Aloja

Valsts amatpersonu deklarācijas par 2014.gadu jāiesniedz VID no šī gada 15.februāra līdz 1.aprīlim

vid-logoValsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka saskaņā ar likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteikto valsts amatpersonām kārtējās valsts amatpersonu deklarācijas par 2014.gadu jāiesniedz VID elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) no 2015.gada 15.februāra līdz 1.aprīlim ieskaitot. Valsts amatpersonām šogad deklarācijā ir jānorāda papildu informācija, taču vienlaikus deklarācijā automātiski var iegūt datus, kas par attiecīgo valsts amatpersonu pieejami dažādās valsts informācijas sistēmās.

 

Vēršam uzmanību, ka no šī gada 1.janvāra[1] valsts amatpersonām deklarācijā ir jānorāda arī šāda informācija:

 

Deklarācijā ir izveidota arī nepublicējamā daļa citai informācijai, kuru deklarācijas iesniedzējs vēlas norādīt.

 

Šogad ir arī vienkāršota valsts amatpersonu deklarāciju iesniegšana – pēc attiecīgās sadaļas atvēršanas tajā iespējams iegūt informāciju, kas par minēto personu pieejama dažādās valsts informācijas sistēmās un ir nepieciešama deklarācijas aizpildīšanai (par īpašumā vai kopīpašumā esošiem nekustamajiem īpašumiem, kas reģistrēti zemesgrāmatā; par īpašumā vai valdījumā esošiem transportlīdzekļiem, kuri reģistrēti VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” pārziņā esošā valsts informācijas sistēmā “Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrs”; par gūtajiem ienākumiem, kas deklarēti VID, un dati (vārds, uzvārds, radniecība) par laulāto, vecākiem, brāļiem, māsām un bērniem, kas pieejami Iedzīvotāju reģistrā.

 

Atgādinām, ka jau kopš 2014.gada jūnija ikviens var kļūt par EDS lietotāju, neslēdzot līgumu ar VID, bet izmantojot www.latvija.lv sniegto tehnisko risinājumu – internetbanku  autentifikācijas datus, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izsniegto eID viedkarti vai VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centra” izsniegto elektronisko paraksta viedkarti (e-parakstu). Dokumentu iesniegšana arī vairs nav jāapliecina ar VID e-paraksta datni. Tādējādi, ja arī ir nozaudēts VID piešķirtais EDS identifikators un parole, valsts amatpersonām, to vairs nav nepieciešams atjaunot, lai iesniegtu valsts amatpersonas deklarāciju vai jebkuru citu dokumentu EDS.

 

Atgādinām, ka precizēt jau iesniegtās deklarācijas var, rakstveidā vēršoties VID un pamatojot precizējumus, ne vēlāk kā mēneša laikā pēc deklarācijas publiskojamās daļas publiskošanas elektroniskā veidā VID mājaslapā esošajā publiskojamo datu bāzē.

 

Metodiskais un informatīvais materiāls (ar vizuālu palīginformāciju) par valsts amatpersonu deklarāciju iesniegšanu pieejams VID mājaslapas sadaļā Noderīgi/Informācija valsts amatpersonām.

 

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām valsts amatpersonas konsultēties klātienē pie VID Nodokļu pārvaldes Valsts amatpersonu datu administrēšanas daļas speciālistiem vai arī zvanīt uz VID Informatīvo tālruni 67120000, izvēloties 4.tematu „Informācija valsts amatpersonām”. VID mājaslapas sadaļā „Kontakti” iespējams arī pieteikties padziļinātai konsultācijai noteiktā vietā un laikā, izvēloties tematu „Jautājums par valsts amatpersonas deklarāciju”.

 

Sagatavoja VID Sabiedrisko attiecību daļa

tālr. 67122668, 26351438, 67122670, 26558389

e-pasts: komunikacija@vid.gov.lv 

 

[1] Pamatojoties uz 2014.gada 30.janvāra grozījumiem likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” un 2014.gada 26.augusta grozījumiem Ministru kabineta 2002.gada 22.oktobra noteikumos Nr.478 “Kārtība, kādā aizpildāmas, iesniedzamas, reģistrējamas un glabājamas valsts amatpersonu deklarācijas un aizpildāmi un iesniedzami valsts amatpersonu saraksti”