Aloja

Alojas novada dome izsolē pārdod nekustamo īpašumu

Alojas novada ģerbonis_mazaisAlojas novada dome mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Jaunupītes 1” Alojas pagastā, kadastra Nr.6627 004 0338, kas sastāv no zemesgabala 5,79 ha platībā. Izsoles sākumcena –  5128,21 EUR. Izsoles solis – 100 EUR.

Izsole notiks 2015.gada 10.februārī plkst. 14.00, bet tai pieteikties var līdz 2015.gada 9.februārim plkst. 14.00 Alojas novada domē.

Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas novada domes kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa 15 EUR un nodrošinājuma nauda 512,82 EUR. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.aloja.lv sadaļā Attīstība – Konkursi un izsoles.

Nekustamo īpašumu ir iespējams apskatīt, iepriekš vienojoties ar Alojas pilsētas pārvaldes vadītāju, tālr. 28652353