Aloja

Pasaules latviešu klaidoņu brālības valde informē

Ar šī gada 27.novembri Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra biedrību un nodibinājumu oficiālajā reģistrā ir ierakstīta arī Pasaules latviešu klaidoņu brālība. Iesniegumu par brālības dibināšanu iesniedza aprīlī iesniedza ievēlētais brālības prezidents Pēteris Strubergs un SIA “Jumava” valdes loceklis Juris Visockis.

Saskaņā ar statūtiem Pasaules latviešu klaidoņu brālībai ir vairāki mērķi, proti, saliedēt individuālos ceļotājus vienotā organizācijā, popularizēt individuālu ceļošanu kā aizraujošu atpūtas veidu, izplatīt individuālai ceļošanai nepieciešamo pieredzi un iemaņas, kā arī veicināt radošu sadarbību starp ceļošanā ieinteresētām fiziskām un juridiskām personām Latvijā un ārvalstīs.

Savukārt galvenie uzdevumi – iepazīstināt Latvijas iedzīvotājus ar dažādām pasaules zemēm, šo zemju dabu, vēsturi un tajās dzīvojošo tautu daudzveidīgo kultūru; iesaistīt iedzīvotājus individuālā ceļošanā un ar šo atpūtas veidu saistītajās sabiedriskajās aktivitātēs; rīkot individuālai ceļošanai veltītus saietus, tematiskus vakarus un izglītojošus seminārus; veicināt un ņemt dalību informatīvo materiālu, tajā skaitā bukletu un grāmatu izdošanā; atbalstīt citu organizāciju rīkotos ceļošanas propagandas pasākumus

Līdz šim oficiālajam biedru pulkam ir pievienojušies daudzi ceļotāju aprindās plaši pazīstami cilvēki, tajā skaitā Džeims Krogzemis, Valdis Brants, Harijs Sils, Grigorijs Rozentāls, Māris Gailis, Hārdijs Madzulis un Ivars Jakovelis. Biedru rindās ir uzņemti arī biedrības atbalstītāji – aktieris, teātra kluba “Hamlets” īpašnieks Rolands Zagorskis, “National Geoaphic” reklāmas projektu vadītājs Latvijā Raivo Dzelzkalējs un Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda.

Savu piekrišanu iestāties biedrībā ir devusi mūziķu grupa “Klaidoņi” un Māris Sloka, kā arī daudzi ar individuālu un ekstrēmu ceļošanu pazīstami cilvēki, tostarp Māris Olte, Sandris Jūra, Andis Pikāns, aktieris Uldis Dumpis ar dzīvesbiedri Dainu, Sandijs Semjonovs, Lato Lapsa, Jānis Kļaviņš, Ingvars Leitis, Uldis Briedis, Ilona Balode, Rolands Ūdris, Jānis Briedis, Oskars Šmeliņš un Māris Puķītis, kurus brālības ziemas sesijā jeb kopsapulcē, kas notiks 2015. gada 29. janvārī Rīgā ar lielāko prieku viņus uzņemsim klaidoņu brālībā.

Pašreizējais biedrības valdes sastāvs – pasaules apceļotājs un vairāku grāmatu autors Juris Lorencs (brālības viceprezidents), ekstrēms ceļotājs Bruno Šulcs, SIA “Jumava” valdes loceklis Juris Visockis, SIA “Aloja Starkelsen” projektu vadītājs Andrejs Hansons, pasaules apceļotājs, vairāku grāmatu autors Pēteris Strubergs ( brālības prezidents) un Alojas kultūras nama direktore Ineta Laizāne.

Tālrunis uzziņām – 26552001

Brālības juridiskā adrese ir tāda pati kā grāmatu apgādam “Jumava” – Rīga, Dzirnavu iela 73-1.

Ar cieņu un uz drīzu tikšanos draugu pulkā!
“Pasaules latviešu klaidoņu brālības” prezidents
Pēteris Strubergs