Aloja

Pašvaldība aicina iedzīvotājus uzturēt novada teritoriju sakārtotu

IMG_4162Šonedēļ Alojas pagastā, ceļa posmā Ceļinieki-Andriņi (aiz benzīna uzpildes stacijas), atrasti vairāk nekā 10 ceļmalā izmesti atkritumu maisi. Noskaidrojās, ka tajos atradās liels daudzums bērnu pamperu. Paldies domes darbiniekiem, kuri šo teritoriju sakopa!

 

Pašvaldība aicina mēslotājus apdomāt, vai speciāli braukt ar auto un meklēt nomaļāku vietu, kur izmest savus atkritumus, ir izdevīgāk, nekā samaksāt nelielo ikmēneša maksu atkritumu apsaimniekotājam. Tāpat, lūdzam iedzīvotājus nebūt vienaldzīgiem un ziņot par nekārtībām novadā, bet pašvaldība no savas puses sola darīt visu, lai vērstos pret tiem, kuri piemēslo mūsu zemi.

 

Arī pašvaldības policijas vecākais inspektors Tālivaldis Brents atgādina, ka saistošie noteikumi Nr.13 „Par sabiedrisko kārtību Alojas novadā” nosaka sakopt īpašumam piegulošas, publiskā lietošanā esošas teritorijas (gājēju ietves (izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas), grāvjus, caurtekas un zālājus līdz brauktuves malai). Par zemes un apsaimniekojamo teritoriju neuzturēšanu kārtībā, saskaņā ar sanitārās kopšanas un namīpašuma uzturēšanas noteikumiem, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 35 eiro apmērā. Savukārt par sauso lapu, zaru, riepu un atkritumu dedzināšanu, ugunskuru kurināšanu ugunsnedrošajā laika periodā vai citā laikā, ja nav nodrošināti ugunsdroši apstākļi vai, ja tas rada neērtības citiem iedzīvotājiem, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 70 eiro.

 

Sagatavoja

Zane Šlendaka