Alojas administrācija

Aspazijas jubilejas dzejas rīts Alojas pilsētas bibliotēkā

17.martā Alojas pilsētas bibliotēkā, uz dzejnieces Aspazijas 150. jubilejā veltītu dzejas rītu “Sēd uz sliekšņa pasaciņa”, tika gaidīti PII “Auseklītis” vecākās grupas “Mārītes” audzēkņi. Šoreiz “Mārītes” bija paaicinājušas sev līdzi arī vidējās grupas “Bitītes” audzēkņus. “Bitītes” bibliotēkā viesojās pirmoreiz, tādēļ aplūkoja, kāda izskatās bibliotēka un kopā ar “Mārītēm” papriecājās par rotaļzaķu izstādi bibliotēkas lasītavā.

Taču vispirms visi klātesošie bērni un viņu skolotājas ieklausījās bibliogrāfes Zandas stāstījumā par dzejnieci Aspaziju un viņas brīnišķīgajiem dzejoļiem bērniem. Bezgala krāsaini bērnu acu priekšā iznira “Raudoša debess”, “Vēja zirdziņš”, “Lausks”,  “Pasaciņa”. Kopīgi tika izdziedāti “Circenīša Ziemassvētki”.

Noslēgumā vecākās grupas audzēkņi uz mirkli pārvērtās par radošiem māksliniekiem. Katram bērnam bija jāizvēlas viens melnbalts zīmējums. Virs zīmējuma atradās pavisam īss teksts, pamatā divi vārdi, vai pavisam neliela frāze, piemēram, lapu lindraciņš, vēja žužoņa, narcisu lapiņas, rasas tulzniņa, sniega uzsedziņš, aiz aruma paslēpies zirnītis, utt. Šos vārdus attēloja atbilstošs zīmējums. Bērni katrs savu zīmējumu rūpīgi izkrāsoja. Rezultātā, ieklausoties dzejnieces Aspazijas dzejoļa “Ziedoņa feja” rindās, ikviens no klātesošajiem saprata, kurā brīdī viņa zīmējums šo dzejas rindu attēlo. Tā uz galda rindās krāsaini izkārtojās un viens otru papildināja zīmējumi, kas pārvērtās bezgala mīļā, krāsainā un skanīgā dzejolī par tuvojošos pavasari.

Aspazija “Ziedoņa feja”

Sniega uzsedziņš,

Lapu lindraciņš,

Vizbulīts –

Kamzolīts –

Ziedoņa feja pa kailajiem laukiem staigā.

Vēja žužoņa

Svārciņus plivina,

Mati kā bišu spārni saulītē zaigā.

Saknītes irdina,

Asniņus kustina,-

Aiz aruma paslēpies zirnītis,

Uz acīm cepuri viltīgi uzmaucis,

Noskatās: kāda šī, kas tur tā spīd?

Sīciņas rociņas –

Narcisu lapiņas,

Maza sirsniņa –

Rasas tulzniņa:

Gribētu visu pasauli apzeltīt!

 

Pasākums noritēja UNESCO LNK “Stāstu bibliotēkas” 2015.gada aktivitāšu ietvaros, atzīmējot Raiņa un Aspazijas 150.gadadienu.

 

Sarmīte Frīdenfelde

Autores un Zandas Adernieces foto