Alojas Novads

Sabiedrība

 

Alojas novads pārstāvēts 4. Latvijas Lauku kopienu parlamentā

4. Latvijas Lauku kopienu parlamentā tika izstrādāta rezolūciju ar septiņiem galvenajiem virzieniem, kas būtu jāiekļauj visu līmeņu attīstības plānošanas dokumentos. Vairāk nekā 200 dalībnieki no visiem Latvijas reģioniem apstiprina rezolūcijā ietverto, ka jāveicina izpratne par viedo kopienu veidošanu, jānodrošina pievilcīgi apstākļi dzīvošanai un uzņēmējdarbībai laukos, efektīvi un ilgtspējīgi jāizmanto vietējie…

Ar Zivju fonda atbalstu iegādāts inventārs maluzvejniecības mazināšanai

Alojas novada dome veiksmīgi realizējusi projektu “Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana Alojas novadā”,  kas īstenots Zivju fonda pasākumā “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” 2019. gadā. 2018. gadā ar Zivju fonda finansējumu tika iegādāta laiva ar motoru, nakts redzamības binokļi…

Biedrība lūdz atbalstīt ieceri par tautastērpu un salokāmo krēslu iegādi

Kopš 2014. gada Alojas Ausekļa  vidusskolai ir izveidojusies lieliska sadarbība ar biedrību “Atbalsts Alojas Ausekļa vidusskolai”, kas ne tikai finansiāli, bet arī morāli atbalstījusi dažādas ieceres un īstenojusi skolai nozīmīgus projektus. Nākamajā mācību gadā izglītības iestādē turpinās darboties interešu izglītības pulciņš – 3.-6. klašu deju kolektīvs “Resgalīši”, kas šogad no…

Alojas mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi koncertos aprūpes namā “Urgas” un pirmsskolas izglītības iestādē “Auseklītis”

Alojas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi un pedagogi ik gadu koncertē aprūpes namā  “Urgas” un pirmsskolas izglītības iestādē  “Auseklītis”. Arī šogad mācību gada noslēgumā devāmies ciemos. Mūzika skanēja saksofona, flautas, trompetes un eifonija spēles  priekšnesumos, klavieru, kokles un ģitāras skaņās, ansambļu un kora grupas priekšnesumos. Visjaunākie un visvecākie Alojas novada…

Baznīcu nakts aicina iepazīties ar notikuma programmu

Baznīcu nakts rīkotāji aicina iepazīties ar notikuma programmu vietnē www.baznicunakts.lv. 7. jūnija vakarā Latvijā apmeklētājus gaidīs ap 150 baznīcu, aicinot tuvāk un personīgāk iepazīt dievnamu glabāto skaistumu. Piedalīsies arī Īrijas latviešu Sv. Pētera luterāņu draudze Dublinā. Kristīgās kultūras notikums “Baznīcu nakts” 7. jūnijā Latvijā norisināsies jau sesto reizi. Baznīcu nakts…

Projekts “Zaļie dzelzceļi” iesoļo finiša taisnē

Maija izskaņā Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda un attīstības nodaļas vadītāja Mārīte Petruševica piedalījās projekta  “Zaļie dzelzceļi”’ noslēguma pasākumā Valgā, kur  projekta partneri un ieinteresētās puses no Latvijas un Igaunijas tikās, lai atskatītos un pārrunātu Igaunijas–Latvijas projekta „Green Railways” ietvaros padarīto. Ceļš sākās Valkā/Valgā: viena pilsēta – divas valstis.…