Alojas administrācija

Alojas administrācija

Limbažu novada pašvaldības Alojas administrācija

Adrese: Jūras iela 13, Aloja, Limbažu novads, LV-4064

Kontakti: tālrunis 64023925, e-pasts: dome@aloja.lv, alojas_administracija@limbazi.lv

 

Rekvizīti:

Alojas administrācija

Vienotais reģistrācijas numurs: LV40900033386

 

Norēķinu konts:
Banka: AS Citadele
Kods: PARXLV22
Bankas konts:
LV53PARX0027092540001

Banka: AS Swedbank
Kods: HABALV22

Bankas konts: LV12HABA0551026085817

 

 

 

Darba laiks:

Pirmdienās no 8:30 – 18:00
Otrdienās no 8:30 – 17:00
Trešdienās no 8:30 – 17:00
Ceturtdienās no 8:30 – 17:00
Piektdienās no 8:30 – 16:00
Pusdienas pārtraukums no 12:00 – 12:30
(pirmssvētku dienās darba laiks ir saīsināts par 2 stundām)
 
 
 
 
Amats, vārds, uzvārds Kontakti
Limbažu novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs                                  

Dagnis Straubergs

29222757                                                                                             

dagnis.straubergs@limbazi.lv

Limbažu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja 1. vietnieks                         

Māris Beļaunieks

64070638
26422599
 
maris.belaunieks@limbazi.lv
Limbažu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja 2. vietnieks                              

Jānis Bakmanis

29177705
 
janis.bakmanis@limbazi.lv
Izpilddirektors                                

Artis Ārgalis

25769257
 
artis.argalis@limbazi.lv
Izpilddirektora 3. vietnieks    

Aivars Krūmiņš

22014160                                 

aivars.krumins@aloja.lv

 
 

Administrācijas un personālvadības nodaļa

 

Amats, vārds, uzvārds Kontakti
Nodaļas vadītāja  

Ginta Ģērmane

                                                                                                                    

 25646688

 

ginta.germane@aloja.lv

 

 

Juriskonsulte   

Ināra Karlsone

 25749114                                                                                                                             

inara.karlsone@aloja.lv

Juriskonsulte  

Liene Berga

25749114                                                                                                                             

liene.berga@aloja.lv

Vecākā lietvede  

Inta Baronova

25749114                                                                                                                             

inta.baronova@aloja.lv

Lietvede     

Gita Maģe

64023923                                                                                                                             

gita.mage@aloja.lv

Sabiedrisko attiecību speciālistes aizvietotājas              

Zane Lapšāne-Celma

Zanda Aderniece

29339917                                                                                                                            

prese@aloja.lv

Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra speciāliste     

Ieva Aļļēna

28633673,                                                                                     

66954803                                         

ieva.allena@aloja.lv,

aloja@pakalpojumucentrs.lv

Finanšu un grāmatvedības nodaļa

 

Amats, vārds, uzvārds Kontakti
Nodaļas vadītāja, galvenā grāmatvede   

Ginta Kalniņa

25686873,                                           

64023921                                                                               

 

 

ginta.kalnina@aloja.lv

Nodaļas vadītājas vietniece, finansiste       

Mudīte Treimane                 

(Ilgstošā prombūtnē, aizvieto: nodaļas vadītāja Ginta Kalniņa)

26328177,                                          

64023921

mudite.treimane@aloja.lv

Grāmatvede     

Sanita Silmale

25638155, 64023922                                                                                                                             

sanita.silmale@aloja.lv

Grāmatvede    

Santa Ārgale 

25638155, 64023922                                                                                                                             

santa.argale@aloja.lv

Grāmatvede      

Ruta Šmite

26478259                                                                                  

ruta.smite@aloja.lv

Grāmatvede      

Gita Roļskija

26478259                                                                                                                            

gita.rolskija@aloja.lv

Attīstības nodaļa

 

Amats, vārds, uzvārds Kontakti
Nodaļas vadītāja   

Jana Mošura  

26153725  jana.mosura@aloja.lv                                                     

 

Projektu vadītājs  

Jānis Strauts

29406181         

janis.strauts@aloja.lv

 

Izglītības, kultūras un sporta nodaļa

 

Amats, vārds, uzvārds Kontakti
Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja  

Ilze Kapmale

29332084        ilze.kapmale@aloja.lv
Jaunatnes lietu speciāliste                                                                                                       

           

 

 

 

Saimnieciskās darbības nodaļa

 

Amats, vārds, uzvārds Kontakti
Nodaļas vadītāja, nekustamo īpašumu speciāliste   

Gunita Meļķe-Kažoka

64023927, 25749113                

gunita.melke@aloja.lv

Iepirkumu speciāliste 

Liene Berga

25749114       

                          liene.berga@aloja.lv                                                       

 

                                        

Nodokļu administratore  

Iveta Virse-Liepiņa

64023927                iveta.virse.liepina@aloja.lv

 

Datu aizsardzības speciālisti: 

SIA “Informācijas drošības aģentūra”

Ivo Dovāns

E-pasts: das@idagentura.lv

Tālrunis: +371 29216869

 

Iestādes

 

Amats, vārds, uzvārds Kontakti
Bāriņtiesas priekšsēdētāja  

Liene Berga

26155329                                              

barintiesa@aloja.lv 

 

Pieņem Rīgas ielā 22, Alojā,

otrdienās 13.00 – 17.00,

ceturtdienās 8.30 – 12.00

Būvvaldes vadītāja-galvenā arhitekte  

Ineta Cīrule

29343086                                                                            ineta.cirule@salacgriva.lv                                                

Pirmdienās 8:00-18:00 (ar pusdienlaiku no 13:00-14:00),

Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas p.i.      

Inga Neimane

29199014                                                                                                                     

dzimtsar.nod@aloja.lv 

 

Pieņem pirmdienās un otrdienās no 8:30-17:00

Dzimtsarakstu nodaļas speciāliste     

Ilga Šmite

64023030, 26332687                                                

dzimtsar.nod@aloja.lv

Pieņem darba dienās plkst. 8:00-12:00 un 13:00-17:00

Lielā ielā 7, Staicelē

Sociālā dienesta vadītāja     

Jana Beķere

64031220, 29476711         socdienests@aloja.lv                                                                                                              

jana.bekere@aloja.lv

Sociālā dienesta vadītājas vietniece    

Vita Romanovska

64031220, 28701084                                                        

vita.romanovska@aloja.lv

Psihologs    

Evija Arnava

29386291
Tūrisma informācijas centra vadītāja

Inese Timermane

64035371, 27806452                                                                                                                               

tic@aloja.lv

Alojas uzņēmējdarbības atbalsta centra SALA vadītāja

Sabīne Stūre

25749131                                                                       

 sabine.sture@aloja.lv

Alojas uzņēmējdarbības atbalsta centra SALA projektu koordinatore

Zane Lapšāne-Celma

25716927                                                                   

zane.lapsane.celma@aloja.lv 

Pašvaldības policijas inspektors

Ēriks Balodis

25610097                                                                                                                               

policija@aloja.lv

Darba laiks: 13.00-17.00

Pēc darba laika zvanīt Valsts Policijai 110

Pašvaldības policists

Modris Lilenblats

(Ilgstošā prombūtnē, aizvieto

pašvaldības policijas inspektors Ēriks Balodis)

 

29169273                                                                                                                        

modrislilenblats@inbox.lv

Pieņem pirmdienās 9:00-12:00,

Staicelē, Lielā ielā 7,

Staiceles pilsētas pārvaldē, 1.stāvs

Pašvaldības policijas kārtībnieks 25682141