Aloja

VPR izsludina projektu konkursu „Latvijas valsts mežu atbalstītā Vidzemes kultūras programma 2015″

No 2015.gada 9.marta līdz 9.aprīlim Vidzemes plānošanas reģions (VPR) izsludina „Latvijas valsts mežu atbalstītā Vidzemes kultūras programma 2015” projektu pieteikumu konkursu.

 

2015.gadā Vidzemes kultūras programmas mērķis ir nodrošināt līdzsvarotu, daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras procesu attīstību un pieejamību Vidzemē, saglabājot un attīstot mūsu novadam raksturīgās vērtības, tradīcijas un kultūrvidi. Šī mērķa sasniegšanai tiks atbalstīti tādi reģionālas nozīmes projekti, kas paredz sekojošu uzdevumu izpildi:

  • Sagaidot Latvijas simtgadi – Vidzemes unikālā kultūrvēsturiskā (materiālā un nemateriālā) mantojuma saglabāšana, tostarp apzināšana, izpēte, tālāknodošana, popularizēšana;
  • Jaunrades veicināšana un radošo industriju attīstība, tostarp jaunu Vidzemes kultūras produktu radīšana, esošo kultūras pakalpojumu pilnveidošana;
  • Zināšanu pārnese, tostarp zināšanu radīšana, iegūšana, uzkrāšana, analīze un izmantošana, kā arī kultūras darbinieku zināšanu pilnveide un profesionālā izaugsme;
  • Sadarbība dažādu kultūras nozaru starpā, tostarp projekta auditorijas iesaistīšana un līdzdalība kultūras pasākumos un projekta aktivitātēs.

 

„Latvijas valsts mežu atbalstītās Vidzemes kultūras programmas 2015” projektu pieteikumu konkursa ietvaros šogad tiks sadalīts 72 700 EUR liels finansējums, uz kuru var pretendēt juridiskas personas ar neierobežotu projektu skaitu. Kultūras programmas projektu konkursā atbalstu saņems kultūras projekti, kuri būs sagatavoti atbilstoši programmas nolikumam, mērķim un uzdevumiem.

 

„Latvijas valsts mežu atbalstītās Vidzemes kultūras programmas 2015” ietvaros finansējumu saņēmušie projekti jāīsteno laika posmā no 2015. gada maija līdz 2015. gada decembrim. 

 

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2015.gada 9.aprīlis 17:00. Projektu pieteikumi jāiesniedz VPR Cēsu birojā personīgi vai jānosūta pa pastu (ar noteikumu, ka pasta zīmogs ir piecas dienas pirms konkursa beigu termiņa). Adrese – Vidzemes plānošanas reģions, Jāņa Poruka iela 8 – 108, Cēsu novads, Cēsis, LV – 4101.

 

Konkursa pieteikuma veidlapa un nolikums pieejami Vidzemes plānošanas reģionā mājaslapā, kā arī Valsts kultūrkapitāla fonda mājas lapā.

 

Par projektu pieteikumu sagatavošanu paredzēti četri semināri dažādās Vidzemes vietās:

  1. martā Alūksnē un Cesvainē
  2. martā Limbažos un Smiltenē

 

Detalizētāka informācija par konkrētām norises vietām un laikiem sekos.

 

Projektu konkursu rīko VPR saskaņā ar Valsts kultūrkapitāla fonda padomes apstiprināto nolikumu un noslēgto līgumu.  Vidzemes kultūras programmas finansējums ir saņemts valsts akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” atbalstītajā mērķprogrammā, kuras galvenais mērķis ir veicināt kultūras pieejamību sabiedrībai, organizējot projektu konkursus kultūras projektu atbalstam reģionos.

 

Papildu informācija: Ieva Vītola, Vidzemes kultūras programmas koordinatore, e-pasts: ieva.vitola@vidzeme.lv; www.vidzeme.lv