Aloja

Staiceles pilsētas un pagasta pārvalde

Adrese: Lielā iela 7, Staicele, Limbažu novads, LV-4043
Kontakti: tālrunis 64023030, fakss: 64023036,

E-pasts: rihards.buda@aloja.lv  

 

Darba laiks:

Pirmdienās no 8:00 – 18:00

Otrdienās no 8:00 – 17:00

Trešdienās no 8:00 – 17:00

Ceturtdienās no 8:00 – 17:00

Piektdienās no 8:00 – 16:00

Pusdienas pārtraukums no 12:00 – 13:00

(pirmssvētku dienās darba laiks ir saīsināts par 2 stundām)

 

Amats Vārds, uzvārds Kontakti
Pārvaldes vadītājs Rihards Būda 64023030, 28652353,                   

rihards.buda@aloja.lv  

Sekretāre-kasiere Ilga Šmite 64023030, 26332687,                        

ilga.smite@aloja.lv

Sociālā darbiniece Ļena Vinogradova                        

 

Sigita Muķele-Bernharde

26331197, 64035402,                        

lena.vinogradova@aloja.lv,

 

sigita.mukele.bernharde@aloja.lv, 64035402, 29150852

Staiceles kultūras nama direktore Amanda Reiziņa 28621313                   

staiceles.kn@aloja.lv

Staiceles lībiešu muzeja „Pivālind” vadītāja Indra Jaunzeme 28673984, 64035155,                        

staiceles.muzejs@aloja.lv

Staiceles bibliotēkas vadītāja  Anita Strokša 64035396,                        

staiceles.biblioteka@aloja.lv

Staiceles pamatskolas direktore Sandra Brokāne 26481276, 64035330, 64035337, fakss: 64035338,                         

staiceles.pamatskola@aloja.lv

Staiceles mūzikas un mākslas skolas direktore Ārija Bakmane 64035174, 29339945,                        

staiceles.mms@aloja.lv

     
Alojas sporta skolas direktores p.i. (atbildīgā par tautas sportu novadā) Ineta Vladimirova 29339978               

ineta.vladimirova@aloja.lv 

Rekreācijas centra „Vīķi” vadītāja Irita Grāvere 64031019, 26320773,                        

rc.viki@aloja.lv

Tūrisma informācijas centra vadītāja Inese Timermane 64035371, 27806452, fakss 64023036,                        

tic@aloja.lv

Staiceles dienas aprūpes centra vadītāja Laila Līsmane 64035404, 26336608,                        

staiceles.dac@aloja.lv

Pašvaldības policists   Modris Lilenblats 29169273,                        

modrislilenblats@inbox.lv

Pašvaldības policijas kārtībnieks   25682141