Attīstības programma | Alojas Novads
Alojas Novads

Attīstības programma

 • Alojas novada dome ar 2017.gada 24.augusta domes sēdē pieņemto lēmumu Nr.324 ir aktualizējusi Attīstības programmas 2013. – 2019. gadam investīciju plānu.

   

  Domes sēdes lēmums

  Domes sēdes lēmums (24.08.2017)

  Aktualizētā attīstības programma

   

  Apstiprināta Alojas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija

  Aicina aizpildīt Alojas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2030. gadam aptaujas anketu

  Aicina piedalīties darba grupu sanāksmē par novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi

  Alojas novada pašvaldība ir uzsākusi darbu pie Alojas novada Attīstības programmas 2012. - 2018.gadam un Alojas novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024.gadam izstrādes.

 • Attīstības programmas 2013.-2019. gadam aktualizētā redakcija (24.08.2017)

  Stratēģija (gala redakcija)

  Stratēģija (gala redakcijas kopsavilkums)

  Stratēģija (gala redakcijas pielikumi)

  Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2030. gadam izstrādes anketa

  Attīstības programmas 2013.-2019. gadam gala redakcija