Alojas administrācija

Alojā Lāčplēša dienā ar pateicību godināja brīvības cīņu karavīrus

img-2889.480.360.sLāčplēša dienas vakars Alojā, par spīti lietum, pulcēja iedzīvotājus ar svecītēm rokās, lai kā ikkatru gadu kopīgi pieminētu kritušos tautiešus, kuriem mūžam būsim pateicīgi par to, ka šobrīd dzīvojam brīvā valstī.

Skanot maršam, lāpu gājienā pa Jūras ielu uz laukumu pie Latvijas karoga iesoļoja zemessargi, jaunsargi un skolēni. Pasākumu atklāja Alojas jaunsargu vienības instruktors Jānis Voicišs, un iedzīvotājus uzrunāja Zemessardzes 27.kājnieku bataljona pulkvežleitnants Rolands Moļņiks. Vīri, salutējot Latvijas karogam, un sanākušie, asarām acīs, kopīgi nodziedāja valsts himnu.

Piemiņas pasākumā pateicības vārdus teica arī Alojas muzeja vadītāja Līga Moderniece un Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda. „Politiskā situācija pasaulē un tepat kaimiņos atgādina, cik svarīgi nepakļauties meliem, būt apņēmības pilniem, gataviem strādāt un sasniegto neuztvert par pašsaprotamu. Īpaši svarīgi, lai jauniešiem būtu izpratne par vēstures notikumiem, un nākotnē netiktu pieļautas iepriekšējās kļūdas. Arī pārbaudījumu brīžos mums jābūt vienotiem un jāatceras, ka mūsu tautas spēks vienmēr slēpies cilvēku gara stiprumā un neizsīkstošajā mīlestībā pret dzimteni”, tā V.Bārda. Kritušos pieminēja ar klusuma brīdi, bet īpaši godināti tika Alojas novada Lāčplēša kara ordeņa kavalieri – Jānis Anšmits, Voldemārs Liepiņš, Jānis Palmanis un Ernests Virsis.

Pasākuma dalībniekiem dziedot „Es karā(i) aiziedams” un „Zibsnī zvaigznes aiz Daugavas”, nolika ziedus un svecītes pie piemiņas akmens ievērojamiem alojiešiem, bet pēcāk devās arī uz Lāčplēša kara ordeņa kavalieru atdusas vietām Alojas kapsētā.

Zanes Šlendakas

teksts un foto

[Not a valid template]