Alojas Novads

Centrālā administrācija

 

Adrese: Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064

Kontakti: tālrunis 64023925, e-pasts: dome@aloja.lv

Rekvizīti:
Vienotais reģ. numurs: LV90000060032
Banka: AS Swedbank
kods: HABALV22
Bankas konts: LV12HABA0551026085817

 

Banka: AS Citadele

kods: PARXLV22

Bankas konts: LV82PARX0004893400003

 

Darba laiks:

Pirmdienās no 8:30 – 18:00
Otrdienās no 8:30 – 17:00
Trešdienās no 8:30 – 17:00
Ceturtdienās no 8:30 – 17:00
Piektdienās no 8:30 – 16:00
Pusdienas pārtraukums no 12:00 – 12:30
(pirmssvētku dienās darba laiks ir saīsināts par 2 stundām)

 

 
Amats, vārds, uzvārds Kontakti
Domes priekšsēdētājs                                                                             

Valdis Bārda

22005598                                                                            

valdis.barda@aloja.lv

vizīti pieteikt pa t.25749109

Priekšsēdētāja vietnieks                                                                             

Jurģis Rācenis

25440780                                                                             

jurgis.racenis@aloja.lv

Izpilddirektors     
Izpilddirektora p. i.                                                                           

Aivars Krūmiņš

22014160                                                                            

aivars.krumins@aloja.lv

 

Administrācijas un personālvadības nodaļa

 

Amats, vārds, uzvārds Kontakti
Nodaļas vadītāja                                                   

Ginta Ģērmane

                                                                         

 25646688

 

ginta.germane@aloja.lv

 

 

Juriskonsulte                                                   

Ināra Karlsone

 25749114                                                                                  

inara.karlsone@aloja.lv

Juriskonsulte                                                             

Liene Berga

25749114                                                                                  

liene.berga@aloja.lv

Vecākā lietvede                                                   

Inta Baronova

25749114                                                                                  

inta.baronova@aloja.lv

Lietvede Gita Maģe 64023923                                                                                  

gita.mage@aloja.lv

Sabiedrisko attiecību speciāliste                                                

Regīna Grosa

29339917                                                                                 

prese@aloja.lv

Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra speciāliste  Beāte Brīvniece 28633673,                                          

66954803                                         

 

beate.brivniece@aloja.lv

Finanšu un grāmatvedības nodaļa

 

Amats, vārds, uzvārds Kontakti
Nodaļas vadītāja, galvenā grāmatvede Ginta Kalniņa 25686873,

64023921                                                                               

 

 

ginta.kalnina@aloja.lv

Nodaļas vadītājas vietniece, finansiste Mudīte Treimane 64023921                                                                                  

mudite.treimane@aloja.lv

Grāmatvede Sanita Silmale 25638155, 64023922                                                                                  

sanita.silmale@aloja.lv

Grāmatvede Santa Ārgale  25638155, 64023922                                                                                  

santa.argale@aloja.lv

Grāmatvede Ruta Šmite 26478259                                       

ruta.smite@aloja.lv

Grāmatvede Gita Roļskija 26478259                                                                                 

gita.rolskija@aloja.lv

Attīstības nodaļa

 

Amats, vārds, uzvārds Kontakti
Nodaļas vadītāja Jana Mošura 26153725  jana.mosura@aloja.lv          

 

Izglītības, kultūras un sporta nodaļa

 

Amats, vārds, uzvārds Kontakti
Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja                                                   

Ilze Kapmale

29332084        ilze.kapmale@aloja.lv
Jaunatnes lietu speciāliste Monta Meldere                                                            

27105003            

monta.meldere@aloja.lv

 

 

Saimnieciskās darbības nodaļa

 

Amats, vārds, uzvārds Kontakti
Nodaļas vadītāja, nekustamo īpašumu speciāliste                                                   

Gunita Meļķe-Kažoka

64023927, 25749113              gunita.melke@aloja.lv
Iepirkumu speciāliste                                   

Liene Berga

 

 

25749114                                              liene.berga@aloja.lv                

                                        

Nodokļu administratore                                                   

Iveta Virse-Liepiņa

64023927                iveta.virse.liepina@aloja.lv

 

Datu aizsardzības speciālisti: 

SIA “Informācijas drošības aģentūra”

Ivo Dovāns

E-pasts: das@idagentura.lv

Tālrunis: +371 29216869

 

Iestādes

 

Amats, vārds, uzvārds Kontakti
Bāriņtiesas priekšsēdētāja                                                                                    

Antra Ozola

26155329   

barintiesa@aloja.lv 

 

Pieņem Rīgas ielā 22, Alojā,

otrdienās 13.00 – 17.00,

ceturtdienās 8.30 – 12.00

Būvvaldes vadītāja-galvenā arhitekte                                                                                   

Ineta Cīrule

29343086                                                                            ineta.cirule@salacgriva.lv     

Pieņem ceturtdienās no 15:00 – 16:00,

Liepu ielā 3, Ungurpilī.

Pirmdienās 8:00-18:00 (ar pusdienlaiku no 13:00-14:00),

Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 

Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas p.i.                                                                                    

Inga Neimane

29199014                                                                          

dzimtsar.nod@aloja.lv 

 

Pieņem pirmdienās un otrdienās no 8:30-17:00

Dzimtsarakstu nodaļas speciāliste                                                                                    

Ilga Šmite

64023030, 26332687     

dzimtsar.nod@aloja.lv

Pieņem darba dienās plkst. 8:00-12:00 un 13:00-17:00

Lielā ielā 7, Staicelē

Sociālā dienesta vadītāja                                                   

Jana Beķere

64031220, 29476711         socdienests@aloja.lv                                                                   

jana.bekere@aloja.lv

Sociālā dienesta vadītājas vietniece   

Vita Romanovska

64031220, 28701084             

vita.romanovska@aloja.lv

Tūrisma informācijas centra vadītāja                                                     

Inese Timermane

64035371, 27806452                                                                                    

tic@aloja.lv

Uzņēmējdarbības atbalsta centra SALA vadītāja                           

Sabīne Stūre

25749131                            

 sabine.sture@aloja.lv

Uzņēmējdarbības atbalsta centra SALA projektu koordinatore                          

Zane Lapšāne-Celma

25716927                        

zane.lapsane.celma@aloja.lv 

Pašvaldības policijas vecākais inspektors                                                                                    

Normunds Šults

 

25610097                                                                                    

policija@aloja.lv

Darba laiks: 8.00-17.00

Pusdienas pārtraukums: 12.00-12.30

Pēc darba laika zvanīt Valsts Policijai 110

Pašvaldības policists                                                                                    

Modris Lilenblats

29169273                                                                             

modrislilenblats@inbox.lv

Pieņem pirmdienās 9:00-12:00,

Staicelē, Lielā ielā 7,

Staiceles pilsētas pārvaldē, 1.stāvs

Pašvaldības policijas kārtībnieks 25682141