Alojas Novads

Attīstības programma

 • Alojas novada dome ar 2018.gada 24. aprīļa  domes sēdē pieņemto lēmumu Nr.164 ir aktualizējusi Attīstības programmas 2013. – 2019. gadam investīciju plānu.

  Domes sēdes lēmums (24.04.2018)

  Domes sēdes lēmums (24.08.2017)

  Domes sēdes lēmums (29.05.2015)

  Aktualizētā attīstības programmas investīciju plāna aktualizētā versija

  Apstiprināta Alojas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija

  Aicina aizpildīt Alojas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2030. gadam aptaujas anketu

  Aicina piedalīties darba grupu sanāksmē par novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi

  Alojas novada pašvaldība ir uzsākusi darbu pie Alojas novada Attīstības programmas 2012. - 2018.gadam un Alojas novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024.gadam izstrādes.

 • Attīstības programmas 2013.-2019. gadam aktualizētā redakcija (24.04.2018)

  Stratēģija (gala redakcija)

  Stratēģija (gala redakcijas kopsavilkums)

  Stratēģija (gala redakcijas pielikumi)

  Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2030. gadam izstrādes anketa

  Attīstības programmas 2013.-2019. gadam gala redakcija