Alojas administrācija

Vinnijs Pūks un draugi nāk ciemos!

15.janvāra rītā Alojas pilsētas bibliotēkā bija sanākuši ciemiņi. Alojas PII “Auseklītis” vecākas grupiņas “Mārītes” 23 audzēkņi, skolotājas Inguna, Ineta un skolotāja palīgs Skaidrīte ieradās uz rotaļu lācīša Vinnija Pūka dzimšanas dienas pasākumu.

18.janvārī angļu rakstniekam Alanam Aleksandram Milnam apritēja 133.dzimšanas diena, savukārt rotaļu lācītim Vinnijam Pūkam – 89.dzimšanas diena.

Neskatoties uz savu cienījamo vecumu, Vinnijs Pūks ir ļoti labsirdīgs rotaļu lācītis, kuru mēs kā galveno varoni varam iepazīt daudz dažādās krāsainās lasāmās grāmatās. Mazie grāmatu draugi bibliotēkā vispirms arī iepazinās ar grāmatu izstādi.

Uz interaktīvās tāfeles bērniem tika sagatavota prezentācija par lācīti un Pūka draugiem – Sivēnu, Tīģerīti, Pūci, mazulīti Rū un viņa māmiņu Kengu, Ēzelīti I-a un, protams, Kristoferu Robinu. Ciemiņiem bija jārod atbildes gan uz āķīgiem jautājumiem, gan jāatmin minammīklas. Bērni ar visiem uzdevumiem godam tika galā.

Lielu jautrību un smieklus bērnos izraisīja praktiskais uzdevums, kas bija jāpaveic ar aizsietām acīm – Ēzelīša I-a astes piestiprināšana pareizajā vietā, kā arī pašu pārvērtības par Pūka draugiem.  Bērni  izvēlējās sev maskas un pārtapa gan par Vinnijiem Pūkiem, Tīģerīšiem, Robiniem, Pūcēm un Sivēniem, gan citiem tēliem.

Dzimšanas dienas noslēgumā visi noskatījās animācijas filmiņu “Vinnijs Pūks un jaunās astes konkurss”, kā arī kārumam katrs saņēma Vinnija Pūka saldo konfekti.

Bibliotēkas darbinieces saka lielu paldies Viktoram Miķelim, Markusam Ķirsim un Kristiānam Lapenasam par atsaucību masku pagatavošanā pasākumam “Vinnijs Pūks un draugi nāk ciemos”.

 

Zanda Aderniece

Mairitas Vītolas foto