Aloja

Grāmatas „Profesors Mārtiņš Zīle” atvēršanas svētki Latvijas Universitātes bibliotēkā

Atzīmējot Latvijas Universitātes (LU) dibināšanas 95.gadskārtu, Mārtiņdienā jeb 10.novembrī LU bibliotēkā notika trīs universitātes rektoriem veltītie grāmatu atvēršanas svētki.

Todien tika prezentēts LU bibliotēkas pētnieciskā darba rezultāts – grāmatu sērijas “Latvijas Universitātes rektori” noslēdzošie izdevumi. Grāmatas “Prof. Dr. med. Mārtiņš Zīle dzīve un darbs”, “Prof. Dr. ing h.c. Mārtiņš Bīmanis dzīve un darbs” un “Prof. Dr. chem. Mārtiņš Prīmanis dzīve un darbs” sniedz ieskatu izcilu pētnieku, profesoru un rektoru dzīvē, kā arī radošajā darbībā.

Svētku pasākumu atklāja LU rektors, profesors Mārcis Auziņš, LU bibliotēkas direktore, pedagoģijas doktore Iveta Gudakovska un LU zinātņu prorektors, profesors Indriķis Muižnieks. Paužot lepnumu par paveikto darbu grāmatu tapšanas procesā, stāstos dalījās arī to sastādītājas bibliotekāres Daina Gavare un Jana Klebā.

Profesors Mārtiņš Zīle (1863-1945) ir Vispārējo Latviešu dziesmu svētku virsdiriģenta Indriķa Zīles jaunākais brālis. I.Zīle kopš 15 gadu vecuma audzināja Mārtiņu un aizliedza viņam studēt mūziku, bet mudināja studēt daudz ienesīgāko medicīnu. M. Zīle bija latviešu ārsts internists, LU rektors (1927-1929), kas izveidoja starptautiski nozīmīgu medicīnas filozofijas zinātnisko skolu Latvijā. Viņam ir izcila loma LU Medicīnas fakultātes izveidošanā un jauno ārstu sagatavošanā.

M. Zīle kopš 1890.gada strādāja ārpus Latvijas, visilgāk Odesā, tomēr 1922.gadā pieņēma LU piedāvājumu un atgriezās Latvijā, ieņemot atbildīgus administratīvos amatus – LU Medicīnas fakultātes dekāns un rektors, Latviešu ārstu biedrības vadītājs un Latvijas Tuberkulozes apkarošanas biedrības padomes priekšnieks. Profesors M. Zīle ir saņēmis arī Latvijas valsts apbalvojumus – I un III šķiras Triju Zvaigžņu ordeni 1927. un 1928.gadā.

Grāmatas lasītāji var iepazīties ne tikai ar M. Zīles dzīves gājumu, bet tajā ir atrodami arī līdz šim nepublicēti dokumenti un fotogrāfijas no Latvijas Nacionālā arhīva, profesora pārpublicētie raksti, bibliogrāfija, kā arī pirmo reizi publicētas M. Zīles mazmeitas Irinas Kīsmanes – Zīles atmiņas par tā laika notikumiem Eiropā un to ietekmi uz ģimeni. Grāmatā ir atrodams arī LU Vēstures un filozofijas fakultātes docenta Raivja Bičevska pirmpublicējums „Integrālā meklējumos: Mārtiņš Zīle laikmetīgās filozofijas kontekstā starp „dzīvības pirmfenomenu” un „prepotenciālo garu”. Grāmatā ir ievietots I. Kīsmanes – Zīles veidots dzimtas koks.

Pateicību šīs grāmatas autorei, Indriķa Zīles dzimtas pārstāvei Dainai Gavarei, par ieguldīto darbu pētījuma veikšanā no Mārtiņa Zīles dzimtās puses Alojas izteica Alojas muzeja vadītāja Līga Moderniece un Alojas bibliotēkas vadītāja Sarmīte Frīdenfelde. Gan Alojas muzejs, gan bibliotēka dāvanā no autores saņēma jaunatvērto grāmatu „Profesors Mārtiņš Zīle”. Ar pasākuma norisi interesenti var iepazīties Latvijas Universitātes mājas lapā.

Alojieši var lepoties ne tikai ar dzejnieku Ausekli, Vispārējo Latviešu Dziesmu svētku virsdiriģentu Indriķi Zīli, bet arī ar medicīnas zinātņu profesoru Mārtiņu Zīli.

Alojas muzeja vadītāja Līga Moderniece