AS Citadele
Kods: PARXLV22
Bankas konts:
LV53PARX0027092540001

Banka: AS Swedbank
Kods: HABALV22

Bankas konts: LV12HABA0551026085817

 

 

 

Darba laiks:

Pirmdienās no 8:30 – 18:00
Otrdienās no 8:30 – 17:00
Trešdienās no 8:30 – 17:00
Ceturtdienās no 8:30 – 17:00
Piektdienās no 8:30 – 16:00
Pusdienas pārtraukums no 12:00 – 12:30
(pirmssvētku dienās darba laiks ir saīsināts par 2 stundām)
 
 
 
 
Amats, vārds, uzvārds Kontakti
Limbažu novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs                                    

Dagnis Straubergs

29222757                                                                                               

dagnis.straubergs@limbazi.lv

Limbažu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja 1. vietnieks                           

Māris Beļaunieks

64070638
26422599
 
maris.belaunieks@limbazi.lv
Limbažu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja 2. vietnieks                                

Jānis Bakmanis

29177705
 
janis.bakmanis@limbazi.lv
Izpilddirektors                                  

Artis Ārgalis

25769257
 
artis.argalis@limbazi.lv
Izpilddirektora 3. vietnieks      

Aivars Krūmiņš

22014160                                   

aivars.krumins@aloja.lv

 
 

Administrācijas un personālvadības nodaļa

 

Amats, vārds, uzvārds Kontakti
Nodaļas vadītāja  Ginta Ģērmane  25646688 

ginta.germane@aloja.lv

Juriskonsulte   Ināra Karlsone  25749114                                                                                                                             inara.karlsone@aloja.lv
Juriskonsulte  Liene Berga 25749114                                                                                                                             liene.berga@aloja.lv
Vecākā lietvede  Inta Baronova 25749114                                                                                                                             inta.baronova@aloja.lv
Lietvede     Gita Maģe 64023923                                                                                                                             gita.mage@aloja.lv
Sabiedrisko attiecību speciālistes aizvietotājas     prese@aloja.lv
Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra speciāliste       

Ieva Aļļēna

28633673,                                                                                     66954803                                          

ieva.allena@aloja.lv,

aloja@pakalpojumucentrs.lv

Finanšu un grāmatvedības nodaļa

 

Amats, vārds, uzvārds Kontakti
Nodaļas vadītāja, galvenā grāmatvede   Ginta Kalniņa 25686873,                                           64023921                                                                             

ginta.kalnina@aloja.lv

Nodaļas vadītājas vietniece, finansiste       Mudīte Treimane                  

(Ilgstošā prombūtnē, aizvieto: nodaļas vadītāja Ginta Kalniņa)

26328177,                                            

64023921

mudite.treimane@aloja.lv

Grāmatvede     Sanita Silmale 25638155, 64023922                                                                                                                             sanita.silmale@aloja.lv
Grāmatvede    Santa Ārgale  25638155, 64023922                                                                                                                             santa.argale@aloja.lv
Grāmatvede      Ruta Šmite 26478259                                                                                  ruta.smite@aloja.lv
Grāmatvede      Gita Roļskija 26478259                                                                                                                            gita.rolskija@aloja.lv

Attīstības nodaļa

 

Amats, vārds, uzvārds Kontakti
Nodaļas vadītāja   Jana Mošura 26153725   

jana.mosura@aloja.lv       

Projektu vadītājs  Jānis Strauts 29406181         janis.strauts@aloja.lv

Izglītības, kultūras un sporta nodaļa

 

Amats, vārds, uzvārds Kontakti
Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja  Ilze Kapmale 29332084        ilze.kapmale@aloja.lv
Jaunatnes lietu speciāliste  

Saimnieciskās darbības nodaļa

 

Amats, vārds, uzvārds Kontakti
Nodaļas vadītāja, nekustamo īpašumu speciāliste   Gunita Meļķe-Kažoka 64023927, 25749113                gunita.melke@aloja.lv
Iepirkumu speciāliste Liene Berga 25749114                    liene.berga@aloja.lv                   
Nodokļu administratore Iveta Virse-Liepiņa 64023927                iveta.virse.liepina@aloja.lv

 

Datu aizsardzības speciālisti: 

SIA “Informācijas drošības aģentūra”

Ivo Dovāns

E-pasts: das@idagentura.lv

Tālrunis: +371 29216869

 

Iestādes

 

Amats, vārds, uzvārds Kontakti
Bāriņtiesas priekšsēdētāja    

Liene Berga

26155329                                                

barintiesa@aloja.lv 

 

Pieņem Rīgas ielā 22, Alojā,

otrdienās 13.00 – 17.00,

ceturtdienās 8.30 – 12.00

Būvvaldes vadītāja-galvenā arhitekte    

Ineta Cīrule

29343086                                                                            ineta.cirule@salacgriva.lv                                                  

Pirmdienās 8:00-18:00 (ar pusdienlaiku no 13:00-14:00),

Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas p.i.        

Inga Neimane

29199014                                                                                                                       

dzimtsar.nod@aloja.lv 

 

Pieņem pirmdienās un otrdienās no 8:30-17:00

Dzimtsarakstu nodaļas speciāliste       

Ilga Šmite

64023030, 26332687                                                  

dzimtsar.nod@aloja.lv

Pieņem darba dienās plkst. 8:00-12:00 un 13:00-17:00

Lielā ielā 7, Staicelē

Sociālā dienesta vadītāja       

Jana Beķere

64031220, 29476711         socdienests@aloja.lv                                                                                                                

jana.bekere@aloja.lv

Sociālā dienesta vadītājas vietniece      

Vita Romanovska

64031220, 28701084                                                          

vita.romanovska@aloja.lv

Psihologs      

Evija Arnava

29386291
Tūrisma informācijas centra vadītāja  

Inese Timermane

64035371, 27806452                                                                                                                                 

tic@aloja.lv

Alojas uzņēmējdarbības atbalsta centra SALA vadītāja  

Sabīne Stūre

25749131                                                                         

 sabine.sture@aloja.lv

Alojas uzņēmējdarbības atbalsta centra SALA projektu koordinatore  

Zane Lapšāne-Celma

25716927                                                                     

zane.lapsane.celma@aloja.lv 

Pašvaldības policija
LIMBAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS POLICIJA 

Mūru iela 17, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001

Mob. tālr. +371 22017882, e-pasts: policija@limbazunovads.lv 

Iedzīvotāju pieņemšanas vieta

 Adrese

Iedzīvotāju pieņemšanas dienas, laiki

LIMBAŽOS Limbažu novada pašvaldības policija
Mūru iela 17, Limbaži
Pirmdienās 15.00 – 17.00
Otrdienās   9:00 -11:00
citā laikā – iepriekš piesakoties pa norādīto tālruni.

Iedzīvotāji ar pašvaldības policiju var sazināties pa mob. tālruni 22017882 vai

neatliekamos gadījumos zvanīt  Valsts policijas dežūrdaļai pa diennakts tālruni 110.
Ko un kā teikt, kad Jūs zvanāt uz 110:

  • Izsakieties pēc iespējas ātrāk un skaidrāk – kas ir noticis? Kur ir noticis? Kas zvana?
  • Saglabājiet mieru un atbildiet uz policijas darbinieka papildjautājumiem!
  • Atcerieties visu pēc iespējas precīzāk par negadījumā iesaistītajām personām, satiksmes
  • līdzekļiem vai apstākļiem.
  • Nepārtrauciet sarunu pirms policijas darbinieka!

Izskaidrojiet arī bērniem, kādos gadījumos ir jāzvana uz 110 un kas ir jāsaka!