Aloja

Informācija makšķerniekiem

070512_vimba_25682014.gada 31.decembrī spēku zaudēja “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Salacas upes posmā (Posms Salaca II) Alojas novada administratīvajā teritorijā – laika periodā no 2012.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim”.

2014.gadā iegādātās licences Salacas upes posmā “Salaca II”, kuru termiņš turpinās 2015.gadā, uzskatāmas par derīgām. 

Līdz brīdim, kad stāsies spēkā “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Salacas upes posmā (Posms Salaca II) Alojas novada administratīvajā teritorijā – laika periodā no 2015.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.decembrim”, makšķernieku biedrība “Ūdensroze” tirgo tikai taimiņa makšķerēšanas vienas dienas licences un vienas dienas makšķerēšanas licences, derīgas minētajā upes posmā.