Attīstības programma | Alojas Novads
Alojas Novads

Attīstības programma

 • Alojas novada dome ar 2015.gada 29.maijā domes sēdē pieņemto lēmumu Nr.269 ir aktualizējusi Attīstības programmas 2013. – 2019. gadam investīciju plānu.

   

  Domes sēdes lēmums

  Aktualizētā attīstības programma

   

  Apstiprināta Alojas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija

  Aicina aizpildīt Alojas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2030. gadam aptaujas anketu

  Aicina piedalīties darba grupu sanāksmē par novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi

  Alojas novada pašvaldība ir uzsākusi darbu pie Alojas novada Attīstības programmas 2012. - 2018.gadam un Alojas novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024.gadam izstrādes.

 • Stratēģija (gala redakcija) PDF

  Stratēģija (gala redakcijas kopsavilkums) PDF

  Stratēģija (gala redakcijas pielikumi) PDF

  Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2030. gadam izstrādes anketa

  Attīstības programmas 2013.-2019. gadam gala redakcija PDF