Aloja

100.diena pirmklasniekiem

DSCF15551.septembris pirmklasniekiem un viņu vecākiem ir jau aiz durvīm un satraucošais brīdis, neziņa gan tētiem, gan mammām ir garām. Bieži vien bērna skolas gaitu uzsākšanu vecākiem ir emocionāli grūtāk pārdzīvot nekā pašiem mazajiem. Vecāki pārdzīvo ļoti daudzveidīgas emocijas – gan prieku par to, ka jau pirmklasnieks, gan skumjas, jo bērns tik ātri aug, gan trauksmi, kā viņš ar visu tiks galā!? Tomēr mazajiem ķipariem dabiskais dzinulis ir zinātkāre iepazīt pasauli, vēlme to izprast, pamēģināt iemācīties kaut ko darīt pašiem, tāpēc gan skolotājiem, gan vecākiem kopā jāīsteno pareizā mācīšanās motivācija. Kopīgi aicinot bērnu mācīties, mēs mudinām attīstīt viņa spējas, izpētīt viņa stiprās un vājās puses, un apjaust, kas padodas, kas nē.

 

100 dienas skolā ir pagājušas. 100.dienas pasākums pirmklasniekiem, kas janvāra vidū notika Alojas Ausekļa vidusskolā, pulcēja Staiceles vidusskolas (audzinātāja Baiba Eglīte), Ozolmuižas pamatskolas (audzinātāja Sandra Nazare) un Alojas Ausekļa vidusskolas (audzinātāja Aija Kalnmača) pašus mazākos – pirmklasniekus.

 

Pasākumu ievadīja no Limbažiem atbraukušie ciemiņi – Valsts policijas RP Limbažu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas vecākā inspektore Dace Pūce un inspektors Aivars Stafeckis (Runcis Rūdis). Ar aplausiem tos sagaidīja ne tikai pirmklasnieki, bet arī 2., 3., 4.klašu  skolēni, kas atcerējās Runča Rūda solījumu atbraukt citu gadu. Runcis Rūdis un inspektore  kopā ar bērniem atkārtoja, kā jāuzvedas skolā un uz ceļa, runāja par bīstamību uz ledus un pirmās palīdzības sniegšanu. Ciemiņu iedrošināti, skolēni uzdeva jautājumus, kā rezultātā veidojās  saturīgas diskusijas. Skolēni viesiem dāvināja pašu izveidotas grāmatiņas, kurās viņi attēloja  pareizu  uzvedību uz ceļa.  Kopīgs foto ar ciemiņiem un Runča Rūda samīļošana pozitīvi ietekmēja tālāko pasākuma gaitu.

 

Mazos pirmklasniekus sveikt bija ieradusies Alojas novada izglītības speciāliste Ilze Kapmale un Alojas Ausekļa vidusskolas direktore Inese Mētriņa. Alojas Ausekļa vidusskolas 4.klašu skolēni (audzinātājas Maija Bašena, Inese Viļumsone) bija sarūpējuši un dāvināja pašu gatavotus atstarotājus sirds formā, lai  mazie vienmēr ir pamanāmi un var justies droši arī tumšajā laikā.  Pēc apsveikumu saņemšanas pirmklasnieki iepazīstināja ar sevi un rādīja sagatavotos priekšnesumus. Pēc tam, sadaloties četrās grupās, rādīja savas zināšanas latviešu valodā, matemātikā un citos priekšmetos. Matemātikas skolā pirmklasniekiem bija jāveido skaitļu virknītes, jādraudzējas ar kaimiņiem un jārēķina sarežģīti rēķini. Bija arī jārotā eglīte un jāsavieno taj lampiņas. Ģeometrisko figūru zemē jāsaliek un jāsalīmē māja, savukārt alfabētu visi sakārtoja ļoti uzmanīgi un atbildīgi, jo pagatavotās lietas visas skolas skolēni paņēma līdz uz mājām, lai savās klasēs izliktu kā uzskates materiālus. Lielas grūtības nesagādāja salikt vārdu „pirmklasnieki”, tāpat bērni veiksmīgi tika galā ar puzlēm. Pēc labi padarīta darba skolēni mielojās ar svētku kliņģeri. Skatoties, kā mazie saņem apliecinājuma rakstus, neviļus nākas aizdomāties par to, ka pavisam nedaudz, un mēs varēsim lepoties ar jaunajiem skolotājiem, dakteriem, ugunsdzēsējiem un lidotājiem.

 

Paldies par atsaucību pasākuma organizēšanā  vecākajai inspektorei Dacei Pūcei, Aivaram Stafeckim, Alojas Ausekļa vidusskolas sākumskolas skolotājiem, novada sākumskolas pirmo klašu skolotājiem, Alojas novada izglītības speciālistei Ilzei Kapmalei un Alojas Ausekļa vidusskolas direktorei Inesei Mētriņai!

 

Inatra Vaļicka

Alojas novada sākumskolas metodiskās apvienības vadītāja