Aloja

Veiksmes mirkļi Ozolmuižas pamatskolā 2014.gadā

IMG_7858Aizvadītais gads Ozolmuižas pamatskolā bijis notikumiem bagāts. Kaut maza lauku skoliņa, bet mūsu skolēnu un darbinieku kolektīvs ir radošs, ar vēlmi aktīvi darboties.

 

Tā kā skolēnu galvenais pienākums ir labi mācīties, tad jau septīto gadu notiek konkurss „Gudrā Pūce” gan individuāli, katru nedēļu saņemot uzlīmi dienasgrāmatā, gan pa klasēm katru mēnesi, un mācību gada noslēgumā notiek „Gudrās Pūces svētki”. Centīgākās ir 2. un 6.klase, kuras gudrās Pūces vimpelīti glabā jau visu gadu.

Mācību darbā labākie: 1.klasē – Aleks Šrēders, 2.klasē – Dārta Lūse, Kristaps Erdmanis, Amanda Girgensone, Vanesa Dženija Kodacka, Anrijs Undraitis, Toms Kokka, Laura Sondare un Sandis Jirgens, 6.klasē – Ērika Brigmane, Renārs Stumps un Mārtiņš Žukovskis, 7.klasē – Valters Jānis Stumps, bet 8.klasē – Emīls Skrīvelis.

Priecē tas, ka skolēniem ir iespēja darboties un pilnveidot sevi dažādos interešu izglītības pulciņos. Skolā darbojas deju kolektīvs (skolotāja Sandra Inguna Nāzare), ansambļi (skolotāja Līga Aumeistere), teātra un vides pulciņi (skolotāja Inese Bite), aktīvistu pulciņš (skolotāja Māra Meinarda), amatniecības pulciņš (skolotājs Jurijs Līcis), floristikas pulciņš (skolotāja Inguna Skrīvele), sporta, vingrošanas un labas stājas pulciņš (skolotāja Silva Stumpe) un jaunsargu apmācības (skolotājs Jānis Voicišs). Daļa skolēnu mācās Alojas Mūzikas un mākslas skolā, kā arī nodarbojas ar karatē.

 

Ik gadu skolēni ar panākumiem startē Alojas novada organizētajās skolēnu sporta spēlēs un vieglatlētikas sacensībās. Jau par tradīciju kļuvis visa skolas kolektīva iesaistīšanās Veselības dienas pasākumos, bet individuāli arī konkursā „Mazais un lielais stiprinieks”. Jauktām klašu komandām ierasts piedalīties ikgadējās foto orientēšanās, florbola un futbola sacensībās skolā. Iecienīti arī ziemas prieki, bet pavasarī Ozolmuižā notiek „Draudzības spēles” kopā ar Puikules pamatskolu.

 

Labākie sasniegumi sportā pagājušajā gadā bija kādreizējiem skolas audzēkņiem Harijam Sniedzem, Jānim Apsītim un Ilvai Gritānei, 8.klases skolēniem Armandam Jērcītim, Amandai Jērcītei, Emīlam Skrīvelim, Kristapam Eglītim un Andrim Jērcītim no 7.klases, sestklasniekam Mārcim Skrīvelim, 4.klases skolniecei Evitai Jirgenai, Anrijam Undraitim, Kristapam Erdmanim un Amandai Girgensonei no 2.klases, un pirmklasniecei Evijai Gnevohai.

 

Viens no galvenajiem pasākumiem jau sešus gadus ir skolas organizētais koncerts ,,Paaudzes vieno”, kurā piedalās visi Ozolmuižas mākslinieciskie pašdarbnieki (pirmskolas, skolas un pieaugušo kolektīvi) – vidējās paaudzes deju kolektīvs ,,Ozoli”, sieviešu ansamblis ,,Savam priekam” un Brīvzemnieku pagasta bērnu ansamblis.

 

Skolas kolektīvu 2014.gadā priecēja SIA „ZAAO” dāvanu karte (par makulatūras un PET pudeļu vākšanu), kuru izmantojām ekskursijām – uz Daibes poligonu un Gaujas Nacionālā parka mācību centru „Vecupītes”, Dabas taku Līgatnē, Amatu māju un Pasaku māju.

 

Labprāt iesaistījāmies arī novada organizētajos pasākumos, piemēram, „Pirmklasnieku 100.diena”, konkursā ,,Novada lepnums”, dabas zinību konkursā u.c.

Mūsu atbalsts ikdienā ir skolas bibliotēka un tās vadītāja Iveta Vītola. Bibliotēkā tiek organizētas interesantas izstādes un dažādi pasākumi. Tās grāmatu fondu izmanto ne  vien skolas audzēkņi un darbinieki, bet arī absolventi un Ozolmuižas iedzīvotāji, kuri apmeklē skolas organizētos pasākumus.

 

No septembra ik pirmdienu atskatāmies uz paveikto un veicamajiem uzdevumiem rīta līnijā „Mūsu veiksmes mirkļi”.

 

Paldies skolas darbiniekiem un skolēniem par darbu, un skolēnu vecākiem par atbalstu skolai!

 

Māra Meinarda,

Ozolmuižas pamatskolas direktores vietniece