Aloja

Alojas novada seniorus priecēja svētku koncerts

24.novembrī nodibinājums „Limbažu fonds” uz Latvijas Republikas proklamēšanas 96.gadadienai veltītu koncertu Lādezera kultūras namā aicināja Limbažu, Salacgrīvas, Krimuldas un Alojas novada seniorus. Svinīgā un skanīgā kopā sanākšana jau kļuvusi par tradīciju, kas tiek rīkota labdarības programmas „Maizes rieciens” ietvaros ar Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu. „Vēlamies, lai seniori, kas reiz bijuši aktīvi un sabiedriski, tagad nejustos vientuļi un aizmirsti. Šāds pasākums ir iespēja vecākās paaudzes cilvēkiem satikties, kopīgi svinēt svētkus un ikdienu padarīt krāsaināku,” koncerta mērķi uzsver „Limbažu fonda” valdes priekšsēdētāja Spīdola Lielmane.

Svētku koncerts pulcēja ap 200 četru novadu sirmgalvjus, kurus uzrunāja un svētkos sveica Limbažu novada domes priekšsēdētājs Māris Beļaunieks un S.Lielmane. Vakaru vadītāja Limbažu pagasta sabiedriskā centra „Lādes Vītoli” vadītāja Sandra Avotiņa. Ar dziesmām, dejām un instrumentu spēli klātesošos priecēja Lādezera bērni un jaunieši, kā arī Liepupes vīru ansamblis Andra Zundes vadībā. Dziesmas bija zināmas un katra latvieša sirdij tuvas, tāpēc drīz vien zāle dziedāja līdzi. A.Zunde atzina, ka skan tik labi, ka viņš ir gatavs dibināt jaunu senioru kori. Koncerta gaisotne izvērtās pozitīva un sirsnīga, tāpēc pēc koncerta neviens vēl nesteidzās prom, bet pie tējas tases un uzkodām kavējās sarunās un baudīja satikšanās prieku. „Paldies par koncertu un iespēju satikties. Izdevās aprunāties ar cilvēkiem, kurus gadiem nebiju redzējusi. Tagad tikšanās ar laikabiedriem pārsvarā notiek savas pilsētas vai pagasta ietvaros, un plašākas kopā sanākšanas vairs nenotiek. Agrāk Limbažu rajona laikā tikāmies biežāk. Arī koncerts bija sirsnīgs. Priecēja bērnu priekšnesumi un Liepupes dziedošie vīru prasme iekustināt publiku,” gandarīta ir kādreizējā laikraksta „Auseklis” galvenā redaktore Vilhelmīne Briede. To, ka šādi pasākumi ir vajadzīgi un gaidīti, apliecināja daudzie pateicības vārdi no koncerta apmeklētājiem.

„Limbažu fonds” turpināja tradīciju senioriem valsts svētkos dāvināt paciņas ar dažādiem našķiem – medu, konfektēm, vafeļu torti, kēksu, kafiju un cepumiem. Gardumus iesaiņot palīdzēja Lādezera pamatskolas darbinieces, skolotājas un skolēni, kas vienmēr sniedz palīdzīgu roku fonda aktivitātēs. Par iesaistīšanos pasākuma sagatavošanā paldies jāsaka arī Limbažu novada jauniešu domei, par gardajiem pīrāgiem – fonda dibinātājai Guntai Lūsei, savukārt Aigaram Vladimirovam jāpateicas par medu, un vienmēr atsaucīgajiem SIA „Madara 93” vairumtirdzniecības bāzes un kulinārijas ceha darbiniekiem par sarūpēto produkciju un ievērojamām atlaidēm. Saldas svētku paciņas seniori saņems arī Ziemassvētkos.

Seniori uz svētku pasākumu tika aicināti ar pašvaldību sociālo dienestu starpniecību. „Sociālo dienestu darbinieki vislabāk zina savu novadu vecākās paaudzes cilvēkus,” norāda S.Lielmane. Savukārt Krimuldas novada sociālais dienests ielūgumus uz koncertu nodeva pensionāru biedrībai, kas apzināja savus laikabiedrus koncerta apmeklēšanai.

Nākamais kultūras pasākums novadu senioriem notiks Lieldienās, kad Limbažu kultūras namā būs iespēja noskatīties Ausekļa Limbažu teātra izrādi.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

Līva Tauriņa,
Nodibinājuma „Limbažu fonds”
projekta „Limbažu fonda darbības pilnveidošana”
sabiedrisko attiecību speciāliste

logo limbažu fonds