Alojas administrācija

Pasākums „Eksperimentējam 2015” Alojas Ausekļa vidusskolā

Lai parādītu skolēniem, cik interesantas var būt eksaktās zinātnes, jau otro gadu janvārī novada 8.-9.klašu skolēniem Alojas novada Matemātikas un fizikas metodiskā apvienība un Alojas Ausekļa vidusskolas (AAV) Dabaszinātņu un matemātikas metodiskā komisija organizē fizikas, ķīmijas un matemātikas eksperimentu pēcpusdienu. Šogad interese bija liela, un labprāt pieņēmām arī savas skolas jaunāko klašu skolēnus. Eksperimentu darbnīcās kā pieteiktie skolēni ar izpildītiem darba plāna punktiem piedalījās 35 jaunieši no visām novada skolām – Staiceles, Ozolmuižas un Alojas. Taču kopā visu vēroja un savām rokām meistaroja vairāk nekā 50 bērnu.

 

Kad dalībnieku kartes un dienas plāni bija izsniegti, vērojām kopā ar skolotāju P.Apsīti sagatavotos demonstrējumus fizikā. Visiem patika gāzes pārliešana no viena trauka otrā un aizdedzināšana. Lielas ovācijas izsauca it kā rokas aizdedzināšana, kas izņemta no ziepju putām. Šo eksperimentu vēlējās izbaudīt vairāki drosmīgie. Brīdinājām, ka mājās atkārtot nedrīkst!

 

Pirmo reizi demonstrējām arī vilcienu vagonu modelīšu braucienus un sadursmes uz gaisa spilvenu sliedes. Tas īpaši sajūsmināja mazos skolēnus, jo varēja visur pielikt roku un arī sajust gaisa plūsmas.

 

Tad sekoja praktiskās darbnīcas, kuru laikā skolēni, izlozējuši pārus, devās eksperimentu karuselī fizikas, datoru un ķīmijas kabinetos. Visas darbnīcas vadīja 11.klases skolēni, piepalīdzot Gustam no 9.klases. Viņi gan paskaidroja, gan palīdzēja un iedrošināja, kā arī parakstījās skolēnu plānos, ka viss paveikts. Kopumā fizikā bija darbošanās 10 darbnīcās – par elektrību, magnētismu, gaismām un to spektriem, šķidrumu virsmas spraigumu (matemātisko ķermeņu uzvedību ziepjūdenī), ūdens piliena kritiena un ventilatora lāpstiņu it kā apstādināšanu spektroskopa gaismā, kā arī darbošanās ar gaismas, spiediena, temperatūras un skaņas sensoriem un analogajiem mērinstrumentiem.

 

Savukārt ķīmijas darbnīcās bija iespējams lietot neredzamo tinti, darboties ķīmiķa dārzā, recināt proteīnu un dedzināt cukuru. Matemātikā, protams, atklājām sarežģīto skaitļu pasauli. Veiksmīgākie bija Klāvs Grosbergs, Laura Burkēviča un Sabīne Kozlovska, bet visu apvienoja interesants tests, kurā varēja parādīt erudīciju visās eksaktajās zinātnēs.

 

Zināmā mērā dienas notikums bija arī komandu sacensības izpletņa būvē un palaišanā lidojumā no otrā stāva uz pirmo. Pasažieris – jēla ola – bija rūpīgi jāiepako, lai tas veiksmīgi nolaistos, nesasitoties. Pirmā vieta tika komandai „Ziķeri” – 3,3 sekundes, otrā vieta „Staiceliešiem” – 2,5 sekundes.

 

Bet pavisam noteikti dienas notikums bija mūsu Tehniskās jaunrades pulciņa dalībnieku būvēto mašīnu modeļu sacensības. Pusgada laikā esam pamatīgi apguvuši gan pašu modeļu būvi, gan motoru un pārnesumu uzstādīšanu, gan ritošās daļas veiksmīgu montēšanu. Radušās iespējas iemācīties darboties ar lodāmuru un citiem instrumentiem. Visātrākā mašīnīte bija Klāva Elsiņa un Andreja Vaičuka būvētā. Otrā vieta – Kristers Vaivods un Kaspars Paeglis. Trešā vieta – Emīls Bartkēvičs un Artis Siliņš, ceturtā vieta – Ingars Barans, un piektā vieta – Ingars Barans un Mairis Justs Barkāns. Tagad vairāk uzmanības un darba veltīsim saules paneļu mašīnu būvei, jo mūsu mērķis ir maijā startēt Rīgā, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta rīkotajās sacensībās „Saules kauss”.

 

Paldies skolotājiem Gunai Grigorjevai, Paulam Apsītim, Aīdai Balgai par palīdzību! Paldies AAV, Staiceles un Ozolmuižas skolēniem un skolotājai Lailai Ribai par piedalīšanos un aktīvu dalību! Paldies manai audzināmai 11.klasei, Larisai Miķelei no AAV Skolēnu domes un Gustam Roļskijam par palīdzību!

 

Veiksmi mācībās fizikā, ķīmijā, matemātikā un citos priekšmetos!

Matemātikas un fizikas MA vadītāja Sarmīte Mangulsone