Aloja

Alojas Ausekļa vidusskolas skolēni un viņu vecāki piedalījās „Bērnu un jauniešu žūrijā 2014”

Alojas Ausekļa vidusskolas skolēni un viņu vecāki jau otro gadu piedalījās lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu un jauniešu žūrija  2014”.

 

Noslēdzies aizraujošs un interesants grāmatu lasīšanas un vērtēšanas posms. Aizpildītas Latvijas Nacionālās bibliotēkās (LNB) elektroniskās aptaujas anketas. Lasīšanas veicināšanas programma „Bērnu un jauniešu žūrija” ir LNB izstrādāta un kopš 2009.gada Latvijas Bibliotekāru biedrības īstenota, ko finansiāli atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds. Piedalīšanās mērķis „Jauniešu žūrijā 2014” ir ikviena skolēna lasītprasmes attīstīšana, intereses par grāmatām un lasīšanas veicināšana, kā arī dalībnieku iesaistīšana grāmatu vērtēšanā.

 

Ir prieks par skolēnu atsaucību un interesi piedalīties šajā programmā, viņu vēlēšanos lasīt un vērtēt izlasītās grāmatas, kā arī paust savas domas un vērtējumu, aizpildot LNB elektroniskās anketas. Kolekcijas grāmatas tika lasītas no septembra līdz janvāra beigām. Katram vecuma posmam bija jāizlasa 5 grāmatas.  Apkopotie rezultāti liecina, ka lasīšanas veicināšanas programmā iesākumā piedalījās pietiekami  liels skaits skolēnu, tomēr laika gaitā ne visi izturēja šo pārbaudījumu un izstājās no žūrijas. Grāmatu lasīšanā un vērtēšanā visvairāk dalībnieku bija no 1. – 4.klasēm, 7., 8.klasēm un 12.klases. Jāuzteic arī trīs vecāki, kuri izlasīja grāmatas un, tāpat kā bērni, aizpildīja anketas ar savu vērtējumu par tām. Pavisam kopā no skolas anketu aizpildīja un savu vērtējumu par grāmatām izteica 50 lasītāju. Tas ir daudz.

 

Žūrijas dalībnieki no piedāvātā grāmatu klāsta par interesantākajām atzina:

  • Bērni vecuma posmā no 5 – 9 gadiem par interesantāko grāmatu atzina S.Roba “Runcis Francis”
  • Vecumposmā no 9 – 11 gadiem bērni 1.vietā ierindoja E.Uspenska grāmatu “Tēvocis Fjodors, suns un kaķis”
  • Jauniešu vecumā no 11 – 15 gadiem – M.Dimsone “Rozā kvarca brālība”
  • Jauniešu kategorijā no 15 – 18 gadiem – B.Selzniks “Hugo Kabrē”
  • R.Rigss “Mis Peregrīnes nams brīnumbērniem”
  • Vecāku žūrija – M.Zālīte “Pieci pirksti”

 

Noslēgumā žūrijas dalībniekiem tika pasniegtas mazas pateicības balviņas no LNB un skolas, kā arī diplomi.

Paldies visiem žūrijas dalībniekiem!

 

Skolas bibliotēkas vadītāja Aiva Nemme